Friday, June 2, 2023
spot_img

ทัวร์รัสเซีย หน้า 2

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DME04

 

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
#ชมโชว์ละครสัตว์ RUSSIAN CIRCUS
#ฟรี!! สุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก HUSKY FARM
สายการบิน THAI AIRWAY
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
22–28 ม.ค.63
01–07 ก.พ.63
26 ก.พ. –3 มี.ค.63
07–13 มี.ค.63
18–24 มี.ค.63
21–27 มี.ค.63
22–28 เม.ย.63
47,999
47,999
47,999
49,999
49,999
49,999
49,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 47,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 7 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DME05

 

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต(โอมาน) – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองเมอร์มานสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – ชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – เมืองมอสโคว์ – เมืองมอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – VDNKh Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ – สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกัต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
#สัมผัสปรากฏการณ์แสงเหนือ 2 คืน
#ชมหมู่บ้านพื้นเมือง ถ่ายรูปเรนเดียร์สุดคิ้วท์
สายการบิน OMAN AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
13–19 มี.ค.63
20–26 มี.ค.63
27 มี.ค.–2 เม.ย. 63
55,900
55,900
55,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 55,900 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DME06

 

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต(โอมาน) – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สถานีรถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) – สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกัต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
#เช็คอินรัสเซีย 2 เมืองสุดคุ้ม
#บินหรูเข้า-ออกมอสโคว์ นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว
สายการบิน OMAN AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
3–9 เม.ย.63
10–16 เม.ย.63
11–17 เม.ย.63
12–18 เม.ย.63
1–7 พ.ค.63
44,900
48,999
48,999
47,999
42,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 42,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_VKO01

 

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
#สัมผัสความงดงาม ดินแดนหมีขาว
#มหาวิหารเซานต์บาซิล พระราชวังเครมลิน
สายการบิน Mahan Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
15–20 เม.ย.63
22–27 เม.ย.63
29 เม.ย.–4 พ.ค. 63
33,999
31,999
33,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE MOSCOW ST.PETER 8 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_VKO08

 

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน –พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ – สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
#ฟรีนั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
##นอนโรงแรม 4 ดาวทุกคืน
สายการบิน Mahan Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11–18 เม.ย.63
25 เม.ย.–2 พ.ค.63
2–9 พ.ค.63
16–23 พ.ค.63
30 พ.ค.–6 มิ.ย.63
47,999
41,999
41,999
41,999
39,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_ZDME18

 

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) – สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – สนามบินโดโมเดโดโว – เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – สวนโคโลเมนสโกเย – VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – เมืองมอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก – เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล – ถนนเนฟกี้ – ห้างแกลอเรีย – สนามบิน ปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย – สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
#บินสายการบินระดับ 5 ดาว
#สัมผัสอากาศหนาว ชมความยิ่งใหญ่ของโบสถ์อัสสัมชัญแห่งเมืองซาดอร์ส
##พิเศษ!! สนุกกับกิจกรรม D.I.Y.ตุ๊กตาแม่ลูกดก สัมผัสบรรยากาศกับรถไฟด่วน Sapsan
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
04–11 เม.ย.63
09–16 เม.ย.63
11–18 เม.ย.63
12–19 เม.ย.63
49,999
55,999
55,999
55,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 49,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_ZDME19

 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ – สวนวิคตอรี – ประตูชัย – โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค – เมืองมอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปียน มอล – เมืองมอสโคว์ – สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
#เที่ยวมอสโคว์แบบครบคุ้ม ทุกซอกทุกมุม ไม่พลาดจุดไฮไลท์
#ถ่ายรูปเก๋เก๋ สะพานสูง ณ สวนซายาร์ดเย ช้อปปิ้งจุใจ “ตลาดอิสไมโลโว่”
##แถมฟรี!! ตุ๊กตาแม่ลูกดก
สายการบิน Etihad Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01–06 เม.ย.63
03–08 เม.ย.63
04–09 เม.ย.63
09–14 เม.ย.63
10–15 เม.ย.63
11–16 เม.ย.63
12–17 เม.ย.63
13–18 เม.ย.63
18–23 เม.ย.63
21–26 เม.ย.63
24–29 เม.ย.63
25–30 เม.ย.63
28 เม.ย.–03 พ.ค.63
29 เม.ย.–04 พ.ค.63
30 เม.ย.–05 พ.ค.63
01–06 พ.ค.63
02–07 พ.ค.63
05–10 พ.ค.63
06–11 พ.ค.63
09–14 พ.ค.63
15–20 พ.ค.63
16–21 พ.ค.63
23–28 พ.ค.63
26–31 พ.ค.63
29 พ.ค.–03 มิ.ย.63
30 พ.ค.–04 มิ.ย.63
02–07 มิ.ย.63
03–08 มิ.ย.63
06–11 มิ.ย.63
16–21 มิ.ย.63
20–25 มิ.ย.63
27 มิ.ย.–02 ก.ค. 63
27,999
29,999
29,999
40,999
45,999
45,999
45,999
43,999
28,999
27,999
28,999
28,999
29,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
30,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_ZDME07

 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ – VDNKH – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค – เมืองมอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปียนมอลล์ – เมืองมอสโคว์ – เบเลยาดาร์ชาร์เอ้าเลท – สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวังซาริซิน่า – ห้างเวกัสมอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
#เที่ยวมอสโคว์ ครบ คุ้ม เช็คอินเก๋ๆ ทุกซอกมุม ทุกสถานที่ไฮไลท์
#พิเศษ!! เที่ยวชมพระราชวังซาริซิน่า
##แถมฟรี ตุ๊กตาแม่ลูกดก
สายการบิน Etihad Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
25–30 ม.ค.63
05–10 ก.พ.63
07–12 ก.พ.63
08-13 ก.พ.63
15–20 ก.พ.63
18–23 ก.พ.63
22–27 ก.พ.63
29 ก.พ.–05 มี.ค.63
03–08 มี.ค.63
07–12 มี.ค.63
10–15 มี.ค.63
13–18 มี.ค.63
14–19 มี.ค.63
17–22 มี.ค.63
20–25 มี.ค.63
21–26 มี.ค.63
24–29 มี.ค.63
28 มี.ค.–02 เม.ย.63
27,999
30,999
30,999
30,999
28,999
27,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย 
โค้ดทัวร์

 

 
สายการบิน
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 56,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย 
โค้ดทัวร์

 

 
สายการบิน
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 56,999 บาท

 

โปรแกรม 11 ทัวร์รัสเซีย 
โค้ดทัวร์

 

 
สายการบิน
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 56,999 บาท

 

หน้าถัดไป 1  2

ตัวอย่างการเดินทาง  รีวิวการเดินทาง

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จอยทัวร์ รับส่วนลดเริ่มต้น 300 บาท/ท่าน จองทัวร์ต่างประเทศ 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี...ขนมเบรค ณ วันรับเอกสารที่สนามบิน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

แนะนำท่องเที่ยว

spot_img
spot_img

เดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน