ทัวร์ไต้หวัน หน้า 2 โปรโมชั่น เริ่มต้น 11,900 บาท ตลอดปี 2561

428

 

 

โปรแกรม 16 ทัวร์ไต้หวั่น อาลีซาน หนานโถว เจียอี้ ไทจง
CODE : BZF_ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน 4 คืน

 

D1:กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
D2:ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
D3:ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
D4:ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก #เที่ยวครบ 3 อุทยาน
# เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
# พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เมนูนึ่ง STEAMER FEAST ทานอาหารบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
สายการบิน THAI AIRWAYS 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
17 – 21 ก.ค. 62
24 – 28 ก.ค. 62
07 – 11 ส.ค. 62
09 – 13 ส.ค. 62
21 – 25 ส.ค. 62
06 – 10 ก.ย. 62
20 – 24 ก.ย. 62
02 – 06 ต.ค. 62
04 – 08 ต.ค. 62
09 – 13 ต.ค. 62
11 – 15 ต.ค. 62
18 – 22 ต.ค. 62
23 – 27 ต.ค. 62
25 – 29 ต.ค. 62
26 – 30 ต.ค. 62
01 – 05 พ.ย. 62
06 – 10 พ.ย. 62
08 – 12 พ.ย. 62
13 – 17 พ.ย. 62
15 – 19 พ.ย. 62
20 – 24 พ.ย. 62
22 – 26 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.
04 – 08 ธ.ค. 62
06 – 10 ธ.ค. 62
07 – 11 ธ.ค. 62
13 – 17 ธ.ค. 62
18 – 22 ธ.ค. 62
20 – 24 ธ.ค. 62
25 – 29 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
24,999
26,999
24,999
26,999
24,999
24,999
24,999
25,999
25,999
26,999
26,999
25,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
26,999
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
31,999
31,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ไต้หวั่น หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน
CODE :BZF_ZTPE31 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

 

D1:กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทราไทจง – เจียอี้
D2:ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D3:ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
D4:หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อเสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
# บินสายการบินแห่งชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
สายการบิน CHINA AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
11 – 14 ก.ค. 62
12 – 15 ก.ค. 62
14 – 17 ก.ค. 62
24 – 27 ก.ค. 62
26 – 29 ก.ค. 62
03 – 06 ส.ค. 62
08 – 11 ส.ค. 62
22 – 25 ส.ค. 62
24 – 27 ส.ค. 62
29 ส.ค. – 01 ก.ย.
14,999
16,999
16,999
14,999
17,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์ไต้หวั่น หนานโถว ไทจง ไทเป 4 วัน
  CODE :BZF_ ZTPE32 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D2: หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D3: ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
D4: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
# บินสายการบินแห่งชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
สายการบิน CHINA AIRLINES
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200
11 – 14 ก.ค. 62
12 – 15 ก.ค. 62
19 – 22 ก.ค. 62
25 – 28 ก.ค. 62
02 – 05 ส.ค. 62
08 – 11 ส.ค. 62
09 – 12 ส.ค. 62
15 – 18 ส.ค. 62
22 – 25 ส.ค. 62
29 ส.ค. – 01 ก.ย.
05 – 08 ก.ย. 62
12 – 15 ก.ย. 62
19 – 22 ก.ย. 62
26 – 29 ก.ย. 62
14,999
14,999
16,999
16,999
16,999
18,999
19,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ไต้หวั่น ไถจง ทะเลสายสุริยันจันทรา
  CODE : BZF_AZTPE55 T-DED WONDERFUL TAIWAN

 

D1:กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
D2:ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย
D3:หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4:นั่งกระเช้าเหมาคง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย –สะพานแห่งความรัก – ป้อมปราการสีแดง – โบสถ์ตั้นสุ่ย – ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย
D5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
# ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย # เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตฺชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา และสลัดกุ้งมังกร
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 400 
19 – 23 ก.ค. 62
24 – 28 ต.ค. 62
07 – 11 พ.ย. 62
19,999
19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน 4 8no
  CODE :BZF_AZTPE55 T-DED WONDERFUL TAIWAN 

 

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 400 – 500 
02 – 06 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
14 – 18 เม.ย.62
29 เม.ย.–03 พ.ค.
02 – 06 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
08 – 12 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
20,999
20,999
26,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 18,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง