ทัวร์ไต้หวัน หน้า 2 โปรโมชั่น เริ่มต้น 11,900 บาท ตลอดปี 2561

400

 

 

โปรแกรม 16 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน THAI AIRWAYS 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 บาท 
19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
04 – 07 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
01 – 04 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5 วัน 4 คืน
CODE :BZF_AZTPE48 T-DED AMAZING TAIWAN 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200-500
03 – 07 เม.ย.62
20 – 24 เม.ย.62
24 – 28 เม.ย.62
27 เม.ย.- 01 พ.ค.
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
29 พ.ค.–02 มิ.ย.
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
 25,999
24,999
24,999
26,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย่เหลิ่ว หยางหมิงซาน 5 วัน 3 คืน
  CODE :BZF_AZTPE53 T-DED MIRACLE IN TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400
14 – 18 ก.พ.62
17 – 21 ก.พ.62
18 – 22 ก.พ.62
08 – 12 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
17 – 21 มี.ค.62
28 มี.ค.–01 เม.ย.
29 มี.ค.–02 เม.ย.
14 – 18 เม.ย.62
16 – 20 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
18,999
18,999
18,999
19,999
20,999
19,999
20,999
19,999
23,999
19,999
19,999
19,999
20,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิ่ว 4 วัน 3คืน 
  CODE : BZF_AZTPE54 T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI

 

วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์ กระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89) ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 400 
13 – 16 มี.ค 62
23 – 26 มี.ค 62
18 – 21 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
08 – 11 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
01 – 04 มิ.ย.62
19 – 22 มิ.ย.62
29 มิ.ย.–02 ก.ค.
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน 4 8no
  CODE :BZF_AZTPE55 T-DED WONDERFUL TAIWAN 

 

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 400 – 500 
02 – 06 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
14 – 18 เม.ย.62
29 เม.ย.–03 พ.ค.
02 – 06 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
08 – 12 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
20,999
20,999
26,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 18,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง