ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทัวร์ไต้หวันหน้า 4

31

 

รีวิวว  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน

โปรแกรม 21 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวครบ 5วัน3คืน
CODE :BITF_XW-T36_Taiwan

 

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
– ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
– เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
– อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
– ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
– กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
– ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
– ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา
พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
สายการบิน NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-05 ส.ค. 62
03-07 ส.ค. 62
04-08 ส.ค. 62
07-11 ส.ค. 62
08-12 ส.ค. 62
10-14 ส.ค. 62
11-15 ส.ค. 62
14-18 ส.ค. 62
15-19 ส.ค. 62
17-21 ส.ค. 62
18-22 ส.ค. 62
21-25 ส.ค. 62
22-26 ส.ค. 62
24-28 ส.ค. 62
25-29 ส.ค. 62
28 ส.ค.-1 ก.ย.
29 ส.ค.-2 ก.ย.
12,888
12,888
12,888
14,888
15,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,888 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
CODE : BITF_TG-T11_Taiwan 4D3N

 

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
– ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
– นำท่านชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาร่าไอศครีม
– เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
– อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
– กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
– ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
– ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค ดิวตีฟรี
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ +เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
21-24 ก.ย. 62
05-08 ต.ค. 62
09-12 ต.ค. 62
10-13 ต.ค. 62
21-24 ต.ค. 62
23-26 ต.ค. 62
27-30 ต.ค. 62
02-05 พ.ย. 62
16-19พ.ย. 62
30 พ.ย.–3ธ.ค.
14 -17 ธ.ค. 62
17,888
17,888
17,888
18,888
17,888
17,888
17,888
16,888
17,888
17,888
17,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,888 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ไต้หวั่น อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 4 วัน 2 คืน
CODE :BVF_WOW TAIWAN

 

สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend
04 – 07 ก.ค. 62
01 – 04 ต.ค. 62
08 – 11 ต.ค. 62
15 – 18 ต.ค. 62
29 ต.ค. – 01 พ.ย.
02 – 05 พ.ย. 62
16 – 19 พ.ย. 62
10,499
11,111
11,999
11,111
11,111
10,999
10,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,499 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ไต้หวันเที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน
CODE :BVF_3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่ เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติงพักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ • เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
08 – 13 ต.ค. 62
15 – 20 ต.ค. 62
18 – 23 ต.ค. 62
20 – 25 ต.ค. 62
17,555
17,555
17,999
17,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,555 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
19 – 23 ก.ย. 62
26 – 30 ก.ย. 62
04 – 08 ต.ค. 62
12 – 16 ต.ค. 62
17 – 21 ต.ค. 62
24 – 28 ต.ค. 62
12,999
12,999
14,555
15,999
14,555
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน
CODE :BVF_Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend 
08 – 11 ส.ค. 62
23 – 26 ส.ค. 62
07 – 10 ก.ย. 62
14 – 17 ก.ย. 62
21 – 24 ก.ย. 62
28 ก.ย. – 01 ต.ค.
02 – 05 ต.ค. 62
06 – 09 ต.ค. 62
09 – 12 ต.ค. 62
11 – 14 ต.ค. 62
16 – 19 ต.ค. 62
26 – 29 ต.ค. 62
11,111
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,555
11,555
11,555
13,999
11,555
11,333
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,555 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ไต้หวั่นล่องเรือทะเลสาบสุริยัน ไทจง 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_COYOTE GURU TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานีรถไฟสือเฟิ่น วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend 
12 – 16 มิ.ย. 62
02 – 06 ต.ค. 62
16 – 20 ต.ค. 62
23 – 27 ต.ค. 62
30 ต.ค. – 03 พ.ย.
06 – 10 พ.ย. 62
13 – 17 พ.ย. 62
20 – 24 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 01 ธ.ค.
11 – 15 ธ.ค. 62
18 – 22 ธ.ค. 62
24 – 28 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. – 01 ม.ค.63
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.63
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,555
13,555
13,555
13,555
13,555
13,555
13,999
23,999
21,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์ไต้หวั่น อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_OH MY GOD Taiwan TAROKO

 

ดื่มด่ำวิวทิวทัศน์แสนงามแนวชายฝั่งทะเลแปซิฟิก ณ จุดชมวิว หน้าผา Qingshui
เยือน Jimmy Square รูปชิค ชิค คู่การ์ตูนสุดน่ารัก สไตล์ Jimmy Liao ชมหาดหินกรวดแปลกกตา หาด Qixingtan ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันงดงาม ธารน้ำ หุบเขาหินอ่อน ที่คุณต้องห้ามพลาด ณ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ไหว้พระขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง สุดฟิน ตลาดกลางคืน East Gate ตลาดซีเหมินติง และ Mitsui Outlet พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
03 – 07 ต.ค. 62
11 – 15 ต.ค. 62
24 – 28 ต.ค. 62
14,555
16,555
14,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,555 บาท
โปรแกรม 29 ทัวร์ไต้หวั่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน
CODE :BVF_BEST PRICE TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend 
30 ส.ค. – 02 ก.ย.
05 – 08 ต.ค.
19 – 22 ต.ค.
26 – 29 ต.ค.
09 – 12 พ.ย.
23 – 26 พ.ย.
26 – 29 ธ.ค.
28 – 31 ธ.ค.
10,499
11,111
11,111
11,111
10,999
10,999
14,444
18,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,499 บาท
โปรแกรม 30 ทัวร์ไต้หวั่น อาลีซาน 4 วัน 2 คืน
CODE :BVF_TAIWAN KING ALISHAN

 

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ถ่ายรูปชิค ชิค ณ หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง 3 ตลาดจัดเต็ม ตลาดเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
29 ส.ค. 01 ก.ย.
06 – 09 ก.ย. 62
13 – 16 ก.ย. 62
14 – 17 ก.ย. 62
19 – 22 ก.ย. 62
20 – 23 ก.ย. 62
21 – 24 ก.ย. 62
26 – 29 ก.ย. 62
27 – 30 ก.ย. 62
10 – 13 ต.ค. 62
17 – 20 ต.ค. 62
24 – 27 ต.ค. 62
14,555
14,555
14,555
13,555
14,555
14,555
13,555
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,555 บาท
โปรแกรม 31 ทัวร์ไต้หวั่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 6 วัน 4 คืน
CODE :BVF_AROUND TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน 
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 15 ก.ค. 62
24 – 29 ก.ค. 62
07 – 12 ส.ค. 62
09 – 14 ต.ค. 62
18 – 23 ต.ค. 62
23 – 28 ต.ค. 62
02 – 07 ธ.ค. 62
25 – 30 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
14,999
15,555
15,555
17,555
17,555
16,555
16,666
18,888
25,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 32 ทัวร์ไต้หวั่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_HIGHLIGHT TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย
ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET
พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
03 – 07 ต.ค. 62
17 – 21 ต.ค. 62
24 – 28 ต.ค. 62
31 ต.ค. – 04 พ.ย.
07 – 11 พ.ย. 62
14 – 18 พ.ย. 62
21 – 25 พ.ย. 62
04 – 08 ธ.ค. 62
06 – 10 ธ.ค. 62
12 – 16 ธ.ค. 62
13 – 17 ธ.ค. 62
19 – 23 ธ.ค. 62
20 – 24 ธ.ค. 62
27 – 31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63
14,333
14,333
14,333
13,555
13,555
13,555
13,555
14,999
14,999
13,777
13,777
13,777
13,777
20,555
20,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,555 บาท
โปรแกรม 33 ทัวร์ไต้หวั่น ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน
CODE :BVF_Lover Taiwan

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09 – 13 ส.ค. 62
16 – 20 ส.ค. 62
30 ส.ค. – 3 ก.ย.
05 – 09 ก.ย. 62
12 – 16 ก.ย. 62
25 – 29 ก.ย. 62
26 – 30 ก.ย. 62
03 – 07 ต.ค. 62
10 – 14 ต.ค. 62
13 – 17 ต.ค. 62
14,777
12,222
12,222
12,555
12,555
11,999
12,222
13,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 34 ทัวร์ไต้หวั่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน
CODE :BVF_Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานีรถไฟสือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11 – 16 ก.ค. 62
24 – 29 ก.ค. 62
07 – 12 ส.ค. 62
01 – 06 ต.ค. 62
05 – 10 ต.ค. 62
10 – 15 ต.ค. 62
19 – 24 ต.ค. 62
22 – 27 ต.ค. 62
25 – 30 ต.ค. 62
14,999
15,555
15,999
15,555
15,555
17,555
17,555
16,555
15,555
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 35 ทัวร์ไต้หวั่น หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE :BBIF_BT-TPE02 มหัศจรรย์ TAIPEI

 

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ
พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
16-20 ส.ค. 62
30-03 ก.ย. 62
31-04 ก.ย.62
05-09 ก.ย. 62
06-10 ก.ย. 62
13-17 ก.ย. 62
21-25 ก.ย. 62
22-26 ก.ย. 62
27 ก.ย.-01 ต.ค.
28 ก.ย.-02 ต.ค.
29 ก.ย.-03 ต.ค.
04-08 ต.ค. 62
06-10 ต.ค. 62
11-15 ต.ค. 62
18-22 ต.ค. 62
19-23 ต.ค. 62
20-24 ต.ค. 62
25-29 ต.ค. 62
01-05 พ.ย.62
02-06 พ.ย.62
03-07 พ.ย.62
08-12 พ.ย.62
09-13 พ.ย.62
10-14 พ.ย.62
15-19 พ.ย.62
16-20 พ.ย.62
17-21 พ.ย.62
22-26 พ.ย.62
23-27 พ.ย.62
24-28 พ.ย.62
29 พ.ย.-03 ธ.ค.
30 พ.ย.-04 ธ.ค.
06-10 ธ.ค.62
07-11 ธ.ค.62
08-12 ธ.ค.62
13-17 ธ.ค.62
14-18 ธ.ค.62
20-24 ธ.ค.62
21-25 ธ.ค.62
22-26 ธ.ค.62
27-31 ธ.ค.62
12,999
13,999
15,999
12,999
12,999
13,900
12,999
12,900
12,999
12,999
12,999
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
16,900
16,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
16,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 36 ทัวร์ไต้หวั่นล่องเรือทะเลสาบ เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
CODE :BBIF_BT-TPE03 มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

 

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02-06 ส.ค. 62
09-13 ส.ค. 62
10-14 ส.ค. 62
16-20 ส.ค. 62
30 ส.ค.-03 ก.ย.
31 ส.ค.-04 ก.ย.
05-09 ก.ย. 62
06-10 ก.ย. 62
13-17 ก.ย. 62
21-25 ก.ย. 62
22-26 ก.ย. 62
27 ก.ย-.01 ต.ค.
28 ก.ย.-02 ต.ค.
29 ก.ย.-03 ต.ค.
04-08 ต.ค. 62
06-10 ต.ค. 62
11-15 ต.ค. 62
19-23 ต.ค. 62
20-24 ต.ค. 62
25-29 ต.ค. 62
01-05 พ.ย.62
02-06 พ.ย.62
03-07 พ.ย.62
08-12 พ.ย.62
09-13 พ.ย.62
10-14 พ.ย.62
15-19 พ.ย.62
16-20 พ.ย.62
17-21 พ.ย.62
22-26 พ.ย.62
23-27 พ.ย.62
24-28 พ.ย.62
29 พ.ย.-03 ธ.ค.
30 พ.ย.-04 ธ.ค.
06-10 ธ.ค.62
07-11 ธ.ค.62
08-12 ธ.ค.62
13-17 ธ.ค.62
14-18 ธ.ค.62
20-24 ธ.ค.62
21-25 ธ.ค.62
22-26 ธ.ค.62
27-31 ธ.ค.62
14,900
15,900
15,900
14,900
14,999
15,999
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
17,900
17,900
17,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
17,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,900 บาท
โปรแกรม 37 ทัวร์ไต้หวั่นล่องเรือสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน
CODE :BBIF_BT-TPE04 Hello TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม

 

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-12 ส.ค. 62
14-19 ส.ค. 62
28 ส.ค.-02 ก.ย.
11-16 ก.ย. 62
25-30 ก.ย. 62
02-07 ต.ค. 62
09-14 ต.ค. 62
16-21 ต.ค. 62
23-28 ต.ค. 62
30 ต.ค.-04 พ.ย.
06-11 พ.ย.62
11-16 พ.ย.62
13-18 พ.ย.62
18-23 พ.ย.62
20-25 พ.ย.62
18,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
18,900
17,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,900 บาท
โปรแกรม 38 ทัวร์ไต้หวั่น อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BBIF_ BT-TPE061 มหัศจรรย์ อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม

 

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม
สายการบิน VIETJET AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
21-24 ส.ค.62
28-31 ส.ค.62
04-07 ก.ย.62
18-21 ก.ย.62
02-05 ต.ค.62
16-19 ต.ค.62
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,900 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3

ทัวร์ฮ่องกง