ทัวร์จีน หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์จีน เส้นทาง กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง จางเจียเจี้ย

514

ทัวร์จีน หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์จีน เส้นทาง กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง จางเจียเจี้ย

ทัวร์กุ้ยหลิน

ทัวร์จีน หน้า 2

โปรแกรม 16 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 2 คืน
CODE :BZF  ZCSX04 จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
D2: ฉางเต๋อ – เมืองจางเจียเจี้ย – ยอดเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
D3: เมืองจางเจียเจี้ย – ร้านหยก – สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านใบชา – ร้านผ้าไหม
D4: เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# ไฮไลท์พิเศษ !! ชมถ้ำประตูสวรรค์ และนั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลกสู่เขาเทียนเหมินซาน !!
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.
สายการบิน Thai Smile Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
29 มี.ค-01 เม.ย.
19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
03 – 06 พ.ย.62
10 – 13 พ.ย.62
17 – 20 พ.ย.62
14 – 17 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 
13,999
14,999
15,999
14,999
14,999
20,999
14,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 17 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 4 วัน 
CODE : BZF_ZCSX05

 

D1: สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – เมืองโบราญเฟิ่งหวง
D2: ร้านนวดฝ่าเท้า – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
D3: ร้านยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตลาดใต้ดิน – สนามบินจางเจียเจี้ย
D4: สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
# ที่พักระดับ 5 ดาว / เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างเกาหลี + อาหารซีฟู้ด / ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง / ชมแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง
# ไฮไลท์พิเศษ!! ชมถ้ำประตูสวรรค์ และนั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลกสู่เขาเทียนเหมินซาน
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.
สายการบิน China Eastern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05-08 พ.ค.62
14-17 ก.ค.62
28-31 ก.ค.62
01-04 ก.ย.62
29 ก.ย.-02 ต.ค.
11,999
12,999
12,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF ZCSX06

 

D1: สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – เมืองโบราญเฟิ่งหวง
D2: ถ้ำจิ่วเทียน – ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน – โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)
D3: ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
D4: ร้านหยก – ร้านยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
– ถ้ำประตูสวรรค์ – ตลาดใต้ดิน – สนามบินจางเจียเจี้ย
D5: สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
# ที่พักระดับ 5 ดาว / เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างเกาหลี + อาหารซีฟู้ด / ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง / ชมแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง
# ชมถ้ำประตูสวรรค์ และนั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลกสู่เขาเทียนเหมินซาน / ที่เที่ยวใหม่!! ถ้ำจิ่วเทียน + ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.

สายการบิน China Southern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
12 – 16 เม.ย.62
15 – 19 พ.ค.62
14 – 18 มิ.ย.62
21 – 25 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
10 – 14 ต.ค.62
28 ต.ค.-01 พ.ย.
16,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน 6 วัน 5 คืน
CODE : BZF BZKWL01 T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
D2: กุ้ยหลิน–เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน–สวนฉวนซาน–ถ้ำทะลุ-ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
D3: ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิน–นาขั้นบันไดหลงจี๋–หมู่บ้านชาวจ้วง–กุ้ยหลิน
D4: เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)–เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
D5: ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)–ร้านผ้าไหม–หยางซั่ว-กุ้ยหลิน–ศาลาเซียวเหยา-ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
D6: สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิค นั่งกระเช้าชมเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.
สายการบิน China Southern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-09 เม.ย.62
10-15 พ.ย.62
17-22 พ.ย.62
13-18 มิ.ย.62
27 มิ.ย-02 ก.ค
08-13 ส.ค.62
22-27 ส.ค.62
05-10 ก.ย.62
19-24 ก.ย.62
11-16 ต.ค.62
17,999
15,999
16,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์เฉินตู ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน
CODE : BZF_BZCTU02 T-SUD CHENGDU THE GREATER JOURNEY

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – ง้อไบ๊
D2: เขาง้อไบ๊ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ – วัดเป้ากั๋ว
D3: เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉียนเหว่ย – นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก – เมืองเฉินตู
D4: ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง)
D5: ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – สนามบินเฉินตู – กรุงเทพ 
# บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับเย็น ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# ล่องเรือชมมรดกโลก ‘หลวงพ่อโตเล่อซาน’
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก. สะสมไมล์สูงสุด ROP ได้ 50%

สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
26-30 เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-02 ก.ค.
18,999
19,999
19,999
17,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 25 คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4 วัน 2 คืน
CODE :BZF BZCTU02 T-SUD CHENGDU THE GREATER JOURNEY 

 

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง
D2: ไร่สตรอเบอรี่-ทุ่งลาเวนเดอร์-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีทอง-ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
D3: ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้
D4: วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร + ขนมจีนข้ามสะพาน
# ใน 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ @คุนหมิง ไม่ต้องไปไกลก็ชมความงามแบบว้าวๆ!!
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. ใบ / พิเศษ!! เก็บสตรอเบอรี่สดๆ จากไร่
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06-09 มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
CODE : BZF ZKMG06

 

D1: กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินฉางซุย คุนหมิง–เมืองเสี่ยงยิน
D2: เมืองต้าหลี่-เมืองเก่าต้าหลี่–เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)–โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง–ช่องเขาเสือกระโจน–วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)–เมืองเก่าจงเตี้ยน
D3: หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)–เมืองลี่เจียง–สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง
D4: ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)–โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)–อุทยานน้ำหยก–เมืองเสี่ยงยิน
D5: เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
D6: ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
# เยือนแดนแห่งความฝัน แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภูเขามังกรหยก ย้อนวันวานเมืองเก่า
# พิเศษ!! ชมโชว์ ‘Impression Lijiang’ / เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน + สุกี้เห็ดไก่ดำ + อาหารกวางตุ้ง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. สะสมไมล์ ROP ได้ 50%
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
20-25 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-02 ก.ค.
11-16 ก.ค.62
12-17 ก.ค.62
18-23 ก.ค.62
25-30 ก.ค.62
01-06 ส.ค.62
07-12 ส.ค.62
08-13 ส.ค.62
15-20 ส.ค.62
22-27 ส.ค.62
29 ส.ค.-03 ก.ย.
05-10 ก.ย.62
19-24 ก.ย.62
26 ก.ย-01 ต.ค.
11-16 ต.ค.62
12-17 ต.ค.62
17-22 ต.ค.62
18-23 ต.ค.62
19-24 ต.ค.62
25-30 ต.ค.62
26-31 ต.ค.62
07-12 พ.ย.62
08-13 พ.ย.62
14-19 พ.ย.62
15-20 พ.ย.62
21-26 พ.ย.62
22-27 พ.ย.62
28 พ.ย.-03 ธ.ค.
05-10 ธ.ค.62
06-11 ธ.ค.62
07-12 ธ.ค.62
19-24 ธ.ค.62
26-31 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-02 ม.ค.
29 ธ.ค.-03 ม.ค.
21,999
21,999
22,999
23,999
21,999
23,999
21,999
22,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
21,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
22,999
22,999
25,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 27 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF BZKMG04 T-SUD KUNMING SLICK & COOL 

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–คุนหมิง
D2: สวนน้ำตกคุนหมิง–ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่–เมืองตงซวน–ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน
D3: ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)–คุนหมิง–OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN
D4: วัดหยวนทง–ประตูม้าทองไก่หยก–OPTION TOUR ภูเขาซีซาน – กรุงเทพฯ
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สักครั้งหนึ่งในชีวิต สัมผัส ’’ภูเขาเจี้ยวจื่อ”
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. ใบ
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-04 เม.ย.62
02-05 เม.ย.62
03-06 เม.ย.62
04-07 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
07-10 เม.ย.62
08-11 เม.ย.62
09-12 เม.ย.62
10-13 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
15-18 เม.ย.62
16-19 เม.ย.62
17-20 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
9,999
9,999
9,999
10,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
11,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
11,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 28 คุนหมิง ต้าหลี่  ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน
CODE : BZF BZKMG01 THE BEST OF KUNMING

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่
D2: เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน
D3: หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
D4: ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้า)–IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
D5: ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
D6: ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับค่ำ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก. สะสมไมล์ ROP ได้ 50%
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
28 มี.ค-02 เม.ย.
04-09 เม.ย.62
11-16 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
13-18 เม.ย.62
25-30 เม.ย.62
01-06 พ.ค.62
13-18 มิ.ย.62
23,999
24,999
29,999
35,999
33,999
23,999
25,999
22,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 22,999 บาท
โปรแกรม 29 คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4 วัน 2 คืน
CODE :BZF ZTSN03 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเทียนจิน
วันที่สอง เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – วัดลามะ – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย – กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า)
วันที่สาม ปักกิ่ง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – ตลาดรัสเซีย
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน – ร้านผีเซี๊ยะ – เมืองเทียนจิน – สนามบินเทียนจิน
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
30 พ.ค.–03 มิ.ย.
06 – 10 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
27 มิ.ย.–01 ก.ค.
04 – 08 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
16 – 20 ก.ค.62
18 – 22 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
29 ส.ค.–02 ก.ย.
05 – 09 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
17 – 21 ต.ค.62
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
14,999
13,999
14,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 30 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน
CODE: BZF_ZKMG06 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเสี่ยงยิน
วันที่สอง เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง–ช่องเขาเสือกระโจน–วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)–เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน
วันที่ห้า เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
วันที่หก ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20 – 25 มิ.ย.62
27 มิ.ย.–02 ก.ค.  
11 – 16 ก.ค.62
12 – 17 ก.ค.62
18 – 23 ก.ค.62
25 – 30 ก.ค.62
01 – 06 ส.ค.62
07 – 12 ส.ค.62
08 – 13 ส.ค.62
15 – 20 ส.ค.62
22 – 27 ส.ค.62
29 ส.ค.-03 ก.ย.
05 – 10 ก.ย.62
19 – 24 ก.ย.62
26 ก.ย.–01 ต.ค.
11 – 16 ต.ค.62
12 – 17 ต.ค.62
17 – 22 ต.ค.62
18 – 23 ต.ค.62
19 – 24 ต.ค.62
25 – 30 ต.ค.62
26 – 31 ต.ค.62
07 – 12 พ.ย.62
08 – 13 พ.ย.62
14 – 19 พ.ย.62
15 – 20 พ.ย.62
21 – 26 พ.ย.62
22 – 27 พ.ย.62
28 พ.ย.-03 ธ.ค. 
05 – 10 ธ.ค.62
06 – 11 ธ.ค.62
07 – 12 ธ.ค.62
19 – 24 ธ.ค.62
26 – 31 ธ.ค.62
28 ธ.ค.–02 ม.ค.
29 ธ.ค.–03 ม.ค.
21,999
21,999
22,999
23,999
21,999
23,999
21,999
22,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
21,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
22,999
22,999
25,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

ทัวร์ฮ่องกง