ทัวร์จีน หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์จีน กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง

351

 

โปรแกรม 12 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_BZKWL02 T-SUD GUILIN RIVER & MOUNTAIN 5D4N BY CZ

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
 • กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านบัวหิมะ – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
 • เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านผ้าไหม – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
 • ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
 • สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิค นั่งกระเช้าชมเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.

สายการบิน China Southern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
16-20 ม.ค.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน
CODE : BZF_BZKWL03 T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6D5N BY CZ

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
 • กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ – ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋–หมู่บ้านชาวจ้วง–กุ้ยหลิน
 • เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
 • ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา-ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
 • สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิค นั่งกระเช้าชมเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.

สายการบิน China Southern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17 – 22 ม.ค.62
24 – 29 ม.ค.62
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์จีน เฉินตู 6 วัน 5 คืน 
CODE : BZF_BZCTU01 T-SUD WONDERFUL WINTER CHENGDU 5D3N BY MU

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • เฉินตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว – เมืองชวนจู่ซื่อ
 • เม่าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – เมืองตูเจียงเอี้ยน
 • เมืองชวนจู่ซื่อ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน – เฉินตู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ศาลเจ้าสามก๊ก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

# บินหรู ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# ชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ## ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

สายการบิน China Eastern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 
22 – 26 ก.พ.62
08 – 12 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29 มี.ค–02 เม.ย.
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์จีน เฉินตู 5 วัน 4 คืน 
CODE : BZF_BZCTU03 T-SUD GRACIER IN CHENGDU 5D4N BY TG

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู
 • เม่าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เมืองตูเจียงเอี้ยน
 • เมืองตูเจียงเอี้ยน-ภูเขาหิมะซีหลิง (รวมกระเช้า)-เมืองเฉินตู
 • เฉินตู-ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบต)-ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ถนนคนเดินจิ๋นหลี่-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • เฉินตู – ร้านผ้าไหม – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สนามบินเฉินตู-กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

# บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับเย็น ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# ชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ## เล่นสกีภูเขาหิมะซีหลิง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. สะสมไมล์ ROP ได้ สูงสุด 50%

สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200  
11 – 15 ม.ค.62
25 – 29 ม.ค.62
15 – 19 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
18,999
18,999
19,999
18,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 2 คืน
CODE :  BZF_BZKMG02 T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN 4D2N BY 8L

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง พักที่ HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
 • เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง
 • วัดหยวนทง – ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ

# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สักครั้งหนึ่งในชีวิต สัมผัส ’’ภูเขาเจี้ยวจื่อ”
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. ใบ

สายการบิน Lucky Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
12 – 15 ม.ค.62
18 – 21 ม.ค.62
19 – 22 ม.ค.62
25 – 28 ม.ค.62
01 – 04 มี.ค.62
08 – 11 มี.ค.62
15 – 18 มี.ค.62
22 – 25 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์จีน คุนหมิง 5 วัน 4 คืน
CODE : BZF_BZKMG03 T-SUD RADIANCE OF KUNMING 5D4N BY MU

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง
 • เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียงเช
 • อุทยานน้ำหยก – ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว)- เมืองเสี่ยงยิน
 • เมืองเสี่ยงยิน – นครคุนหมิง – ร้านยาบัวหิมะ – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
 • คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# เที่ยวสบายไม่เหนื่อย ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สักครั้งหนึ่งในชีวิตท้าความหนาว มุ่งหน้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

สายการบิน China Eastern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
22 – 26 ก.พ.62
01 – 05 ก.พ.62
08 – 12 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29 มี.ค–02 เม.ย.
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 5 คืน
CODE : BZF_BZKMG01 THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่
 • เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
 • ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
 • ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับค่ำ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# สักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก. สะสมไมล์ ROP ได้ 50%

สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 
21 – 26 ก.พ.62
01 – 06 มี.ค.62
07 – 12 มี.ค.62
14 – 19 มี.ค.62
21 – 26 มี.ค.62
28 มี.ค.- 02 เม.ย.
04 – 09 เม.ย.62
11 – 16 เม.ย.62
12 – 17 เม.ย.62
13 – 18 เม.ย.62
25 – 30 เม.ย.62
01 – 06 พ.ค.62
13 – 18 มิ.ย.62
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
35,999
35,999
33,999
23,999
25,999
22,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 22,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง…ขนมรวมมิตร
ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน
CODE : BSHF SH3UCTUDCY1

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
 • วันที่สอง เฉิงตู-อุทยานมู่เก๋อฉั้ว-คังติ้ง
 • วันที่สาม คังติ้ง-เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
 • วันที่สี่ เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)-ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว
 • วันที่ห้า เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง
 • วันที่หก อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง
 • วันที่เจ็ด เต้าเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • วันที่แปด ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
สายการบิน SICHUAN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
10-17 เม.ย.62
28 เม.ย.-5 พ.ค. 
19-26 พ.ค.62
23-30 มิ.ย.62
38,999
36,999
36,999
36,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 36,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน…ขนมอาลัว
ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน
CODE : BSHF_SH3UHET2

 

 •  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 
 • เฉิงตู-โฮฮอท พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา
 • โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ (ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
 • ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส
 • เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
 • ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ  
สายการบิน SICHUAN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
10-15 พ.ค.62
17-22 พ.ค.62
31 พ.ค.-5 มิ.ย.
21-26 มิ.ย.62
30,999
30,999
30,999
30,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ฮาบิ้น เทศกาลน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน
CODE : BSHF_SHCATSHNHRB1

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-เทียนสิน สวนจิ้งหยวน-ถนนอู่ต้าเต้า-สนามบินเทียนสิน ฮาร์บิน
วันที่ 3 สวนเสือไซบีเรีย-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาล“ปิงเสวี่ย ต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)
วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์เบียร์ (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว)-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
วันที่ 5 สนามบินฮาร์บิน-เทียนสิน ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-วิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย-กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR CHINA (CA)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 บาท
18-22 ก.พ.62 34,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน
CODE : BSHF_shczdyg1

 

 • กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 • ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว
 • สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
 • อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนซีปู้เจีย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
14-17 ก.พ.62
28 ก.พ-3 มี.ค.
14-17 มี.ค.62
 24,999
 24,999
25,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ซัวเถา 5 วัน 3 คืน
CODE :BSHF_shczswa1

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ซัวเถา (CZ8356 : 14.40-18.30)
วันที่ 2 ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-วัดแปะฮวยเจียม
วันที่ 3 ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)-วัดไคหยวน-เมืองโบราณแต้จิ๋ว-วัดไทย-ผ่านชมสะพานวัวคู่
วันที่ 4 ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติ
วันที่ 5 ซัวเถา-กรุงเทพฯ (CZ8355 : 11.10-13.10)
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
27 ก.พ.-3 มี.ค. 
20-24 มี.ค.62
 19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ้ง 6 วัน 5 คืน
CODE : BSF_shczwuh5

 

 • 1 กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น (CZ3058 : 18.35-22.55)
 • 2 อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวนกำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองจงเสียง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง
 • 3 เมืองจงเสียง-เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักจื่อเซียว ตำหนักหนานเหยียน-ตำหนักไท่จื่อ
 • 4 เขาบู๊ตึ้ง-อารามอวี้ชวีกง-เมืองจ่าวหยาง โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง
 • 5 เมืองจ่าวหยาง-เมืองเซียงหยาง-กำแพงเมืองโบราณ-ถนนโบราณเซียงหยาง-เมืองอู่ฮั่น ถนนคนเดินเจียงฮั่น
 • 6 วัดกุยหยวน-นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยง ซีเกียง-ถนนอาหารฮู่ปู้-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ (CZ3057 : 14.35-17.30)
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
8-13 มี.ค.62
29 มี.ค.-3 เม.ย
 24,999
24,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์อุ่ฮั่น ทะเลสาบตงหู 4 วัน 2 คืน
CODE : BSF_shczwuh6

 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น (CZ3030 : 02.10-06.30) เมืองจ่าวหยาง-สวนดอกมัสตาร์ดและดอกท้อ โชว์ฮั่นซ่ง
3 เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง-อู่ฮั่นถนนคนเดินเจียงฮั่น
4 สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-นั่งรถผ่านชมสะพานฉางเจียง-วัดกุยหยวน-ถนนอาหารฮู่ปู้ อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ (CZ3029 : 22.15-01.10+1)
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
7-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 20,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

ทัวร์ฮ่องกง