ทัวร์จีน หน้า 2

1000

จัดทัวร์

โปรแกรม 13ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_CKG10

 

เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย ตลาดหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ศาลาประชาคม
#พิชิตสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A อุทยานหลุมฟ้า
#นั่งรถไฟชมธรรมชาติ อุทยานเขานางฟ้า
#ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน AIR ASIA
@bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
04-07 เม.ย.63
11-14 เม.ย.63
12-15 เม.ย.63
24-27 เม.ย.63
01-04 พ.ค.63
03-06 พ.ค.63
08-11 พ.ค.63
03-06 ก.ค.63
18-21 ก.ย.63
 17,999
21,999
21,999
16,999
17,999
16,999
13,999
15,999
14,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 14,999 บาท
โปรแกรม 14ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_KWL02

 

เมืองกุ้ยหลิน สวนชวนซาน ถ้ำทะลุ ร้านหยก น้ำตกกู่ตุง  ชมโชว์ Mirage Guilin Show เขางวงช้าง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถกอล์ฟ)สวนซีโจว (ชมการแสดงดอกทิวลิป) ร้านบัวหิมะ เมืองหยางซั่ว เขาเซียงกง ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซัว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) เมืองกุ้ยหลิน ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน
#เช็คอินที่เที่ยวแห่งใหม่ ชมทิวลิปกว่า 50 สายพันธุ์
# เก็บภาพความประทับใจคู่เขางวงช้าง
#ล่องแพชมวิวแม่น้ำหลีเจียง
#บริการอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!! ปลาแช่เบียร์ และหมูสามชั้นอบเผือก
#พักหรู 5 ดาว ทุกคืน
สายการบิน China Southern Airlines
@bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
05-09 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
12,999
13,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,999 บาท
โปรแกรม 15ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_KMG02

 

คุนหมิง เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) อุทยานน้ำหยก เมืองเสี่ยงยิน ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้ ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม
สายการบิน THAI AIRWAYS
@bestfriend รับส่วนลด 500 บาท
08-13 ก.พ.63
11-16 ก.พ.63
15-20 ก.พ.63
18-23 ก.พ.63
22-27 ก.พ.63
25 ก.พ-01 มี.ค.
29 ก.พ-05 มี.ค.
03-08 มี.ค.63
07-12 มี.ค.63
10-15 มี.ค.63
14-19 มี.ค.63
17-22 มี.ค.63
21-26 มี.ค.63
24-29 มี.ค.63
28 มี.ค-02 เม.ย.
31 มี.ค-05 เม.ย.
04-09 เม.ย.63
07-12 เม.ย.63
09-14 เม.ย.63
10-15 เม.ย.63
11-16 เม.ย.63
12-17 เม.ย.63
13-18 เม.ย.63
21-26 เม.ย.63
25-30 เม.ย.63
28 เม.ย-03 พ.ค.
01-06 พ.ค.63
02-07 พ.ค.63
05-10 พ.ค.63
09-14 พ.ค.63
12-17 พ.ค.63
16-21 พ.ค.63
19-24 พ.ค.63
23-28 พ.ค.63
26-31 พ.ค.63
30 พ.ค-04 มิ.ย.
02-07 มิ.ย.63
13-18 มิ.ย.63
20-25 มิ.ย.63
27 มิ.ย-02 ก.ค.
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
25,999
26,999
27,999
27,999
26,999
25,999
21,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 19,999 บาท
โปรแกรม 16ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_KMG10

 

สนามบินฉางซุย เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ไร่สตรอเบอรี่ เมืองตงชวน แผ่นดินสีทอง ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) เมืองคุนหมิง ประตูม้าทองและประตูไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้ ภูเขาซีซาน (Option Tour)
สายการบิน LUCKY AIR
@bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
07-10 ก.พ.63
08-11 ก.พ.63
14-17 ก.พ.63
15-18 ก.พ.63
19-22 ก.พ.63
20-23 ก.พ.63
21-24 ก.พ.63
22-25 ก.พ.63
26-29 ก.พ.63
27 ก.พ.-01 มี.ค.
28 ก.พ.-02 มี.ค.
29 ก.พ.-03 มี.ค.
04-07 มี.ค.63
05-08 มี.ค.63
06-09 มี.ค.63
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 8,999 บาท
โปรแกรม 17ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_KMG11

 

เมืองคุณหมิง เมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป๋สุยเหอ โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน โค้งแรกแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดชงจ้านหลิน เมืองฉูฉง เมืองเก่าชาวเผ่าหยี วัดหยวนทง ร้านบัวหิมะ
สายการบิน LUCKY AIR
@bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
08-13 ม.ค.63
09-14 ม.ค.63
10-15 ม.ค.63
07-12 ก.พ.63
14-19 ก.พ.63
18-23 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
20-25 ก.พ.63
21-26 ก.พ.63
25 ก.พ-01 มี.ค.
26 ก.พ.-02 มี.ค.
27 ก.พ-03 มี.ค.
28 ก.พ-04 มี.ค.
03-08 มี.ค.63
04-09 มี.ค.63
05-10 มี.ค.63
06-11 มี.ค.63
10-15 มี.ค.63
11-16 มี.ค.63
12-17 มี.ค.63
13-18 มี.ค.63
17-22 มี.ค.63
18-23 มี.ค.63
19-24 มี.ค.63
20-25 มี.ค.63
24-29 มี.ค.63
25-30 มี.ค.63
26-31 มี.ค.63
27 มี.ค-01 เม.ย.
31 มี.ค-05 เม.ย.
01-06 เม.ย.63
02-07 เม.ย.63
03-08 เม.ย.63
07-12 เม.ย.63
08-13 เม.ย.63
09-14 เม.ย.63
10-15 เม.ย.63
14-19 เม.ย.63
17-22 เม.ย.63
21-26 เม.ย.63
22-27 เม.ย.63
23-28 เม.ย.63
24-29 เม.ย.63
28 เม.ย-03 พ.ค.
29 เม.ย-04 พ.ค.
30 เม.ย-05 พ.ค.
01-06 พ.ค.63
06-11 พ.ค.63
07-12 พ.ค.63
08-13 พ.ค.63
12-17 พ.ค.63
13-18 พ.ค.63
14-19 พ.ค.63
15-20 พ.ค.63
19-24 พ.ค.63
20-25 พ.ค.63
21-26 พ.ค.63
22-27 พ.ค.63
26-31 พ.ค.63
27 พ.ค-01 มิ.ย.
28 พ.ค-02 มิ.ย.
29 พ.ค-03 มิ.ย.
02-07 มิ.ย.63
03-08 มิ.ย.63
04-09 มิ.ย.63
05-10 มิ.ย.63
09-14 มิ.ย.63
10-15 มิ.ย.63
11-16 มิ.ย.63
12-17 มิ.ย.63
16-21 มิ.ย.63
17-22 มิ.ย.63
18-23 มิ.ย.63
19-24 มิ.ย.63
23-28 มิ.ย.63
24-29 มิ.ย.63
25-30 มิ.ย.63
26 มิ.ย- 01 ก.ค.
30 มิ.ย.-05 ก.ค.
15,999
16,999
16,999
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
21,999
22,999
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
19,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 15,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_CZDYG02 

 

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ร้านหมอนยางพารา เทียนจื่อซาน ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์เมืองจำลองซ่ง และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ) ร้านหยก สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ร้านใบชา ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง จิตรกรรมภาพวาดทราย อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 
พิเศษ @bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
22 – 25 พ.ย.62
26 – 29 พ.ย.62
03 – 06 ธ.ค.62
11 – 14 ธ.ค.62
19 – 22 ธ.ค.62
06 – 09 ม.ค.63
17 – 20 ม.ค.63
13 – 16 ก.พ.63
18 – 21 ก.พ.63
03 – 06 ก.พ.63
12 – 15 ก.พ.63
16 – 19 ก.พ.63
23 – 26 ก.พ.63
13,888
13,888
14,888
13,888
13,888
16,888
16,888
16,888
16,888
12,888
13,888
13,888
13,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 12,888 บาท
โปรแกรม 19ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_XWSHE03

 

เสิ่นหยาง รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว ถนนคนเดินจงหยาง โบสถ์เซ็นโซเฟีย เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World) ลานสกี ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ (รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ) ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ฮาร์บิ้น ร้านสินค้าพื้นเมือง เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูง เสิ่นหยาง ถนนคนเดินจงเจีย
สายการบิน NOK SCOOT
@bestfriend รับส่วนลด 500 บาท
05-10 ก.พ.63
07-12 ก.พ.63
12-17 ก.พ.63
14-19 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
21-26 ก.พ.63
28,888
28,888
27,888
27,888
27,888
26,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 26,888 บาท
โปรแกรม 20ทัวร์จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_XWSHE04

 

เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง ร้านสินค้าพื้นเมือง เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World) ร้านศิลปะรัสเซีย โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ชมด้านนอก) ถนนคนเดินจงหยาง อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน วังปูยี กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมด้านนอก) จัตุรัสเหวินฮั่ว ร้านค้าภาพวาดขนนก
สายการบิน NOK SCOOT
@bestfriend รับส่วนลด 200บาท
05 – 10 ก.พ.63
07 – 12 ก.พ.63
12 – 17 ก.พ.63
14 – 19 ก.พ.63
19 – 24 ก.พ.63
21 – 26 ก.พ.63
22,888
22,888
21,888
21,888
19,888
21,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 19,888 บาท
โปรแกรม 21ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง สกี 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_XWTSN03

 

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ Beijing Snow World ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว
สายการบิน NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
07 – 10 ก.พ. 63
14 – 17 ก.พ. 63
21 – 24 ก.พ. 63
28 ก.พ. – 02 มี.ค.
14,888
13,888
13,888
13,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 13,888 บาท
โปรแกรม 22ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_8LLJG01

 

ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยน ภูเขาหิมะสือข่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) จงเตี้ยน ลี่เจียง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณลี่เจียง-** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**
สายการบิน LUCKY AIR 
พิเศษ @bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
26 – 29 ม.ค.63
02 – 05 ก.พ.63
09 – 12 ก.พ.63
16 – 19 ก.พ.63
23 – 26 ก.พ.63
01 – 04 มี.ค.63
08 – 11 มี.ค.63
15 – 18 มี.ค.63
22 – 25 มี.ค.63
29 มี.ค–01 เม.ย.
05 – 08 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
19 – 22 เม.ย.63
26 – 29 เม.ย.63
11,888
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
13,888
11,888
11,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 9,888 บาท
โปรแกรม 23ทัวร์จีน ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_8LLJG02

 

เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) ** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณซู่เหอ ร้านบัวหิมะ สะพานแก้วลี่เจียง หมู่บ้านไป๋ซา
สายการบิน LUCKY AIR 
@bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
26-29 ม.ค.63
02-05 ก.พ.63
09-12 ก.พ.63
16-19 ก.พ.63
23-26 ก.พ.63
01-04 มี.ค.63
08-11 มี.ค.63
15-18 มี.ค.63
22-25 มี.ค.63
29 มี.ค-01 เม.ย.
05-08 เม.ย.63
12-15 เม.ย.63
19-22 เม.ย.63
26-29 เม.ย.63 
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
14,888
12,888
12,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 11,888 บาท
โปรแกรม 24ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_8LLJG03

 

ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เมืองโบราณจงเตี้ยน จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เต๋อชิง โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป๋หมาง ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง วัดเฟยไหล หมู่บ้านหมิงหย่ง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง จงเตี้ยน ทุ่งหญ้านาพาไห่ ช่องแคบเสือกระโจน จงเตี้ยน ลี่เจียง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณลี่เจียง ** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**
สายการบิน LUCKY AIR 
@bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
22-26 ม.ค.63
29 ม.ค.-02 ก.พ.
05-09 ก.พ.63
12-16 ก.พ.63
19-23 ก.พ.63
26 ก.พ-01 มี.ค.
04-08 มี.ค.63
11-15 มี.ค.63
18-22 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
01-05 เม.ย.63
08-12 เม.ย.63
15-19 เม.ย.63
22-26 เม.ย.63
29 เม.ย-03 พ.ค.
15,888
15,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 13,888 บาท
โปรแกรม 25ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BTF_8LLJG04

 

ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เมืองโบราณจงเตี้ยน จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เต๋อชิง โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ยอดเขาหิมะไป๋หมาง ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง วัดเฟยไหล หมู่บ้านหมิงหย่ง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถแบตเตอรี่) เต๋อชิง จงเตี้ยน ทุ่งหญ้านาพาไห่ ช่องแคบเสือกระโจน จงเตี้ยน ลี่เจียง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณลี่เจียง ** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**
สายการบิน LUCKY AIR 
@bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
22 – 26 ม.ค.62
29 ม.ค.-02 ก.พ.
05 – 09 ก.พ.63
12 – 16 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
26 ก.พ. – 01 มี.ค.
04 – 08 มี.ค.63
11 – 15 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
25 – 29 มี.ค.63
01 – 05 เม.ย.63
08 – 12 เม.ย.63
15 – 19 เม.ย.63
22 – 26 เม.ย.63
29 เม.ย. – 03 พ.ค.
15,888
15,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 13,888 บาท
โปรแกรม 26ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_KMG12

 

เมืองคุนหมิง เมืองกุ้ยโจว เมืองซิงอี้ ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) ทะเลสาบหมื่นยอด ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด เมืองอันชุ่น สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) คุนหมิง เขาซีซาน (OPTION) ร้านบัวหิมะ ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
# ที่พักระดับ 4 ดาว
# บริการอาหารครบทุกมื้อ !! / มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร + ขนมจีนข้ามสะพาน
# ชมความงามสะพรั่งของซากุระกุ้ยโจว
# ล่องเรือทะเลสาบสัมผัสธรรมชาติเขาหมื่นยอด
สายการบิน LUCKY AIR  
พิเศษ @bestfriend รับส่วนลด 200 บาท
07 – 10 มี.ค.63
11 – 14 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
13 – 16 มี.ค.63
14 – 17 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
20 – 23 มี.ค.63
21 – 24 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
27 – 30 มี.ค.63
28 – 31 มี.ค.63
01 – 04 เม.ย.63
02 – 05 เม.ย.63
03 – 06 เม.ย.63
04 – 07 เม.ย.63
08 – 11 เม.ย.63
 10,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
14,999
14,999
12,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 10,999 บาท
โปรแกรม 27ทัวร์จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_SHE02

 

เมืองเสิ่นหยาง ร้านเสื้อกันหนาว เมืองจี๋หลิน แม่น้ำซงหัว เมืองฮาร์บิ้น โบสถ์เซนต์โซเฟีย ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ร้านศิลปะรัสเซีย เมืองฉางชุน ลานสกี Jingyuetan จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน ลานสกี ยาบูลี่ สถานีรถไฟฮาร์บิ้น นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง
#ที่สุดความยิ่งใหญ่เทศกาลน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว!!
#ฟิมเต็มอิ่มหมู่บ้านหิมะ
#ช้อปปิ้งเพลิน Central Avenue และถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย
# พักหรู 4 ดาว บริการอาหารทุกมื้อ
#จัดเต็ม!! แจกฟรีเสื้อกันหนาว ที่ปิดหูกันหนาว ถุงมือ หมวก ถุงร้อน
สายการบิน NOK SCOOT
@bestfriend รับส่วนลด 400 บาท
01 – 06 ม.ค.63
03 – 08 ม.ค.63
08 – 13 ม.ค.63
10 – 15 ม.ค.63
15 – 20 ม.ค.63
05 – 10 ก.พ.63
07 – 12 ก.พ.63
12 – 17 ก.พ.63
14 – 19 ก.พ.63
19 – 24 ก.พ.63
21 – 26 ก.พ.63
 24,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
22,999
21,999
21,999
21,999
19,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 19,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา