ทัวร์ตุรกี หน้า 3

73

ทัวร์ตุรกี หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาพิเศษ ตลอดปี 2562

ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก
โปรแกรม 23 ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_IST03 TURKEY FANTASTIC

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)–อังการ่า–สุสานอตาเติร์ก–คัปปาโดเกีย–ระบำ Belly Dance 
วันที่ 3 นครใต้ดิน-พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่-โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า–ปามุคคาเล่
วันที่ 4 ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส -เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านเครื่องหนัง-เมืองคูซาดาซี
วันที่ 5 ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
วันที่ 6 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 7 Blue Mosque-วิหารฮาเจีย โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน-สไปซ์ มาเก็ต
วันที่ 8 สนามบินอิสตันบูล-สนามบินเตหะราน
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน MAHAN AIR
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
07 – 15 มิ.ย.62
14 – 22 มิ.ย.62
21 – 29 มิ.ย.62
05 – 13 ก.ค.62
11 – 19 ก.ค.62
12 – 20 ก.ค.62
25 ก.ค.-02 ส.ค.
26 ก.ค.-03 ส.ค.
08 – 16 ส.ค.62
09 – 17 ส.ค.62
23 – 31 ส.ค.62
30 ส.ค.–07 ก.ย.
13- 21 ก.ย.62
20–28 ก.ย.62
27 ก.ย.-05 ต.ค. 
28,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
28,900
27,900
29,900
29,900
28,900
28,900
28,900
28,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,900 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน 
โค้ดทัวร์  BGSF IST05 TURKEY SUPREME

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N)
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ 
วันที่ 2 บูร์ซ่าร์–สุเหร่าสีเขียว–ตลาดผ้าไหม–เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
วันที่ 3 ร้านเครื่องหนัง–เมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 4 คอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง 
วันที่ 5นครใต้ดิน–พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า–หุบเขาอุซิซาร์–โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า 
วันที่ 6 อิสตันบูล–พระราชวังโดลมาบาห์เช–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  
วันที่ 7 Blue Mosque–วิหารฮาเจียโซเฟีย–อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน–สนามบินอิสตัลบูล 
วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-17 ส.ค.62
24-31 ส.ค.62
07-14 ก.ย.62
21-28 ก.ย.62
12-19 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
29,900
29,900
29,900
29,900
31,900
31,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์  BGSF IST06 TURKEY SHOCK PRICE

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N)
สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า
วันที่ 2 อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance
วันที่ 3 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
วันที่ 4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
วันที่ 5 ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
วันที่ 6 อิสตันบูล-Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย
วันที่ 7 ล่องช่องแคบบอสฟอรัส-สไปซ์ มาเก็ต-สนามบินอิสตันบูล-สนามบินเคียฟ
วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
30 เม.ย-07 พ.ค.
13-20 พ.ค.62
16-23 พ.ค.62
20-27 พ.ค.62
27 พ.ค-03 มิ.ย. 
06-13 มิ.ย.62
13-20 มิ.ย.62
20-27 มิ.ย.62
27 มิ.ย-04 ก.ค.
07-14 ก.ค.62
11-18 ก.ค.62
14-21 ก.ค.62
25 ก.ค-01 ส.ค.
08-15 ส.ค.62
29,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
27,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
28,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,900 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BGSF IST12 TURKEY BEST EVER

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2  อิสตันบูล(ตุรกี)–ม้าไม้เมืองทรอย–ชานัคคาเล่–นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
วันที่ 3  เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี-โบราณเอฟฟิซุส-เมืองคูซาดาซี-ร้านเครื่องหนัง
วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
วันที่ 5 คอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง  
วันที่ 6 นครใต้ดิน–พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /เครื่องประดับ–เมืองอังการ่า  
วันที่ 7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  
วันที่ 8 BLUE MOSQUE-วิหารฮาเจีย โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน-สไปซ์ มาเก็ต-สนามบินอิสตันบูล 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
29 พ.ค.-06 มิ.ย.
06 – 14 มิ.ย.62
12 – 20 มิ.ย.62
17 – 25 มิ.ย.62
18 – 26 มิ.ย.62
26 มิ.ย-04 ก.ค.B1
26 มิ.ย-04 ก.ค.B2
03 – 11 ก.ค.62
08 – 16 ก.ค.62
10 – 18 ก.ค.62
16-24 ก.ค.62
24 ก.ค.- 01 ส.ค
07 – 15 ส.ค.62
21 – 29 ส.ค.62
31,900
29,900
31,900
29,900
29,900
31,900
31,900
31,900
33,900
33,900
31,900
31,900
33,900
31,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 
โค้ดทัวร์ : BGSF IST15 TK TURKEY GOOD DEAL 8D6N  

 

บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย 
วันที่ 2 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance 
วันที่ 3 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ (B/L/D)
วันที่ 4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี
วันที่ 5 ร้านเครื่องหนัง – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่  
วันที่ 6 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
วันที่ 7 Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน (B/L/-)
วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09 – 16 ส.ค.62
16 – 23 ส.ค.62
23 – 30 ส.ค.62
30 ส.ค.–06 ก.ย.
06 -13 ก.ย.62
13 – 20 ก.ย.62
20 – 27 ก.ย.62
27 ก.ย.–04 ต.ค.
04 – 11 ต.ค.62
11 – 18 ต.ค.62
18 – 25 ต.ค.62
31,999
29,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
33,999
33,999
33,999
33,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,999 บาท
โปรแกรม 28 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน
โค้ดทัวร์ : BCF EASY FANTASTIC TURKEY 9D6N

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
วันที่ 5 คอนย่า-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินคาร์ตัค-ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 6 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
วันที่ 7 กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศอิสตันบูล
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก.
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
07 – 15 พ.ค.62
15 – 23 พ.ค.62
17 – 25 พ.ค.62
22 – 30 พ.ค.62
05 – 13 มิ.ย.62
12 – 20 มิ.ย.62
19 – 27 มิ.ย.62
24 มิ.ย- 02 ก.ค.
28,900
29,900
29,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,900 บาท
โปรแกรม 29 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 
โค้ดทัวร์ : 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–เคียฟ–อิสตันบูล
วันที่ 2 อิสตันบูล–ชานัคคาเล่–ม้าไม้จำลองเมืองทรอย–เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส(เคเบิ้ลคาร์)–เมืองโบราณเอเฟซุส–บ้านพระแม่มารี–เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส–ปราสาทปุยฝ้าย–ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า– เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย–ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 5 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)–นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่–กรุงอังการ่า
วันที่ 6 อิสตันบูล–พระราชวังโดลมาบาห์เช–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์
วันที่ 7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
วันที่ 8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เดินทางโดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 23 ก.ก.
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
13-20 พ.ค.62
27 พ.ค-03 มิ.ย.
03-10 มิ.ย.62
17-24 มิ.ย.62
19-26 ก.ค.62
29 ก.ค–5 ส.ค.
28,900
26,900
27,900
27,900
28,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

*** อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็ปไซต์ หากลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์ 02-1835623 , 094-5707755 , 089-6133915 ***

ทัวร์ฮ่องกง