ทัวร์ตุรกี หน้า 3

123

ทัวร์ตุรกี หน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาพิเศษ ตลอดปี 2562

ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก
โปรแกรม 20 ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_IST03 TURKEY FANTASTIC

 

อังการ่า สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย ระบำ Belly Dance  นครใต้ดิน-พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ คอนย่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่ อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต
สายการบิน MAHAN AIR
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
08 – 16 ส.ค.62
09 – 17 ส.ค.62
23 – 31 ส.ค.62
30 ส.ค.–07 ก.ย.
13- 21 ก.ย.62
20–28 ก.ย.62
27 ก.ย.-05 ต.ค. 
29,900
29,900
28,900
           28,900 27,900
28,900
28,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,900 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน 
โค้ดทัวร์  BGSF IST05 TURKEY SUPREME

 

บูร์ซ่าร์ สุเหร่าสีเขียว ตลาดผ้าไหม เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง  นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ เมืองอังการ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส   Blue Mosque วิหารฮาเจียโซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-17 ส.ค.62
24-31 ส.ค.62
07-14 ก.ย.62
21-28 ก.ย.62
12-19 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
           29,900 28,900
29,900
29,900
29,900
31,900
31,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์  BGSF IST07 

 

อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ ระบำ Belly Dance คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่ อิสตันบูล Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย ล่องช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์ มาเก็ต
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
05 – 12 ก.ย. 62
12 – 19 ก.ย. 62
19 – 26 ก.ย. 62
03-10 ต.ค. 62
10-17 ต.ค. 62
14-21 ต.ค. 62
20-27 ต.ค. 62
29 ต.ค. – 05 พ.ย.
28,999
28,999
28,999
29,999
30,999
29,999
30,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BGSF IST08 

 

อิสตันบูล Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย ชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปามุคคาเล่ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ อังการ่า สุสานอตาเติร์ก
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11 – 18 ต.ค. 62
18 – 25 ต.ค. 62
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ตุรกี  8 วัน 6 คืน 
โค้ดทัวร์ : BGSF_IST15   

 

คัปปาโดเกีย  นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ ระบำ Belly Dance คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่ อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09 – 16 ส.ค.62
16 – 23 ส.ค.62
23 – 30 ส.ค.62
30 ส.ค.–06 ก.ย.
06 -13 ก.ย.62
13 – 20 ก.ย.62
20 – 27 ก.ย.62
27 ก.ย.–04 ต.ค.
04 – 11 ต.ค.62
11 – 18 ต.ค.62
18 – 25 ต.ค.62
31,999
29,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
33,999
33,999
33,999
33,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ  9 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BGSF_IST13

 

อังการ่า สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย ระบำ Belly Dance นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ คอนย่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่ อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต
สายการบิน Mahan Air
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-19 ต.ค. 62
17-25 ต.ค. 62
18-26 ต.ค. 62
24 ต.ค. – 01 พ.ย.
05-13 ธ.ค. 62
26 ธ.ค.-03 ม.ค.
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
37,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 
โค้ดทัวร์ : BGSF_IST14

 

อิสตันบูล(ตุรกี) ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ เมืองอังการ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
05 – 13 ต.ค.62
06 – 14 ต.ค.62
15 – 23 ต.ค.62
06 – 14 พ.ย.62
13 – 21 พ.ย.62
20 – 28 พ.ย.62
27 พ.ย. – 05 ธ.ค.
04 – 12 ธ.ค. 62
05 – 13 ธ.ค. 62
06 – 14 ธ.ค. 62
07 – 15 ธ.ค. 62
08 – 16 ธ.ค. 62
11 – 19 ธ.ค. 62
18 – 26 ธ.ค. 62
21 – 29 ธ.ค. 62
22 – 30 ธ.ค. 62
23 – 31 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62–01 ม.ค.
25 ธ.ค. 62–02 ม.ค.
27 ธ.ค. 62– 04 ม.ค.
30 ธ.ค. 62– 07 ม.ค.
31 ธ.ค. 62– 08 ม.ค.
34,900
34,900
34,900
33,900
32,900
33,900
33,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
39,900
39,900
41,900
41,900
41,900
39,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

*** อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็ปไซต์ หากลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์ 02-1835623 , 094-5707755 , 089-6133915 ***

ทัวร์ฮ่องกง