ทัวร์เวียดนาม โปรโมชั่นทัวร์ หน้า 5

145

 

จัดทัวร์

โปรแกรม 52ทัวร์เวียดนาม ญาตราง ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 วัน 
โค้ดทัวร์ BBIF_VN12

 

กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลัด • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • น้ำตกดาลันลา • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล •ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ
#แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว ฟรี!! นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Bangkok Airway
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07 ก.พ.63
28 ก.พ.63
06 มี.ค.63
13 มี.ค.63
20 มี.ค.63
27 มี.ค.63
24 เม.ย.63
01 พ.ค.63
03 พ.ค.63
08 พ.ค.63
22 พ.ค.63
12 มิ.ย.63
26 มิ.ย.63
14,900
14,900
14,900
15,900
13,900
15,900
14,900
15,900
12,900
14,900
14,900
14,900
14,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 53ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_VN088

 

กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร • นั่งกระเช้า • บานาฮิลล์ • ดานัง • วัดลินห์อึ้ง •ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ล่องแม่น้ำหอม • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ
#ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
#นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้ #นั่งเรือกระด้ง Hoi an
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06 มี.ค.63
13 มี.ค.63
11 เม.ย.63
13 เม.ย.63
13,900
13,900
16,900
16,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,900 บาท
โปรแกรม 54ทัวร์เวียดนาม ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_VN03

 

กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • น้ำตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER • สวนดอกไม้เมืองหนาว • นั่งรถม้า • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า • นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • Crazy house • พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่งแสงที่ดาลัด • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า • โฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ที่ทำการไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ
#ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
#ฟรี!! ค่ารถจิ๊บ ตะลุยทะเลทราย
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AirAsia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
15-18 ม.ค. 63
06-09 ก.พ. 63
13-16 ก.พ. 63
27 ก.พ.-01 มี.ค 63
05-08 มี.ค. 63
12-15 มี.ค. 63
26-29 มี.ค. 63
02-05 เม.ย. 63
13-16 เม.ย. 63
14-17 เม.ย. 63
15-18 เม.ย. 63
23-26 เม.ย. 63
07-10 พ.ค. 63
21-24 พ.ค. 63
28-31 พ.ค. 63
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
9,900
11,900
12,900
14,900
13,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 9,900 บาท
โปรแกรม 55ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_VN08

 

กรุงเทพฯ • ดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดDong Ba • ล่องเรือแม่น้ำหอม • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • วัดจีน • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก • ดานัง • นั่งกระเช้า • บานาฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • ดานัง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ
#นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์
#นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้ #นั่งเรือกระด้ง
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
24 เม.ย.6313,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,900 บาท
โปรแกรม 56ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_VN082 

 

กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร • ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • เว้ • ล่องแม่น้ำหอม • เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • บาน่าฮิลล์ • บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ้ง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ
#พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
#นั่งเรือกระด้ง #นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 ม.ค.63
08 ก.พ.63
14 ก.พ.63
22 ก.พ.63
28 มี.ค.63
04 เม.ย.63
10 เม.ย.63
24 เม.ย.63
01 พ.ค.63
08 พ.ค.63
22 พ.ค.63
29 พ.ค.63
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
14,900
16,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,900 บาท
โปรแกรม 57ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_VN11

 

กรุงเทพฯ • ญาตราง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง • ดาลัด • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREAM • โฮจิมินห์ • วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ
#ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เมืองสุดโรแมนติก “ดาลัด”
#นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทราย

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
17 ม.ค.63
26 ม.ค.63
31 ม.ค.63
07 ก.พ.63
14 ก.พ.63
21 ก.พ.63
28 ก.พ.63
06 มี.ค.63
13 มี.ค.63
20 มี.ค.63
27 มี.ค.63
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
13,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,900 บาท
โปรแกรม 58ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BBIF_VN061 

 

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย-ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
#ขึ้นรถราง ไปกระเช้าฟานซิปัน
#แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18 ม.ค.63
19 ม.ค.63
25 ม.ค.63
30 ม.ค.63
01 ก.พ.63
06 ก.พ.63
08 ก.พ.63
13 ก.พ.63
15 ก.พ.63
20 ก.พ.63
22 ก.พ.63
27 ก.พ.63
29 ก.พ.63
05 มี.ค.63
07 มี.ค.63
12 มี.ค.63
14 มี.ค.63
19 มี.ค.63
21 มี.ค.63
26 มี.ค.63
28 มี.ค.63
02 เม.ย.63
04 เม.ย.63
05 เม.ย.63
11 เม.ย.63
12 เม.ย.63
16 เม.ย.63
18 เม.ย.63
19 เม.ย.63
23 เม.ย.63
25 เม.ย.63
30 เม.ย.63
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
16,900
16,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 59ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BBIF_VN005

 

กรุงเทพฯ- กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
#ชมนาขั้นบันไดซาปา #นั่งกระเช้าขึ้ยเขาฟานซิปัน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17 ม.ค.63
24 ม.ค.63
31 ม.ค.63
07 ก.พ.63
09 ก.พ.63
14 ก.พ.63
21 ก.พ.63
28 ก.พ.63
06 มี.ค.63
13 มี.ค.63
27 มี.ค.63
03 เม.ย.63
10 เม.ย.63
12 เม.ย.63
17 เม.ย.63
24 เม.ย.63
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
14,900
11,900
12,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 60ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน 
โค้ดทัวร์ BBIF_VN07

 

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง – ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
#ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน
#นั่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
22 ม.ค.63
29 ม.ค.63
05 ก.พ.63
12 ก.พ.63
19 ก.พ.63
26 ก.พ.63
04 มี.ค.63
11 มี.ค.63
18 มี.ค.63
25 มี.ค.63
01 เม.ย.63
08 เม.ย.63
15 เม.ย.63
22 เม.ย.63
29 เม.ย.63
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,900 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3 4 5

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา