ทัวร์เวียดนาม หน้า2

392

ทัวร์เวียดนาม หน้า 2

โปรแกรม 11 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHAN08

 

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
 • วันที่สอง ซาปา – นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สาม เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 • วันที่สี่ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Thai Vietjet Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
22 – 25 ส.ค.62
05 – 08 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
03 – 06 ต.ค.62
04 – 07 ต.ค.62
10 – 13 ต.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
12 – 15 ต.ค.62
13 – 16 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
31 ต.ค.-03 พ.ย.
07 – 10 พ.ย.62
08 – 11 พ.ย.62
14 – 17 พ.ย.62
21 – 24 พ.ย.62
28 พ.ย-03 ธ.ค. 
05 – 08 ธ.ค.62
07 – 10 ธ.ค.62
12 – 15 ธ.ค.62
19 – 22 ธ.ค.62
26 – 29 ธ.ค.62
27 – 30 ธ.ค.62
28 – 31 ธ.ค.62
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
14,999
13,999
13,999
15,999
15,999
17,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZDAD16

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • วันที่สอง บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันที่สาม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น-ศาลเจ้าโบราณ-บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง
 • วันที่สี่ เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Bangkok Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
22 – 25 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
30 พ.ค.-02 มิ.ย.
01 – 04 มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย.62
08 – 11 มิ.ย.62
12 – 15 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
19 – 22 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-02 ก.ค.
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 13 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
โค้ดทัวร์ BZF BZDAD13

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ
 • วันที่สาม บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร
 • วันที่สี่ เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
13 – 16 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
13 – 16 ก.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
13,999
13,999
16,999
14,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF BZHAN01 GRAND AMAZING VIETNAM45 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
 • วันที่สอง เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
 • วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
16-19 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
07-10 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
14,999
14,999
14,999
14,999 13,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮอลอง นิงห์บิง ฮานอย ซาปา 5 วัน
โค้ดทัวร์ BZF HAN02

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
 • วันที่สอง เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย
 • วันที่สาม เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
 • วันที่สี่ เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
 • วันที่ห้า เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
09-13 ส.ค.62
23-27 ส.ค.62
ราคา 14,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงปิง 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF BZHAN05 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • วันที่สอง เมืองซาปา-ภูเขาฮามรอง-น้ำตกสีเงิน-กระเช้าไฟฟ้า-ยอดเขาฟานซิปัน
 • วันที่สาม เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม+จีน – ตลาดก๊กเลี้ยว – เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก
 • วันที่สี่ เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
16 – 19 พ.ค.62
07 – 10 มิ.ย.62
05 – 08 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
13,999
14,999
14,999
16,999
16,999
15,999
15,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF BZHAN14 

 

 • วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • วันที่สอง เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VINLAGE – หมู่บ้านตะวัน – น้ำตกสีเงิน หรือ SILVER WATER FALL
 • วันที่สาม เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
07 – 09 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
9,999 8,999
9,999
9,999
9,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมิน ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF BZSGN02 

 

 • วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินไซง่อน – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่
 • วันที่สอง เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สาม เมืองดาลัด – วัดหลิงเฝือก – บ้านเพี้ยน – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • วันที่สี่ เมืองดาลัท – เมื่องโฮจิมินห์ – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
24 – 27 พ.ค.62
07 – 10 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.
12,999 9,999
10,999
11,999
11,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวรืเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิล 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZDAD17

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
 • วันที่สอง ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • วันที่สาม บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันที่สี่ เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Bangkok Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
06 – 09 มิ.ย.62
07 – 10 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
14 – 17 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
28 มิ.ย.–01 ก.ค.
13,999 10,900
13,999 10,900
13,999 10,900
13,999 10,900
14,999
14,999
14,999
14,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิล 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZDAD19 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • วันที่สอง บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันที่สาม วัดเทียนมู่-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพานญี่ปุ่น-ศาลเจ้าโบราณ-บ้านเลขที่ 101-ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน-เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง
 • วันที่สี่ เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Thai Vietjet Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
14 – 17 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
28 มิ.ย-01 ก.ค. 
04 – 07 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
10 – 13 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
05 – 08 ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
12 – 15 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
01 – 04 ต.ค.62
02 – 05 ต.ค.62
03 – 06 ต.ค.62
04 – 07 ต.ค.62
05 – 08 ต.ค.62
08 – 11 ต.ค.62
13 – 16 ต.ค.62
15 – 18 ต.ค.62
16 – 19 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
19 – 22 ต.ค.62
21 – 24 ต.ค.62
22 – 25 ต.ค.62
27 – 30 ต.ค.62
29 ต.ค.-01 พ.ย.
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
12,999
14,999
12,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
10,999
12,999
10,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
15,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท

 

หน้าถัดไป  1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง