ทัวร์เวียดนาม หน้า2

306

 

โปรแกรม 10  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน
CODE : BZF_HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD

 

 • วันแรก-ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนอยไบ-เมืองฮานอย-ลาวไก-เมืองซาปา
 • วันสอง เมืองซาปา-ภูเขาฮามรอง-SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)-กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE
 • วันสาม เมืองซาปา – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 • วันสี่ เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด
 • เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND
 • บินคุ้มเช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05 – 08 ธ.ค.61
06 – 09 ธ.ค.61
07 – 10 ธ.ค.61
13 – 16 ธ.ค.61
20 – 23 ธ.ค.61
21 – 24 ธ.ค.61
27 – 30 ธ.ค.61
28 – 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.–01 ม.ค.62
30 ธ.ค.–02 ม.ค.62
31 ธ.ค.–03 ม.ค.62
16,888
 15,888 
 18,888
14,888
15,888
16,888
18,888
18,888
21,888
18,888
18,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,888 บาท
โปรแกรม 11  ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง ฮานอย 3 วัน
CODE : HAN10 HALONG’S FLOATING 3D2N

 

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET
 • วันสอง เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – ถนน 36 สาย
 • วันสาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักฮานอย 1 คืน / ฮาลอง 1 คืน / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกของโลก
 • ขึ้นกระเช้า QUEEN 2ชั้น ใหญ่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL // ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-09 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
12,999
12,999
12,999
13,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 12  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 3 วัน
CODE : BZF_HAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N

 

 • วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา
 • วันสอง หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – หมู่บ้านตะวัน
 • วันสาม เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม
 • ชมหมู่บ้านตะวัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน + สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
30 พ.ย-02 ธ.ค.
01-03 ธ.ค.61
09-11 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
31 ธ.ค.-2 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
16-18 ม.ค.62
02-04 ม.ค.62
15-17 ม.ค.62
22-24 ม.ค.62
29-31 ม.ค.62
05-07 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
27-29 ม.ค.62
10-12 ม.ค.62
07-09 ม.ค.62
14-16 ม.ค.62
21-23 ม.ค.62
28-30 ม.ค.62
10,888
11,888
10,888
11,888
17,888
16,888
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน
CODE : BZF HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N

 

 • วันที่ 1: กรุงเทพฯ–ดอนเมือง–ท่าอากาศยานนอยไบ–เมืองฮานอย–ลาวไก–เมืองซาปา–หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
 • วันที่ 2: เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE
 • วันที่ 3: เมืองซาปา – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 • วันที่ 4: เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
# ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด
# เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND
#บินคุ้มเช้ากลับค่ำ โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ

สายการบิน Air Asia 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05-08 ธ.ค 61
06-09 ธ.ค 61
07-10 ธ.ค 61
13-16 ธ.ค 61
20-23 ธ.ค 61
21-24 ธ.ค 61
27-30 ธ.ค 61
28-31 ธ.ค 61
29 ธ.ค-01 ธ.ค 61
30 ธ.ค-02 ธ.ค 61
31 ธ.ค-03 ธ.ค 61
16,888
15,888
18,888
14,888
15,888
16,888
18,888
18,888
21,888
18,888
18,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,888 บาท
โปรแกรม 14  
CODE :

 

 
 
 
   
   
โปรแกรม 15 ทัวร์เวียดนาม ซาปา 4 วัน
CODE : BZF BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N

 

 • D1: ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET- บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา
 • D2: หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – หมู่บ้านตะวัน
 • D3: เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม
#ชมหมู่บ้านตะวัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน + สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET
# พร้อมโหลดกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ

สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-11 ธ.ค 61
15-17 ธ.ค 61
29-31 ธ.ค 61
31 ธ.ค-02 ม.ค.
19-21 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
16-18 ก.พ.62
02-04 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
05-07 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
10-12 พ.ค.62
07-09 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
10,888 7,888
11,888
17,888
16,888
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,888 บาท
โปรแกรม 16  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา  4 วัน
CODE :BZF_HAN17 TRIPLE HANOI SAPA HALONG 4D3N

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – ตลาด LOVE MARKET
 • วันสอง เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
 • วันสาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
 • วันสี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ + พักซาปา 1คืน/ฮานอย 1คืน/ฮาลอง 1คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต / SEN BUFFET RES.
 • ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์ + คารวะสุสานโฮจิมินห์ + ช้อปปิ้งสุดชิค เลิฟมาร์เก็ต/ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
 • บริการอาหารครบทุกมื้อ+พิเศษ..เมนูซีฟู๊ดบนเรือโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
14 – 17 ธ.ค 61
21 – 24 ธ.ค 61
28 – 31 ธ.ค 61
04 – 07 ม.ค.62
15 – 18 ก.พ 62
22 – 25 ก.พ 62
01 – 04 มี.ค 62
08 – 11 มี.ค 62
15 – 18 มี.ค 62
22 – 25 มี.ค 62
29 มี.ค.-01 เม.ย.62
12,999
13,999
 17,999
 11,999
 14,999
 12,999 
 12,999
 12,999
 12,999
 12,999
 12,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือนิงห์บิงห์ ฮาลอง 3 วัน
CODE : BZF BZHAN18 SKY&SEA IN VIETNAM 3D2N

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮาลอง
 • D2: เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 • D3: จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นกว๊อก – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

#เที่ยวคุ้ม 3 เมือง ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ … สุดคุ้มอาหารมื้อพิเศษ ซีฟู๊ดบนเรือ+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
#นน.กระเป๋าท่านละ 20 กก.+อาหารครบ+ล่องเรือชมมรดกโลกฮาลองเบย์ + ล่องเรือฮาลองบกนิงห์บิงห์ + คาราวะสุสานลุงโฮ

สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
08-10 มี.ค 62
15-17 มี.ค 62
22-24 มี.ค 62
29-31 มี.ค 62
10,999
10,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 18  ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอันบานาฮิลล์ 4 วัน
CODE : DAD02 GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันสอง วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ดานัง
 • วันสาม ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ดานัง
 • วันสี่ ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ดานัง
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์
 • บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  BANGKOK AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06 – 09 ธ.ค 61
21 – 24 ธ.ค 61
27 – 30 ธ.ค 61
30 ธ.ค-02 ม.ค
31 ธ.ค-03 ม.ค
13,888 
14,888
15,888 
20,888
20,888 
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,888 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง พักบานาฮิลล์ 4 วัน
CODE : BZF_BZDAD05 HILIGHT BANA HILLS 4D3N

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันสอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ
 • วันสาม บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร
 • วันสี่ เมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์
 • บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก + พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน
สายการบิน BANGKOK AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10-13 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
07-10 มี.ค 62
14-17 มี.ค 62
28-31 มี.ค 62
05-08 เม.ย 62
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอันบานาฮิลล์ 4 วัน
CODE : BZF_DAD06 AMAZE BANA HILLS 4D3N

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • D2: เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ
 • D3: บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกรADINA
 • D4: เมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

# นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆ บนบาน่าฮิล์ + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน

สายการบิน Air Asia 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
31 ม.ค.-03 ก.พ.62
28-31 มี.ค 62
14,999
13,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ สะพานทอง 3 วัน
CODE : BZDAD08 SURPRISE BANA HILLS 3D2N

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – จั่วฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง
 • D2: ตลาดฮาน – วัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
 • D3: วันที่สาม บาน่า ฮิลส์ – หาดหมีเคว – เมืองดานัง – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

#นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆบนบาน่าฮิล์ + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-03 ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
08-10 ธ.ค.61
12-14 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
19 – 21 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
26-28 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
09-11 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
16-18 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
23-25 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
30 ม.ค-1 ก.พ.
09-11 ก.พ.62
09-11 ก.พ.62
13-15 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
20-22 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค-01 เม.ย.
11,999
12,999
12,999
10,999
11,999
10,999
11,999
13,999
15,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
11,999
11,999
9,999
11,999
10,999
11,999
10,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน
CODE : BZF_BZDAD09 MERRY BANA HILLS 4D3N

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • D2: วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • D3: บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกร
 • D4: เมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษเมนูซีฟู้ด กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว!! + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน

สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
27 ก.พ.-02 มี.ค.
28 ก.พ.-03 มี.ค.
02-05 มี.ค.62
03-06 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
13,999
11,999
12,999
11,999
11,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน
CODE : BZF BZDAD10 BANA HILLS WOW WOW 3D2N

 

 • D1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลล์ – สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค
 • D2: บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – จั่วฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง
 • D3: เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สะพานมังกร – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

# ชุดของสมนาคุณ ร่ม/หมวก/กาแฟG7 + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์
#บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก / ขึ้นบาน่าฮิลส์ !!!!

สายการบิน BANGKOK AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
19-21 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
02-04 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
29-31 มี.ค.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 24  
 
   
 
 
   
   

 

หน้าถัดไป  1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง