ทัวร์เวียดนาม หน้า2

0
1001

 

จัดทัวร์

โปรแกรม 13เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_ZSGN01 

 

เมืองดาลัด นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ น้ำตกดาตันลา ซันนี่ฟาร์ม บันไดสวรรค์ กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง วัดตั๊กลั้ม ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต สวนดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน หมู่บ้านดินเหนียว เมืองญาจาง ญาจางไนท์มาร์เก็ต วัดลองเซิน วัดโพนากาจาม เจดีย์โพนากา โบสถ์ปราสาทหิน เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายขาว เมืองโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Thai Vietjet Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01 – 04 ม.ค.63
09 – 12 ม.ค.63
16 – 19 ม.ค.63
06 – 09 ก.พ.63
07 – 10 ก.พ.63
08 – 11 ก.พ.63
13 – 16 ก.พ.63
20 – 23 ก.พ.63
27 ก.พ.-01 มี.ค.
05 – 08 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
 9,999
11,999
11,999
12,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 14ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_SGN09

 

เมืองดาลัด เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน ทะเลทรายขาว เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ นั่งกระเช้าชมเมือง วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย ซันนี่ ฟาร์ม บันไดลอยฟ้า ตลาดไนท์มาร์เก็ต สวนดอกไม้เมืองหนาว ฟาร์มชะมด
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Viet Jet
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11 – 13 ม.ค.63
31 ม.ค. – 02 ก.พ.
01 – 03 ก.พ.63
09 – 11 ก.พ.63
10 – 12 ก.พ.63
21 – 23 ก.พ.63
22 – 24 ก.พ.63
13 – 15 มี.ค.63
14 – 16 มี.ค.63
9,999
9,999
9,999
10,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 15ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_ZSGN09 EP.2

 

เมืองดาลัด เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน ทะเลทรายขาว เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ นั่งกระเช้าชมเมือง วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย ซันนี่ ฟาร์ม บันไดลอยฟ้า ตลาดไนท์มาร์เก็ต สวนดอกไม้เมืองหนาว ฟาร์มชะมด
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01 – 03 ม.ค.63
04 – 06 ม.ค.63
10 – 12 ม.ค.63
07 – 09 ก.พ.63
08 – 10 ก.พ.63
14 – 16 ก.พ.63
15 – 17 ก.พ.63
29 ก.พ. – 02 มี.ค.
07 – 09 มี.ค.63
20 – 22 มี.ค.63
21 – 23 มี.ค.63
 7,999
9,999
9,999
12,999
13,999
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 16ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_HAN11

 

ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา ภูเขาปากมังกร จุดชมวิวเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต เมืองซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต เมืองฮานอย จตุรัสบาดิงห์ บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมืองนิงห์บิงห์ เมืองนิงห์บิงห์ วัดบ่ายดิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์)

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIETNAM AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 14 ม.ค.63
16 – 20 ม.ค.63
06 – 10 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
27 ก.พ. – 02 มี.ค.
28 ก.พ. – 03 มี.ค.
05 – 09 มี.ค.63
12 – 16 มี.ค.63
13 – 17 มี.ค.63
20 – 24 มี.ค.63
27 – 31 มี.ค.63
13,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 17ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_HAN12 

 

เมืองซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน เมืองซาปา ชายแดนเวียดนาม+จีน ตลาดก๊กเลี้ยว เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06 – 09 ก.พ.63
13 – 16 ก.พ.63
20 -23 ก.พ.63
27 ก.พ. – 01 มี.ค.
05 – 08 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
12,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 18ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 
โค้ดทัวร์ BZF BZHAN06

 

เมืองฮานอย เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท นั่งรถรางเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า เมืองฮานอย ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เมืองฮาลอง ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต ฮาลอง เบย์

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
16 – 19 ม.ค.63
13 – 16 ก.พ.63
20 – 23 ก.พ.63
27 ก.พ. – 01 มี.ค.
12 – 15 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
 13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 19ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3 วัน 23 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZHAN13 

 

เมืองฮานอย เมืองลาวไก เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต นั่งรถไฟเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE เมืองฮานอย ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ วัดบายดิงห์
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
08 – 10 ก.พ.63
15 – 17 ก.พ.63
22 – 24 ก.พ.63
29 ก.พ. – 02 มี.ค.
07 – 09 มี.ค.63
14 – 16 มี.ค.63
21 – 23 มี.ค.63
28 – 30 มี.ค.63
04 – 06 เม.ย.63
13 – 15 เม.ย.63
14 – 16 เม.ย.63
18 – 20 เม.ย.63
25 – 27 เม.ย.63
09 – 11 พ.ค.63
16 – 18 พ.ค.63
23 – 25 พ.ค.63
30 พ.ค. – 01 มิ.ย.
13,999
11,999
11 ,999
11,999
10,999
11,999
11,999
11,999
12,999
15,999
14,999
11,999
11,999
11,999
11,999
9,999
11,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 20ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_DAD16

 

 เมืองซาปา นั่งรถไฟเมืองซาปา กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต เมืองฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 12 เม.ย.63
11 – 13 เม.ย.63
12 – 14 เม.ย.63
13 – 15 เม.ย.63
14 – 16 เม.ย.63
12,999
13,999
14,999
14,999
13,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 21ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_HAN15 

 

เมืองฮานอย เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี้ยว ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านก๊าตก๊าต โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต เมืองซาปา นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน เมืองฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ทะเลสาบคืนดาบ เมืองซาปา นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน เมืองฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ทะเลสาบคืนดาบ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAI VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 13 ม.ค.63
16 – 19 ม.ค.63
17 – 20 ม.ค.63
06 – 09 ก.พ.63
07 – 10 ก.พ.63
08 – 11 ก.พ.63
13 – 16 ก.พ.63
14 – 17 ก.พ.63
20 – 23 ก.พ.63
21 – 24 ก.พ.63
27 ก.พ. – 01 มี.ค.
28 ก.พ. – 02 มี.ค.
06 – 09 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
13 – 16 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
20 – 23 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
27 – 30 มี.ค.63
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 22ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_ZDAD03 (บ่าย-เย็น)

 

เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถซิโคล่ ล่องเรือมังกร ตลาดดองบา เมืองเว้ วัดเทียนมู่ เมืองฮอยัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน กระเช้าไฟฟ้า บานา ฮิลส์ บานา ฮิลส์ สะพานมือทอง สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 13 ม.ค.63
15 – 18 ม.ค.63
17 – 20 ม.ค.63
22 – 25 ม.ค.63
23 – 26 ม.ค.63
29 ม.ค. – 01 ก.พ.
30 ม.ค. – 02 ก.พ.
31 ม.ค. – 03 ก.พ.
05 – 08 ก.พ.63
06 – 09 ก.พ.63
07 – 10 ก.พ.63
08 – 11 ก.พ.63
12 – 15 ก.พ.63
14 – 17 ก.พ.63
19 – 22 ก.พ.63
20 – 23 ก.พ.63
21 – 24 ก.พ.63
26 – 29 ก.พ.63
27 ก.พ. – 01 มี.ค.
28 ก.พ. – 02 มี.ค.
04 – 07 มี.ค.63
05 – 08 มี.ค.63
06 – 09 มี.ค.63
11 – 14 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
13 – 16 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
20 – 23 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
12,999
10,999
12,999
12,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
14,999
14,999
12,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 23ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_ZDAD04 (บ่าย-เย็น)

 

เมืองดานัง เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง นั่งกระเช้าไฟฟ้า บานา ฮิลส์ สะพานมือทอง สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บานา ฮิลส์ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของที่ระลึก) ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 12 ม.ค.63
11 – 13 ม.ค.63
24 – 26 ม.ค.63
25 – 27 ม.ค.63
07 – 09 ก.พ.63
10 – 12 ก.พ.63
15 – 17 ก.พ.63
21 – 23 ก.พ.63
22 – 24 ก.พ.63
06 – 08 มี.ค.63
07- 09 มี.ค.63
20 – 22 มี.ค.63
10,999
10,999
12,999
12,999
12,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 24ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน   
โค้ดทัวร์ BZF_ZDAD05(บ่าย-เย็น)

 

เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถซิโคล่ ล่องเรือมังกร ตลาดดองบา เมืองเว้ วัดเทียนมู่ เมืองฮอยัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน กระเช้าไฟฟ้า บานา ฮิลส์ สะพานมือทอง สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
16 – 19 ม.ค.63 
13 – 16 ก.พ.63
05 – 08 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 25ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ 3 วัน 2 คืน   
โค้ดทัวร์ BZF_ZDAD07

 

เมืองดานัง ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองมรดกโลกฮอยอัน ศาลเจ้าโบราณ สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ถนนคนเดินฮอยอัน สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก แม่น้ำฮัน วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค กระเช้าไฟฟ้า บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานมือ สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ เมืองดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 12 ม.ค.63
11 – 13 ม.ค.63
17 – 19 ม.ค.63
18 – 20 ม.ค.63
14 – 16 ก.พ.63
15 – 17 ก.พ.63
21 – 23 ก.พ.63
22 – 24 ก.พ.63
27 – 29 ก.พ.63
29 ก.พ. – 02 มี.ค.
07 – 09 มี.ค.63
12 – 14 มี.ค.63
13 – 15 มี.ค.63
14 – 16 มี.ค.63
20 – 22 มี.ค.63
21 – 23 มี.ค.63
26 – 28 มี.ค.63
27 – 29 มี.ค.63
28 – 30 มี.ค.63
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 26ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน  
โค้ดทัวร์ BZF_DAD10 (บ่าย-เย็น)

 

เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE สวนดอกไม้แห่งความรัก โรงเก็บไวน์ พระราชวังเว้ นั่งรถสามล้อซิโคล่ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ตลาดดองบา วัดเทียนมู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 100 บาท
05 – 08 ม.ค.63
06 – 09 ม.ค.63
07 – 10 ม.ค.63
08 – 11 ม.ค.63
12 – 15 ม.ค.63
13 – 16 ม.ค.63
14 – 17 ม.ค.63
15 – 18 ม.ค.63
19 – 22 ม.ค.63
20 – 23 ม.ค.63
21 – 24 ม.ค.63
22 – 25 ม.ค.63
26 – 29 ม.ค.63
27 – 30 ม.ค.63
28 – 31 ม.ค.63
29 ม.ค. – 01 ก.พ.
02 – 05 ก.พ.63
03 – 06 ก.พ.63
04 – 07 ก.พ.63
05 – 08 ก.พ.63
09 – 12 ก.พ.63
10 – 13 ก.พ.63
11 – 14 ก.พ.63
12 – 15 ก.พ.63
16 – 19 ก.พ.63
17 – 20 ก.พ.63
18 – 21 ก.พ.63
19 – 22 ก.พ.63
23 – 26 ก.พ.63
24 – 27 ก.พ.63
25 – 28 ก.พ.63
26 – 29 ก.พ.63
01 – 04 มี.ค.63
02 – 05 มี.ค.63
03 – 06 มี.ค.63
04 – 07 มี.ค.63
08 – 11 มี.ค.63
09 – 12 มี.ค.63
10 – 13 มี.ค.63
11 – 14 มี.ค.63
15 – 18 มี.ค.63
16 – 19 มี.ค.63
17 – 20 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
22 – 25 มี.ค.63
23 – 26 มี.ค.63
24 – 27 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 27ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน   
โค้ดทัวร์ BZF_ZDAD11(เย็น-เย็น)

 

สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ชมแม่น้ำฮัน เมืองเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่ ล่องเรือแม่น้ำหอม ถนนคนเดินฮอยอัน สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE สวนดอกไม้แห่งความรัก โรงเก็บไวน์ พระราชวังเว้ นั่งรถสามล้อซิโคล่ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ตลาดดองบา บานาฮิลส์ สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์ สวนดอกไม้แห่งความรัก โรงเก็บไวน์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ช้อปปิ้งตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAI VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02 – 05 ม.ค.63
03 – 06 ม.ค.63
04 – 07 ม.ค.63
05 – 08 ม.ค.63
09 – 12 ม.ค.63
10 – 13 ม.ค.63
11 – 14 ม.ค.63
12 – 15 ม.ค.63
16 – 19 ม.ค.63
17 – 20 ม.ค.63
18 – 21 ม.ค.63
19 – 22 ม.ค.63
02 – 05 ก.พ.63
06 – 09 ก.พ.63
07 – 10 ก.พ.63
08 – 11 ก.พ.63
09 – 12 ก.พ.63
13 – 16 ก.พ.63
14 – 17 ก.พ.63
15 – 18 ก.พ.63
16 – 19 ก.พ.63
20 – 23 ก.พ.63
21 – 24 ก.พ.63
22 – 25 ก.พ.63
23 – 26 ก.พ.63
27 ก.พ. – 01 มี.ค.
28 ก.พ. – 02 มี.ค.
01 – 04 มี.ค.63
06 – 09 มี.ค.63
07 – 10 มี.ค.63
08 – 11 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
13 – 16 มี.ค.63
14 – 17 มี.ค.63
15 – 18 มี.ค.63
19 – 22 มี.ค.63
21 – 24 มี.ค.63
22 – 25 มี.ค.63
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
14,999
15,999
15,999
14,999
13,999
14,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
รายละเอียดทัวร์...เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 28ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน   
โค้ดทัวร์ BZF_ZDAD14 (บ่าย-เย็น)

 

สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร วิวแม่น้ำห่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เขาบานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ สะพานมือ โรงเก็บไวน์ เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
09 – 12 เม.ย.63
10 – 13 เม.ย.63
11 – 14 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
13 – 16 เม.ย.63
14,999
16,999
18,999
18,999
17,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 29ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน   
โค้ดทัวร์ BZF_ZDAD15(บ่าย-เย็น)

 

เมืองฮอยอัน สะพานญี่ป่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองดานัง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ชมวิวแม่น้ำฮาน วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค นั่งกระเช้าไฟฟ้า เขาบานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้แห่งความรัก โรงเก็บไวน์ เมืองดานัง ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
04 – 06 เม.ย.63
10 – 12 เม.ย.63
13 – 15 เม.ย.63
14 – 16 เม.ย.63
18 – 20 เม.ย.63
25 – 27 เม.ย.63
13,999
14,999
16,999
15,999
12,999
12,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3 4 5

 

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา