ทัวร์เวียดนาม หน้า 3

2415

ทัวร์เวียดนาม หน้า 3

โปรแกรม 25 ทัวร์เวียดนามใต้ ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBF VN10_PG

 

ญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ตลาดญาตราง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร ดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย โบสถ์หินญาตราง ตลาด DAM ร้าน SANEST
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Bangkok Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
02 – 05 ส.ค.62
09 -12 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
23- 26 ส.ค.62
30 ส.ค.- 02 ก.ย.
06 – 09 ก.ย.62
13 -16 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
04 – 07 ต.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
01 – 04 พ.ย.62
08 – 11 พ.ย.62
15 -18 พ.ย.62
22 -25 พ.ย.62
29 พ.ย.-02 ธ.ค.
06 – 09 ธ.ค.62
13 – 16 ธ.ค.62
20 – 23 ธ.ค.62
12,900
14,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 26 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBF_VN11_FD 

 

ญาตราง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ตลาดญาตราง ดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย มุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ชมลำธาร FAIRYSTREAM โฮจิมินห์ วัดเทียนฮัว ตลาดเบนถัน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
02-05 ส.ค. 62
9-11 ส.ค. 62
11-14 ส.ค. 62
23-26 ส.ค. 62
06-09 ก.ย. 62
13-16 ก.ย. 62
27-30 ก.ย. 62
04-07 ต.ค. 62
11-14 ต.ค. 62
13-16 ต.ค. 62
18-21 ต.ค. 62
25-28 ต.ค. 62
13,900
14,900
12,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
14,900
12,900
13,900
13,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 27 เว
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 28  
 
   
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 29  
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 30 เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 31 เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 32  
 

 

 
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 33  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 34  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 35  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 36  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 37  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 38  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 39  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 40  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

 

หน้าถัดไป 1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง