ทัวร์เวียดนาม หน้า 3

2362

ทัวร์เวียดนาม หน้า 3

โปรแกรม 21 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZDAD20

 

  • วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
  • วันที่สอง ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101-ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน-บานาฮิลล์-สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
  • วันที่สาม บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
  • วันที่สี่ เมืองเว้-วัดเทียนมู่-เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน แอร์ เอเชีย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
08 – 11 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-02 ก.ค.
06 – 09 ก.ค.62
20 – 23 ก.ค.62
29 ก.ค.–01 ส.ค. 
30 ก.ค.–02 ส.ค. 
31 ก.ค.–03 ส.ค. 
13,999 10,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 22 เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

  • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา-โลเลอร์โคสเตอร์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
  • วันที่สอง เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
  • วันที่สาม เมืองดาลัด-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง
  • วันที่สี่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
07 – 10 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
05 – 08 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
13 – 16 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
04 – 07 ต.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
12,999 11,999
12,999
12,999
12,999
14,999
13,999
10,999
11,999
11,999
12,999
14,999
12,999
12,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 23 เว
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 24  
 
   
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 25  
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 26 เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 27 เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN06 

 

 
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 28  
 

 

 
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท

77777

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

77777777

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

777777777

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

777777777

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

777777777

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

777777777

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

 

โปรแกรม 29  
 

 

 

เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
   
  เริ่ม 10,999 บาท

 

หน้าถัดไป 1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง