ทัวร์เวียดนาม หน้า 3

0
2653

 

จัดทัวร์

โปรแกรม 40เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_DAD01 

 

เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง ร้านไม้ไผ่ วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ ร้านเยื่อไม้ ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ สะพานสีทอง สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค วัดหลินอึ๋ง หาดหมีเค หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
14 – 17 ม.ค. 63
17 – 20 ม.ค. 63
18 – 21 ม.ค. 63
31 ม.ค. – 03 ก.พ.
01 – 04 ก.พ.63
02 – 05 ก.พ.63
04 – 07 ก.พ.63
06 – 09 ก.พ.63
08 – 11 ก.พ.63
10 – 13 ก.พ.63
11 – 14 ก.พ.63
12 – 15 ก.พ.63
15 – 18 ก.พ.63
16 – 19 ก.พ.63
17 – 20 ก.พ.63
19 – 22 ก.พ.63
20 – 23 ก.พ.63
25 – 28 ก.พ.63
26 – 29 ก.พ.63
27 ก.พ.– 01 มี.ค.
28 ก.พ.– 02 มี.ค.
29 ก.พ.– 03 มี.ค.
01 – 04 มี.ค.63
03 – 06 มี.ค.63
04 – 07 มี.ค.63
06 – 09 มี.ค.63
10 – 13 มี.ค.63
11 – 14 มี.ค.63
12 – 15 มี.ค.63
13 – 16 มี.ค.63
14 – 17 มี.ค.63
15 – 18 มี.ค.63
17 – 20 มี.ค.63
24 – 27 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
27 – 30 มี.ค.63
29 มี.ค.– 01 เม.ย.
31 มี.ค.– 03 เม.ย.
01 – 04 เม.ย.63
04 – 07 เม.ย.63
05 – 08 เม.ย.63
06 – 09 เม.ย.63
07 – 10 เม.ย.63
08 – 11 เม.ย.63
09 – 12 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
13 – 16 เม.ย.63
14 – 17 เม.ย.63
15 – 18 เม.ย.63
16 – 19 เม.ย.63
17 – 20 เม.ย.63
18 – 21 เม.ย.63
19 – 22 เม.ย.63
20 – 23 เม.ย.63
21 – 24 เม.ย.63
23 – 26 เม.ย.63
24 – 27 เม.ย.63
25 – 28 เม.ย.63
26 – 29 เม.ย.63
07 – 10 พ.ค.63
08 – 11 พ.ค.63
14 – 17 พ.ค.63
15 – 18 พ.ค.63
22 – 25 พ.ค.63
28 – 31 พ.ค.63
29 พ.ค. – 01 มิ.ย.
03 – 06 มิ.ย.63
04 – 07 มิ.ย.63
18 – 21 มิ.ย.63
19 – 22 มิ.ย.63
26 – 29 มิ.ย.63
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
15,999
15,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
16,999
16,999
16,999
14,999
15,999
15,999
18,999
17,999
17,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 41ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DAD02

 

เมืองดานัง วัดเทียนหมู่ ตลาดดงบา ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ พระราชวังเว้ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ101 วัดกวางตุ้ง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ วัดหลินอึ๋ง หาดหมีเค ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน Viet Jet
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
12 – 15 ม.ค.63
19 – 22 ม.ค.63
22 – 25 ม.ค.63
29 ม.ค.– 01 ก.พ.
12 – 15 กุ.พ.63
16 – 19 กุ.พ.63
04 – 07 มี.ค.63
08 – 11 มี.ค.63
03 – 06 เม.ย.63
07 – 10 เม.ย.63
15 – 18 เม.ย.63
21 – 24 เม.ย.63
23 – 26 เม.ย.63
27 – 30 เม.ย.63
29 เม.ย.– 02 พ.ค.
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
13,999
11,999
11,999
11,999
12,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 42ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน สวนสนุก Sun World +บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DAD04

 

เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ สะพานสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ วัดหลินอึ๋ง ร้านเยื่อไผ่ ตลาดฮาน โบสถ์คริสต์สีชมพู ช้อปปิ้ง VINCOM
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
30 ม.ค. – 02 ก.พ.
05 – 08 ก.พ.63
18 – 21 ก.พ.63
05 – 08 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
03 – 06 เม.ย.63
10 – 13 เม.ย.63
02 – 05 พ.ค.63
21 – 24 พ.ค.63
11 – 14 มิ.ย.63
25 – 28 มิ.ย.63
12,989
12,989
12,989
13,989
13,989
12,989
12,989
12,989
12,989
13,989
13,989
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,989 บาท
โปรแกรม 43ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน สวนสนุก Sun World +บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DAD05 (เช้า-เที่ยง)

 

ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง ร้านเยื่อไผ่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน โบสถ์สีชมพู ช้อปปิ้ง VIN COM สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 07 ม.ค.63
09 – 12 ม.ค.63
11 – 14 ม.ค.63
15 – 18 ม.ค.63
07 – 10 ก.พ.63
12 – 15 ก.พ.63
15 – 18 ก.พ.63
19 – 22 ก.พ.63
22 – 25 ก.พ.63
27 ก.พ.– 01 มี.ค.
29 ก.พ.– 03 มี.ค.
04 – 07 มี.ค.63
07 – 10 มี.ค.63
11 – 14 มี.ค.63
14 – 17 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
21 – 24 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
28 – 31 มี.ค.63
04 – 07 เม.ย.63
09 – 12 เม.ย.63
10 – 13 เม.ย.63
11 – 14 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
13 – 16 เม.ย.63
14 – 17 เม.ย.63
25 – 28 เม.ย.63
29 เม.ย. – 02 พ.ค.
9,989
11,989
11,989
11,989
13,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
13,989
15,989
17,989
21,989
18,989
18,989
15,989
13,989
15,989
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 9,989 บาท
โปรแกรม 44ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน สวนสนุก Sun World +บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DAD06 (เย็น-เย็น) 

 

สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน SUNWORLD DANANG WONDERS ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ บาน่าฮิลล์ วัดหลินอึ๋ง โบสถ์สีชมพู ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIETNAM AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 13 ก.พ.63
13 – 16 ก.พ.63
13,999
13,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 45ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน สวนสนุก Sun World +บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DAD07 (เช้า-เที่ยง)

 

ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง ร้านเยื่อไผ่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน โบสถ์สีชมพู ช้อปปิ้ง VIN COM สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
04 – 07 มี.ค.63
07 – 10 มี.ค.63
11 – 14 มี.ค.63
14 – 17 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
21 – 24 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
28 – 31 มี.ค.63
04 – 07 เม.ย.63
09 – 12 เม.ย.63
10 – 13 เม.ย.63
11 – 14 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
13 – 16 เม.ย.63
14 – 17 เม.ย.63
25 – 28 เม.ย.63
29 เม.ย. – 02 พ.ค.
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
15,999
15,999
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 46ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_HAN09  

 

เมืองฮานอย ทะเลสาบตะวันตก วัดเฉินก๊วก เมืองฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK HALONG NIGHT MARKET ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เมืองฮานอย ร้านหยก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมืองนิงบิงห์ ร้านเยื่อไผ่ ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
08 – 10 ม.ค.63
15 – 17 ม.ค.63
29 – 31 ม.ค.63
05 – 07 ก.พ.63
12 – 14 ก.พ.63
19 – 21 ก.พ.63
26 – 28 ก.พ.63
04 – 06 มี.ค.63
11 – 13 มี.ค.63
18 – 20 มี.ค.63
25 – 27 มี.ค.63
01 – 03 เม.ย.63
08 – 10 เม.ย.63
15 – 17 เม.ย.63
22 – 24 เม.ย.63
29 เม.ย. – 01 พ.ค.
8,989
9,989
9,989
9,989
9,989
9,989
9,989
9,989
9,989
9,989
9,989
10,989
10,989
14,989
10,989
12,989
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 8,989 บาท
โปรแกรม 47ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห์ 5 วัน 4 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_HAN11 (เที่ยง-บ่าย)

 

เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองนิงบิงห์ ร้านเยื่อไผ่ วัดไบ่ดิงห์ ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา โบสถ์ซาปา ภูเขาปากมังกร นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย ร้านหยก
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIETNAM AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 08 มี.ค.63
11 – 15 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
25 – 29 มี.ค.63
14,989
14,989
14,989
14,989
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 14,989 บาท
โปรแกรม 48ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน  3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_HAN12 (เช้า-ค่ำ)

 

เมืองฮานอย เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองลาวไก เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06 – 08 มี.ค.63
13 – 15 มี.ค.63
20 – 22 มี.ค.63
27 – 29 มี.ค.63
03 – 05 เม.ย.63
10 – 12 เม.ย.63
17 – 19 เม.ย.63
24 – 26 เม.ย.63
10,555
10,555
10,555
10,555
11,555
15,555
11,555
11,555
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 11,555 บาท
โปรแกรม 49ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_HAN10

 

เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ตลาดซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน36สาย เมืองฮานอย เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก ถ้ำตามก๊ก เมืองฮาลอง ร้านยา ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เมืองฮานอย ร้านหยก
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01 – 04 มี.ค.63
08 – 11 มี.ค.63
15 – 18 มี.ค.63
22 – 25 มี.ค.63
29 มี.ค.– 01 เม.ย.
05 – 08 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
19 – 22 เม.ย.63
26 – 29 เม.ย.63
12,989
12,989
12,989
12,989
12,989
14,989
17,989
12,989
12,989
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 12,989 บาท
โปรแกรม 50ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_DLI01(เที่ยง-บ่าย)

 

เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) เมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายขาว หมู่บ้านชาวประมง เมืองดาลัด น้ำตกดาทันลา พระราชวังบ๋าวได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย วัดเจดีย์มังกร CRAZY HOUSE สถานีรถไฟเก่าดาลัด โบสถ์รูปไก่ CLAY POT VILLAGE ตลาดราตรีดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว ฟาร์มเลี้ยงชะมด
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
08 – 11 ม.ค.63
15 – 18 ม.ค.63
05 – 08 ก.พ.63
06 – 09 ก.พ.63
12 – 15 ก.พ.63
19 – 22 ก.พ.63
26 – 29 ก.พ.63
04 – 07 มี.ค.63
11 – 14 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
10,989
10,989
10,989
10,989
10,989
10,989
10,989
10,989
10,989
10,989
10,989
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 10,989 บาท
โปรแกรม 51ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง พักเกาะ VinPearl 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_DLI02

 

เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) เมืองญาจาง VINPEARL LAND โบสถ์หินญาจาง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร DAM MARKET มืองดาลัด น้ำตกดาลันทา ROLLER COASTER นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลั้ม พระราชวังบ๋าวได๋ CRAZY HOUSE ตลาดราตรีดาลัด ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
19 – 22 ก.พ. 63
04 – 07 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
11,900
12,900
12,900
รายละเอียดทัวร์…เริ่ม 11,900 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3 4 5

 

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา