ทัวร์เวียดนาม หน้า3

2325

ทัวร์เวียดนาม หน้า3

โปรแกรม 25 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
CODE : BBIF_VN_05

 • วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
 • วันที่สอง ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
 • วันที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • วันที่สาม ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • พิเศษ ขึ้นรถราง ไปกระเช้าฟันซิปัน
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
สายการบิน QATAR AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-10 ธ.ค.61
09-12 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
16-19 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
23-26 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.-02 ม.ค.
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
14,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 26  ทัวร์เวียดนาม ดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า 3 วัน 2 คืน
CODE : BBIF_VN01

 • วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
 • วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
 • วันที่สาม ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ
 • พิเศษ !!! สนุกกับ Roller Coster + นั่งกระเช้าไฟฟ้า
สายการบิน Viet Jet Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-03 ธ.ค 61
14-16 ธ.ค 61
31 ธ.ค.-02 ม.ค.62
04-06 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
9,900
9,900
10,900
9,900
9,900
9,900
9,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,900 บาท
โปรแกรม 27 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5 วัน
CODE : BBIF_VN 07

 • วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
 • วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
 • วันที่สาม ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

พิเศษ !! ขึ้นรถรางไปกระเช้าฟาซิปัน
พิเศษ !! SEN BUFFET บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชาบูปลาแซลมอน
พิเศษ !! แถมฟรีชุดซินจ่าว

สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06-10 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
03-07 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
31 ม.ค-04 ก.พ.
07-11 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
28 ก.พ.-04 มี.ค
07-11 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
28 มี.ค.-01 เม.ย.62
19,900 
16,900 
20,900 
16,900 
15,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900 
16,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,900 บาท
โปรแกรม 28  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 
CODE : BBIF_VN03

 • วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
 • วันที่สอง โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
 • วันที่สาม ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
 • วันที่สี่ ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
 • พิเศษสุด พักริมทะเล แถมฟรี นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
08-11 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
30 ธ.ค.-02 ม.ค.
31 ธ.ค.-03 ม.ค.
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
14,900
13,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 29  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน
CODE : BBIF_VN04

 • วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
 • วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • วันที่สาม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-09 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
31 ธ.ค.-02 ม.ค.
04-06 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
10,900
10,900
10,900
12,900
10,900
 10,900
10,900
10,900
 9,900
10,900
9,900
9,900
9,900
9,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,900 บาท
โปรแกรม 30  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
CODE : BBIF_VN006

 • วันแรก กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • วันที่สอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
 • วันที่สาม ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
 • วันที่สี่ ฮานอย –กรุงเทพฯ
 • พิเศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน
สายการบิน VIET JET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
 11,900 
 11,900 
 13,900 
 13,900 
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 31  ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
CODE : BBIF_VN008

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร
วันที่สอง วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์
วันที่สาม ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-13 ธ.ค.61
18-20 ธ.ค.61
25-27 ธ.ค.61
08-10 ม.ค.62
15-17 ม.ค.62
22-24 ม.ค.62
29-31 ม.ค.62
05-07 ก.พ.62
12-14 ก.พ.62
19-21 ก.พ.62
26-28 ก.พ.62
05-07 มี.ค.62
12-14 มี.ค.62
19-21 มี.ค.62
26-28 มี.ค.62
14,900
13,900
14,900
14,900
11,900
12,900
13,900
14,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 32 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน
CODE : BIF_VN003

 • วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
 • วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่
 • วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage-โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
 • วันที่สี่ โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว-กรุงเทพฯ
 • พิเศษ !!! ฟรีค่ารถจิ๊บ
 • พิเศษ !!! นั่งกระเช้าไฟฟ้า+ไวน์แดงดาลัด
 • พิเศษ !!! สนุกกับ Roller Coaster
สายการบิน VIET JET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-12 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
12,900
13,900
13,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 33 ทัวร์เวียดนามโฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
CODE : BBIF_VN03

วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
วันที่สอง ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
วันที่สาม ดาลัท-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่ ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
พิเศษ !!! ฟรีค่ารถจิ๊บ
พิเศษ !!! แถมฟรีชุดซินจ่าว
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-10 ธ.ค.61
08-11 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.-01 ม.ค.  
30 ธ.ค.-02 ม.ค.  
31 ธ.ค.-03 ม.ค. 
04-07 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
14,900
12,900
12,900
12,900
15,900
16,900
15,900
15,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท

 

หน้าถัดไป  1 2 3

 

ทัวร์ฮ่องกง