ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 2

0
6594

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 2

โปรแกรม 16ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน
CODE : BTNF_TR13 TOKYO FUJI

ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
27 ก.ย.-1 ต.ค.61
28 ก.ย.-2 ต.ค.61
03-07 ตุลาคม 61
04-08 ตุลาคม 61
05-09 ตุลาคม 61
10-14 ตุลาคม 61
11-15 ตุลาคม 61
12-16 ตุลาคม 61
17-21 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
24-28 ตุลาคม 61
25-29 ตุลาคม 61
26-30 ตุลาคม 61
31ต.ค.-4 พ.ย.61
01-05 พฤศจิกา61
02-06 พฤศจิกา61
07-11 พฤศจิกา61
08-12 พฤศจิกา61
09-13 พฤศจิกา61
14-18 พฤศจิกา61
15-19 พฤศจิกา61
16-20 พฤศจิกา61
21-25 พฤศจิกา61
22-26 พฤศจิกา61
23-27 พฤศจิกา61
23,888
 25,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 29,888 
 27,888 
 27,888 
 27,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
 26,888 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 26,888 บาท
โปรแกรม 17ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ IBARAKI 5 วัน
CODE : BTF XJ65 TOKYO FUJI IBARAKI

ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
26-30 กันยายน 2561
28 ก.ย -02 ต.ค. 2561
30 ก.ย -04 ต.ค. 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. -01 พ.ย. 2561
29 ต.ค. -02 พ.ย. 2561
30 ต.ค. -03 พ.ย. 2561
31 ต.ค. -04 พ.ย. 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. -01 ธ.ค. 2561
ราคา 23,888 บาท
ราคา 24,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 18ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ 5 วัน
CODE :  BTNF_XJ67 TOKYO IBARAKI FUJI 5D3N

เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500
29 ก.ย. – 02 ต.ค.2561
30 ก.ย. -03 ต.ค. 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
21-25 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. -01 พ.ย. 2561
29 ต.ค. -02 พ.ย. 2561
30 ต.ค. -03 พ.ย. 2561
31 ต.ค. -04 พ.ย. 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
18-22 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
21-25 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. -01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. -02 ธ.ค. 2561
ราคา 22,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 22,888 บาท
โปรแกรม 19ทัวร์ญุี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 5 วัน
CODE : BTF _TG47 TOKYO FUJI OSAKA

ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ขึ้นฟูจิชั้น 5 เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ
ตื่นเต้นเร้าใจ กับสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
 01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
13-17 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
17-21 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
23-27 ตุลาคม 2561
24-28 ตุลาคม 2561
25-29 ตุลาคม 2561
26-30 ตุลาคม 2561
27-31 ตุลาคม 2561
01-05 พฤศจิกายน 2561
02-06 พฤศจิกายน 2561
03-07 พฤศจิกายน 2561
04-08 พฤศจิกายน 2561
05-09 พฤศจิกายน 2561
06-10 พฤศจิกายน 2561
07-11 พฤศจิกายน 2561
08-12 พฤศจิกายน 2561
09-13 พฤศจิกายน 2561
10-14 พฤศจิกายน 2561
11-15 พฤศจิกายน 2561
12-16 พฤศจิกายน 2561
13-17 พฤศจิกายน 2561
14-18 พฤศจิกายน 2561
15-19 พฤศจิกายน 2561
16-20 พฤศจิกายน 2561
17-21 พฤศจิกายน 2561
19-23 พฤศจิกายน 2561
20-24 พฤศจิกายน 2561
22-26 พฤศจิกายน 2561
23-27 พฤศจิกายน 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
25-29 พฤศจิกายน 2561
26-30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย -01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย -02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. -03 ธ.ค. 2561
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 36,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท
ราคา 38,888 บาท 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 6,500 บาท
โปรแกรม 20โตเกียว ฟูจิ อิสระลานสกี 5 วัน
CODE : BTF_BTNF_TR14 TOKYO FUJI 5D

อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน SCOOT
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 2561 – 01 ม.ค. 2562
ราคา 24,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 24,888 บาท
โปรแกรม 21ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สวนสนุกฟูจิคิว 5 วัน
CODE : BTNF_XJ66 TOKYO FUJI 5D

สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500
28 พ.ย. -02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. -03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. -04 ธ.ค. 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562 BUS1
28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562 BUS2
29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562 BUS1
29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562 BUS2
29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562 BUS3
30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562 BUS1
30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562 BUS2
30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562 BUS3
31 ธ.ค. 2561-04 ม.ค. 2562 BUS1
31 ธ.ค. 2561-04 ม.ค. 2562 BUS2
ราคา 25,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 22ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟิจิ อิสระเล่นสกี 5 วัน
CODE : BTF BTNF_XJ68 TOKYO FUJI IBARAKI 5D

เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
01-05 ธันวาคม 2561
02-06 ธันวาคม 2561
03-07 ธันวาคม 2561
04-08 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
06-10 ธันวาคม 2561
07-11 ธันวาคม 2561
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
22-26 ธันวาคม 2561
23-27 ธันวาคม 2561
24-28 ธันวาคม 2561
25-29 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
27-31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562 BUS1
28 ธ.ค. 2561-01 ม.ค. 2562 BUS2
29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562 BUS1
29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562 BUS2
29 ธ.ค. 2561-02 ม.ค. 2562 BUS3
30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562 BUS1
30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562 BUS2
30 ธ.ค. 2561-03 ม.ค. 2562 BUS3
31 ธ.ค. 2561-04 ม.ค. 2562 BUS1
31 ธ.ค. 2561-04 ม.ค. 2562 BUS2
ราคา 23,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 32,888 บาท
ราคา 32,888 บาท
ราคา 33,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
ราคา 35,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า เทศกาลแสงสี 5 วัน
CODE :

ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500
08-12 ธันวาคม 2561
09-13 ธันวาคม 2561
10-14 ธันวาคม 2561
11-15 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
13-17 ธันวาคม 2561
14-18 ธันวาคม 2561
15-19 ธันวาคม 2561
16-20 ธันวาคม 2561
17-21 ธันวาคม 2561
18-22 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
20-24 ธันวาคม 2561
21-25 ธันวาคม 2561
ราคา 38,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
ราคา 39,999 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 38,999 บาท
โปรแกรม 24ทัวร์โตเกียว ฟูจิ  โอซาก้า (Happy New Year) 6 วัน
CODE : BTNF_TG51 TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
ไหว้พระขอพรปีใหม่ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเยือนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ ทาคายาม่า
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
ช้อปปิ้งจุใจชินไซบาชิ
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500
29 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 2561 BUS1 
29 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 2561 BUS2
ราคา 59,888 บาท
ราคา 59,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 59,888 บาท
โปรแกรม 25ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน
CODE : BTNF_TR19 TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5D3N

ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน (SCOOT)
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
02-06 มกราคม 2562
03-07 มกราคม 2562
04-08 มกราคม 2562
05-09 มกราคม 2562
06-10 มกราคม 2562
07-11 มกราคม 2562
08-12 มกราคม 2562
09-13 มกราคม 2562
10-14 มกราคม 2562
11-15 มกราคม 2562
12-16 มกราคม 2562
13-17 มกราคม 2562
14-18 มกราคม 2562
15-19 มกราคม 2562
16-20 มกราคม 2562
17-21 มกราคม 2562
18-22 มกราคม 2562
19-23 มกราคม 2562
20-24 มกราคม 2562
21-25 มกราคม 2562
22-26 มกราคม 2562
23-27 มกราคม 2562
24-28 มกราคม 2562
25-29 มกราคม 2562
26-30 มกราคม 2562
27-31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01-05 กุมภาพันธ์ 2562
02-06 กุมภาพันธ์ 2562
03-07 กุมภาพันธ์ 2562
04-08 กุมภาพันธ์ 2562
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
06-10 กุมภาพันธ์ 2562
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
08-12 กุมภาพันธ์ 2562
09-13 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
13-17 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15-19 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
17-21 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
01-05 มีนาคม 2562
02-06 มีนาคม 2562
03-07 มีนาคม 2562
04-08 มีนาคม 2562
05-09 มีนาคม 2562
06-10 มีนาคม 2562
07-11 มีนาคม 2562
08-12 มีนาคม 2562
09-13 มีนาคม 2562
10-14 มีนาคม 2562
11-15 มีนาคม 2562
12-16 มีนาคม 2562
13-17 มีนาคม 2562
14-18 มีนาคม 2562
15-19 มีนาคม 2562
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 26ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พระใหญ่ 5 วัน
CODE : BTF_BJF_JJP04B TOKYO NON-STOP

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ-พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึAMI PREMIUM OUTLET-อิออนมอลล์
วันที่ 3 วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้
วันที่ 4 อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน สกู๊ต (XW)
พิเศษ 2. @bestfriend ลดเพิ่ม 500
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 2561
02-06 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
10-14 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
26-30 กันยายน 2561
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 2561
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 2561
02-06 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
ราคา 17,888 บาท
ราคา 22,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 22,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 22,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 22,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 24,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 29,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 17,900 บาท
โปรแกรม 27ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 
CODE :   BJF_XW01 ProFujiTokyoภาค2

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิโกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต (ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู)
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่ง จากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน SCOOT (TR)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561
31 ส.ค.-4 ก.ย. 2561
02-06 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
10-14 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
26-30 กันยายน 2561
28 ก.ย.-2 ต.ค. 2561
30 ก.ย.-4 ต.ค. 2561
02-06 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 22,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 21,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 24,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 29,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 27,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
ราคา 28,999 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 28ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน
CODE : BJF_ JJP05 TOKYO AUTUMN COLORFUL

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
วันที่ 4 นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsuAmi outlet-อิออน มอลล์
วันที่ 5 วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน สกู๊ต (XW)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
31 ส.ค.-4 ก.ย. 2561
02-06 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
10-14 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
26-30 กันยายน 2561
28 ก.ย.-2 ต.ค. 2561
30 ก.ย.-4 ต.ค. 2561
02-06 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
14-18 ตุลาคม 2561
16-20 ตุลาคม 2561
18-22 ตุลาคม 2561
20-24 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561
ราคา 25,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 24,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 24,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 24,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 23,888 บาท
ราคา 24,888 บาท
ราคา 25,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 26,888 บาท
ราคา 27,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 31,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 28,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
ราคา 30,888 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 29ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน
CODE : BJF_TG46 TOKYO OSAKA 6D

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
วันที่ 2 วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ตลาดอะเมโยโกะ
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เรียนรู้วิธีการชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ 4 นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า ดิวตี้ฟรี-เอ๊กซ์โปซิตี้
วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ 1 @bestfriend ลดเพิ่ม 500
11-16 ตุลาคม 2561
13-18 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
26-31 ตุลาคม 2561
02-07 พฤศจิกายน 2561
09-14 พฤศจิกายน 2561
15-20 พฤศจิกายน 2561
22-27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. -5 ธ.ค. 2561
ราคา 45,999 บาท
ราคา 45,999 บาท
ราคา 45,999 บาท
ราคา 43,999 บาท
ราคา 39,888 บาท
ราคา 42,999 บาท
ราคา 42,999 บาท
ราคา 42,999 บาท
ราคา 42,999 บาท
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 42,999 บาท
โปรแกรม 30ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน
CODE : BJF_TG46 TOKYO OSAKA 6D

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ที่พัก
วันที่ 2 นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวอุโมงค์ใบเมเปิ้ลโมมิจิไคโร-โอไดบะ
วันที่ 4 สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
วันที่ 5 สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
# ชมใบไม้เปลี่ยน ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
# เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ bestfriend ลดเพิ่ม 500
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. -02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. -03 ธ.ค. 2561
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 23,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
ราคา 25,999 บาท
ราคา 26,999 บาท
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,999 บาท

 

หน้าถัดไป 1 2 3 4

 

โปรโมชั่นทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ตลอดปี 2561-2562