Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Full Service 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน 

1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ตลาดเหวิ่นฮว่า – เข้าโรงแรม
2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – เมืองไถจง – ตลาดไถจง
3 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ถนนโบราณตั้นสุ่ย
4 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง ย่านซีเหมินติง – ท่าอากาศยานเถาหยวน

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 ท่าน
อัตราท่านละ
04 – 08 ตุลาคม 2566 25,999
25 – 29 ตุลาคม 2566 25,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 เปิดเพิ่ม!! 25,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 เปิดเพิ่ม!! 25,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 เปิดเพิ่ม!! 25,999
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 66 เปิดเพิ่ม!! 25,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 เปิดเพิ่ม!! 25,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 เปิดเพิ่ม!! 25,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 เปิดเพิ่ม!! 25,999

ส่วนลด :

ลดสูงสุด 4,000 บาท

ส่วนลด :

BGSFTPE09

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน-6-วัน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เช็คอินบูราโน่ 6 วัน 4 คืน

6 วัน 4 คืน
ก.ย.-ต.ค.2566
Thai Lion Air

โค้ด

ปิดกรุ๊ป
ลด 200 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-หมู่บ้านสายรุ้ง
4 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Tiger air

โค้ด

BGSFTPE08
ลดสูงสุด 1,000 บาท
14,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-เย่หลิว
4 วัน 3 คืน
ต.ค.-มี.ค.67
Viet Jet

โค้ด

BCIF VZT1
ลด 200 บาท
18,899

เริ่มต้น/ท่าน

5 วัน 3 คืน
พ.ย.-ก.พ.67
Tiger air

โค้ด

BGSFTPE10
ลด 200 บาท
21,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ