Thursday, May 23, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ลาว เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์ลาว บริการจัดท่องเที่ยวคุณภาพดี ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก ทัวร์ลาวนั่งเครื่อง ทัวร์ลาวรถไฟความเร็วสูง จอยทริปทัวร์ลาว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว คุณภาพดี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดปี 2565

ทัวร์ LAOS 4 วัน 3 คืน

เม.ย.-ต.ค.67
BTNF_VTEFD01242
ลด 200 บาท
14,888

ต่อท่าน

ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 2 คืน

มี.ค.67
BIF_LVN12
ลด 200 บาท
8,999

ต่อท่าน

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

ม.ค.67-มี.ค.67
BTNF_VTEFD0223
ลด 200 บาท
14,888

ต่อท่าน

ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน2คืน

ต.ค - ธ.ค. 66
BIF_LVN11
200 บาท
8,999

ต่อท่าน

ทัวร์ลาว อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

ธ.ค 66 – มี.ค 67
SHPKGLAO2
สอบถาม
15,990

ต่อท่าน

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก จอยทริปทัวร์ลาว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว คุณภาพดี