Thursday, June 30, 2022
spot_img

ทัวร์ลาว เริ่มต้น 13,999 บาท นั่งรถไฟความเร็วสูง โปรใหม่ 2565

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก เริ่มต้น 10,900 บาท ตลอดปี 2560

ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว โปรโมชั่นทัวร์ลาว เริ่มต้น 10,900 บาท

ทัวร์ลาว จัดโปรโมชั่น ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก เริ่มต้นเพียง 10,900 บาท ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว และแถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

โปรโมชั่นแนะนำ

โปรแกรม 1 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
CODE : 

สายการบิน Thai Air Asia (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,888 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน
CODE : BBIF_LAO001 มหัศจรรย์…ลาว

– ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าชาวบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
– นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
– วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
– ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
– นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
– วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
– เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมือง
# พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
# พักหรู 4 ดาว
# แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
27-29 มี.ค. 63
04-06 เม.ย. 63
13-15 เม.ย. 63
08-10 พ.ค. 63
22-24 พ.ค. 63
03-05 มิ.ย. 63
12-14 มิ.ย. 63
26-28 มิ.ย. 63
05-07 ก.ค. 63
17-19 ก.ค. 63
26-28 ก.ค .63
08-10 ส.ค. 63
12-14 ส.ค. 63
21-23 ส.ค. 63
04-06 ก.ย. 63
11-13 ก.ย. 63
18-20 ก.ย. 63
02-04 ต.ค. 63
11-13 ต.ค. 63
16-18 ต.ค. 63
30 ต.ค. – 01 พ.ย
12,900
13,900
16,900
9,900
9,900
12,900
11,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
11,900
11,900
13,900
13,900
12,900
13,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,900 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน
CODE : BBIF_LAO01_PG

– ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าชาวบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
– นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
– วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
– ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
– นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
– บ้านช่างฆ้อง ถ้ำติ่ง บ้านช่างไฟ
– วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
– เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมือง
# พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
# พักหรู 4 ดาว
# แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน Bangkok Airway (PG)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13-15 มี.ค. 63
01-03 พ.ค. 63
02-04 พ.ค. 63
09-11 พ.ค. 63
29-31 พ.ค. 63
03-05 มิ.ย. 63
05-07 มิ.ย. 63
19-21 มิ.ย. 63
12,900
14,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์)
CODE : ฺBBIF_BT-LAO01_FD

– ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าชาวบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
– นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
– วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
– ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
– นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
– วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
– เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมือง
# พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
# พักหรู 4 ดาว
# แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-13 เม.ย. 63
12-14 เม.ย. 63
16,900
15,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,900 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
CODE : BBIF_BT-LAO02_FD

– ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าชาวบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
– นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
– วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
– เวียงจันทร์ ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว
– ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
– กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
– ถนนคนเดิน walking streetหรือ”ถนนโรตี”
– เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมือง
# พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
# แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-09 มี.ค.63
21-23 มี.ค.63
04-06 เม.ย.63
11-13 เม.ย.63
12-14 เม.ย.63
13-15 เม.ย.63
02-04 พ.ค.63
13,900
13,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,900 บาท

 

ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว ราคาถูก เริ่มต้น 10,900 บาท ตลอดปี 2560

มีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ ส่วนลด สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ จัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวราคาพิเศษ คลิกที่นี่ จัดกรุ๊ปส่วนตัว

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

โปรแกรมยอดนิยม

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน