Thursday, June 13, 2024
spot_img

เกี่ยวกับเรา

        บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการด้านการจัดทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป โดยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมาขนาดเล็ก 6–9 ท่าน หรือมากกว่านั้น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ สำหรับด้านการจัดกรุ๊ปเหมามีทั้งด้านการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ศึกษาดูงาน สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสำหรับหน่วยงานต่างๆ 

บริษัทเบสเฟรนด์  ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทางเราสามารถ จัดทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ กรุ๊ปเหมา จัดทำโปรแกรมและเส้นทางในราคาที่ลูกค้ากำหนดได้ หรือให้คำแนะนำ ปรึกษาในการวางแผนและการจัดการเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน จัดทัวร์ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

spot_img

จดทะเบียนนิติบุคลตามประมวลกฎหมาย

เรามีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างถูกต้อง

จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากกรมท่องเที่ยว

บริษัท เบส เฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนอย่างถูกต้อง จากกรมท่องเที่ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07424

ประกันอุบัติเหตุ
ประกันการเดินทาง

เรามีประกันอุบัติเหตุ /ประกันการเดินทาง ให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อความอุ่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา ด้วยวงเงินประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ตามเงือนไขกรมทธรรม์)

จัดจอยทัวร์ ในประเทศและต่างประเทศ

บริการจัดท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ คุณภาพดี คุ้มค่าคุ้มราคา รับจองตั๋วเครื่องบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก

จัดกรุ๊ปส่วนตัว คุณภาพดี การันตีกว่า 100 กรุ๊ป

จัดกรุ๊ปส่วนตัว คุณภาพดี การันตีกว่า 100 กรุ๊ป พร้อมบริการพิเศษ อาหาร ที่พัก ทีมงานเก็บภาพ จัดได้ตามงบประมาณลูกค้า

ให้คำปรึกษา ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว

ให้คำปรึกษา ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ให้อยู่ในงบประมาณของลูกค้า

รับจัดกิจกรรม วอคแรลลี่ คาร์แรลลี่ต่างๆ

รับจัดกิจกรรม วอคแรลลี่ คาร์แรลลี่ต่างๆ เรามีทีมงานมืออาชีพไว้ค่อยบริการ