ทัวร์เวียดนาม ราคา 9,900 บาท ทัวร์เวียดนามราคาถูก ตลอดปี 2562

22129

ทัวร์เวียดนาม ราคา 11,900 บาท ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์เวียดนาม-พักบานาฮิล

ทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ทัวร์เวียดนามราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทางบรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมพระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์ พาท่านลิมรส อาหารทะเลสดๆ ช้อบปิ้งตลาดกลางคืนขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม นอกเหนือจากนี้เรายังมีบริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ เวียดนาม จอยทัวร์ เวียดนาม ราคาพิเศษ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง และหากต้องการบัตรส่วนลดคิงพาวเวอร์ ลด 15-30% กรุณาแจ้งเซลก่อนเดินทางทุกครั้ง (รับฟรี)
โปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลด สำหรับลูกค้าที่จองภายใน เม.ย.-20 มิ.ย.62

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรม 1 เวียดนามกลาง โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BCIF VZ MAR-OCT 19
  ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด
พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
 • วันที่สอง ทะเลทรายขาว-น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม-บ้านเพี้ยน-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 • วันที่สาม สวนดอกไม้เมืองหนาว-สนามบินดาลัด-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน Thai Vietjet Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0-200 บาท
8-10 พ.ค.62
22-24 พ.ค.62
7-9 มิ.ย.62
12-14 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
26-28มิ.ย.62
5-7 ก.ค.62
15-17 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
24-26 ก.ค.62
2-4 ส.ค.62
12-14 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
28-30 ส.ค.62
30 ส.ค.-1 ก.ย. 
13-15 ก.ย.62
25-27 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
12-14 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
21-23 ต.ค.62
8,888.-
8,888.-
9,499.-
8,888.-
9,499.-
8,888.-
9,499.-
10,499.-
9,499.-
8,888.-
9,499.-
8,888.-
9,499.-
8,888.-
9,499.-
9,499.-
8,888.-
9,499.-
10,499.-
9,499.-
9,499.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,888 บาท
โปรแกรม  เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZSGN05

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
วันที่สอง เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
วันที่สาม เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
สายการบิน THAIVIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
01 – 03 มิ.ย.62
08 – 10 มิ.ย.62
15 – 17 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 
06 – 08 ก.ค.62
20 – 22 ก.ค.62
03 – 05 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
31 ส.ค.-2 ก.ย. 
07 – 09 ก.ย.62
14 – 16 ก.ย.62
21 – 23 ก.ย.62
28 – 30 ก.ย.62
05 – 07 ต.ค.62
12 – 14 ต.ค.62
16 – 18 ต.ค.62
19 – 21 ต.ค.62
26 – 28 ต.ค.62
8,999 7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
9,999
12,999
9,999
9,999
9,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์เวียดนาม ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BCIF PG-APR-MAY-19
  วันแรก กรุงเทพ- ญาตราง – ดาลัด – ตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่สอง รถราง – น้ำตกดาทันลา – พระราชวังฤดูร้อน – สถานีกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – โบสถ์ลูกไก่
วันที่สาม ดาลัด – ญาตราง – นั่งกระเช้าข้ามเกาะ – สวนสนุกวินเพิร์ล
วันที่สี่ วัดลองเซิน – วัดโพนากา – ตลาด Dam – สนามบินกามรัญ Cam Ranh – สนามบินสุวรรณภูมิ

 •  นั่งกระเช้าข้ามทะเล และ เล่นสวนสนุกวินเพิร์ลแบบไม่อั้น
 •  ตื่นตาไปกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่
 •  นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูงของเมืองดาลัด
 • ตื่นตาไปกับ สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • ชมปราสาทโพนคร ที่เก่าแก่ของเมืองญาตราง
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกคืน
สายการบิน Bangkok Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0-200 บาท
5-8 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
14,899 10,899.-
14,899.-
12,899.-
12,899.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,899 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์เวียดนาม ดานัง  ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คื
โค้ดทัวร์ : BCIF VZD5 
 
 •  ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 •  ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 •  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 •  ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม , หาดหมีเคว
 •  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
 •  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 •  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0-200 บาท
2-5 พ.ค.62
3-6 พ.ค.62
8-11 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
15-18 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
4-7 มิ.ย.62
11-14 มิ.ย.62
18-21 มิ.ย.62
25-28 มิ.ย.62
3-6 ก.ค.62
5-8 ก.ค.62
10-13 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
24-27 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
2-5 ส.ค.62
7-10 ส.ค.62
9-12 ส.ค.62
14-17 ส.ค.62
16-19 ส.ค.62
21-24 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
28-31 ส.ค.62
4-7 ก.ย.62
6-9 ก.ย.62
11-14 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
18-21 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
25-28 ก.ย.62
2-5 ต.ค.62
4-7 ต.ค.62
9-12 ต.ค.62
11-14 ต.ค.62
16-19 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
12,899.-
12,899.-
11,899.-
12,899.-
12,899.-
11,899.-
12,899.-
13,899.-
12,899.-
12,899.-
12,899.-
11,899.-
10,899.-
11,899.-
11,899.-
11,899.-
13,899.-
10,899.-
12,899.-
11,899.-
13,899.-
12,899.-
11,899.-
13,899.-
10,899.-
12,899.-
11,899.-
12,899.-
11,899.-
11,899.-
12,899.-
10,899.-
12,899.-
11,899.-
12,899.-
11,899.-
10,899.-
12,899.-
11,899.-
13,899.-
11,899.-
12,899.-
12,899.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,899 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ดานัง ฮอยอัน  เว้  บาน่าฮิลล์ 4วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ VZD4 พักบาน่าฮิลล์ดานัง ฮอยอัน เว้  
 
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮานตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0-200 บาท
4-7 มิ.ย.62
5-8 มิ.ย.62
11 – 14 มิ.ย.62
12 – 15 มิ.ย.62
14 – 17 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
16 – 19 มิ.ย.62
25 – 28 มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-1ก.ค.
2 – 5 ก.ค.62
3 – 6 ก.ค.62
9 – 12 ก.ค.62
10 – 13 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
23 – 26 ก.ค.62
24 – 27 ก.ค.62
1 – 4 ส.ค.62
6 – 9 ส.ค.62
7 – 10 ส.ค.62
13 – 16 ส.ค.62
14 – 17 ส.ค.62
20 – 23 ส.ค.62
21 – 24 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
27 – 30 ส.ค.62
28 – 31 ส.ค.62
3 – 6 ก.ย.62
4 – 7 ก.ย.62
6 – 9 ก.ย.62
10 – 13 ก.ย.62
11 – 14 ก.ย.62
17 – 20 ก.ย.62
18 – 21 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
24 – 27 ก.ย.62
25 – 28 ก.ย.62
4 – 7 ต.ค.62
9 – 12 ต.ค.62
10 – 13 ต.ค.62
13 – 16 ต.ค.62
15 – 18 ต.ค.62
22 – 25 ต.ค.62
23 – 26 ต.ค.62
29 ต.ค.-1 พ.ย. 
31 ต.ค.-3 พ.ย. 
10,899.-
11,899.-
11,899.-
11,899.-
12,899.-
12,899.-
11,899.-
11,899.-
11,899.-
12,899.-
10,899.-
11,899.-
11,899.-
11,899.-
13,899.-
11,899.-
11,899.-
12,899.-
11,899.-
11,899.-
10,899.-
11,899.-
11,899.-
11,899.-
12,899.-
11,899.-
11,899.-
10,899.-
11,899.-
12,899.-
11,899.-
11,899.-
11,899.-
11,899.-
12,899.-
11,899.-
11,899.-
12,899.-
11,899.-
12,899.-
13,899.-
11,899.-
13,899.-
13,899.-
11,899.-
12,899.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,899 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา (รวมกระเช้า) 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BCIF SLH1 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 
  นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก- พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีนรวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ
พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮานอย–วัดเฉินก๊วก-ซาปา–โบสถ์หินที่เก่าแก่–ตลาดไนต์เมืองซาปา
วันที่สอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า)–น้ำตกสีเงิน–หมู่บ้าน Cat Cat
วันที่สาม ซาปา – ลาวไก – ฮานอย – สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ
วันที่สี่ ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0-200 บาท
7-10 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-1 ก.ค.
5-8 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
2-5 ส.ค.62
9-12 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
30 ส.ค.-2 ก.ย.
6-9 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
4-7 ต.ค.62
11-14 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
12,899.-
12,899.-
12,899.-
12,899.-
13,899.-
13,899.-
12,899.-
13,899.-
12,899.-
13,899.-
12,899.-
12,899.-
12,899.-
12,899.-
13,899.-
13,899.-
12,899.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,888 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BCIF PGD2 พักบาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 
 
 •  ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระด้ง
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 1 ร้านดัง และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
โดยสายการบิน Bangkok Airways 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0-200 บาท
23-26 พ.ค.62
30 พ.ค-2 มิ.ย.
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
4-7 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
28 ส.ค.-1 ก.ย.
5-8 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
3-6 ต.ค.62
4-7 ต.ค.62
5-8 ต.ค.62
10-13 ต.ค.62
11-14 ต.ค.62
12-15 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
19-22 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
31 ต.ค.-3 พ.ย.
1-4 พ.ย.62
7-10 พ.ย.62
8-11 พ.ย.62
14-17 พ.ย.62
21-24 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
28 พ.ย.-1 ธ.ค. 
29 พ.ย.-2 ธ.ค. 
5-8 ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
7-10 ธ.ค.62
12-15 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
14-17 ธ.ค.62
19-22 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
26-29 ธ.ค.62
27-30 ธ.ค.62
28-31 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-2 ม.ค.
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
14,899.-
14,899.-
14,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
14,899.-
14,899.-
14,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
13,899.-
15,899.-
20,899.-
20,899.-
20,899.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,899 บาท
โปรแกรม 7 เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BZF ZHAN06

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
 • วันที่สอง เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
 • วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
11 – 14 เม.ย.62
26 – 29 ก.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
12 – 15 ส.ค.62
26 – 29 ส.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
07 – 10 พ.ย.62
21 – 24 พ.ย.62
05 – 08 ธ.ค.62
12 – 15 ธ.ค.62
19 – 22 ธ.ค.62
31 ธ.ค.-03 ม.ค.
19,999
16,999
15,999
13,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
18,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 8 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน
โค้ดทัวร์ : BZF ZDAD22

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร (-/-/D)
 • วันที่สอง ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 
 • วันที่สาม บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม (B/L/D)
 • วันที่สี่ เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน Bangkok Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท 
04 – 07 ก.ค.62
05 – 08 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
19 – 22 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
29 ส.ค.-01 ก.ย. 
30 ส.ค.-02 ก.ย. 
05 – 08 ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
12 – 15 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
03 – 06 ต.ค.62
04 – 07 ต.ค.62
05 – 08 ต.ค.62
10 – 13 ต.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
12 – 15 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
19 – 22 ต.ค.62
20 – 23 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
26 – 29 ต.ค.62
31 ต.ค.–03 พ.ย.
13,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ : BZF ZSGN07

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
 • วันที่สอง เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท 
04 – 07 ก.ค.62
05 – 08 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
19 – 22 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
29 ส.ค.-01 ก.ย. 
30 ส.ค.-02 ก.ย. 
05 – 08 ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
12 – 15 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
03 – 06 ต.ค.62
04 – 07 ต.ค.62
05 – 08 ต.ค.62
10 – 13 ต.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
12 – 15 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
19 – 22 ต.ค.62
20 – 23 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
26 – 29 ต.ค.62
31 ต.ค.–03 พ.ย.
13,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 10 เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHAN07

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
 • วันที่สอง เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย
 • วันที่สาม เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต
 • วันที่สี่ เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท 
06 – 10 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
04 – 08 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
16 – 20 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
08 – 12 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
29 พ.ย.-03 ธ.ค.
04 – 08 ธ.ค.62
06 – 10 ธ.ค.62
13 – 17 ธ.ค.62
20 – 24 ธ.ค.62
25 – 29 ธ.ค.62
27 – 31 ธ.ค.62
11,999
11,999
12,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
18,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก เริ่มต้น 7,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์ฮ่องกง