ทัวร์เวียดนาม ราคา 11,900 บาท

20091
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทัวร์เวียดนาม ราคา 11,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์ พาท่านลิมรส อาหารทะเลสดๆ ช้อบปิ้งตลาดกลางคืนขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทาง บรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมพระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรม 1เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
  CODE : PVN31-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน VZ-New

 

เวียดนามกลาง เมืองมรดกโลก พักโรงแรม4ดาว(เมืองเว้) บริการอาหารทุกมื้อ
พิเศษ…อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์
อิ่มอร่อย เมนู…แหนมเนืองต้นตำหรับ
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
วันที่ 1 กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
วันที่ 2 ดานัง-บานาฮิลล์-สะพานมือ-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
วันที่ 3 ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
วันที่ 4 เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
สายการบิน  Viet Jet Air
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
03-06 ก.พ.62
11-14 ก.พ.62
13-16 ก.พ.62
18-21 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
26-01 มี.ค.62
27-02 มี.ค.62
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
 โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 1ทัวร์เวียดนาม พักบาน่าฮิล 3 วัน 2 คืน 
  CODE : BBIF_VN008 (FD)

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร
 • วันที่สอง วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์
 • วันที่สาม ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
สายการบิน  Air Asia X
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
4-6 ธ.ค.61
11-13 ธ.ค.61
18-20 ธ.ค.61
25-27 ธ.ค.61
8 -10 ม.ค.62
15-17 ม.ค.62
22-24 ม.ค.62
29-31 ม.ค.62
5-7 ก.พ.62
12-14 ก.พ.62
19 -21 ก.พ.62
26-28 ก.พ.62
5-7 มี.ค.62
12-14 มี.ค.62
19-21 มี.ค.62
26-28 มี.ค.62
 14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
11,900
12,900
13,900
14,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
 อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 2ทัวร์เวียดนาม พักบาน่าฮิล 3 วัน 2 คืน  
  CODE : BBIF_VN081(FD) 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
 • วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์
 • วันที่สาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร
สายการบิน  Air Asia X
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
1-4 ธ.ค.61
2-5 ธ.ค.61
4-7 ธ.ค.61
11-14 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
25-28 ธ.ค.61
11-14 ม.ค.62
15-18 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
22-25 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
29-1 ก.พ.62
5-8 ก.พ.62
8-11 ก.พ.62
12-15 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
26-1 มี.ค.62
1-4 มี.ค.62
5-8 มี.ค.62
8-11 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
29-1 เม.ย.62
13,900
13,900
17,900
17,900
15,900
14,900
18,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
16,900
15,900
16,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
 อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอันบานาฮิลล์ 4 วัน
CODE :BZF_DAD03 ROMANTIC BANAHILL 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันสอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
 • วันสาม เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง – สะพานมังกร – ดานัง
 • วันสี่ เมืองดานัง–หาดหมีเคว–วัดหลินอึ๋ง–สนามบินดานัง–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 • นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆบนบาน่าฮิล์ + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
14-17 มี.ค 62
21-24 มี.ค 62
11,999
11,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์เวียดนาม พักบาน่าฮิล 3 วัน 2 คืน 
  CODE : BZF_BZDAD08 SURPRISE BANAHILLS

 

 • วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง-เมืองฮอยอัน – จั่วฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101–ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน–เมืองดานัง
 • วันที่สอง ตลาดฮาน – วัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
 • วันที่สาม บาน่า ฮิลส์ – หาดหมีเคว – เมืองดานัง – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
สายการบิน  เวียดเจ็ทแอร์
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
01-03 ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
08-10 ธ.ค.61
12-14 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
19-21 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
26-28 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
09-11 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
16-18 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
23-25 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
30 ม.ค.-1 ก.พ.62
09-11 ก.พ.62
13-15 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
20 – 22 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
27 ก.พ.-1 มี.ค.62
02-04 มี.ค.62
06-08 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
13-15 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
20-22 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
27-29 มี.ค.62
30 มี.ค.-01 เม.ย.62
11,999
12,999
12,999
10,999
11,999
10,999
11,999
13,999
15,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
11,999
10,999
11,999
10,999
11,999
11,999
10,999
11,999
10,999
11,999
10,999
11,999
10,999
10,999
 อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4 วัน
CODE : BZF_SGN01 DELIGHT SOUTH VIETNAM

 

 • วันแรก สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – เมืองดาลัท
 • วันสอง เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก – น้ำตก DATANLA – เมืองมุยเน่
 • วันทสามเมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ 
 • โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
 • เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –
 • โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
 • เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –
 • โฮจิมินท์ –ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน – พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
 • วันสี่ โฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินดอนเมือง 

ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05-08 ธ.ค.61
07-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.-01 ม.ค.62
30 ธ.ค.-02 ม.ค.62
31 ธ.ค.-03 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888 
12,888 
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 12,888 บาท
โปรแกรม 5ทัวร์เวียดนามใต้  4 วัน 2 คืน 
CODE : BZF BZSGN02 DIVA SOUTH VIETNAM 

 

 • D1: สนามบินดอนเมือง – สนามบินไซง่อน – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – เมืองมุยเน่
 • D2: เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – เมืองดาลัด – ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต
 • D3: เมืองดาลัด – วัดหลิงเฝือก – บ้านเพี้ยน – น้ำตกดาตันลา – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • D4: เมืองดาลัท – เมื่องโฮจิมินห์ – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ ฯ P

#ชุดของสมนาคุณ + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัดเต็มอิ่ม 2 คืน / ตะลุยทะเลทรายขาว-แดง / สวนดอกไม้เมืองหนาว
#พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก / บินคุ้มเช้า-กัลดึก/อาหารครบทุกมื้อ

สายการบิน VIETJET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
16-19 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-01 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
03-06 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
07-10 พ.ค.62
21-24 พ.ค.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
13,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
10,999
11,999
11,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 6ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 2562
CODE : BZF BZSGN03 COUNTDOWN IN VIETNAM 

 

 • D1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลั้ม – ดาลัทไนท์ มาร์เก็ต
 • D2: เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – สถานีรถไฟเก่า – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – วัดหลินเฝือก
 • D3: วันที่สาม เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว
 • D4: เมืองมุยเน่ – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีกลาง – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ตลาดเบนถั้น (B/L/-) P

#ชุดของสมนาคุณ เที่ยวสุดฟิน อินข้ามปี พักดาลัดเมืองแห่งแมกไม้เมืองหนาว สวิชเซอรฺแลนด์แห่งเวียดนาม กับโรงแรม 4 ดาว
2 คืน !! ตะลุยทะเลทราบ-ขาวแดง // เต็มอิ่มเมนูซีฟู๊ด พร้อมโหลดกระเป๋า 20 กก.

สายการบิน Thai VietJet Air / VietJet Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
29 ธ.ค.-01 ม.ค.62
30 ธ.ค.-02 ม.ค.62
31 ธ.ค.-03 ม.ค.62
19,999
18,999
19,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 7ทัวร์เวียดนามใต้ ดอกไม้เมืองหนาว 3 วัน
CODE : BZF BZSGN04 DALAT CARNIWOW 3D2N BY VZ

 

 • D1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 • D2: เมืองดาลัด – สวนดอกไม้ดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
 • D3: เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ P

#เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ – นั่งรถรางชมน้ำตก – บินตรงลงดาลัด
#พิเศษ..นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด + ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก.

สายการบิน Thai VietJet Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-03 ธ.ค.61
05-07 ธ.ค.61
07-09 ธ.ค.61
08-10 ธ.ค.61
12-14 ธ.ค.61
14-16 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
19-21 ธ.ค.61
21-23 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
26-28 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
04-06 ม.ค.62
05-07 ม.ค.62
09-11 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
16-18 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
23-25 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
30 ม.ค. -01 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
20-22 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
27-29 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
02-04 มี.ค.62
06-08 มี.ค.62
08-10 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
13-15 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
20-22 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
27-29 มี.ค.62
9,999 7,900
10,999
10,999
11,999
8,999
9,999
9,999
9,999
10,999
9,999
9,999
12,999
13,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 7,900 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเย่ 4 วัน
CODE : BZF_SGN10 GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N BY VJ

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่
 • วันสอง เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
 • วันสาม เมืองมุยแน่ – เมืองดาลัด – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
 • วันสี่ เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + เที่ยวคุ้ม 3 เมือง – เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท + สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน VIET JET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06-09 ธ.ค.61
07-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
01 ม.ค-04 ม.ค.62
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 9 
CODE : BZF BZHAN01 GRAND AMAZING VIETNAM 4D3N

 

 • D1: วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
 • D2: วันที่สอง เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
 • D3: วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
 • D4: วันที่สี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

# ชุดของสมนาคุณ กาแฟเวียดนาม-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 1/ฮาลอง 1/ฮานอย 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
# ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด
# เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND / ล่องเรือชมมรดกโลก “ฮาลอง เบย์”
# บินคุ้มเช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ

สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18-21 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
15-18 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
07-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
11-14 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
27-30 มิ.ย.62
13,999
14,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3 

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก เริ่มต้น 7,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก