ทัวร์เวียดนาม ราคา 11,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

1
18601

ทัวร์เวียดนาม ราคา 11,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ตลอดปี 2561

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์ พาท่านลิมรส อาหารทะเลสดๆ ช้อบปิ้งตลาดกลางคืนขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทาง บรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมพระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมที่ 1  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4 วัน 3 คืน 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – เมืองดาลัท
 • วันสอง เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก – น้ำตก DATANLA – เมืองมุยเน่
 • วันทสามเมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ –
 • โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
 • เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –
 • โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
 • เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –
 • โฮจิมินท์ –ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน – พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
 • วันสี่ โฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินดอนเมือง 
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  AIR ASIA
โค้ดทัวร์      BZF_SGN01 DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD 
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 16,888 บาท
ราคา 16,888 บาท
ราคา 16,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 12,888 บาท

โปรแกรมที่ 2  ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 • วันสอง เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
 • วันสาม เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ – นั่งรถรางชมน้ำตก – บินตรงลงดาลัด
 • พิเศษ..นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด + ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก.
สายการบิน  VIET JET AIR
โค้ดทัวร์      BZF_SGN08 FOREST IN DALAT 3D2N BY VZ 
12 – 14 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
26 – 28 กันยายน 2561
03 – 05 ตุลาคม 2561
10 – 12 ตุลาคม 2561
17 – 19 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
10- 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
28- 30 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
04 – 06 มกราคม 2562
05 – 07 มกราคม 2562
11 – 13 มกราคม 2562
12 – 14 มกราคม 2562
18 – 20 มกราคม 2562
19 – 21 มกราคม 2562
25 – 27 มกราคม 2562
26 – 28 มกราคม 2562
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 03 มีนาคม 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
08 – 10 มีนาคม 2562
09 -11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
ราคา 7,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 8,888 บาท
ราคา 7,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 10,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 10,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 8,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 8,999 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 3  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์  มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่
 • วันสอง เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
 • วันสาม เมืองมุยแน่ – เมืองดาลัด – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
 • วันสี่ เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + เที่ยวคุ้ม 3 เมือง – เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท + สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน  VIET JET AIR
โค้ดทัวร์      BZF_SGN09 BREEZES SOUTH VIETNAM 4D3N VJ-VZ
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,888 บาท

โปรแกรมที่ 4  ทัวร์เวียดนาม โอจอมินห์ ดาลัด มุยเย่ 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่
 • วันสอง เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
 • วันสาม เมืองมุยแน่ – เมืองดาลัด – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
 • วันสี่ เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 •  ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + เที่ยวคุ้ม 3 เมือง – เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท + สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน  VIET JET AIR
โค้ดทัวร์      BZF_SGN10 GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N BY VJ 
11 – 14 ตุลาคม 2561
14 – 17 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
21 – 24 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
01 – 04 มกราคม 2562
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,999 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 5  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา
 • วันสอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE
 • วันสาม เมืองซาปา – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 • วันสี่ เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด
 • เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND
 • บินคุ้มเช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน  AIR ASIA
โค้ดทัวร์      BZF_HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD
13 – 16 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 17,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 16,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 18,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 16,888 บาท
ราคา 18,888 บาท
ราคา 18,888 บาท
ราคา 21,888 บาท
ราคา 18,888 บาท
ราคา 18,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,888 บาท

 

โปรแกรมที่ 6  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 • วันสอง เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว -เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET
 • วันสาม เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – ตลาด LOVE MARKET
 • วันสี่ เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ + เต็มอิ่มพักซาปา 2 คืน /ฮานอย 1 คืน + ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET อาหารกว่า 80 ชนิด
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า-ฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว)+ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ + ช้อปปิ้งเพลินๆ ถนน 36 สาย
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน  QATAR AIRWAY
โค้ดทัวร์      BZF_HAN09 FANSIPAN IN LOVE 4D3N BY QR
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 ธันวาคม 2561
08 – 11 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
ราคา 15,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
ราคา 15,888 บาท
ราคา 19,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 13,888 บาท

 

 

 

โปรแกรมที่ 7  ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง ฮานอย 3 วัน 2 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 200-300 บาท 

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET
 • วันสอง เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – ถนน 36 สาย
 • วันสาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักฮานอย 1 คืน / ฮาลอง 1 คืน / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกของโลก
 • ขึ้นกระเช้า QUEEN 2ชั้น ใหญ่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL // ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน  VIETJET AIR
โค้ดทัวร์      BZF_HAN10_HALONG’S FLOATING 3D2N BY VJ
21 – 23 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
28 – 30 ธันวาคม 2561
ราคา 8,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 9,999 บาท
ราคา 10,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 8,888 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 8  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – – ตลาด LOVE MARKET
 • วันสอง เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
 • วันสาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
 • วันสี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ + พักซาปา 1คืน/ฮานอย 1คืน/ฮาลอง 1คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
 • ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์ + คารวะสุสานโฮจิมินห์ + ช้อปปิ้งสุดชิค เลิฟมาร์เก็ต/ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
 • บริการอาหารครบทุกมื้อ + พิเศส..เมนูซีฟู๊ดบนเรือ … พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  LION AIR
โค้ดทัวร์      BZF_HAN12 TOUCHING SAPA HALONG 4D3N
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 12,888 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 10  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม – บาท 

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
 • วันสอง เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – น้ำตกสีเงิน – LOVE MARKET
 • วันสาม เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
 • วันสี่ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 1 คืน + ชมหมูบ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต + วัดหงอกเซิน + ช้อปปิ้งถนน36สาย
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน  VIETJET AIR
โค้ดทัวร์      BZF_HAN13 NICE NORTH SAPA 4D3N BY VJ
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,888 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 11  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม – บาท 

 • วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา
 • วันสอง หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – หมู่บ้านตะวัน
 • วันสาม เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม
 • ชมหมู่บ้านตะวัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน + สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET
 • พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ
สายการบิน  AIR ASIA
โค้ดทัวร์      BZF_HAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N
07 – 09 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
09 – 11 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคา 9,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 17,888 บาท
ราคา 16,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,888 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 12  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิง 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
 • วันสอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE
 • วันสาม เมืองซาปา – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 • วันสี่ เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด
 • เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND
 • บินหรูบินคุ้ม เช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก *อาหารครบทุกมื้อ
สายการบิน  THAI AIRWAY
โค้ดทัวร์      BZF_HAN15 THE BRAVO FANSIPAN 4D3N BY TG
08 – 11 กันยายน 2561
22 – 25 กันยายน 2561
ราคา 14,888 บาท
ราคา 14,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 14,888 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 13  ทัวร์เวียาดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม – บาท 

 • วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
 • วันสอง เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร- หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ตลาด LOVE MARKET
 • วันสาม เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 • วันสี่ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
 • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ถนน 36 สาย + ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ + พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN / สุกี้หม้อไฟ
สายการบิน  VIETJET AIR
โค้ดทัวร์      BZF_HAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N
06 – 09 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
08 – 11 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 9,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 10,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 13,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,888 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 14  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา  4 วัน 3 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – ตลาด LOVE MARKET
 • วันสอง เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
 • วันสาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
 • วันสี่ เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ + พักซาปา 1คืน/ฮานอย 1คืน/ฮาลอง 1คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต / SEN BUFFET RES.
 • ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์ + คารวะสุสานโฮจิมินห์ + ช้อปปิ้งสุดชิค เลิฟมาร์เก็ต/ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
 • บริการอาหารครบทุกมื้อ + พิเศส..เมนูซีฟู๊ดบนเรือ … พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  LION AIR
โค้ดทัวร์      BZF_HAN17 TRIPLE HANOI SAPA HALONG 4D3N
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
04 – 07 มกราคม 2562
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 13,999 บาท
ราคา 17,999 บาท
ราคา 11,999 บาท
ราคา 14,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
ราคา 12,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 12,999 บาท

 

 

โปรแกรมที่ 15  ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
 

 

กด Like เพจ หรือ แอด Line@
ลดเพิ่ม 300 บาท 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วันสอง วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ดานัง
 • วันสาม หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
 • ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์
 • บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  BANGKOK AIRWAY
โค้ดทัวร์      BZF_DAD01 DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N
14 – 16 กันยายน 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคา 9,999 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 12,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 11,888 บาท
ราคา 18,888 บาท
ราคา 18,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,999 บาท

 

หน้าถัดไป  1 2 3 4 5

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก เริ่มต้น 8,900 บาท