ทัวร์เวียดนาม ราคา 9,900 บาท ทัวร์เวียดนามราคาถูก ตลอดปี 2562

21170

ทัวร์เวียดนาม ราคา 11,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์ พาท่านลิมรส อาหารทะเลสดๆ ช้อบปิ้งตลาดกลางคืนขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทาง บรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมพระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรม 1 เวียดนามกลาง โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
  CODE : BZF_BZSGN02 DIVA SOUTH VIETNAM

 

โบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีย์กลาง เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต วัดหลิงเฝือก บ้านเพี้ยน น้ำตกดาตันลา วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้เมืองหนาว ตลาดเบ๋นถั่น
สายการบิน  AIR ASIA
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
22 – 25 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
29 มี.ค. – 01 เม.ย.
05 – 08 เม.ย. 62
06 – 09 เม.ย. 62
11 – 14 เม.ย. 62
12 – 15 เม.ย. 62
13 – 16 เม.ย. 62
19 – 22 เม.ย. 62
03 – 06 พ.ค. 62
10 – 13 พ.ค. 62
17 – 20 พ.ค. 62
24 – 27 พ.ค. 62
07 – 10 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.
12,999
12,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
10,999
11,999
11,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน 
  CODE : BZF_BZSGN04 DALAT CARNIWOW

 

เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA นั่งรถราง ROLLER COASTER นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน สวนดอกไม้ดาลัด DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว) พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงชะมด

สายการบิน  VIETJET
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
22 – 24 มี.ค. 62
23 – 25 มี.ค. 62
27 – 29 มี.ค. 62

 
9,999
9,999
8,999

 อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด สวนไฮเดรนเยีย 3 วัน 2 คืน
  CODE : BZF_BZSGN05 เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง

 

น้ำตกดาตันลา โลเลอร์โคสเตอร์ ตลาดไนท์ มาร์เก็ต สวนดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด พระราชวังฤดูร้อน บ้านเพี้ยน สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงชะมด
สายการบิน  VIETJET
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
20 – 22 เม.ย. 62
11 – 13 พ.ค. 62
25 – 27 พ.ค. 62
01 – 03 มิ.ย. 62
08 – 10 มิ.ย. 62
15 – 17 มิ.ย. 62
22 – 24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. – 1 ก.ค.
06 – 08 ก.ค. 62
20 – 22 ก.ค. 62
03 – 05 ส.ค. 62
17 – 19 ส.ค. 62
24 – 26 ส.ค. 62
31 ส.ค. – 2 ก.ย.
07 – 09 ก.ย. 62
14 – 16 ก.ย. 62
21 – 23 ก.ย. 62
28 – 30 ก.ย. 62
05 – 07 ต.ค. 62
12 – 14 ต.ค. 62
16 – 18 ต.ค. 62
19 – 21 ต.ค. 62
26 – 28 ต.ค. 62
9,999
9,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
9,999
12,999
9,999
9,999
9,999
 อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน
CODE :BZF_ZSGN06 เลสโก บุษบาท่วมทุ่ง 

 

เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา โลเลอร์โคสเตอร์ นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ตลาดไนท์ มาร์เก็ต สวนดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน บ้านเพี้ยน สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงชะมด เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว โบสถ์นอเทรอดาม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
สายการบิน VIETJET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05 – 08 เม.ย. 62
12 – 15 เม.ย. 62
14 – 17 เม.ย. 62
03 – 06 พ.ค.62
17 – 20 พ.ค.62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.
07 – 10 มิ.ย. 62
21 – 24 มิ.ย. 62
05 – 08 ก.ค. 62
12 – 15 ก.ค. 62
26 – 29 ก.ค. 62
09 – 12 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
13 – 16 ก.ย. 62
27 – 30 ก.ย. 62
04 – 07 ต.ค. 62
11 – 14 ต.ค. 62
18 – 21 ต.ค. 62
25 – 28 ต.ค. 62
12,999
15,999
15,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
13,999
10,999
11,999
11,999
12,999
14,999
12,999
12,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงบิงห์ ซาปา 4 วัน 3 คืน
  CODE : BZF_BZHAN01 GRAND AMAZING VIETNAM

 

ซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท นั่งรถรางเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า เมืองฮานอย ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต ฮาลอง เบย์
สายการบิน  AIR ASIA
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
21 – 24 มี.ค. 62
28 – 31 มี.ค. 62
11 – 14 เม.ย. 62
09 – 12 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
27 – 30 มิ.ย. 62
14,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
 อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 6  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงบิงห์ ซาปา 5 วัน 4 คืน
CODE : BZF_BZHAN02 DESTINY VIETNAM

 

ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน VIETJET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05 – 09 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
10 – 14 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
14,999
19,999
14,999
13,999
14,999
14,999
12,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์เวียดนาม ซาปา นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน  4 วัน 3 คืน 
CODE : BZF_HAN05 THE HIGHEST FANSIPAN

 

เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ตลาด LOVE ตลาด COC LEU MARKET เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
22 – 25 มี.ค.62
12 – 15 เม.ย.62
16 – 19 พ.ค.62
07 – 10 มิ.ย.62
05 – 08 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
14 – 17 ก.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
14,999
17,999
13,999
14,999
14,999
16,999
16,999
15,999
15,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZHAN06 เลสโล สาวเหนือเจ้า

 

เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท นั่งรถรางเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า เมืองฮานอย ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เมืองฮาลอง ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต ฮาลอง เบย์
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11 – 14 เม.ย 62
26 – 29 ก.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
12 – 15 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
11 – 14 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
07 – 10 พ.ย.62
21 – 24 พ.ย.62
05 – 08 ธ.ค. 62
12 – 15 ธ.ค. 62
19 – 22 ธ.ค. 62
19,999
16,999
15,999
13,999
14,999
14,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_BZHAN16 BEAUTY SAPA HANOI

 

เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร หมู่บ้าน CAT CAT SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ตลาด LOVE MARKET ฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน VIETJET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 100 – 200 บาท
04 – 07 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
13 – 16 เม.ย.62
14 – 17 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค. 62
16 – 19 พ.ค. 62
22 – 25 ส.ค. 62
10,999
16,999
16,999
15,999
9,999
9,999
10,999
8,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 10  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA

 

เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) หมู่บ้านตะวัน วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
สายการบิน VIET JET AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05 – 07 เม.ย.62
12 – 14 เม.ย.62
27 – 29 เม.ย.62
10 – 12 พ.ค.62
07 – 09 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
11,999
13,999
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_HAN17 TRIPLE HANOI SAPA HALONG

 

เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองฮาลอง ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET ฮาลอง เบย์ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
22 – 25 มี.ค.62
29 มี.ค. – 01 เม.ย.
12,999
12,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_BZDAD13 LOVELY BANA HILLS

 

พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ เมืองดานัง บาน่าฮิลส์ สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง หาดหมีเคว เมืองฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน ร่องเรือกระด้ง จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร ตลาดฮานดานัง
สายการบิน Air Asia 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 07 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
13 – 16 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
13 – 16 ก.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
14,999
19,999
12,999
14,999
13,999
13,999
16,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_BZDAD16 WHISPER LOVE BANA HILLS

 

นั่งกระเช้าไฟฟ้า บาน่า ฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานมือ โรงเก็บไวน์ สวนดอกไม้แห่งความรัก เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง วัดหลินอึ๋ง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ตลาดฮาน
สายการบิน Bangkok Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01 – 04 เม.ย.62
02 – 05 เม.ย.62
03 – 06 เม.ย.62
06 – 09 เม.ย.62
07 – 10 เม.ย.62
08 – 11 เม.ย.62
09 – 12 เม.ย.62
10 – 13 เม.ย.62
15 – 18 เม.ย.62
16 – 19 เม.ย.62
17 – 20 เม.ย.62
18 – 21 เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
20 – 23 เม.ย.62
21 – 24 เม.ย.62
22 – 25 เม.ย.62
23 – 25 เม.ย.62
24 – 27 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
28 เม.ย. – 01 พ.ค.
29 เม.ย. – 02 พ.ค.
30 เม.ย. – 03 พ.ค.
02 – 05 พ.ค.62
04 – 07 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
09 – 12 พ.ค.62
10 – 13 พ.ค.62
11 – 14 พ.ค.62
15 – 18 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
18 – 21 พ.ค.62
19 – 22 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.
01 – 04 มิ.ย.62
06 – 09 มิ.ย.62
08 – 11 มิ.ย.62
12 – 15 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
19 – 22 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
14,999
14,999
15,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์
CODE : BZF_BZDAD17 เลสโก ไฮโซ…บานาฮิลส์

 

สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ โรงเก็บไวน์ สวนดอกไม้แห่งความรัก เมืองเว้ ผ่านเส้นทางหายเวิน พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค ตลาดฮาน
สายการบิน Bangkok Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 07 เม.ย.62
05 – 08 เม.ย.62
14 – 17 เม.ย.62
18 – 21 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
17 – 20 พ.ค.62
23 – 26 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.
06 – 09 มิ.ย.62
07 – 10 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
14 – 17 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.
15,999
15,999
18,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
12,999
12,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์เวียดนาม  ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZDAD18 เลทโก โอโห้..บาน่าฮิลส์

 

เมืองดานัง นั่งชิงช้าสวรรค์ชมมืองดานัง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สะพานมือ โรงเก็บไวน์ สวนดอกไม้แห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่ เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค ตลาดฮาน
สายการบิน Air Asia 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
03 – 06 เม.ย.62
04 – 07 เม.ย.62
07 – 10 เม.ย.62
10 – 13 เม.ย.62
11 – 14 เม.ย.62
17 – 20 เม.ย.62
20 – 23 เม.ย.62
24 – 27 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
28 เม.ย. – 01 พ.ค.
12,999
13,999
14,999
16,999
16,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_BZDAD19 เลสโก ไฮโซ…บานาฮิลส์

 

สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ โรงเก็บไวน์ สวนดอกไม้แห่งความรัก เมืองเว้ ผ่านเส้นทางหายเวิน พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค ตลาดฮาน
สายการบิน VIETJET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 07 เม.ย.62
10 – 13 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
15 – 18 เม.ย.62
17 – 20 เม.ย.62
20 – 23 เม.ย.62
29 เม.ย. – 02พ.ค.
02 – 05 พ.ค.62
08 – 11 พ.ค.62
11 – 14 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
29 พ.ค. – 01 มิ.ย.
30 พ.ค. – 2 มิ.ย.
13 – 16 มิ.ย.62
14 – 17 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.
04 – 07 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
10 – 13 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
05 – 08 ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
12 – 15 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
01 – 04 ต.ค.62
02 – 05 ต.ค.62
03 – 06 ต.ค.62
04 – 07 ต.ค.62
05 – 08 ต.ค.62
08 – 11 ต.ค.62
13 – 16 ต.ค.62
15 – 18 ต.ค.62
16 – 19 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
19 – 22 ต.ค.62
21 – 24 ต.ค.62
22 – 25 ต.ค.62
27 – 30 ต.ค.62
29 ต.ค. – 01 พ.ย.
12,999
13,999
18,999
16,999
11,999
12,999
11,999
12,999
11,999
12,999
11,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
12,999
14,999
12,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
10,999
12,999
10,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
15,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_BZDAD19 เลสโก ไฮโซ…บานาฮิลส์

 

 
สายการบิน VIETJET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
   
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_BZDAD19 เลสโก ไฮโซ…บานาฮิลส์

 

 
สายการบิน VIETJET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
   
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท

หน้าถัดไป  1 2 3

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก เริ่มต้น 7,900 บาท ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์ฮ่องกง