ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,888 บาท

30553

ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท คุณภาพดี

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ทัวร์เวียดนามราคาถูก คุณภาพดี

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทางบรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์ พาท่านลิมรส อาหารทะเลสดๆ ช้อบปิ้งตลาดกลางคืนขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม นอกเหนือจากนี้เรายังมีบริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ เวียดนาม จอยทัวร์ เวียดนาม ราคาพิเศษจองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

 ทัวร์ญาจาง เริ่มต้น 9,999 บาท >> ทัวร์ญาจาง
ทัวร์บานาฮิลล์ เริ่มต้น 9,900 บาท >> ทัวร์บานาฮิลล์
รีวิวที่เที่ยวใหม่ ฟานซิปัน เวียดนาม >> ฟานซิปัน

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์เวียดนาม

1 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_DAD20 
  สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ชมวิวแม่น้ำฮาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนดอกไม้แห่งความรัก สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE โรงเก็บไวน์ ตลาดฮาน เมืองฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07 – 09 ก.พ.63
14 – 16 ก.พ.63
15 – 17 ก.พ.63
21 – 23 ก.พ.63
28 ก.พ. – 01 มี.ค.
29 ก.พ. – 02 มี.ค.
07 – 09 มี.ค.63
13 – 15 มี.ค.63
14 – 16 มี.ค.63
21 – 23 มี.ค.63
04 – 06 เม.ย.63
06 – 08 เม.ย.63
09 – 11 เม.ย.63
10 – 12 เม.ย.63
11 – 13 เม.ย.63
13 – 15 เม.ย.63
14 – 16 เม.ย.63
15 – 17 เม.ย.63
30 เม.ย. – 02 พ.ค.
02 – 04 พ.ค.63
03 – 05 พ.ค.63
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
8,999
10,999
10,999
10,999
12,999
10,999
10,999
13,999
14,999
14,999
13,999
12,999
11,999
12,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
2 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_DAD19
  สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ชมวิวแม่น้ำฮาน เมืองดานัง เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน นั่งกระเช้าไฟฟ้า บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก สะพานมือ Golden Bridge โรงเก็บไวน์ วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค ตลาดฮาน
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
23 – 25 ม.ค.63
30 ม.ค. – 01 ก.พ.
31 ม.ค. – 02 ก.พ.
06 – 08 ก.พ.63
13 – 15 ก.พ.63
20 – 22 ก.พ.63
27 – 29 ก.พ.63
12 – 14 มี.ค.63
19 – 21 มี.ค.63
26 – 28 มี.ค.63
27 – 29 มี.ค.63
28 – 30 มี.ค.63
02 – 04 เม.ย.63
03 – 05 เม.ย.63
05 – 07 เม.ย.63
16 – 18 เม.ย.63
17 – 19 เม.ย.63
18 – 20 เม.ย.63
24 – 26 เม.ย.63
25 – 27 เม.ย.63
06 – 08 พ.ค.63
07 – 09 พ.ค.63
08 – 10 พ.ค.63
09 – 11 พ.ค.63
14 – 16 พ.ค.63
15 – 17 พ.ค.63
16 – 18 พ.ค.63
21 – 23 พ.ค.63
22 – 24 พ.ค.63
23 – 25 พ.ค.63
28 – 30 พ.ค.63
29 – 31 พ.ค.63
30 พ.ค.-01 มิ.ย.
04 – 06 มิ.ย.63
05 – 07 มิ.ย.63
06 – 08 มิ.ย.63
11 – 13 มิ.ย.63
12 – 14 มิ.ย.63
13 – 15 มิ.ย.63
18 – 20 มิ.ย.63
19 – 21 มิ.ย.63
20 – 22 มิ.ย.63
25 – 27 มิ.ย.63
26 – 28 มิ.ย.63
27 – 29 มิ.ย.63
11,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
3 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_HAN12
  เมืองฮานอย เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองลาวไก เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
โดยสายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0-200 บาท
03 – 05 ม.ค. 63
10 – 12 ม.ค. 63
17 – 19 ม.ค. 63
31 ม.ค. – 02 ก.พ.
07 – 09 ก.พ. 63
14 – 16 ก.พ. 63
21 – 23 ก.พ. 63
28 ก.พ.– 1 มี.ค.
06 – 08 มี.ค.63
13 – 15 มี.ค.63
20 – 22 มี.ค.63
27 – 29 มี.ค.63
03 – 05 เม.ย.63
10 – 12 เม.ย.63
17 – 19 เม.ย.63
24 – 26 เม.ย.63
10,555
9,555
10,555
10,555
12,555
11,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,555
15,555
11,555
11,555
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,555 บาท
4 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_HAN07
  เมืองไฮฟอง เมืองฮาลอง ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม จีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต เมืองซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
#พักซาปา 1/ฮาลอง 1/ฮานอย 2 คืน #ชมนาขั้นบันได #หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
# ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน #เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก นั่งเรือกระจาด
# ล่องเรือชมมรดกโลก “ฮาลอง เบย์” #พิเศษเมนูซีฟ้ด+ไวน์แดง
# บินขึ้นลง สุวรรณภูมิ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก 
โดยสายการบิน VIET JET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
10 – 14 ม.ค.63
15 – 19 ม.ค.63
17 – 21 ม.ค.63
05 – 09 ก.พ.63
07 – 11 ก.พ.63
12 – 16 ก.พ.63
14 – 18 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
21 – 25 ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค.
28 ก.พ.-03 มี.ค.
06 – 10 มี.ค.63
11 – 15 มี.ค.63
13 – 17 มี.ค.63
18 – 22 มี.ค.63
20 – 24 มี.ค.63
25 – 29 มี.ค.63
27 – 31 มี.ค.63
 13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
11,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
5 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BZF_ZDAD18

 

 เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถซิโคล่ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้า บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์ Golden Bridge สวนดอกไม้แห่งความรัก โรงเก็บไวน์ บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองฮอยอัน เมืองโบราณฮอยอัน ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เมืองดานัง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
29 ม.ค.-01 ก.พ.
30 ม.ค.-02 ก.พ.
12 – 15 ก.พ.63
19 – 22 ก.พ.63
26 – 29 ก.พ.63
04 – 07 มี.ค.63
07 – 10 มี.ค.63
18 – 21 มี.ค.63
25 – 28 มี.ค.63
26 – 29 มี.ค.63
28 – 31 มี.ค.63
01 – 04 เม.ย.63
02 – 05 เม.ย.63
03 – 06 เม.ย.63
04 – 07 เม.ย.63
05 – 08 เม.ย.63
06 – 09 เม.ย.63
08 – 11 เม.ย.63
09 – 12 เม.ย.63
13 – 16 เม.ย.63
14 – 17 เม.ย.63
15 – 18 เม.ย.63
16 – 19 เม.ย.63
18 – 21 เม.ย.63
23 – 26 เม.ย.63
25 – 28 เม.ย.63
29 เม.ย. – 02 พ.ค.
02 – 05 พ.ค.63
03 – 06 พ.ค.63
04 – 07 พ.ค.63
07 – 10 พ.ค.63
09 – 12 พ.ค.63
14 – 17 พ.ค.63
16 – 19 พ.ค.63
21 – 24 พ.ค.63
22 – 25 พ.ค.63
23 – 26 พ.ค.63
27 – 30 พ.ค.63
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.
04 – 07 มิ.ย.63
06 – 09 มิ.ย.63
11 – 14 มิ.ย.63
13 – 16 มิ.ย.63
18 – 21 มิ.ย.63
20 – 23 มิ.ย.63
25 – 28 มิ.ย.63
26 – 29 มิ.ย.63
27 – 30 มิ.ย.63
11,999
13,999
14,999
14,999
14,999
12,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
13,999
13,999
14,999
17,999
16,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
6 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BBIF_VN031FD

 

โฮจิมินห์ซิตี้ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ดาลัด Crazy house น้ำตกดาลันตา พระราชวังฤดูร้อน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด โฮจิมินห์ จัตุรัสโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
9-12 ม.ค.63
15-18 ม.ค.63
16-19 ม.ค.63
6-9 ก.พ.63
13-16 ก.พ.63
27 ก.พ.-1 มี.ค.
5-8 มี.ค.63
12-15 มี.ค.63
26-29 มี.ค.63
2-5 เม.ย.63
13-16 เม.ย.63
14-17 เม.ย.63
15-18 เม.ย.63
23-26 เม.ย.63
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
14,900
13,900
12,900
11,900
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
7 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ : BBIF_VN01

 

ดาลัด น้ำตกดาลันตา ROLLER COSTER CRAZY HOUSE ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน สวนดอกไม้เมืองหนาว สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย Clay Pot Village ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน THAI VIET JET
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
11-13 ม.ค.63
27-29 ม.ค.63
12-14 ก.พ. 63
18-20 ก.พ. 63
22-24 ก.พ. 63
25-27 ก.พ. 63
2-4 มี.ค. 63
9-11 มี.ค. 63
9,900
10,900
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
9,900
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,900 บาท
8 ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง มุยเน่ ดาลัท 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BITF_FD11

 

โฮจิมินห์ มุยเน่ ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ดาลัด น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนดอกไม้เมืองหนาว บ้านเพี้ยน ตลาดดาลัท เมืองญาจาง สวนสนุก VIN PEARL ตลาดไนท์บาร์ซ่าญาจาง
NEW !!! สวนสนุก VIN PEARL (รวมค่าเข้าและเครื่องเล่น)
พิเศษ!!! พัก โรงแรม 4 ดาว/สวนดอกไม้เมืองหนาว
เมนูสุดฟิน !!! BBQ BUFFET / ไวน์แดง ดาลัท
รวม ค่านั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลาทรายขาว
ฟรี WIFI ON BUS ฟรี เสื้อยืดเวียดนาม ท่านละ 1 ตัว
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
17 – 20 ม.ค 63
7 – 10 ก.พ 63
14 – 17 ก.พ 63
21 – 24 ก.พ 63
28 ก.พ.– 2 มี.ค
6 – 9 มี.ค 63
13 – 16 มี.ค 63
20 – 23 มี.ค 63
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,888 บาท
9 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ : BITF_TG83

 

ฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ตลาดคนเดินซาปา นั่งรถไฟวินเทจ พิชิตหลังคาอินโดจีน(ฟานซิปัน) น้ำตก Silver Water Fall ลาวไก ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
!! พิเศษ เฝอเวียดนาม + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล +Sen Buffet อาหารนานาชาติ
เมนูพิเศษ ระบุ ตามในโปรแกรม
สายการบิน THAI AIR WAY
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
18 – 20 ม.ค 63
25 – 27 ม.ค 63
22 – 24 ก.พ 63
29 – 2 มี.ค 63
7 – 9 มี.ค 63
14 – 16 มี.ค. 63
21 – 23 มี.ค 63
28 – 30 มี.ค 63
12,888
12,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,888 บาท

หน้าถัดไป  2 3 4 5

ตัวอย่างการเดินทาง รีวิวการเดินทาง
ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรคก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ
เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  02-1835623 , 094-5707755 , 089-6133915

ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ Subscribe ช่อง Youtube ด้วยนะครับ

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก เริ่มต้น 8,888 บาท ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา