ทัวร์กรีซ เริ่มต้น 66,600 บาท

ทัวร์ต่างประเทศ

กดติดตาม โปรโมชั่นทัวร์

ทัวร์ราคาไม่เกิน 10,000 บาท

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,900 บาท โปรโมชั่น 2563-2564

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,700 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2563   ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,999 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก   เที่ยวเกาหลี จัดทัวร์เกาหลี ชมพระราชวังเคียงบ๊อกกุง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก สถานที่ยอดฮิต เที่ยวเอาใจนักช้อปหมู่บ้านฝรั่งเศส จัดกรุ๊ปส่วนตัว เกาหลี เอเวอร์แลนด์ จัดทัวร์วันหยุด เช่น ทัวร์เกาหลีปีใหม่ ทัวร์เกาหลีวันพ่อ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล เกาะนามิ...

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ จัดทัวร์คุณภาพดี ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก นอกจากนี้เรายัง มีบริการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสิงคโปร์ จัดกรุ๊ปทัวร์สิงคโปร์ เดินทางเป็นหมู่คณะ จัดกรุ๊ปทัวร์ สิงคโปร์ และ จอยทัวร์ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป บริการอาหารทุกมื้อ จัดทัวร์สิงคโปร์ช่วงเทศกาลต่างๆ วันสงกรานต์ ทัวร์สิงคโปร์วันแม่ ทัวร์สิงคโปร์วันปิยะ ทัวร์ปีใหม่  ...

ตัวอย่างการบริการของเรา บางส่วนของเรา

ทัวร์ในประเทศ รวมแพคเก็จทัวร์ในประเทศ จอยทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ คุณภาพดี

แพคเกจทัวร์ ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ในประเทศ เริ่มต้น 888 บาท อาหาร ที่พัก ไกด์ แพคเกจทัวร์ ราคาถูก ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศราคาถูก 2563-2564 แพคเกจทัวร์ ราคาถูก ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ในประเทศ ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถบัส แบบวีไอพี จองเเพคเกจทัวร์ จองที่พัก ราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทะเล...

ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก เที่ยวชม “Unseen Thailand” จ.กระบี่

ทัวร์ 4 เกาะ กระบี่ บริการจัดทัวร์ ทัวร์ดำน้ำ จ.กระบี่ คุณภาพดี ทัวร์ 4 เกาะ กระบี่ บริการจัดทัวร์ดำน้ำ จ.กระบี่ คุณภาพดี ทัวร์ 4 เกาะ กระบี่ ทะเลแหวก บริการจัดทัวร์ดำน้ำ ทัวร์ 4 เกาะ กระบี่ ชมทะเลแหวก...

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับส่วนลด @bestfriendเพิ่มเพื่อน

ทัวร์กรีซ ราคาถูก เริ่มต้น 66,600 บาท วันนี้-พฤษภาคม 2560

ทัวร์กรีซ

 

ทัวร์กรีซ ราคาถูก  ทัวร์กรีซ เอเธน ซาโตรินี เริ่มต้น 66,600 บาท

ทัวร์กรีซ Hilight 1 :  Tour Greece  ทัวร์กรีซ เอเธน ซานโตรินี อโครโปลิส ป้อมปราการบนยอดเขา แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ เกาะซานโตรินี ย้อนอดีตอารยธรรมมิโนอัน เที่ยวเมืองในฝัน ชมเกาะภูเขาไฟ ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย เพลิดเพลินกับวิวสวยงามเหมือนภาพฝัน  พลาก้า ย่านเก่า ชมตึกโบราณ เรียนรู้วิถีชีวิต นั่งเฟอร์รี่ ไปซานโตรินีและกลับด้วยเครื่องบิน

ทัวร์กรีซ Hilight 2 : นั่งเฟอร์รี่ไปซานโตรินี และกลับด้วยเครื่องบิน    

russai

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์       |    ตัวอย่างการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
23.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 9 แถว T เอมิเรตส์ (Emirates- EK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ดูไบ-เอเธนส์
20.25 เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดูไบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
05.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานดูไบ เปลี่ยนเครื่องบิน
10.05 เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 105 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
14.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานเอเธนส์เวนิเซลอส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
  กรุงเอเธนส์ นครหลวงโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตก เป็นรากฐานให้เกิดมหานครอื่นๆ ตามมา ในช่วง 508-322 ปีก่อนคริสต์ศักราช เอเธนส์เป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้น เป็นศูนย์กลางของศิลปะ การเรียนรู้ และปรัชญา ปัจจุบันกรุงเอเธนส์เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและสีสันด้วยผู้คนที่มากมาย เป็นเมืองนานาชาติที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม การเมือง และชีวิตทางวัฒนธรรมในกรีซ และเอเธนส์ยังเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ยุโรป มีมรดกจากยุคคลาสสิกให้เห็นอยู่ในเมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจัตุรัสซินเท็กมา จัตุรัสกลางกรุงเอเธนส์ เป็นสถานที่สำคัญของกรีซยุคใหม่ เป็นทั้งจุดแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการเมืองของกรีซ จากนั้นข้ามฝั่งไปทางอาคารรัฐสภา ซึ่งตั้งอยู่ในพระราชวังเก่า … ท่านอาจมีโอกาสได้ชมการเปลี่ยนกะทหารยามหน้ารัฐสภา และผ่านชมสุสานทหารนิรนาม ที่รักษาการโดยทหารยามในชุดยูนิฟอร์มแบบดั้งเดิม… ผ่านชมวิทยาลัยแห่งเอเธนส์ มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติ… จากนั้นหยุดถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค Pan Athenaic ซึ่งใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคยุคใหม่เมื่อปี ค.ศ.1896 ไปชมซุ้มประตูเฮเดรียน ที่สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับกษัตริย์โรมันเฮเดรียน ในช่วง ค.ศ.124-131 ผู้ซึ่งชื่นชอบวัฒนธรรมกรีก ชมวิหารโอลิมเปียนซุส ซึ่งเดิมสร้างเมื่อ 520 ปีก่อนคริสตกาล และเงินทุนหมด กษัตริย์เฮเดรียนจึงมาสร้างต่อจนเสร็จและอุทิศวิหารนี้ให้ตนเอง นำท่านสูย่านพลาก้า ที่อยู่กลางกรุงเอเธนส์ คำว่า Plaka มาจาก Pliaka แปลว่า เก่า เป็นคำที่ทหารแอลเบเนียที่รับใช้กองทัพเติร์กใช้เรียกบริเวณนี้เมื่อเข้ามาตั้งรกรากเมื่อราวศตวรรษที่ 16 ถนนบริเวณนี้จะปูด้วยหินอ่อน ใช้เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน ตึกต่างๆ ในย่านพลาก้าล้วนเป็นตึกเก่าแก่ ร้านค้าก็ตกแต่งน่ารัก น่าถ่ายรูปไปทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นร้านภาพวาด ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องประดับ ร้านขายเครื่องครัวที่ทำด้วยทองแดง ร้านเครื่องหนัง ร้านขายภาพนักบุญต่างๆ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง… ถ้าเดินกันจนเมื่อยแล้วก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ให้แวะนั่งพัก หรือจะเลือกแวะทานไอศกรีมที่ทำกันสดๆ ใหม่ๆ ก็ได้
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
  เข้าที่พัก Athenian Callirhoe Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 เอเธนส์-ซานโตรินี-เอีย
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
  จากนั้นท่านสู่ท่าเรือพีเรอุส เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตรินี เรือออกเวลาประมาณ 07:30 เดินทางถึงท่าเรือทีรา ซานโตรินี เวลาประมาณ 15:10
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ท่านสามารถเลือกซื้อ fast food บนเรือทานได้
บ่าย นำท่านชมหมู่บ้านเอีย ทางตอนเหนือสุดของเกาะ ที่เอียจะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝัน มองไปทางไหนก็เห็นบ้านเรือน ร้านค้าสีขาวสะอาดสะอ้าน หรือไม่ก็โทนสีหวานชวนฝัน น่ารักเหมือนอย่างที่วาดไว้ในใจ รวมทั้งภาพติดตาจากโปสการ์ดต่างๆ ก็ล้วนมาถ่ายที่นี่ โดยเฉพาะทางเดินภายในหมู่บ้านปูพื้นเป็นหินอ่อนหมด ทำให้เหมือนเดินอยู่ในรีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ มากกว่าเดินอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ทุกซอกซอยในเอียสามารถลัดเลาะไปเจอบ้านที่น่ารัก โบสถ์ โรงแรมหรูขนาดเล็ก หรือร้านค้าที่มีสีสันได้เสมอ …แนะนำให้เดินลัดเลาะในซอยอย่าเดินเพียงถนนหลัก จะได้ไม่พลาดถ่ายรูปโบสถ์หลังคาหลมสีฟ้าที่เคยเห็นในโปสการ์ดและหน้าปกของหนังสือท่องเที่ยวทั้งหลาย… เราจะอยู่ที่หมู่บ้านเอียจนเย็นเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก โปรแกรมที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว ผู้คนจะหลั่งไหลมาจากที่ต่างๆ ในเกาะเพื่อมาชมพระอาทิตย์ตก เก็บภาพสวยๆ ของตะวันยามแตะขอบน้ำ
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
  เข้าที่พัก El Greco Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 ซานโตรินี-เอเธนส์
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
  จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิลคาร์ลงไปชมส่วนล่างของเกาะซานโตรินี เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ขณะนั่งกระเช้า ที่เป็นท่าเรือเก่า ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากเรือสำราญที่จอดไว้นอกฝั่งใช้ขึ้นลงเมือง บรรยากาศในตอนเช้าจะคึกคักเมื่อมีเรือสำราญมาจอดเทียบท่า เป็นที่รวมของลานับร้อยตัว ชมวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะ และนั่งเคเบิลคาร์กลับขึ้นมาด้านบนเมืองฟีร่า และนำท่านไปชมหาดคามารี่ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองจากไกลจะเหมือนชายหาดที่ลาดยางมะตอยสีดำขลับ แนะนำให้ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าบนชายหาด ความอุ่นจากหินกรวดสีดำก้อนจิ๋วจะแทรกซึมไปที่เท้า ช่วยคลายความเมื่อยล้าได้ จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านเพียกอส เมืองหลวงเก่าของเกาะ สร้างขึ้นเมื่อต้นค.ศ.1800 มีลักษณะเป็นป้อมปราการ อยู่บนเนินเขาที่เป็นจุดสูงสุดของเกาะ มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของเกาะซานโตรินี ชมไร่องุ่น ซึ่งเป็นไวเนอร์รี่ ชมวิธีการผลิตไวน์และประวัติของไวน์ซานโตรินี ที่จัดว่าเป็นไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรีซเลยทีเดียว …ให้ท่านได้ชิมไวน์เพื่อพิสูจน์ว่าสมคำร่ำลือหรือไม่
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย ชมเมืองฟีร่า หมู่บ้านที่สำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 บนขอบหน้าผาสูงแทนเมืองหลวงเก่าเพียกอสที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปีค.ศ.1956 เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรม สีสันของอาคารบ้านเรือน ศาสนสถานหลังคาโดม ถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บาร์ ไนต์คลับ ..ท่านสามารถหลบมุมไปเดินตามถนนที่เลียบหน้าผาที่ไม่เปิดให้รถวิ่ง จะเห็นวิวของเกาะภูเขาไฟ Nea Kameni อยู่ด้านหน้า เห็นผาหินเป็นชั้นๆ ของเกาะซานโตรินีที่เกิดจากแผ่นดินที่แยกตัวออกเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว และใกล้ๆ ตรงเวิ้งอ่าวของเกาะจะมีเรือสำราญจอดอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
  จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
20.20 อีเจียนแอร์ เที่ยวบินที่ A3 361 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์
21.05 เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ รับกระเป๋าสัมภาระ
  เข้าที่พัก Athenian Callirhoe Hotel หรือระดับใกล้เคีย
วันที่ 5 เอเธนส์-ดูไบ
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
  นำท่านสู่อะโครโปลิส ป้อมปราการบนยอดเขา แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ ..สมัยโบราณเมืองของกรีซส่วนใหญ่จะมีอะโครโปลิสอยู่เสมอ เพราะเหมือนเป็นที่ลี้ภัยของชาวเมืองยามที่ถูกบุกรุก สำหรับกรุงเอเธนส์นั้นชัยภูมิของอะโครโปลิสถือเป็นจุดปลอดภัยที่สุดในเมือง และสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองสูงสุดที่นี่เมื่อ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ..ไปชมผลงานชิ้นเอกในอะโครโปลิสแห่งนี้ เริ่มที่ทางเข้า Propylaea ที่สร้างขึ้นโดย Mnesikles ประมาณ 430 ปีก่อนคริสตกาล… วิหารอทีน่า ไนกี้ อีกภาคหนึ่งของเทพีอทีน่า โดยจะมีปีกสวยงามอยู่ด้านหลัง สร้างขึ้นเมื่อราว 427-424 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อระลึกถึงชัยชนะเหนือพวกเปอร์เซียในสงคราม… วิหารอีรัคเธียน เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เทพโพไซดอนและเทพีอทีน่าแข่งขันกันเพื่อเป็นเทพอุปถัมภ์เมือง สร้างเสร็จเมื่อ 395 ปีก่อนคริสตกาล จุดเด่นอยู่ที่จะมีรูปปั้นของหญิงสาวยืนหยัดทำหน้าที่เป็นเสาค้ำวิหารอยู่… และวิหารพาธีนอน วิหารหินอ่อนใหญ่โตสมกับที่ได้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลก ใช้เวลาก่อสร้างนอนถึง 15 ปี เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพีอทีน่าที่สูงถึง 12 เมตรซึ่งประดับด้วยงาช้างและทองคำ รอบวิหารด้านบนตกแต่งด้วยภาพหินอ่อนสลักนูนสูงและรูปปั้นนูนสูงทั้งสี่ด้าน
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานเอเธนส์เวนิเซลอส เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.00 เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 106 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดูไบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
21.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานดูไบ เปลี่ยนเครื่องบิน
วันที่ 6 ดูไบ-กรุงเทพฯ
03.00 เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
12.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
30 เม.ย.-5 พ.ค. 59 66,600  66,600.- 64,500.- 8,900.-
14-19 พฤษภาคม 2559 66,600  66,600.- 64,500.- 8,900.-
28 พ.ค.-2 มิ.ย. 2559 66,600  66,600.- 64,500.- 8,900.-
11-16 มิถุนายน 2559 66,600  66,600.- 64,500.- 8,900.-
25-30 มิถุนายน 2559 66,600  66,600.- 64,500.- 8,900.-
   2-7 กรกฎาคม 2559 66,600  66,600.- 64,500.- 8,900.-
16-21 กรกฎาคม 2559 66,600  66,600.- 64,500.- 8,900.-

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์กรีซ

โปรโมชั่นแนะนำ : GREECE เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์กรีซราคาถูก • ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ แหลมซูเนียน Cape Sounion
• ล่องเรือผ่าน ช่องแคบโครินธ์ Corinth Canal
• สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ โรงละครแห่งเอพิดอรัส
• กังหันลมแห่ง มิโคนอส Mykonos Windmills
• เยือนดินแดน เกาะซานโตรินี่ Santorini Island ขึ้นเคเบิ้ลคาร์
• เยี่ยมชม หมู่บ้านเอีย Oia Village
• แวะชิมไวน์ ณ Santo Winery
• สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ สนามกีฬาโอลิมปิค Pan Athenaic Olympic
• ชม วิหารพาร์เธนอน Parthenon
• ช้อปปิ้ง พลักก้า Plaka

เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
กรีซ
11 ก.ค. 60 – 18 ก.ค. 60   77,999  75,999 73,999 12,900 4,000
08 ส.ค. 60 – 15 ส.ค. 60 * วันแม่ 77,999  75,999 73,999 12,900 4,000
22 ส.ค. 60 – 29 ส.ค. 60   77,999  75,999 73,999 12,900 4,000
05 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 60   75,999  73,999 71,999 12,900 4,000
19 ก.ย. 60 – 26 ก.ย. 60   75,999  73,999 71,999 12,900 4,000
04 ต.ค. 60 – 11 ต.ค. 60   77,999  75,999 73,999 12,900 4,000
18 ต.ค. 60 – 25 ต.ค. 60 * วันปิยมหาราช 77,999   75,999 73,999 12,900 4,000

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์กรีซ

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินเอมิเรตส์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-ดูไบ-เอเธนส์-ดูไบ-กรุงเทพฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 20 EUR
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
 ค่าทำหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

ทัวร์กรีซ ราคาถูก โปรโมชั่นใหม่ เริ่มต้น 65,700 บาท

- Advertisement -

Related news

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 2 รวมโปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น ตลอดปี 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 2 โปรแกรม 13 ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน โค้ดทัวร์ : BZF ZSDJ02   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ปราสาทสึรุงะ-เมืองไอสุ-หมู่บ้านโออุจิ จูคุ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-เมืองฟุกุชิมะ-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก-ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได-กินซังออนเซน-ช้อปปิ้ง...

ทัวร์ปูซาน+เชจู 4 วัน ทัวร์ราคาถูก เริ่มต้น 8,300 บาท

    ทัวร์ราคาถูก **เปิดเพิ่ม ปูซาน+เชจู   BUSAN & JEJU PLUS + JOY SUMMER  วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด - ปูซานทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ+ศิลปะแกะสลักน้ำแข็ง - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ซอพจิโกจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา...

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน ราคา 43,500 พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน   เส้นทางเดินเรือ... อิตาลี – มอลต้า – สเปน – ฝรั่งเศส – อิตาลี วันเดินทาง ท่าเรือ ถึง ออก วันที่ 1 : 13 พฤศจิกายน 59 ซิวิตาเว็กเกีย,อิตาลี - 17.00 วันที่ 2 : 14 พฤศจิกายน 59 พาเลโม่,อิตาลี 09.00 15.00 วันที่ 3...

ทัวร์เกาหลีโซล เชจู (เที่ยว2เมือง) เริ่มต้น 13,900 บาท วันนี้-พฤศจิกายน 2559

ทัวร์เกาหลีโซล เชจู (เที่ยว2เมือง) เริ่มต้น 12,300 บาท วันนี้-พฤศจิกายน 2559   ทัวร์เกาหลีโซล เชจู  เริ่มต้น 12,300 บาท (เที่ยว2เมือง) หอสังเกตุการณ์ โอดูซาน - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะเชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหลคิตตี้ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ศูนย์น้ำมันสน...