Thursday, June 13, 2024
spot_img

ทัวร์กรีซ เริ่มต้น 66,600 บาท

ทัวร์กรีซ ราคาถูก เริ่มต้น 66,600 บาท วันนี้-พฤษภาคม 2560

ทัวร์กรีซ

 

ทัวร์กรีซ ราคาถูก  ทัวร์กรีซ เอเธน ซาโตรินี เริ่มต้น 66,600 บาท

ทัวร์กรีซ Hilight 1 :  Tour Greece  ทัวร์กรีซ เอเธน ซานโตรินี อโครโปลิส ป้อมปราการบนยอดเขา แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ เกาะซานโตรินี ย้อนอดีตอารยธรรมมิโนอัน เที่ยวเมืองในฝัน ชมเกาะภูเขาไฟ ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย เพลิดเพลินกับวิวสวยงามเหมือนภาพฝัน  พลาก้า ย่านเก่า ชมตึกโบราณ เรียนรู้วิถีชีวิต นั่งเฟอร์รี่ ไปซานโตรินีและกลับด้วยเครื่องบิน

ทัวร์กรีซ Hilight 2 : นั่งเฟอร์รี่ไปซานโตรินี และกลับด้วยเครื่องบิน    

russai

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์       |    ตัวอย่างการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
23.30นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 9 แถว T เอมิเรตส์ (Emirates- EK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
วันที่ 2กรุงเทพฯ-ดูไบ-เอเธนส์
20.25เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดูไบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
05.35เดินทางถึงท่าอากาศยานดูไบ เปลี่ยนเครื่องบิน
10.05เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 105 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
14.05เดินทางถึงท่าอากาศยานเอเธนส์เวนิเซลอส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
 กรุงเอเธนส์ นครหลวงโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตก เป็นรากฐานให้เกิดมหานครอื่นๆ ตามมา ในช่วง 508-322 ปีก่อนคริสต์ศักราช เอเธนส์เป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้น เป็นศูนย์กลางของศิลปะ การเรียนรู้ และปรัชญา ปัจจุบันกรุงเอเธนส์เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและสีสันด้วยผู้คนที่มากมาย เป็นเมืองนานาชาติที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม การเมือง และชีวิตทางวัฒนธรรมในกรีซ และเอเธนส์ยังเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ยุโรป มีมรดกจากยุคคลาสสิกให้เห็นอยู่ในเมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจัตุรัสซินเท็กมา จัตุรัสกลางกรุงเอเธนส์ เป็นสถานที่สำคัญของกรีซยุคใหม่ เป็นทั้งจุดแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการเมืองของกรีซ จากนั้นข้ามฝั่งไปทางอาคารรัฐสภา ซึ่งตั้งอยู่ในพระราชวังเก่า … ท่านอาจมีโอกาสได้ชมการเปลี่ยนกะทหารยามหน้ารัฐสภา และผ่านชมสุสานทหารนิรนาม ที่รักษาการโดยทหารยามในชุดยูนิฟอร์มแบบดั้งเดิม… ผ่านชมวิทยาลัยแห่งเอเธนส์ มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติ… จากนั้นหยุดถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค Pan Athenaic ซึ่งใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคยุคใหม่เมื่อปี ค.ศ.1896 ไปชมซุ้มประตูเฮเดรียน ที่สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับกษัตริย์โรมันเฮเดรียน ในช่วง ค.ศ.124-131 ผู้ซึ่งชื่นชอบวัฒนธรรมกรีก ชมวิหารโอลิมเปียนซุส ซึ่งเดิมสร้างเมื่อ 520 ปีก่อนคริสตกาล และเงินทุนหมด กษัตริย์เฮเดรียนจึงมาสร้างต่อจนเสร็จและอุทิศวิหารนี้ให้ตนเอง นำท่านสูย่านพลาก้า ที่อยู่กลางกรุงเอเธนส์ คำว่า Plaka มาจาก Pliaka แปลว่า เก่า เป็นคำที่ทหารแอลเบเนียที่รับใช้กองทัพเติร์กใช้เรียกบริเวณนี้เมื่อเข้ามาตั้งรกรากเมื่อราวศตวรรษที่ 16 ถนนบริเวณนี้จะปูด้วยหินอ่อน ใช้เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน ตึกต่างๆ ในย่านพลาก้าล้วนเป็นตึกเก่าแก่ ร้านค้าก็ตกแต่งน่ารัก น่าถ่ายรูปไปทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นร้านภาพวาด ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องประดับ ร้านขายเครื่องครัวที่ทำด้วยทองแดง ร้านเครื่องหนัง ร้านขายภาพนักบุญต่างๆ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง… ถ้าเดินกันจนเมื่อยแล้วก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ให้แวะนั่งพัก หรือจะเลือกแวะทานไอศกรีมที่ทำกันสดๆ ใหม่ๆ ก็ได้
ค่ำรับประทานอาหารในภัตตาคาร
 เข้าที่พัก Athenian Callirhoe Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3เอเธนส์-ซานโตรินี-เอีย
เช้ารับประทานอาหารในโรงแรม
 จากนั้นท่านสู่ท่าเรือพีเรอุส เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตรินี เรือออกเวลาประมาณ 07:30 เดินทางถึงท่าเรือทีรา ซานโตรินี เวลาประมาณ 15:10
เที่ยงอิสระอาหารเที่ยง ท่านสามารถเลือกซื้อ fast food บนเรือทานได้
บ่ายนำท่านชมหมู่บ้านเอีย ทางตอนเหนือสุดของเกาะ ที่เอียจะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝัน มองไปทางไหนก็เห็นบ้านเรือน ร้านค้าสีขาวสะอาดสะอ้าน หรือไม่ก็โทนสีหวานชวนฝัน น่ารักเหมือนอย่างที่วาดไว้ในใจ รวมทั้งภาพติดตาจากโปสการ์ดต่างๆ ก็ล้วนมาถ่ายที่นี่ โดยเฉพาะทางเดินภายในหมู่บ้านปูพื้นเป็นหินอ่อนหมด ทำให้เหมือนเดินอยู่ในรีสอร์ทหรูขนาดใหญ่ มากกว่าเดินอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ทุกซอกซอยในเอียสามารถลัดเลาะไปเจอบ้านที่น่ารัก โบสถ์ โรงแรมหรูขนาดเล็ก หรือร้านค้าที่มีสีสันได้เสมอ …แนะนำให้เดินลัดเลาะในซอยอย่าเดินเพียงถนนหลัก จะได้ไม่พลาดถ่ายรูปโบสถ์หลังคาหลมสีฟ้าที่เคยเห็นในโปสการ์ดและหน้าปกของหนังสือท่องเที่ยวทั้งหลาย… เราจะอยู่ที่หมู่บ้านเอียจนเย็นเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก โปรแกรมที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว ผู้คนจะหลั่งไหลมาจากที่ต่างๆ ในเกาะเพื่อมาชมพระอาทิตย์ตก เก็บภาพสวยๆ ของตะวันยามแตะขอบน้ำ
ค่ำรับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
 เข้าที่พัก El Greco Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4ซานโตรินี-เอเธนส์
เช้ารับประทานอาหารในโรงแรม
 จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิลคาร์ลงไปชมส่วนล่างของเกาะซานโตรินี เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ขณะนั่งกระเช้า ที่เป็นท่าเรือเก่า ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากเรือสำราญที่จอดไว้นอกฝั่งใช้ขึ้นลงเมือง บรรยากาศในตอนเช้าจะคึกคักเมื่อมีเรือสำราญมาจอดเทียบท่า เป็นที่รวมของลานับร้อยตัว ชมวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะ และนั่งเคเบิลคาร์กลับขึ้นมาด้านบนเมืองฟีร่า และนำท่านไปชมหาดคามารี่ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองจากไกลจะเหมือนชายหาดที่ลาดยางมะตอยสีดำขลับ แนะนำให้ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าบนชายหาด ความอุ่นจากหินกรวดสีดำก้อนจิ๋วจะแทรกซึมไปที่เท้า ช่วยคลายความเมื่อยล้าได้ จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านเพียกอส เมืองหลวงเก่าของเกาะ สร้างขึ้นเมื่อต้นค.ศ.1800 มีลักษณะเป็นป้อมปราการ อยู่บนเนินเขาที่เป็นจุดสูงสุดของเกาะ มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของเกาะซานโตรินี ชมไร่องุ่น ซึ่งเป็นไวเนอร์รี่ ชมวิธีการผลิตไวน์และประวัติของไวน์ซานโตรินี ที่จัดว่าเป็นไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรีซเลยทีเดียว …ให้ท่านได้ชิมไวน์เพื่อพิสูจน์ว่าสมคำร่ำลือหรือไม่
เที่ยงรับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายชมเมืองฟีร่า หมู่บ้านที่สำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 บนขอบหน้าผาสูงแทนเมืองหลวงเก่าเพียกอสที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปีค.ศ.1956 เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรม สีสันของอาคารบ้านเรือน ศาสนสถานหลังคาโดม ถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บาร์ ไนต์คลับ ..ท่านสามารถหลบมุมไปเดินตามถนนที่เลียบหน้าผาที่ไม่เปิดให้รถวิ่ง จะเห็นวิวของเกาะภูเขาไฟ Nea Kameni อยู่ด้านหน้า เห็นผาหินเป็นชั้นๆ ของเกาะซานโตรินีที่เกิดจากแผ่นดินที่แยกตัวออกเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว และใกล้ๆ ตรงเวิ้งอ่าวของเกาะจะมีเรือสำราญจอดอยู่
ค่ำรับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
 จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
20.20อีเจียนแอร์ เที่ยวบินที่ A3 361 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์
21.05เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ รับกระเป๋าสัมภาระ
 เข้าที่พัก Athenian Callirhoe Hotel หรือระดับใกล้เคีย
วันที่ 5เอเธนส์-ดูไบ
เช้ารับประทานอาหารในโรงแรม
 นำท่านสู่อะโครโปลิส ป้อมปราการบนยอดเขา แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ ..สมัยโบราณเมืองของกรีซส่วนใหญ่จะมีอะโครโปลิสอยู่เสมอ เพราะเหมือนเป็นที่ลี้ภัยของชาวเมืองยามที่ถูกบุกรุก สำหรับกรุงเอเธนส์นั้นชัยภูมิของอะโครโปลิสถือเป็นจุดปลอดภัยที่สุดในเมือง และสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองสูงสุดที่นี่เมื่อ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ..ไปชมผลงานชิ้นเอกในอะโครโปลิสแห่งนี้ เริ่มที่ทางเข้า Propylaea ที่สร้างขึ้นโดย Mnesikles ประมาณ 430 ปีก่อนคริสตกาล… วิหารอทีน่า ไนกี้ อีกภาคหนึ่งของเทพีอทีน่า โดยจะมีปีกสวยงามอยู่ด้านหลัง สร้างขึ้นเมื่อราว 427-424 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อระลึกถึงชัยชนะเหนือพวกเปอร์เซียในสงคราม… วิหารอีรัคเธียน เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เทพโพไซดอนและเทพีอทีน่าแข่งขันกันเพื่อเป็นเทพอุปถัมภ์เมือง สร้างเสร็จเมื่อ 395 ปีก่อนคริสตกาล จุดเด่นอยู่ที่จะมีรูปปั้นของหญิงสาวยืนหยัดทำหน้าที่เป็นเสาค้ำวิหารอยู่… และวิหารพาธีนอน วิหารหินอ่อนใหญ่โตสมกับที่ได้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลก ใช้เวลาก่อสร้างนอนถึง 15 ปี เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพีอทีน่าที่สูงถึง 12 เมตรซึ่งประดับด้วยงาช้างและทองคำ รอบวิหารด้านบนตกแต่งด้วยภาพหินอ่อนสลักนูนสูงและรูปปั้นนูนสูงทั้งสี่ด้าน
เที่ยงรับประทานอาหารในภัตตาคาร
 จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานเอเธนส์เวนิเซลอส เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.00เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 106 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดูไบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
21.35เดินทางถึงท่าอากาศยานดูไบ เปลี่ยนเครื่องบิน
วันที่ 6ดูไบ-กรุงเทพฯ
03.00เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
12.15เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง/ค่าบริการผู้ใหญ่เด็ก เสริมเตียงเด็ก ไม่เสริมเตียงพักเดี่ยว
30 เม.ย.-5 พ.ค. 5966,600 66,600.-64,500.-8,900.-
14-19 พฤษภาคม 255966,600 66,600.-64,500.-8,900.-
28 พ.ค.-2 มิ.ย. 255966,600 66,600.-64,500.-8,900.-
11-16 มิถุนายน 255966,600 66,600.-64,500.-8,900.-
25-30 มิถุนายน 255966,600 66,600.-64,500.-8,900.-
   2-7 กรกฎาคม 255966,600 66,600.-64,500.-8,900.-
16-21 กรกฎาคม 255966,600 66,600.-64,500.-8,900.-

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์กรีซ

โปรโมชั่นแนะนำ : GREECE เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์กรีซราคาถูก• ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ แหลมซูเนียน Cape Sounion
• ล่องเรือผ่าน ช่องแคบโครินธ์ Corinth Canal
• สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ โรงละครแห่งเอพิดอรัส
• กังหันลมแห่ง มิโคนอส Mykonos Windmills
• เยือนดินแดน เกาะซานโตรินี่ Santorini Island ขึ้นเคเบิ้ลคาร์
• เยี่ยมชม หมู่บ้านเอีย Oia Village
• แวะชิมไวน์ ณ Santo Winery
• สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ สนามกีฬาโอลิมปิค Pan Athenaic Olympic
• ชม วิหารพาร์เธนอน Parthenon
• ช้อปปิ้ง พลักก้า Plaka

เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

วันเดินทางหมายเหตุราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยววีซ่า
กรีซ
11 ก.ค. 60 – 18 ก.ค. 60 77,999 75,99973,99912,9004,000
08 ส.ค. 60 – 15 ส.ค. 60* วันแม่77,999 75,99973,99912,9004,000
22 ส.ค. 60 – 29 ส.ค. 60 77,999 75,99973,99912,9004,000
05 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 60 75,999 73,99971,99912,9004,000
19 ก.ย. 60 – 26 ก.ย. 60 75,999 73,99971,99912,9004,000
04 ต.ค. 60 – 11 ต.ค. 60 77,999 75,99973,99912,9004,000
18 ต.ค. 60 – 25 ต.ค. 60* วันปิยมหาราช77,999  75,99973,99912,9004,000

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์กรีซ

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินเอมิเรตส์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-ดูไบ-เอเธนส์-ดูไบ-กรุงเทพฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 20 EUR
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
 ค่าทำหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

ทัวร์กรีซ ราคาถูก โปรโมชั่นใหม่ เริ่มต้น 65,700 บาท

โค้ดทัวร์

ส่วนลด

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

จัดกรุ๊ปส่วนตัวยุโรป ทัวร์กรุ๊ปทัวร์ยุโรป จัดกรุ๊ปทัวร์สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส คุณภาพดี

ต่อท่าน

ZGCDG-2304WY

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน

ต.ค.-ม.ค.67
BZGF
ส่วนลด 800 บาท
69,990

ต่อท่าน

ทัวร์แสงเหนือไอซ์แลนด์ Aurora เริ่มต้น 189,999 บาท ส่วนลด 10,000 บาท

ต่อท่าน

ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย เมืองมรดกโลกแห่งแคว้นโบฮีเมีย 7 วัน 4 คืน ZGVIE-2202BR (พ.ย.-ม.ค.66)

ต่อท่าน

spot_img