ทัวร์ภูเก็ต-720

ทัวร์ฉีดวัคซีนอเมริกาตะวันตก พร้อมท่องเที่ยว 10 วัน สายการบิน อีวีเอ แอร์

ทัวร์อเมริกาตะวันตก-ฉีดวัคซีน

ทัวร์ฉีดวัคซีนอเมริกา ตะวันตก พร้อมโปรแกรมท่องเที่ยว 9 วัน 6 คืน สายการบิน อีวีเอ แอร์

วันที่ 1 BANGKOK – LOS ANGLES
10.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบิน อีวีเอ แอร์
12.20 ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ กรุงไทเป / ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 212 (Boeing777) ใช้เวลาในการบิน 3 ช.ม. 50 นาที
17.10 ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน กรุงไทเป รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
19.20 ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส (LAX International Airport) โดยเที่ยวบินที่
BR 012 (Boeing777) ใช้เวลาในการบิน 12 ช.ม.
**บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**
16.20 ถึงท่าอากาศยาน นครลอสแองเจลิส หรือ เมืองนางฟ้า meet & greet นำท่านสู่ที่พักอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 2 Los Angeles
08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม**Appointment**
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมนครลอสแองเจลีส ที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ปลายทางของถนนสายประวัติศาสตร์ รูท 66 (Route 66) Hollywood Sign สัญลักษณ์ของแอลเอ, ถนนฮอลลีวูด (Hollywood) สถานที่อันมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแห่งฮอลลีวูด ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ และด้านหน้าของไชนีสเธียร์เตอร์
เยี่ยมชมย่านแอลเอดาวน์ทาวน์ 4 ถนน Olvera ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์ของแอลเอ และชื่อเมืองนี้ก็ได้ชื่อมาจากโบสถ์เก่าแก่ในย่านนี้ The Cathedral of Our Lady of The Angels แถบนี้มีร้านอาหารเม็กซิกันดี ๆ หลายร้านรวมทั้งร้านเค้าร้านเล็ก ๆ มากมายอีกด้วย ย่านไฮโซเขตโรดีไอไดร์ฟ ย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ส (Beverly Hills) ไลฟ์สไตลล์ของสังคมชั้นสูง
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม The Westin Los Angeles Airport **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3 Los Angeles – Barstow – Las Vegas
08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 เดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Sin City) โดยผ่านเมืองบาร์สโตว์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง Las Vegas Premium Outlet
นำท่านเข้าสู่ย่านลาสเวกัส บูโลวาร์ด ถือได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองที่มีแหล่งบันเทิง เอนเตอร์เทน คาสิโน เรียงราย ประดับไปด้วยแสงไฟนับล้านๆดวงเลยทีเดียว
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Planet Hollywood Resort & Casino **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4 Las Vegas – Grand Canyon Skywalk – Las Vegas
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ Grand Canyon West Rim ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก เปิดประสบการณ์บน Skywalk ต้นแบบเป็นแห่งแรกของโลก ชมวิวแบบพาโนรามาของแกรนด์แคนยอน 2 จุด คือ Guono Point และ Eagle Point
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปิคนิค)
บ่าย เดินทางกลับสู่ลาสเวกัส อิสระให้ท่านได้ชมแสงสีของเมือง ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของโลก ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Man Made
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Planet Hollywood Resort & Casino **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5 Las Vegas – Bakersfield – Fresno
08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาลาสเวกัส ถ่ายรูป Las Vegas Sign แล้วเดินทางสู่เมือง Fresno
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่เมือง เฟรสโน เมืองเล็กๆที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เมืองที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา” เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเกษตร ทำไร่องุ่น ผลิตไวน์ และยังเป็นเมืองในเขตท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติโยเซเมติ
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม DoubleTree by Hilton Fresno Convention Center *** หรือเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน
วันที่ 6 Fresno – Monterey – San Francisco
08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง Monterey เมืองตากอากาศที่คนอเมริกันนิยมไปพักผ่อน ชมเส้นทาง 17 Miles Drive ถนนเลียบมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยที่สุดในโลก และ ชม Pebble Beach Golf Course ที่จัด PGA Tour ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ท่านสามารถแวะซื้อของที่ระลึกได้
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิสโก เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย และเป็นเมืองที่แสนโรแมนติกอันดับต้นๆของโลก
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม San Francisco Marriott Union Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7 San Francisco
08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมเมือง Pier 39, Fisherman’s Wharf, Lombard Street, Golden Gate Bridge
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน Union Square ที่มีทั้งร้านค้าแบรนด์ชื่อดัง ตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม San Francisco Marriott Union Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8 San Francisco – Na Pa Valley
08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวไร่องุ่น Napa Valley นาปา วัลเล่ย์ ตั้งอยู่ทางเหนือของอ่าวซานพาโบล (San Pablo Bay), มีสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลแปซิฟิกที่หนาวเย็นและหุบเขาที่ร้อนระอุของแคลิฟอร์เนีย ทำให้สามารถปลูกองุ่นได้หลากหลายสายพันธุ์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไวน์เทสติ้ง 1 ใน 3 ของไวน์นั้นปลูกใน นาปาเคาน์ตี้ จึงนับว่าเป็นไวน์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในอเมริกา โดยองุ่นที่เป็นดั่งเพชรเม็ดงาม คือ Cabernet Sauvignon ซึ่งปลูกได้เยอะที่สุด นับเป็น 40% ของผลผลิตทั้งหมด
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่สนามบิน San Francisco International Airport
วันที่ 9 San Francisco – Bangkok
01.00 ออกเดินทางโดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ โดยเที่ยวบินที่ BR 017 (Boeing777) ใช้เวลาในการบิน 13 ช.ม. 15 นาที
**บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล**
วันที่ 10 Bangkok
05.00 ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน กรุงไทเป รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.25 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 211 (Boeing777) ใช้เวลาในการบิน 3 ช.ม. 45 นาที
11.10 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมท่องเที่ยวฉีดวัคซีนเมริกา

ราคาทัวร์
– ราคา 140,000 บาท พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
– ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการวีซ่า USA ท่านละ 7500 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์
– วันเดินทาง 2 คณะ รับจำนวนจำกัดเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านั้น
– • 04 – 13 มิถุนายน 2564 •
– • 18 – 27 มิถุนายน 2564 •
ค่าทัวร์รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (economy class) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์
• ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
6-8 ท่าน ใช้รถขนาด 12-15 ที่นั่ง
10-15 ท่าน ใช้รถขนาด 24-30 ที่นั่ง
16-20 ท่าน ใช้รถขนาด 30-35 ที่นั่ง
• ค่าบริการผู้นำเที่ยว ดูแลคณะตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการอาหารเช้า, กลางวัน, ค่ำ ตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
• ค่าทิปพนักงานขับรถที่ให้บริการ ตลอดการเดินทาง
• ค่าดำเนินการทำ appointment Vaccine ก่อนออกเดินทาง
• ค่าทำ PCR Test ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ คุ้มครองโควิด-19 ในวงเงิน 5 ล้านบาท

ค่าทัวร์ไม่รวม
• ค่าบริการและธรรมเนียมวีซ่า สหรัฐอเมริกา
• ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม.
• Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจ
โรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
(การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศของทางรัฐเป็นสำคัญ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์
ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต และวีซ่า มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจองคิวในการขอรับวัคซีน ในสหรัฐอเมริกา เมื่อทางบริษัทฯ รวบรวมรายชื่อผู้เดินทางได้หมดแล้วจะเริ่มทำการจองตามขั้นตอนที่กำหนด หลังจากนั้นภายใน 48 ช.ม. ท่านจะได้รับ QR Code ตอบกลับเกี่ยวกับ appointment พร้อมวันที่นัดหมาย (ในขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
ขั้นตอนที่ 2 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินที่คอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย โดยท่านชำระเงิน 40,000 บาท เป็นค่าตั๋วเครื่องบิน หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
ขั้นตอนที่ 3 ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking ASQ ตามที่ท่านเลือกโดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงศุลไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อขอใบรับรองCOE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัว ASQ ให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 10 วันเพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์

Vaccine Free
การรับวัคซีนฟรี จากสถานที่ได้รับอนุญาตให้มีการแจกจ่ายวัคซีนแก่ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกา สามารถรับวัคซีนได้ตามที่มีอยู่ในโควต้า แต่กฏเกณฑ์ต่างๆ รัฐแต่ละรัฐจะออกกฏมาไม่เหมือนกัน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลา วัคซีนที่ท่านสามารถได้รับในขณะนี้จะมีอยู่ดังนี้
• Pfizer ท่านต้องฉีด 2 โดส ระยะเวลาห่างของโดส 2 ต้องรอ 21 วัน
• Moderna ท่านต้องฉีด 2 โดส ระยะเวลาห่างของโดส 2 ต้องรอ 28 วัน
• Johnson & Johnson ท่านฉีด 1 โดสเท่านั้น
ทางบริษัทฯเลือกจองวัคซีน Johnson & Johnson เพราะท่านไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป แต่คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงสุขภาพของตัวท่านเอง ควรพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ ปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง วัคซีนได้รับการรับรองจาก CDC หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ซึ่งท่านไม่สามารถเรียกร้องเอาผิดจากผู้ให้บริการวัคซีนได้

การเข้าเมือง
เป็นไปตามหลักสากล นักท่องเที่ยวต้องแสดงหลักฐานว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้าง มีการจองโรงแรมที่พัก, พาหนะ, สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไว้พร้อมหรือไม่ การพิจารณาของ Immigration จะพิจารณาจากความตั้งใจในการมาท่องเที่ยว และไม่มีวัตถุประสงค์ในการละทิ้งถิ่นฐานเดิม โดยเฉพาะในช่วงเวลาการระบาดโควิด ดังนั้นการขอดูหลักฐานเช่น สถานะการเงิน, การงาน, หรือธุรกิจในประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ละทิ้งถิ่นฐานและมาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฏหมาย
การปฏิเสธในการไม่ให้เข้าประเทศ Immigration จะแจ้งเหตุผลในข้อสงสัย หรือมีการพบการกระทำผิด (Black List) ซึ่งทางบริษัททัวร์ หรือ ผู้นำเที่ยวมิอาจเข้าไปช่วยแก้ต่างได้

ผู้จัดทัวร์
มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัยต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังอเมริการในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต และสามารถที่จะขอรับวัคซีนจากรัฐที่ท่านไปเที่ยวได้ด้วย
ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฏหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้าง อาจจะต้องรอระยะเวลาอีก 3-6 เดือน หลายประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวก็จะเริ่มเปิดมากขึ้น เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง

 

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

เส้นทางยอดนิยม

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม