ทัวร์ภูเก็ต-720

พัทยาฮาเฮ “ล่องเรือตกหมึกคึกทั้งคืน” 2 วัน 1 คืน

 

พัทยาฮาเฮ “ล่องเรือตกหมึกคึกทั้งคืน” 2 วัน 1 คืน เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทาง ทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่ พัทยา สวนอาหารเรือนไทย – ตกหมึก
12.00 รอต้อนรับท่านด้วยมื้อกลางวันที่ “สวนอาหารเรือนไทย”
เดินทาง 2-4 ท่าน อิสระอาหารกลางวัน (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
บ่าย ให้ทุกท่านได้เก็บภาพแห่งความสนุกสนานและเร้าใจที่ “พิพิธภัณฑ์สามมิติ” Art In Paradise นอกจากนี้ท่านยังสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแบบ 4 มิติได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย
15.00 เชิญท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเช็คอินและเก็บสัมภาระต่างๆ ของท่านก่อนเดินทางสู่ท่าเรือ แนะนำให้ท่านเตรียมเสบียงอาหารและเครื่องดื่ม ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลอย่างมีรสชาติ
สำหรับท่านชื่นชอบอาหารทะเลสดๆ แนะนำให้แวะดูที่ “ตลาดลานโพธิ์” (นาเกลือ) มากมายด้วยกุ้งหอยปูปลานานาชนิด ทั้งของสด-ของดอง และของแห้ง
18.00 พร้อมกันที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) นำทุกท่านลงเรือล่องทะเลไปตามหาน้องหมึก
22.00 สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จากนั้นให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
พักโรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/
วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64 นี้เท่านั้น
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พักหรู 4 ดาว

โรงแรม M Pattaya Hotel (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,199.- 1,199.-  

700.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

 

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 1,499.- 1,499.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 1,199.- 1,199.-
จอยทริปเรือท่านละ 500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก
เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารกลางวันที่เรือนไทย*
โรงแรม A-One New Wing (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,299.- 1,299.-  

800.-

 

600.-

 

1,200.-

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 1,399.- 1,399.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 1,599.- 1,599.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.-
จอยทริปเรือท่านละ 500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก
เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารกลางวันที่เรือนไทย*

ดาวน์โหลดโปรแกรม ตกหมึก พัทยา
กลับสู่หน้ารวมทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยา

ตัวอย่างการเดินทาง ภาพประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 2.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.ค่าใช้จ่ายไม่รวมรถในการเดินทางท่องเที่ยว

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

Related news

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม