ทัวร์จอร์แดน เริ่มต้น 39,999 บาท

 

1 ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_ZAMM01 

 

สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมืองเจราช เมืองโรมันโบราณเจราช เสาคอรินเทียม กรุงอัมมาน มหานครเพตรา มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู เมืองอควาบา เมืองอควาบา ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ เมืองมาดาบา เมาท์เนโบ โบสถ์อนุสรณ์โมเสส อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ทะเลเดดซี ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ส่วนลด  @bestfriend ลดเพิ่ม 500  บาท
18 – 23 ก.ย.63
09 – 14 ต.ค.63
20 – 25 ต.ค.63
22 – 27 ต.ค.63
06 – 11 พ.ย.63
20 – 25 พ.ย.63
04 – 09 ธ.ค.63
09 – 14 ธ.ค.63
39,999
41,999
41,999
41,999
40,999
40,999
47,999
47,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 39,999 บาท

 

1  
โค้ดทัวร์ 

 

 
สายการบิน 
ส่วนลด 
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 2,799 บาท
1  
โค้ดทัวร์ 

 

 
สายการบิน 
ส่วนลด 
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 2,799 บาท