ทัวร์จีน ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 บาท โปรโมชั่น ตลอดปี 2562

24127

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เริ่มต้น 6,996 บาท ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนทุกเส้นทาง

ทัวร์จีน โปรโมชั่นทัวร์จีน เราคัดสรรทัวร์จีนคุณภาพดี ไว้ค่อยบริการท่านลูกค้า ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก จัดทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ป ดูงาน หรือในรูปแบบที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว ในรูปแบบเดินทางกับเพื่อน หรือจะเดินทางตั้งแต่ 1 ท่านเป็นต้นไป เราก็พร้อมให้บริการท่านด้วยคุณภาพ

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์จีน

โปรแกรม 1 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4 วัน 
CODE : BZF_ZKMG05 (APR-MAY’19)

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง
วันที่สอง ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
วันที่สาม ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้
วันที่สี่ วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน ลัคกี้ แอร์ 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
20-23 เม.ย.62
21-24 เม.ย.62
22-25 เม.ย.62
23-26 เม.ย.62
28 เม.ย.-01 พ.ค.
29 เม.ย.-02 พ.ค.
30 เม.ย.-03 พ.ค.
03-06 พ.ค.62
04-07 พ.ค.62
05-08 พ.ค.62
06-09 พ.ค.62
07-10 พ.ค.62
08-11 พ.ค.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
11-14 พ.ค.62
12-15 พ.ค.62
13-16 พ.ค.62
14-17 พ.ค.62
15-18 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
19-22 พ.ค.62
20-23 พ.ค.62
21-24 พ.ค.62
22-25 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
26-29 พ.ค.62
28-31 พ.ค.62
29 พ.ค.-01 มิ.ย.
30 พ.ค.-02 มิ.ย.
31 พ.ค.-03 มิ.ย.
8,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_BZPEK01 T-SUD FABULOUS BEIJING 5D3N BY TG

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน- หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • วัดลามะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ทะเลสาบโฮ่วไห่
 • ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล – ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซียะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# เที่ยวเต็มๆ เก็บครบทุกไฮไลท์สำคัญ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.

สายการบิน  การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
01 – 05 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
28 มี.ค-01 เม.ย.
29 มี.ค-02 เม.ย.
11 – 15 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
01 – 05 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
29,999
31,999
25,999
20,999
21,999
21,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน
CODE : BZF_BZPEK06 T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES 6D4N BY TG

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน – ช้อปปิ้ง THE PLACE
 • ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
 • ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง – ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ย่านซินเทียนตี้
 • วัดพระหยกขาว – ร้านใบชา – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 เมือง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เก็บครบทุกไฮไลท์สำคัญ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร ไก่แดง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.

สายการบิน  การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
14 – 19 ก.พ.62
19 – 24 ก.พ.62
28 ก.พ.-05 มี.ค.
07 – 12 มี.ค.62
14 – 19 มี.ค.62
21 – 26 มี.ค.62
28 มี.ค. -02 เม.ย.
04 – 09 เม.ย.62
25 – 30 เม.ย.62
01 – 06 พ.ค.62
16 – 21 พ.ค.62
22,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
21,999
22,999
22,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 22,900 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ BZPEK07 T-SUD FUNNY SNOW BEIJING 

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน – สวนสาธารณะเป่ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานโหล่วกู่เซี่ยง
 • ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ร้านบัวหิมะ – SNOW WORLD SKI RESORT
 • ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# เที่ยวเต็มๆ เก็บครบทุกไฮไลท์สำคัญ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.

สายการบิน  การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
11-15 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
22-26 ก.พ.62
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน
BZF_BZSHE01 T-SUD HARBIN ICY SNOW 6D4N BY XW

 

 •  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • “เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว
 • ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
 • ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ – สวนสตาลิน – ถนนโบราณกวนตง
 • รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
 • เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

# ชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวที่ฮาร์บิ้น ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
# เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.

สายการบิน  การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
02 – 07 ม.ค.62
09 – 14 ม.ค.62
16 – 21 ม.ค.62
23 – 28 ม.ค.62
30 ม.ค–04 ก.พ.
13 – 18 ก.พ.62
20 – 25 ก.พ.62
28,999 27,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน 
CODE :BZF_ BZSHE02 T-SUD HABIN SKI & SNOW FESTIVAL 7D5N BY XW

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว
 • ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
 • ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ท
 • ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ – สวนสตาลิน- ถนนโบราณกวนตง
 • รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
 • เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
  # ชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวที่ฮาร์บิ้น ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
  # ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
  # เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
สายการบิน NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
11 – 17 ม.ค.62
15 – 21 ม.ค.62
18 – 24 ม.ค.62
22 – 28 ม.ค.62
25 – 31 ม.ค.62
15 – 21 ก.พ.62
19 – 25 ก.พ.62
22 – 28 ก.พ.62
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
31,999
31,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_ ZPVG01 T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5D3N BY TG

 

 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
 •  เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
 • เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 • หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะช้อปปิ้งถนนนานกิง – ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY ใหญ่ที่สุดในโลก
 •  ร้านหยก – หาดไว่ทาน – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
  # สุดอลังการกับดีสนีย์แลนด์บนแผ่นดินใหญ่
  # เที่ยวครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อูซี
  # เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี
  # สะสมไมล์สูงสุด 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
10–14 ม.ค.62
17–21 ม.ค.62
24–28 ม.ค.62
21–25ก.พ.62
28 ก.พ.–04 มี.ค.
07–11 มี.ค.62
14 –18 มี.ค.62
21– 25 มี.ค.62
28 มี.ค.–01 เม.ย.
12– 16 เม.ย.
27 เม.ย.–01 พ.ค.
16– 20 พ.ค.62
23– 27 พ.ค.62
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
32,999
24,999
22,999
21,999
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน  
CODE : BZF_BZPVG03 T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N BY XJ

 

 •  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
 • เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 • หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 • ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น – 100 – ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
 • สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

# เที่ยวครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อูซี พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี
# เครื่องลำใหญ่ AIRBUS 330-300 โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
27 ก.พ.–03 มี.ค.
28 ก.พ.–04 มี.ค.
07–11 มี.ค.62
11–15 มี.ค.62
16–20 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
28 มี.ค.–01 เม.ย.
04 – 08 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
01 – 05 พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
07 – 11 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,900 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์  5 วัน 3 คืน 
CODE : BZF_BZPVG08 T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5D3N BY XJ

 

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
D2: เซี่ยงไฮ้ – นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้
พักที่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
D3: ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุด – ในโลก – ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง
พักที่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
D4: เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
พักที่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
D5: สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# สุดอลังการกับดีสนีย์แลนด์บนแผ่นดินใหญ่ พร้อมขึ้นชมวิว Sky Walk บนหอไข่มุก
# เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว
# เครื่องลำใหญ่ AIRBUS 330-300 โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
01 – 05 มี.ค. 62
09 – 13 มี.ค. 62
12 – 16 มี.ค. 62
19 – 23 มี.ค. 62
22 – 26 มี.ค. 62
29 มี.ค.–02 เม.ย.
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
27 เม.ย.–01 พ.ค.
30 เม.ย.–04 พ.ค.
03 – 07 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
31 พ.ค.–04 มิ.ย.
14 – 18 มิ.ย.62
28 มิ.ย.–02 ก.ค.
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_BZCSX20 T-SUD ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 3D2N BY CZ

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า บันไดเลื่อนทะลุเขา และรถอุทยาน) ทางเดินกระจก
 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย – จิตรกรรมภาพวาดทราย – ร้านหยก – ร้านใบชา – ถ้ำมังกรเหลือง – ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ
 • แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – จางเจียเจี้ย กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# ไฮไลท์พิเศษ !!สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก !!
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

สายการบิน China Southern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
15 – 17 ม.ค.62
23 – 25 ม.ค.62
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน
CODE : BZF_BZCSX22 T-SUD 3 DAY MIRACLE ZHANGJIAJIE 3D2N BY CZ 

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
 • เมืองโบราญเฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า และรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก- ถ้ำประตูสวรรค์
 • จางเจียเจี้ย – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – จิตรกรรมภาพวาดทราย – ร้านหยก – ถนนคนเดินซีปู้เจีย จางเจียเจี้ย – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# ไฮไลท์พิเศษ !! ชมสะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก และถ้ำประตูสวรรค์ !!
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

สายการบิน China Southern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200
20 – 22 ก.พ.62
26 – 28 ก.พ.62
04 – 06 มี.ค.62
06 – 08 มี.ค.62
12 – 14 มี.ค.62
17 – 19 มี.ค.62
18 – 20 มี.ค.62
24 – 26 มี.ค.62
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

อ่านรีวิวการเดินทาง >> ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง