ทัวร์จีน ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 บาท โปรโมชั่น ตลอดปี 2562

26824

ทัวร์จีน ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 บาท โปรโมชั่น ตลอดปี 2562

ทัวร์จีน เริ่มต้น 6,996 บาท ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนทุกเส้นทาง ปี 2562

ทัวร์จีน โปรโมชั่นทัวร์จีน เราคัดสรรทัวร์จีนคุณภาพดี ไว้ค่อยบริการท่านลูกค้า ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก จัดทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปดูงาน หรือในรูปแบบที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว ในรูปแบบเดินทางกับเพื่อน จัดกรุ๊ปทัวร์ จีน ทัวร์จอย เดินทางตั้งแต่ 1 ท่านเป็นต้นไป  

**อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าเว็บ หรือจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-1835623 ,094-5707755 ,089-6133915 ** 
*** เมืองจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี..บริการขนมเบรค วันที่รับเอกสาร ก่อนขึ้นเครื่อง ณ วันที่เดินทาง ***

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์จีน

โปรแกรม 1 ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน 
CODE : BSF ขนมจีบทะเล

 

ฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย ร้านยางพารา เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถนนคนเดินซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย ร้านนวดเท้า ร้านผ้าไหม ร้านหยก ถนนคนเดินหวงซิงลู่

สายการบิน THAI SMILE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13-16 ก.ค. 62
09-12 ส.ค. 62
19-22 ส..ค. 62
12-15 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
12,899
12,899
11,899
12,899
12,899
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ : BGSF DYG02 CZ ZHANGJIAJIE 4D2N

 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – ร้านหยก – ถ้ำมังกร เหลือง (รวมล่องเรือ) 
 • วันที่ 2 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ เลือกซื้อ option tour เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
 • วันที่ 3 ถนนคนเดินซีปู้เจีย – เลือกซื้อ option tour เสริม : เทียนจื่อซาน – ร้านยา – จิตรกรรม  ภาพวาดทราย – สนามบิน  
 • วันที่ 4 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09 – 12 มิ.ย.62
23 – 26 มิ.ย.62
07 – 10 ก.ค.62
21 – 24 ก.ค.62
11 – 14 ส.ค.62
25 – 28 ส.ค.62
08 – 11 ก.ย.62
22 – 25 ก.ย.62
20 – 23 ต.ค.62
10,889 7,889
11,889
11,889
11,889
12,889
11,889
11,889
11,889
12,889
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,899 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน
 โค้ดทัวร์ BGSF DYG01 CZ ZHANGJIAJIE 5D3N

 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ -ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน 
 • วันที่ 2 เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย (B/L/D)
 • วันที่ 3 เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์-สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า – ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี )
 • วันที่ 4 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ท่าอากาศยานต้า หยง(เมืองจางเจียเจี้ย)  
 • วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05 – 09 มิ.ย.62
10 – 14 มิ.ย.62
04 – 08 ก.ค.62
15 – 19 ก.ค.62
29 ก.ค. – 02 ส.ค.
01 – 05 ส.ค.62
13 – 17 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
29 ส.ค. – 02 ก.ย.
10 – 14 ก.ย.62
17 – 21 ก.ย.62
30 ก.ย. – 4 ต.ค.
08 – 12 ต.ค.62
09 – 13 ต.ค.62
14 – 18 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
29 ต.ค. – 02 พ.ย.
31 ต.ค. – 04 พ.ย.
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์จีน เซียงไฮ้ 5 วัน 3 คืน 
CODE : ZPVG02 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5D3N BY XW
  D1: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง)
D2: เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน – ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ
D3: ล่องเรือทะเลสาบหนานหู – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ชมสวน MR.IRON – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ –
ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้
D4: ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
D5: เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# นมัสการพระใหญ่หลิงซาน
# ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู #ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
สายการบิน  Nok scoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
04 – 08 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
18 – 22 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
28 เม.ย.-02 พ.ค.
10 – 14 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
31 พ.ค.-04 มิ.ย.
07 – 11 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-02 ก.ค.
05 – 09 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
30 ส.ค.-03 ก.ย.
06 – 10 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
8,999
13,999
13,999
9,999
8,999
11,999
9,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
12,999
13,999
11,999
12,999
12,999
8,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
12,999
11,999
10,999
12,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ปักกิ่ง เซียงไฮ้ 5 วัน  
CODE : BZF ZTSN02 5D4N BY XW

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง)
D2: เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน – ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ
D3: ล่องเรือทะเลสาบหนานหู – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ชมสวน MR.IRON – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ –
ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้
D4: ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
D5: เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# สัมผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ / นั่งชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE / ชมวิวเมืองเทียนสิน
# พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง / ชมโชว์ “กายกรรมปักกิ่ง” / มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + เป็ดย่างเจงกีสข่าน + สุกี้มองโก
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
สายการบิน  Nok scoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05 – 09 เม.ย.62
09 – 13 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
23 – 27 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
30 เม.ย.–04 พ.ค.
03 – 07 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
31 พ.ค.–04 มิ.ย.
07 – 11 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
16 – 20 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
09 – 13 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
29 ส.ค.–02 ก.ย.
30 ส.ค.–03 ก.ย.
06 – 10 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
27 ก.ย.-01 ต.ค.
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
14,999
13,999
17,999
17,999
13,999
13,999
13,999
14,999
15,999
16,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
15,999
17,999
17,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF_TSN01 XJ TIANJIN BEIJING

 

 • วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) 
 • วันที่ 2นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวัง ต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง 
 • วันที่ 3พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง 
 • วันที่ 4 ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย –นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่ 
 • วันที่ 5 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06 – 10 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 
04 – 08 ก.ค.62
09 – 13 ก.ค.62
16 – 20 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
29 ส.ค.-02 ก.ย. 
05 – 09 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
17 – 21 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
10 – 14 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
12,989 8,898
12,989
12,989
12,989 9,989
12,989
12,989
14,989
14,989
14,989
13,989
13,989
13,989
13,989
13,989
13,989
13,989
13,989
14,989
13,989
14,989
14,989
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,898 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด 5 วัน 3 คืน  
CODE : BZF BZPVG01 T-SUD  5D3N BY TG

 

D1: กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
D2: เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
D3: เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
D4: หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะช้อปปิ้งถนนนานกิง – ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
D5: ร้านหยก – หาดไว่ทาน – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
# สุดอลังการกับดีสนีย์แลนด์บนแผ่นดินใหญ่
# เที่ยวครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อูซี
# เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี
# สะสมไมล์สูงสุด 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก

สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ส่วนลด 200 บาท
28 มี.ค.–01 เม.ย.
12–16 เม.ย.62
27 เม.ย.–01 พ.ค.
16–20 พ.ค.62
23–27 พ.ค.62
19,999
32,999
21,999
22,999
21,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,900 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ฉางซา จางเจี้ยเจี้ย 5 วัน 3 คืน 
CODE : BSHF CSCSXMU02 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
วันที่ 3 จางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-ร้านหยก-สะพานแก้ว-จางเจียเจี้ย
วันที่ 4 จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผ้าไหม-สวนมังกร-ทุ่งดอกมัสตาร์ด
วันที่ 5 ร้านยางพารา-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 
สายการบิน China Eastern 
พิเศษ @bestfriend ส่วนลด – บาท
03-07 เม.ย.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,899 บาท
โปรแกรม 10 เซี่ยงไฮ้  หังโจว  อูซี 5 วัน 2 คื
CODE : BZF BZPVG03 T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
  D1: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
D2: เซี่ยงไฮ้-อูซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-หังโจว-ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
D3: หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
D4: ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น – 100 – ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
D5: สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# เที่ยวครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อูซี พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ !!
# เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี
# เครื่องลำใหญ่ AIRBUS 330-300 โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Thai Air asia X
พิเศษ @bestfriend ส่วนลด – บาท
28 มี.ค.–01 เม.ย.
04 – 08 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
01 – 05 พ.ค.62
02 – 06 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
07 – 11 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
14,999
12,999
15,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 11 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF BZPVG08 T-SUD  5D3N BY XJ 

 

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
D2: เซี่ยงไฮ้ – นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้
D3: ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุด – ในโลก – ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง
D4: เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
D5: สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# สุดอลังการกับดีสนีย์แลนด์บนแผ่นดินใหญ่ พร้อมขึ้นชมวิว Sky Walk บนหอไข่มุก
# เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว
# เครื่องลำใหญ่ AIRBUS 330-300 โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Thai Air asia X
พิเศษ @bestfriend ส่วนลด – บาท
10–14 เม.ย.62
11–15 เม.ย.62
11–15 เม.ย.62
12–16 เม.ย.62
13–17 เม.ย.62
27 เม.ย.–01 พ.ค.
30 เม.ย.–04 พ.ค.
03–07 พ.ค.62
10–14 พ.ค.62
17–21 พ.ค.62
24–28 พ.ค.62
31 พ.ค.–04 มิ.ย. 
14–18 มิ.ย.62
28 มิ.ย.–02 ก.ค. 
19,999
23,999
16,999
23,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 5 วัน 3 คืน
CODE : BSHF_CSKWLZH04

 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ-กวางเจา นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง
3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจำลองซ่ง-หยางซั่ว- ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง
4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านหมอนยางพารา-
วัดเหนินเหยิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)
5 หมู่บ้านหลู่เจียชุน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กวางเจา
6 กวางเจา-กรุงเทพฯ (ZH9007 : 00.05-02.05)
สายการบิน SHENZHEN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-16 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
 
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,899 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน
CODE : BZF BZCKG01 T-SUD FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N

 

D1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
D2: หวู่หลง – ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) จุดชมวิวระเบียงแก้ว  OPTION TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
D3: ชมมรดกโลกถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) – ฉงชิ่ง – ล่องเรือชมเมืองสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน
D4: มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา – ถนนคนเดินบ้านโบราณฉือชี่โข่ว
#สัมผัสความมหัศจรรย์ 2 มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหลุมฟ้า และถ้ำฝูหยงต้ง
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
สายการบิน China Southern
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
30 มี.ค-02 เม.ย. 
06-09 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
20-23 เม.ย.62
01-04 พ.ค.62
11-14 พ.ค.62
18-21 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
08-11 มิ.ย.62
08-11 มิ.ย.62
14,999
14,999
25,999
14,999
16,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์จีน เฉินตู 6 วัน 5 คืน 
CODE : BZF BZFBZCKG02 T-SUD  3D2N BY WE

 

D1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)–ฉงชิ่ง–หวู่หลง–OPTION TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
D2: หวู่หลง-ฉงชิ่ง OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า-อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ จุดชมวิวระเบียงแก้ว (รวมรถไฟเล็ก,ลิฟท์,รถอุทยาน)
D3: มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)–พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา–ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
# ฉงชิ่ง หวู่หลงเที่ยงฉงชิ่งแบบ ‘ SMART ‘ ไม่มีลงร้าน
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
สายการบิน Thai Smile Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
05-07 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
15-17 เม.ย.62
19-21 เม.ย.62
03-05 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
31 พ.ค-02 มิ.ย.
14-16 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
11,999
20,999
20,999
10,999
10,999
10,999
11,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง 6 วัน
CODE : BZF ZCSX03

 

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
D2: ฉางเต๋อ – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่น ฉง เหวิน
D3: อู่หลิงหยวน-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร -ลิฟท์แก้วไป๋หลง
D4: สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
D5: ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์ (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว)
D6: ร้านใบชา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ 
#ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
#ไฮไลท์พิเศษ !! ชมสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก และถ้ำประตูสวรรค์ !!
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200  
03-08 เม.ย.62
17-22 เม.ย.62
01-06 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
29 พ.ค-03 มิ.ย. 
05-10 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
19-24 มิ.ย.62
26 มิ.ย.-01 ก.ค. 
19,999
18,999
19,999
18,999
18,999
18,999
17,999
18,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

 

ทัวร์จีน โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์จีนราคาถูก  ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง