ทัวร์จีน ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 บาท ตลอดปี 2562

30328

ทัวร์จีน ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 โปรโมชั่น ตลอดปี 2562

 

ทัวร์จีน เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนทุกเส้นทางปี 2562

ทัวร์จีนโปรคุณโมชั่หนังสือนทัวร์จีนเราคัดสรรทัวร์จีนคุณภาพดีไว้ค่อยบริการท่านลูกค้า ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก จัดทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปดูงาน จัดทัวร์ในรูปแบบบริษัท ครอบครัว จัดกรุ๊ปทัวร์ จอยทัวร์ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

จัดกรุ๊ปทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนคุณภาพดี
ทัวร์จีนคุณภาพดี เดินทางกับเรา บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
***เมืองจอง 10 ท่านขึ้นไปฟรี บริการขนมเบรควันที่ได้รับเอกสารก่อนขึ้นเครื่องเดินทาง***

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์จีน

โปรแกรม 1 ทัวร์จีน จูไห่ กวางโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BGF MFM05 FD

 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองมาเก๊า – เมืองจูไห่ – วัดผู่โถว – ห้างสรรพสินค้าหัวฟา – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อและไวน์แดง-เมืองจูไห่ – เมืองชิงหยวน – วัดซิงฟูหลง – ทางเดินกระจก Huangtengxia Glass Bridge – เมืองกวางเจา – ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว -เมืองกวางเจา – เมืองจูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ร้านหยก – ร้านยา – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดใต้ดินกงเป่ย-เมืองจูไห่ – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวเนเชียน – เดอะปารีเซียน – สนามบินเมืองมาเก๊า – กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเชีย 
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
23-26 พ.ย.62
30 พ.ย.-03 ธ.ค.
12-15 ธ.ค.62
19-22 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-2 ม.ค.
03-06 ม.ค.62
8,555 4,555
8,555
9,555
9,555
9,555
14,999
9,555
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 8,555 บาท
โปรแกรม 1 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZPEK02

 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ -เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-หอบูชาฟ้าเทียนถาน- ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง – ทะเลสาบโฮ่วไห่-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)-สวนผลไม้ – ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝูจิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน–ร้านปี่เซี๊ยะ–สนามบินปักกิ่ง–สนามบินสุวรรณภูมิ
#พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน!! # บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
#เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้เลิศรส สไตล์ปักกิ่ง
#พิเศษ!! นั่งสามล้อชมเมือง # ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
# บริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ # โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก.ก.
สายการบินไทย (TG)
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
22-26 พ.ย.62
28 พ.ย-02 ธ.ค.62
29 พ.ย-03 ธ.ค.62
19,999
19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 19,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน
โค้ดทัวร์ BZF ZPEK03

 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ทะเลสาบโฮ่วไห่-ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท – ร้านบัวหิมะ – ถนนหวังฝูจิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
#พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน!! # บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
#เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้เลิศรส สไตล์ปักกิ่ง
# พิเศษ!! นั่งสามล้อชมเมือง # ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

# บริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ # โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก.ก.
สายการบินไทย (TG)
@bestfriend ลดเพิ่ม 300
06-10 ธ.ค.62
07-11 ธ.ค.62
12-16 ธ.ค.62
19-23 ธ.ค.62
20 -24 ธ.ค.62
28 ธ.ค-01 ม.ค. 
29 ธ.ค-02 ม.ค. 
20,999
20,999
18,999
19,999
19,999
25,999
25,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 18,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 5 วัน
โค้ดทัวร์ BZF ZCSX12 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – เมืองโบราญเฟิ่งหวง- ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านหยก – เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (ราคาทัวร์นี้รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง) – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ร้านใบชา-ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สนามบินจางเจียเจี้ย -สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
#ที่พักระดับ 5 ดาว / เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างเกาหลี + อาหารซีฟู้ด / ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง / ชมแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง
#ชมถ้ำประตูสวรรค์ และนั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลกสู่เขาเทียนเหมินซาน / ตามรอยหุบเขาอวตาร
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก.
สายการบิน China Southern
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 
06-10 ธ.ค.62
09-13 ธ.ค.62
10-14 ธ.ค.62
12-16 ธ.ค.62
18- 22 ธ.ค.62
25-29 ธ.ค.62
09-13 ม.ค.62
15-19 ม.ค.63
17-21 ก.พ.63
19-23 ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค. 
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZKMG01 
  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง-เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉูฉ่ง-เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ
# เช็คอินมนต์เสน่ห์แห่งยูนนาน
#พิชิตสุดยอดไฮไลท์แห่งลี่เจียง!! ภูเขาหิมะมังกรหยก
#พักโรงแรมระดับ 4 ดาว #บริการอาหารครบทุกมื้อ
พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน และสุกี้เห็ดไก่ดำ
สายการบิน Lucky Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
20 – 23 พ.ย.62
22 – 25 พ.ย.62
24 – 27 พ.ย.62
27 – 30 พ.ย.62
29 พ.ย-02 ธ.ค.
01 – 04 ธ.ค.62
04 – 07 ธ.ค.62
08 – 11 ธ.ค.62
11 – 14 ธ.ค.62
13 – 16 ธ.ค.62
15 – 18 ธ.ค.62
18 – 21 ธ.ค.62
20 – 23 ธ.ค.62
22 – 25 ธ.ค.62
25 – 28 ธ.ค.62
29 ธ.ค.-01 ม.ค.63
30 ธ.ค.-02 ม.ค.63
31 ธ.ค.-03 ม.ค.63
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
17,999
17,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZKMG09 (เพิ่มเติม)

 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง – ไร่สตรอเบอรี่ – ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน- เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนาน ผิงเจีย ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ
# ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !! 
มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร + ขนมจีนข้ามสะพาน
# ตะลุยภูเขาหิมะเจียวจื่อ # นั่งกระเช้าชมวิว # ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากฟาร์ม
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. ใบ
สายการบิน Lucky Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
12 – 15 ธ.ค.62
13 – 16 ธ.ค.62
14 – 17 ธ.ค.62
15 – 18 ธ.ค.62
16 – 19 ธ.ค.62
17 – 20 ธ.ค.62
19 – 22 ธ.ค.62
20 – 23 ธ.ค.62
21 – 24 ธ.ค.62
23 – 26 ธ.ค.62
24 – 27 ธ.ค.62
25 – 28 ธ.ค.62
26 – 29 ธ.ค.62
27 – 30 ธ.ค.62
28 – 31 ธ.ค.62
9,999
9,999 7,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZTSN04

 

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเทียนจินปินไห่ – เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ – ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา –ถนนหวังฝูจิ่ง -ร้านยาสมุนไพรจีน – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน-เมืองปักกิ่ง – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – สนามบินเทียนจินปินไห่ – สนามบินดอนเมือง
#สัมผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ / นั่งชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE / ชมวิวเมืองเทียนสิน
#พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง / ชมโชว์ “กายกรรมปักกิ่ง” / มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง +เป็ดย่างเจงกีสข่าน + สุกี้มองโก
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
สายการบิน NokScoot  
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 08 ธ.ค.62
07 – 11 ธ.ค.62
11 – 15 ธ.ค.62
14 – 18 ธ.ค.62
18 – 22 ธ.ค.62
21 – 25 ธ.ค.62
25 – 29 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-01 ม.ค.  
08 – 12 ม.ค.63
11 – 15 ม.ค.63
15 – 19 ม.ค.63
18 – 22 ม.ค.63
12 – 16 ก.พ.63
15 – 19 ก.พ.63
19 – 23 ก.พ.63
22 – 26 ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค.  
29 ก.พ.-04 มี.ค.  
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
18,999
14,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BSSHF_csctumu06 

 

มรดกโลกทางธรรมชาติ # อุทยานจิ่วจ้ายโกวมรดกโลกทางธรรมชาติ # อุทยานแห่งชาติหวงหลงชมความน่ารักของหมีแพนด้า # ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ # ถนนคนเดินชุนซีลู่

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 เฉิงตู (MU5036 เม่าเสี้ยน – เมืองโบราณซางพาน – จิ่วจ้าจ้าโกโก
3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนอุทยาน) – ชวนจู่ซื่อ
4 ชวนจู่ ซื่อ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เฉิงตู

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20-24 พ.ย.62
26-30 พ.ย.62
02-06 ธ.ค.62
11-15 ธ.ค.62
17-21 ธ.ค.62
17,899
17,899
17,899
17,899
17,899
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 17,889 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZSHE01

 

สนามบินดอนเมือง สนามบินเสิ่นหยาง – เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย -สถานีรถไฟเสิ่นหยาง – นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น – เมืองฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง-หมู่บ้านหิมะ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่) เห็ดหิมะ (Dream Home) (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม) – ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย-ร้านศิลปะรัสเซีย-ลานสกี ยาบูลี่-สถานีรถไฟฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง-เมืองเสิ่นหยาง สนามบินเสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
#ที่สุดความยิ่งใหญ่เทศกาลน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว!!
#ฟิมเต็มอิ่มหมู่บ้านหิมะ #ช้อปปิ้งเพลิน Central Avenue ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย
#พักหรู 4 ดาว บริการอาหารทุกมื้อ
#จัดเต็ม!! แจกฟรีเสื้อกันหนาว ที่ปิดหูกันหนาว ถุงมือ หมวก ถุงร้อน
สายการบิน Nok Scoot
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
25-30 ธ.ค.62
27 ธ.ค.-01 ม.ค.
01-06 ม.ค.63
03-08 ม.ค.63
08-13 ม.ค.63
10-15 ม.ค.63
15-20 ม.ค.63
17-22 ม.ค.63
05-10 ก.พ.63
07-12 ก.พ.63
12-17 ก.พ.63
14 -19 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
21-26 ก.พ.63
28,999
30,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
28,999
28,999
27,999
27,999
27,999
25,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หางโจว 6 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF PVG08 SHANGHAI 
  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินผู่ตง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอันเซียงไฮ้-ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  
@bestfriend ส่วนลด – บาท
7-12 ต.ค.62
14-19 ต.ค.62
21-26 ต.ค.62
04-09 พ.ย.62
11-16 พ.ย.62
13-18 พ.ย.62
18-23 พ.ย.62
25-30 พ.ย.62
27 พ.ย.-2 ธ.ค. 
11-16 ธ.ค.62
16-21 ธ.ค.62
25-30 ธ.ค.62
30 ธ.ค-4 ม.ค.  
08-13 ม.ค.63
13-18 ม.ค.63
03-08 ก.พ.63
05-10 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
24-29 ก.พ.63
04-09 มี.ค.63
09-14 มี.ค.63
16-21 มี.ค.63
18-23 มี.ค.63
9,889 5,999
9,889 7,999
9,889
7,989
8,989
9,989
8,989
8,989
9,989
9,989
8,989
9,989
18,989
9,989
8,989
8,989
9,989
9,989
8,989
9,989
8,989
8,989
9,989
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 5,999 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์เฉินตู ง้อไบ้ เล่อซานเม่าเสี้ยน 6 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BSSGF_CSCTUCA03

 

กรุงเทพฯ – เฉิงตู -เฉิงตู – ง้อไบ๊ – ยอดเขาจิงติ่ง – ง้อไบ้ – เล่อซาน -ท้าวเสวย – ต๋ากู่ปิงชวน (ตะกร้า + รถ) – ตูเจียงเยี่ยน- ตูเจียงเยี่ยน – เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านยางพารา – ร้านผ้าไหม – แสดงผ้า-ร้านใบชา – ถนนโบราณ จิ่นหลี่ – เฉิงตู – กรุงเทพ
สายการบิน AIR CHINA
@bestfriend ส่วนลด 200 บาท
12-17 พ.ย.62
19-24 พ.ย.62
26 พ.ย.-01 ธ.ค
05-10 ธ.ค.62
10-15 ธ.ค.62
24-29 ธ.ค.62
27 ธ.ค.-01 ม.ค.
31 ธ.ค.-05 ม.ค.
20,899
20,899
19,899
22,899
21,899
20,899
23,899
23,899
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 19,899 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์ซัวเถา แต้จิ๋ว เซิ่นเจิ้น 4 วัน 3 คืน
BCTPF_CTP11_SWA-SZX 4D2N CZ

 

กรุงเทพฯ-ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล-ถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยน-แต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-วัดไทย – สะพานเซียงจื่อ-ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติ หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ไต่ฮงกง (เทพเจ้าแห่งสุขภาพ)-เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ )-รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซิ่นเจิ้น-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-เซิ่นเจิ้น-วัดกวนอู-ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก -ร้านยางพารา-เซิ่นเจิ้น – กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
@bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
12-15 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
2-5 พ.ย.62
9-12 พ.ย.62
16-19 พ.ย.62
30 พ.ย-3 ธ.ค. 
7-10 ธ.ค.62
14-17 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
28-31 ธ.ค.62
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
17,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 14,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หรือหากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ที่เบอร์  02-1835623, 094-5707755, 089-6133915 ,094-5707755

 

ทัวร์จีน โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์จีนราคาถูก ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ฮ่องกง