ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 2 เที่ยวเต็มอิ่มสุดคุ้ม ไปกับทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่นราคาพิเศษ !!

9475

 

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้า 2 โปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่นในเส้นทางต่างๆ ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เที่ยวเต็มอิ่มสุดคุ้มไปกับทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่นราคาพิเศษ !!

โปรแกรม 11 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน
CODE :BTF_XJ113 ซุปตาร์ เซเลบริตี้(ยาวปายย)

 

ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.
01-05 มิ.ย. 62
02-06 มิ.ย. 62
03-07 มิ.ย. 62
04-08 มิ.ย. 62
05-09 มิ.ย. 62
06-10 มิ.ย. 62
07-11 มิ.ย. 62
08-12 มิ.ย. 62
09-13 มิ.ย. 62
10-14 มิ.ย. 62
11-15 มิ.ย. 62
12-16 มิ.ย. 62
13-17 มิ.ย. 62
14-18 มิ.ย. 62
15-19 มิ.ย. 62
16-20 มิ.ย. 62
17-21 มิ.ย. 62
18-22 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
20-24 มิ.ย. 62
21-25 มิ.ย. 62
22-26 มิ.ย. 62
23-27 มิ.ย. 62
24-28 มิ.ย. 62
25-29 มิ.ย. 62
26-30 มิ.ย. 62
27 มิ.ย.-01 ก.ค.
28 มิ.ย.-02 ก.ค.
29 มิ.ย.-02 ก.ค.
06-10 ก.ค.62
08-12 ก.ค.62
11-15 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62
15-19 ก.ค.62
16-20 ก.ค.62
19-23 ก.ค.62
21-25 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
25-29 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
01-05 ส.ค.62
02-06 ส.ค.62
08-12 ส.ค.62
09-13 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
15-19 ส.ค.62
16-20 ส.ค.62
22-26 ส.ค.62
23-27 ส.ค.62
26-30 ส.ค.62
27-31 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.
30 ส.ค.-03 ก.ย.
31 ส.ค.-04 ก.ย.
05-09 ก.ย.62
06-10 ก.ย.62
07-11 ก.ย.62
12-16 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
19-23 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
23-27 ก.ย.62
26-30 ก.ย.62
27 ก.ย.-01 ต.ค.
29 ก.ย.-03 ต.ค.
30 ก.ย.-04 ต.ค.
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
22,888
22,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
19,888
19,888
22,888
22,888
19,888
19,888
22,888
20,888
22,888
22,888
22,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
20,888
20,888
20,888
23,888
19,888
22,888
22,888
19,888
21,888
21,888
19,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
22,888
22,888
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,888 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์ญีปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน
CODE :BTF_XJ107 ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง

 

เมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองคานาซาว่า คานาซาว่า เฮียคคุบังไก สวนเค็นโรคุเอ็น ตลาดโอมิโช สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
08-12 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
31 พ.ค. -04 มิ.ย.
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
27,888
27,888
23,888
28,888
27,888
28,888
23,888
27,888
23,888
27,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์ญีปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ 6 วัน 4 คืน
CODE :BTF_XJ108 ซุปตาร์ กำแพงน้ำแข็ง

 

นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น วัดคินคะคุจิ เมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองคานาซาว่า คานาซาว่า เฮียคคุบังไก สวนเค็นโรคุเอ็น ตลาดโอมิโช สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17-22 เม.ย.62
18-23 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
20-25 เม.ย.62
21-26 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62
25-30 เม.ย.62
26 เม.ย.-01 พ.ค.
27 เม.ย.-02 พ.ค.
06-11 พ.ค. 62
08-13 พ.ค. 62
33,888
33,888
33,888
33,888
33,888
34,888
34,888
33,888
31,888
31,888
29,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์ญีปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน
CODE :BTF_XJ118 ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม

 

นาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองยามานาชิ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น ทะเลสาบฮามานาโกะ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
28 มิ.ย.–02 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
07 – 11 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
26- 30 ก.ค.62
02 – 06 ส.ค..62
04 – 08 ส.ค..62
09 – 13 ส.ค..62
16 – 20 ส.ค..62
18 – 22 ส.ค..62
23- 27 ส.ค..62
25- 29 ส.ค..62
03- 07 ก.ย.62
10- 14 ก.ย.62
13- 17 ก.ย.62
15- 19 ก.ย.62
20- 24 ก.ย.62
19,888
21,888
17,888
19,888
22,888
22,888
22,888
17,888
19,888
22,888
22,888
22,888
19,888
22,888
22,888
19,888
22,888
19,888
19,888
19,888
21,888
19,888
21,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,888 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์ญีปุ่น  5 วัน 3 คืน
CODE :BTF_XJ123 

 

 
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,888 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์ญีปุ่น  5 วัน 3 คืน
CODE :BTF_XJ124

 

 
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
   
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,888 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ญีปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน
CODE : BTF_JLNG001 PREMIUM IN JAPAN ALPS

 

นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ โทยาม่า สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองคานาซาว่า ช้อปปิ้งคานาซาว่า เฮียคคุบังไก ตลาดเช้าคานาซาว่า ตลาดโอมิโช สวนเค็นโรคุเอ็น นาโกย่า มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งซาคาเอะ
สายการบิน JAPAN AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20-24 พ.ค.62
27-31 พ.ค.62
03-07 มิ.ย.62
10-14 มิ.ย.62
17-21 มิ.ย.62
24-28 มิ.ย.62
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์ญีปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโต้ นางาซากิ 5 วัน 3 คืน
CODE : BTF_SL01 ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส

 

เมืองยูฟูอิน เมืองเปปปุ บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 เมืองนางาซากิ อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ฟูกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ดิวตี้ฟรี ห้างคาแนลซิตี้
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 600 บาท
14-18 เม.ย.62
15-19 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
19-23 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
22-26 เม.ย.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
14-18 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
21-25 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
28 พ.ค.-01 มิ.ย.
29 พ.ค.-01 มิ.ย.
30 พ.ค.-01 มิ.ย.
31 พ.ค.-01 มิ.ย.
01-05 มิ.ย.62
07-11 มิ.ย.62
08-12 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-02 ก.ค.
29 มิ.ย.-03 ก.ค.
05-09 ก.ค.62
06-10 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
19-23 ก.ค.62
20-24 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
02-06 ส.ค.62
03-07 ส.ค.62
09-13 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
16-20 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
23-27 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
30 ส.ค.-03 ก.ย.
31 ส.ค.-04 ก.ย.
06-10 ก.ย.62
07-11 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
27 ก.ย.- 01 ต.ค.
28 ก.ย.- 02 ต.ค.
01-05 ต.ค.62
02-06 ต.ค.62
03-07 ต.ค.62
04-08 ต.ค.62
05-09 ต.ค.62
06-10 ต.ค.62
07-11 ต.ค.62
08-12 ต.ค.62
09-13 ต.ค.62
10-14 ต.ค.62
11-15 ต.ค.62
12-16 ต.ค.62
13-17 ต.ค.62
14-18 ต.ค.62
15-19 ต.ค.62
16-20 ต.ค.62
17-21 ต.ค.62
18-22 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
20-24 ต.ค.62
21-25 ต.ค.62
22-26 ต.ค.62
23-27 ต.ค.62
24-28 ต.ค.62
25-29 ต.ค.62
26-30 ต.ค.62
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,888
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,888
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,888
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส 5 วัน 3 วัน
CODE : ฺBZF_AZNRT07 TOKYO SPARKLING PINKMOSS

 

นาริตะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกพิงค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิออน มอลล์ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ชมดอกวิสทีเรีย ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
16 – 20 เม.ย 62
17 – 21 เม.ย 62
20 – 24 เม.ย 62
22 – 26 เม.ย 62
24 – 28 เม.ย 62
25 – 29 เม.ย 62
28 เม.ย. – 02 พ.ค.
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.
01 – 05 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
08 – 12 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
22 – 26 มิ.ย.62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.
29 มิ.ย. – 03 ก.ค.
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
29,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส 5 วัน 3 วัน
CODE : BZF_AZNRT09 TOKYO STRONG PINKMOSS

 

วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกพิงค์มอส ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ Free Day
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
27 เม.ย. – 01 พ.ค.
02 – 06 พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
09 – 13 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
18 – 22 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
23 – 27 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.
01 – 05 มิ.ย.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.
27,999
25,999
24,999
24,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999 15,999
23,999
23,999
23,999
21,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส 5 วัน 3 วัน
CODE : BZF_ZNRT16 เลสโก พาวเวอร์ พิ้งค์มอส

 

วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ทุ่งดอกพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
08 – 12 พ.ค 62
09 – 13 พ.ค 62
10 – 14 พ.ค 62
11 – 15 พ.ค 62
12 – 16 พ.ค 62
13 – 17 พ.ค 62
14 – 18 พ.ค 62
15 – 19 พ.ค 62
20 – 24 พ.ค 62
21 – 25 พ.ค 62
22 – 26 พ.ค 62
23 – 27 พ.ค 62
24 – 28 พ.ค 62
25 – 29 พ.ค 62
26 – 30 พ.ค 62
27 – 31 พ.ค 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย.
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.
20,999
20,999
20,999
19,999
20,999
20,999
20,999
21,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
20,999
20,999
21,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZNRT17 เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์ 

 

วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
สายการบิน LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
05 – 09 มิ.ย.62
06 – 10 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
13 – 17 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.
03 – 07 ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
18 – 22 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
31 ก.ค. – 04 ส.ค.
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
28 ส.ค. – 01 ก.ย.
29 ส.ค. – 02 ก.ย.
30 ส.ค. – 03 ก.ย.
04 – 08 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
26 – 30 ก.ย.62
27 ก.ย. – 01 ต.ค.
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส 5 วัน 3 วัน
CODE : BZF_AZNRT18 เลสโก บลูมมิ่ง พิงค์มอส

 

นาริตะ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกพิงค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
18 – 22 เม.ย 62
19 – 23 เม.ย 62
21 – 25 เม.ย 62
23 – 27 เม.ย 62
26 – 30 เม.ย 62
27 เม.ย. – 01 พ.ค.
29 เม.ย. – 03 พ.ค.
30 เม.ย. – 04 พ.ค.
25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_AZKIX08 FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA  

 

โอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า วัดคินคาคุจิ นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07 – 11 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
05 – 09 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.
03 – 07 ก.ค.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
04 – 08 ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
21,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
22,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_ZKIX09 เลสโก โอซาก้า พาชวนชม 

 

โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย นารา วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
07 – 11 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
19 – 23 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
03 – 07 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
20 – 24 ส.ค.62
04 – 08 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
21,999
19,999
20,999
19,999
19,999
20,999
19,999
23,999
19,999
20,999
19,999
20,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 26 ทัวร์ญี่ปุ่นนาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน 
CODE :BZF_AZNGO03 THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS 

 

นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เส้นทางสายโรแมนติค กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสุ นาโกย่า มิตซุยเอ้าท์เล็ท
สายการบิน JAPAN AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
08 – 12 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
21 – 25 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย.
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,999 บาท
โปรแกรม 27 ทัวร์ญี่ปุ่นนาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_AZNGO06 UNSENN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA 

 

นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตซึโมโต้ เส้นทางสายโรแมนติค กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิออนมอลล์ นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท
สายการบิน Air Asia X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
08 – 12 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
24 – 28 พ.ค.62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
27,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

 

ทัวร์ฮ่องกง