ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก 59,900 บาท

0
2669

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก 49,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก เริ่มต้น 54,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์  ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก เดินชม บ้านฮอบบิท Hobbiton movie set สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Lord of the Ring เยือนเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพที่ เมืองโรโตรัว Rotorua ชิมอาหารพื้นเมืองและชม โชว์ชาวเมารี Maori ชมการแสดงของแกะหลากหลายพันธุ์ที่ อโกรโดม Agrodome ตื่นตาตื่นใจกับ ทะเลสาบเทาโป Lake Taupo ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ล่องเรือชมดาวที่ใต้โลกใน ถ้ำไวโตโม่ Waitomo Glowworm Caves

ทัวร์นิวซีแลนด์

โปรแกรมที่ 1ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 • ชมเมือง – แฮมิลตัน – โรโตรัว – เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม – เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
 • ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
 • รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)
สายการบิน THAI AIRWAYS
โค้ดทัวร์     BGLF_PROKIWI_09_PROMOTION NORTH – 6D4N BY TG AUG – NOV
31–5,21-26 สิงหาคม 2561
28–2,4–9,11–16,18–23,25-30 กันยายน 2561
7-12,8-13 สิงหาคม 2561
2-7 ตุลาคม 2561
6-11,13-18,20-25 พฤศจิกายน 2561
9-14,17-22,18-23 ตุลาคม 2561
ราคา 64,900 บาท
ราคา 64,900 บาท
ราคา 66,900 บาท
 ราคา 67,900 บาท
ราคา 67,900 บาท
ราคา 69,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 64,900 บาท

line-760

โปรแกรมที่ 2ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 • ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
 • ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว
 • ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู – วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
 • เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
 • พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์
 • โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
สายการบิน THAI AIRWAYS
โค้ดทัวร์    BGLF_PROKIWI_11_PROMOTION SOUTH TSS 6D4N – TG AUG – NOV
31–5,21-26 สิงหาคม 2561
28–2,4–9,11–16,18–23,25-30 กันยายน 2561
7-12,8-13 สิงหาคม 2561
2-7 ตุลาคม 2561
6-11,13-18,20-25 พฤศจิกายน 2561
9–14,18–23,17–22 ตุลาคม 2561
ราคา 74,900 บาท
ราคา 74,900 บาท
ราคา 76,900 บาท
ราคา 80,900 บาท
ราคา 80,900 บาท
ราคา 82,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 74,900 บาท

line-760

โปรแกรมที่ 3ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6วัน 4 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 • ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน –ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
 • ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว
 • ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู – วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
 • เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
 • พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์
 • โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน SINGAPORE AIRLINE
โค้ดทัวร์    BGLF_PROKIWI 11 SOUTH TSS 6 D 4 N – SQ
22 – 27 สิงหาคม 2561ราคา 73,800 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 73,800 บาท

line-760

โปรแกรมที่ 4ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ 7 วัน 5 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 • ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
 • ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
 • ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
 • เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 • เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
 • รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์
สายการบิน THAI AIRWAYS
โค้ดทัวร์     BGLF_PROKIWI_04_South North – MFM+KAI -TG
29 กรกฎาคม –4สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม –1 กันยายน 2561

2–8,16–22 กันยายน 2561
7–13 สิงหาคม 2561
4–10,11–17,18-24 พฤศจิกายน 2561
7–13,9–15,21–27 ตุลาคม 2561
ราคา 84,900 บาท
ราคา 84,900 บาท

ราคา 84,900 บาท
ราคา 86,900 บาท
ราคา 91,900 บาท
ราคา 93,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 84,900 บาท

line-760

โปรแกรมที่ 5 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ อะคารัว 7 วัน 5 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 • ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
 • ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู
 • วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
 • เมนูกุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
สายการบิน THAI AIRWAYS
โค้ดทัวร์    BGLF_KIWI_05_South TSS+AKA 7D5N – TG AUG-NOV
29 กรกฎาคม –4สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม –1 กันยายน 2561
2–8,16–22 กันยายน 2561
7–13 สิงหาคม 2561
4–10,11–17,18-24 พฤศจิกายน 2561
7–13,9–15,21–27 ตุลาคม 2561
ราคา 81,900 บาท
ราคา 81,900 บาท
ราคา 81,900 บาท
ราคา 83,900 บาท
 ราคา 85,900 บาท
ราคา 87,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 81,900 บาท

line-760

โปรแกรมที่ 6ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ไคคูร่า 8 วัน 6 คืน
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

 • ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
 • ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
 • ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
 • เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 • เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
 • รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์
 • โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
สายการบิน THAI AIRWAYS
โค้ดทัวร์    BGLF_KIWI_12_South 8D6N MFM+FOX+KAI – TG AUG – NOV
26 สิงหาคม –2 กันยายน 2561
9–16,16–23 กันยายน 2561
5–12 , 11–18 สิงหาคม 2561
4–11,11–18,18–25 พฤศจิกายน 2561
7–14,16–23,21–28 ตุลาคม 2561
ราคา 93,900 บาท
ราคา 93,900 บาท
ราคา 95,900 บาท
ราคา 94,900 บาท
 ราคา 96,900 บาท 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 93,900 บาท

line-760

No 7
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

สายการบิน Q
โค้ดทัวร์     B
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 88,000 บาท

line-760

No 8
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

สายการบิน Q
โค้ดทัวร์     B
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 90,000 บาท

line-760

No 9 
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

สายการบิน T
โค้ดทัวร์     B
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 54,000 บาท

line-760

No 10  
NO-PHOTO

รับส่วนลด 200 บาท

 

สายการบิน T
โค้ดทัวร์     B
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 56,000 บาท

line-760

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก 59,900 บาท

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282