spot_img

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 6,590 บาท วันนี้-ม.ค.2565

ทัวร์ปายทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ราคา 6,590 บาท เที่ยวคุ้ม !!

ทัวร์ปาย บริการท่องเที่ยว ทัวร์ปาย จัดทัวร์ปายทุกเส้นทาง ทัวร์ปายราคาถูก โดยรถตู้ วีไอพี  9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง พาเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอน ชมกระเหรี่ยงคอยาว ทุ่งบัวตอง และอีกหลากหลายสถานที่เราจัดที่พักให้ท่านได้พัก มีน้ำอุ่นและห้องน้ำในตัวทุกห้อง แพคเก็จเที่ยวปาย ราคาพิเศษนี้สามารถเที่ยวแบบส่วนตัวได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (หมายเหตุ แพคเก็จแบบส่วนตัวไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ลูกค้าสามารถจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษหรือสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่หรือคลิกดูราคาตั๋วเพิ่มเติมที่นี่ จองตั๋วเครื่องบิน

คลิ๊กดูแพคเก็จทัวร์ปาย แพคเก็จ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 3,xxx บาท

นอกเหนือจากแพคเก็จแบบส่วนตัว เรายังมีบริการจัดท่องเที่ยวปาย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แบบรถตู้วีไอพี พร้อมเจ้าหน้าที่ไกด์ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน เดินทาง 4 วัน 2 คืน (เดินทางจากกรุงเทพ) ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,590 บาท ต่อท่าน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 6,590 บาท วันนี้-ม.ค.2565

แม่ฮ่องสอน – ปาย- ปางอุ๋ง 4 วัน 2 คืน เที่ยวครบ บริการโดยรถตู้ วีไอพี 9 ที่นั่ง
ไฮไลท์ ที่พักติดถนนคนเดินทั้ง 2 คืน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และชิมอาหารอร่อยๆ อย่างสะดวก ทุกทริปที่เดินทาง ทัวร์ปาย บริการขนมเบรค และน้ำ อาหารเช้า เรามีไกด์หัวหน้าทัวร์คุณภาพดี พิเศษ 1 : พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำในตัว
พิเศษ 2 : บริการอาหารทุกมื้อ (แบบเซตโต๊ะ)
พิเศษ 3 : ลิ้มรสเมนู ขาหมู หมันโถว หรือ ขาหมูยูนาน

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ปาย

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าสัมภาระ
18.30 ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน บริการอาหารว่าง (1)
วันที่ 2 ออบหลวง–สวนสนบ่อแก้ว-ถ้ำแก้วโกมล-กระเหรี่ยงคอยาว-พระธาตุดอยกองมู-วัดจองกลางจองคำ
เช้า ถึง อ.ฮอด อิสระให้ท่านล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาหารเช้า (2) ห้องอาหารอุทยาน หลังอาหารนำ ท่านเที่ยวชม อช.ออบหลวง (Unseen) ความงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น ด้วยการกัด เซาะของแม่น้ำเป็นเวลานับล้านปี จากนั้นนำทุกท่านสู่ สวนสนบ่อแก้ว อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพบรรยากาศทิวสนที่สวยงามดุจสวิสเซอร์แลนด์
เดินทางสู่ถ้ำงามแห่งแม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมล ชมความสวยงามของถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ สีขาวใสแวววาวที่ เคลือบฉาบผนังภายในถ้ำ อันก่อให้เกิดความสวยงามแปลกตา จนถูกขนานนามว่า ถ้ำน้ำแข็ง ซึ่งถูกค้นพบโดยบังเอิญ เมื่อวิศวกรสำรวจเหมืองแร่ของสำนักงานทรัพยากรธรณีแม่ฮ่องสอน ขุดเจาะอุโมงค์เข้าไปตามสายแร่ ลักษณะถ้ำมีผนังแวววาว ยิ่งยามต้องแสงไฟผลึกแร่ดูงดงามดั่งเกล็ดน้ำแข็ง ถ้ำเช่นนี้พบเห็นได้เพียง 3 แห่งในโลก คือ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และประเทศไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านอาหารเก่าแก่ดั้งเดิม แห่งเมืองขุนยวมหลังอาหารเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที)
บ่าย เดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดินทางสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า ชมวิถีชีวิตชาวเผ่าปะด่อง หรือ กระเหรี่ยงคอยาว จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวดอยกองมู ชมทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ 360 องศา
(ช่วงเดือน พฤศจิกายน โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นทุ่งบัวตอง ) อิสระให้ท่านทำกิจกรรมทางศาสนาอาทิ ลอยกระทงคอม ปล่อยกระทงลอยเคราะห์ บูชาธาตุทั้ง 5 สักการะ พระธาตุกองมู พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน ชมภาพพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงาม นำชม วัดจองคำจองกลาง วัดซึ่งมีสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบไทยใหญ่ ในยามค่ำคืนจะมีการประดับไฟอย่างสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (4) ร้านอาหาร หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านเดินชมไนท์มาร์เก็ต
โรงแรม…หรือระดับเดียวกัน (ห้องแอร์ ติดถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน )
วันที่ 3 ปางอุ๋ง-ชิมชาบ้านรักไทย-ภูโคลน-Coffee in Love-วัดน้ำฮู-บ้าสันติชล-สะพานปาย-ถนนคนเดิน
05.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำคณะเดินทางขึ้นสู่ ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านภายในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืน ยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี งดงามจนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองไทย เปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย และเมื่อได้สัมผัสกับแปลงพันธ์ไม้เมืองหนาวหลากสีสันที่ปลูกประดับในโครงการ ฯ ซึงเปรียบเสมือนกับ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ฟากหนึ่งเป็นนิวซีแลนด์ และอีกฝั่งหนึ่ง เป็นสวิสเซอร์แลนด์
จากนั้นนำทุกท่านสู่ หมู่บ้านรักไทย พร้อมบริการอาหารเช้า (5) แบบจีนยูนนาน ชิมสุดยอดชา
10.00 นำทุกท่านเดินทางสู่ ภูโคลนคันทรี่คลับ ให้ท่านได้แช่เท้าในบ่อน้ำร้อนเพื่อความผ่อนคลาย อิสระให้ท่าน ได้สัมผัสกับบริการเพื่อสุขภาพ อาทิ พอกหน้า พอกตัว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (6) ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ พร้อมชมวิวภูเขาสวยๆแบบพาโนรามา
บ่าย เดินทางสู่ เมืองปาย ดินแดนแห่งความใฝ่ฝันของนักเดินทาง เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขาที่ยังคงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเมืองแต่ขณะเดียวกัน เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ กลับเต็มไปด้วยความฝันและรอยเท้านักเดินทางรุ่นก่อน ที่รอคอยให้คนเดินทางรุ่นใหม่ไปเก็บความฝัน ความฝันและ ความสุข กลับมา แวะถ่ายภาพที่ร้าน Coffee in love จุดถ่ายภาพยอดฮิต อิสระให้ท่านชิมกาแฟสดหอมกรุ่น พร้อมเบเกอรี่ รสชาติกลมกล่อม ที่ได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดในปาย
16.30 นำท่านเที่ยวชม วัดน้ำฮู วัดเก่าแก่คู่เมืองปาย สักการะพระเจดีย์ทรงไทยใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดย สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่บรรจุเส้นพระเกศาสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา เมื่อครั้งสงครามประกาศเอกราช จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล เก็บภาพสวยๆที่หมู่บ้านชาวจีนและโล้ชิงช้าไม้ขนาดใหญ่
เย็น รับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารเย็น) (7) เข้าที่พัก จากที่พักสามารถอิสระเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองปาย ได้ตามอัธยาศัย อย่าลืมแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ อาทิ ร้านปายหนาว เขียนโปสการ์ด ชิมโรตีเจ้าอร่อย และอีกมากมายกิจกรรมชิลๆ ที่ปาย
ที่พัก …. หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4 ห้วยน้ำดัง – โปงเดือดป่าแป๋ –พระธาตุลำปางหลวง – ร้านของฝาก-กทม
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 8)
เก็บสัมภาระเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เชิญทุกท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทาง สู่ โป่งเดือดป่าแป๋ ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์ขนาดใหญ่ ที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงมีน้ำพุร้อนพุ่งสู่ผิวดินตลอดเวลา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 9) สดชื่นกับบรรยากาศหอมๆของดอกกล้วยไม้
บ่าย จากนั้นก่อนกลับแวะสักการะ พระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ชมความอัศจรรย์พระธาตุกลับหัวซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand จากนั้นนำท่านเดินทางไปเลือกซื้อของฝาก จากทุกผู้ประกอบการในเมืองลำปางและสินค้าของฝากพื้นบ้าน
จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อมแวะรับประทานอาหาร (อิสระ)
01.00 ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

**โปรแกรม จอยทัวร์ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่าน ขึ้นไป ห้องพักในบรรยากาศแบบ ติดริมน้ำปาย รับประทานอาหารท้องถิ่นเมนูขาหมูหมันโถว เที่ยวโดยรถตู้ Vip เหมาแบบ 9 ท่าน พร้อมไกด์คุณภาพดี ดูแลตลอดเส้นทาง**

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ต่อท่าน
ผู้ใหญ่ เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
22–25 ต.ค.2564 6,590.- 6,590.- 1,500
18–21 พ.ย.2564 6,590.- 6,590.- 1,500
3–6 ธ.ค.2564 6,590.- 6,590.- 1,500
9-13 ธ.ค.2564 6,500.- 6,500.- 1,500
30 ธ.ค.64–2 ม.ค.65 6,900.- 6,900.- 2,000
31 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65 6,900.- 6,900.- 2,500

โปรแกรมทัวร์  ทัวร์ปาย
รีวิวการเดินทางชมทุ่งดอกบัวตอง
 ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน

ทัวร์เชียงใหม่-ปาย ทัวร์เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-320
ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ต.ค.-ม.ค.2565 ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน ต.ค.-ม.ค.2565

 

ตัวอย่างการเดินทาง

จอยทัวร์ปาย

คลิ๊กดูตัวอย่างการเดินทาง ภาพประทับใจ

ค่าใช้จ่ายรวม
รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
อาหารว่าง กระเช้าลูกอม
ค่าอาหาร 8 มื้อ และ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง 1 ท่าน อำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
ค่าบริการไม่รวม   
อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
ดอกไม้ธูปเทียนทองคำเปลว
ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ
เด็กยกกระเป๋า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ปายราคาถูก ตลอดปี 2564 

spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ ปี 2564-2565

ทัวร์ในประเทศ

เรื่องอื่นๆ

ทัวร์ปีใหม่ 2565

โปรโมชั่นยอดนิยม

New Promotion

spot_img

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

New Promotionspot_imgspot_img