ทัวร์ปาย ทัวร์ปายปางอุ๋ง ทัวร์ปายราคาถูก

ทัวร์ปายทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ราคา 6,300 บาท เที่ยวคุ้ม !!

ทัวร์ปาย บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการท่องเที่ยว ทัวร์ปาย ทัวร์ปายราคาถูก จัดทัวร์ปายทุกเส้นทาง โดยรถตู้ วีไอพี  9 ที่นั่ง ทัวร์ปาย บริการอาหารเเบบเซ็ตโต๊ะ ให้คุณลูกค้าได้อิมกันอย่างเต็มที่ พร้อมบริการอาหารว่าง พาเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอน ชมกระเหรี่ยงคอยาว ทุ่งบัวตอง และอีกหลากหลายสถานที่เราจัดที่พักให้ท่านได้พัก ห้องแอร์นอน 2 ท่าน จำนวน 1 คืน ห้องพักลมพัก 2 ท่าน 1 คืน มีน้ำอุ่นทุกห้อง ไฮไลท์ ที่พักติดถนนคนเดินทั้ง 2 คืน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และชิมอาหารอร่อยๆ อย่างสะดวก ทุกทริปที่เดินทาง ทัวร์ปาย บริการขนมเบรค และน้ำ อาหารเช้า เรามีไกด์หัวหน้าทัวร์คุณภาพดีไว้ค่อยดูแลท่านตลอดเส้นทาง

เที่ยวกับทัวร์คุณภาพดี เที่ยวครบ อาหารแบบเซ็ตโตะเต็มอิ่ม บริการอาหารเบรค บนรถ ขนม+ลูกอม+น้ำดืม+ผ้าเย็น ดูแลโดยไกด์ ( มีบัตรไกด์ถูกต้องตามกฎหมาย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คุณภาพดี ค่อยดูแลและบริการท่านตลอดเส้นทาง

**การันตีมีห้องพัก ในบรรยากาศแบบ ติดริมน้ำปาย ออกเดินทางแน่นอน**

วันเดินทางราคาทัวร์/ต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักเดี่ยวที่ว่างจอง
15-18 พฤศจิกา 616,300 1200เต็มเต็ม
22-25 พฤศจิกา 616,300 1200เต็มเต็ม
7-10   ธันวาคม 616,300 1200เต็มเต็ม
28-31 ธันวาคม 61      6,700 1500เหมาเหมา
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62 (ตู้ 1)6,7001500เต็มเต็ม
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62 (ตู้ 2)6,700 150062
30 ธ.ค.61 -2 ม.ค.62 6,700 1500เหมาเหมา

 

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ปาย

รีวิวการเดินทางชมทุ่งดอกบัวตอง >> ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน

ค่าใช้จ่ายรวม
รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
อาหารว่าง กระเช้าลูกอม
ค่าอาหาร 8 มื้อ และ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง 1 ท่าน อำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
ค่าบริการไม่รวม   
ค่าเครื่องดื่ม
อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
ดอกไม้ธูปเทียนทองคำเปลว
ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ
เด็กยกกระเป๋า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

ฝากเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

โปรโมชั่นพิเศษ  ทัวร์ปาย  ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ปายราคาถูก