Sunday, June 23, 2024
spot_img

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 5,999 บาท

ทัวร์ปาย

ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ราคา 5,990 บาท

ทัวร์ปาย บริการท่องเที่ยว ทัวร์ปาย จัดทัวร์ปายทุกเส้นทาง ทัวร์ปายราคาถูก โดยรถตู้ วีไอพี  9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง พาเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอน ชมกระเหรี่ยงคอยาว ทุ่งบัวตอง และอีกหลากหลายสถานที่เราจัดที่พักให้ท่านได้พัก มีน้ำอุ่นและห้องน้ำในตัวทุกห้อง แพคเก็จเที่ยวปาย ร (หมายเหตุ แพคเก็จแบบส่วนตัวไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ สวนดอกไม้แม่ริม ร้านกาแฟ Coffee In  สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย บ้านสันติชล วัดน้ำฮู้ ถนนคนเดินเมืองปาย
04.30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.50 ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD120
08.00 ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
  พาท่านชม วัดป่าดาราภิรมย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
  ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ ทุ่งดอกไม้อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านสวนแม่ริม
  จากนั้น พาท่านเช็คอินชิคๆ ที่ ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านสุดน่ารัก ลัญลักษณ์ของปาย ซึ่งนอกจากที่จะมีเครื่องดื่ม ของทานเล่น และอาหารแล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ อยู่มากมาย ถือแก้วกาแฟพร้อมถ่ายรูปกับวิวต่างๆ บริเวณร้าน รับรองว่าได้รูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน
  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นเพื่อใช้สำเลียงอาวุธและเสบียงข้ามแม่น้ำปาย แต่เดิมทำจากไม้ แต่ว่าเกิดอุทกภัยใหญ่ทำให้สะพานเสียหาย ทางการจึงทำเรื่องของสะพานเหล็กนวรัฐจากเชียงใหม่มาใช้แทน
  จากนั้น เข้าชม บ้านสันติชล ชุมชนที่ตกแต่งจำลองแบบวัฒนธรรมจีน-ยูนนาน ซึ่งเคยมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ ภายในจะมีบ้านดินสีส้ม แสดงถึงภูมิปัญญาของคนจีนในสมัยนั้น และยังมีสินค้าและของที่ระลึก จำหน่าย โดยเฉพาะชา ที่ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านสันติชลแห่งนี้ อีกหนึ่งสถานที่สุดโรแมนติกที่ปัจจุบัน อัดแน่นไปด้วยร้านกาแฟเก๋ๆ และร้านรวงต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามในแบบพื้นเมือง พาท่านชม วัดน้ำฮู้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์อายุราว 500 ปี และยังมีเจดีย์สีทองที่เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บพระเกศาของพระนางสุพรรณกัลยาอีกด้วย
  พาท่านเดินที่ ถนนคนเดินเมืองปาย สโลว์ไลฟ์พร้อมชมวิถีชีวิต กับบรรยากาศสุดฟิน เคล้ากับอากาศที่เย็นสบาย ตลอดสองข้างทางจะมีชาวเมืองปาย นำสินค้า อาหาร มาจำหน่ายกันอย่างเนืองแน่น รวมไปถึงในปัจจุบันยังมีร้านกาแฟ และร้านขนมเกิดขึ้นมาอีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างอิสระ
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย
  ที่พัก โรงแรม YOMA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 จุดชมวิวหยุนไหล  บ้านจ่าโบ  ภูโคลน  หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว  วัดจองคำ วัดจองกลาง
05.30 (ไม่บังคับ) พาท่านชมสู่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดของเมืองปาย โดยคำว่าหยุนไหล ในภาษาจีนแปลว่าหมู่เมฆที่มารวมกัน ที่นอกเหนือจากมีความหมายเกี่ยวกับทะเลหมอกแล้ว ยังมีความหมายกลายๆ ว่าคนจีนยูนนานที่อพยพมาจากหลายทิศทางแต่ก็มารวมตัวกันที่ปาย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้น พาท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ หนึ่งในชุมชนชาวเขา โดยจะมีสินค้าของชาวบ้านขายเล็กๆ น้อยๆ แต่ที่โด่งดังที่สุดคือร้านก๋วยเตี๋ยววิวร้อยล้าน ที่โดดเด่นด้วยการนั่งทานห้อยขาพร้อมชมวิวสุดลูกหูลูกตา หรือจะลิ้มลองกาแฟ ก็ให้ท่านได้อิสระเลือกอุดหนุนได้ตามอัธยาศัย
  จากนั้นแวะ ภูโคลน แหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ โดยที่ภูโคลนแห่งนี้นั้นมีแร่ธาตุหลายชนิดที่เทียบเท่าโคลนจากทะเลสาบเดดซีที่โด่งดัง โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลนธรรมชาติ เพื่อบำรุงผิวพรรณของท่านได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านทรงไทย
  จากนั้น นำท่านชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด อพยพลี้ภัยสงคราวเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้านนักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตและถ่ายรูปกับกระเหรี่ยงคอยาวได้มีลักษณ์เป็นธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นงานหัตถกรรมและของที่ระลึก อาทิ ผ้าทอมือ กำไลเงิน หยก สร้อยคอเครื่องประดับชนเผ่าต่างๆ
  นำท่าน สู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สักการะ พระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดิมมีชื่อว่า วัดปลายดอยประกอบ เนื่องด้วยมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2407 และองค์เล็กสร้างในปี 2417 และด้วยตัวพระธาตุนั้นตั้งอยู่บนดอยจึงท าให้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพได้อย่างสวยงาม
  จากนั้น เดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ชาวเขา อย่างมากมายให้ท่านได้เลือกสรรและยังมีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะเสริมสิริมงคลที่ วัดจองกลาง-จองคำซึ่งเปรียบเสมือนวัดแฝดและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ ที่มีความแปลกและงดงามมาก
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไข่มุก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  ที่พัก โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท
วันที่ 3 ปางอุ๋ง  บ้านรักไทย สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสไตล์จีน-ยูนนาน
  ลักษณ์ที่สุด ด้วยที่แห่งนี้เคยเป็นที่
อยู่ของอดีตทหารจีนก๊กมินตั๊ง จึง
ทำให้บรรยากาศของสถานที่แห่ง
นี้นั้นเหมือนราวกับไม่ได้อยู่ประ
เทศไทย ให้ท่านได้เก็บภาพบรร
ยากาศของบ้านรักไทยอย่างไม่
รีบเร่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสายน้ำปาย
  สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่
18.10 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9
19.15 ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

โหลดโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ปาย

ดูรายละเอียดทัวร์อื่นๆ ทัวร์ภาคเหนือ

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กก.และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

จอยทัวร์ปาย

คลิ๊กดูตัวอย่างการเดินทาง ภาพประทับใจ

โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์ปายราคาถูก ตลอดปี 2564 

โค้ดทัวร์

Join Tour

ส่วนลด

ลด 200 บาท

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ที่พักน่าน-ปัว

ที่พักน่าน ที่พักปัว มัดจำ 500 บาท วิวหลักล้านสไตล์นอร์ดิก 

ก.พ.67-ม.ค.68
Voucher เลือกวันเข้าพักได้
ฟรี Afternoon Tea
1,800

ต่อท่าน

รถตู้-กระบี่

รถตู้เชียงใหม่ รถรับส่งสนามบิน เชียงใหม่ รถตู้พาเที่ยว

ตลอดปี
Van 1
Van 1
500

ต่อท่าน

เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน

ต่อท่าน

ทัวร์น่าน

ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน ราคา 4,999...

ก.ค.2565
MNBS04
ลด 200 บาท
4,999

ต่อท่าน

spot_img