Thursday, November 30, 2023

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า-พุกามพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอว์
3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
4 รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
08 – 11 ธันวาคม 2566 16,990
30 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67 18,990
25 – 28 มกราคม 2567 15,990
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 16,990
21 – 24 มีนาคม 2567 15,990

โค้ดทัวร์ ZGMDL-23028M
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์พม่า

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

ZGMDL-23028M

จอยทัวร์ ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุ๊ปส่วนตัว ราคาพิเศษ

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ที่พักน่าน-ปัว

ที่พักน่าน ที่พักปัว มัดจำ 500 บาท วิวหลักล้านสไตล์นอร์ดิก 

1 คืน
ก.พ.67-ม.ค.68
ไม่รวม

โค้ด

Voucher เลือกวันเข้าพักได้
ฟรี Afternoon Tea
1,800

เริ่มต้น/ท่าน

ฮ่องกง-พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
3 วัน 2 คืน
5-7 มี.ค.66
การบินไทย

โค้ด

TGH4
ลด 200 บาท
22,899

เริ่มต้น/ท่าน

มาเลเซีย-สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Air Asia

โค้ด

ลด 200 บาท
16,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img
spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ

เพิ่มเพื่อนรับส่วนลด @bestfriend

เพิ่มเพื่อน