ทัวร์พม่า เริ่มต้น 4,994 บาท โปรโมชั่นตลอดปี 2561-2562

1391
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 9,900 บาท

 

ทัวร์พม่า ราคาถูก โปรโมชั่นตลอดปี 2561-2562

ทัวร์พม่า บริการจัดท่องเที่ยวทุกเส้นทาง ทุกสายการบิในราคาพิเศษ ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า จัดทัวร์พม่า แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ !!! นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

โปรแกรมที่ 1ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
 

 

 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
สายการบิน  NOK AIR
โค้ดทัวร์      BOF_พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3883 JUN-AUG (2018)
05 สิงหาคม 61 (อาทิตย์)
07 สิงหาคม 61
08 สิงหาคม 61
09 สิงหาคม 61
14 สิงหาคม 61
15 สิงหาคม 61
16 สิงหาคม 61
28 สิงหาคม 61
29 สิงหาคม 61
30 สิงหาคม 61
ราคา 4,554 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
ราคา 3,883 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 3,883 บาท

โปรแกรมที่ 2ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
สายการบิน Nok Air
โค้ดทัวร์     BOF_พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 SEP (2018)
02 กันยายน 61
11 กันยายน 61
12 กันยายน 61
18 กันยายน 61
19 กันยายน 61
20 กันยายน 61
25 กันยายน 61
26 กันยายน 61
27 กันยายน 61
ราคา 4,554 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
ราคา 3,993 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 3,993 บาท

โปรแกรมที่ 3ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด
• ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
• ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
• ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
• ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
• อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
• เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
สายการบิน Nok Air
โค้ดทัวร์     BGF_DD001 สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด (DD)
วันที่ 21 / 22 / 30 ก.ค. 61
วันที่ 27 / 29 ก.ค. 61
วันที่ 03 /08/09 /10 /17/24/31 ส.ค.61
วันที่ 04 /05/ 11/ 18/ 19/ 25/ 26 ส.ค. 61
วันที่ 13 ส.ค.61
วันที่ 01 / 02 / 08 / 09 / 15 / 16 ก.ย.61
วันที่ 22 / 23 / 29 / 30 ก.ย. 61
วันที่ 07 / 14 / 21 / 28 ก.ย. 61
ราคา 5,491 บาท
ราคา 5,691 บาท
ราคา 4,991 บาท
ราคา 5,491 บาท
ราคา 5,691 บาท
ราคา 5,491 บาท
ราคา 5,491 บาท
ราคา 4,991 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 4,991 บาท

โปรแกรมที่ 4ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า 2 วัน 1 คืน
ไหว้พระ 9 วัด ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า)
พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี
ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
สายการบิน เมียนมาร์ เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
โค้ดทัวร์     BOF_ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า 2 วัน 1 คืน 6556 UB AUG 2018
03-04 สิงหาคม 61
04-05 สิงหาคม 61
05-06 สิงหาคม 61
10-11 สิงหาคม 61
11-12 สิงหาคม 61
12-13 สิงหาคม 61
17-18 สิงหาคม 61
18-19 สิงหาคม 61
19-20 สิงหาคม 61
24-25 สิงหาคม 61
25-26 สิงหาคม 61
26-27 สิงหาคม 61
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,556 บาท
ราคา 6,996 บาท
ราคา 6,556 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 6,556 บาท

โปรแกรมที่ 5พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
 

 

• ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
• ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
• ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
• สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต)
• ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
• อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
• พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United
• เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
สายการบิน  Nok Air
โค้ดทัวร์      BGF_DD002 สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน  (DD)
25-26 กรกฎาคม 61
26-27 กรกฎาคม 61
27-28 กรกฎาคม 61
28-29 กรกฎาคม 61
29-30 กรกฎาคม 61
02-03 สิงหาคม 61
03-04 สิงหาคม 61
05-06 สิงหาคม 61
08-09 สิงหาคม 61
09-10 สิงหาคม 61
10-11 สิงหาคม 61
11-12 สิงหาคม 61
12-13 สิงหาคม 61
16-17 สิงหาคม 61
17-18 สิงหาคม 61
18-19 สิงหาคม 61
19-20 สิงหาคม 61
23-24 สิงหาคม 61
24-25 สิงหาคม 61
25-26 สิงหาคม 61
26-27 สิงหาคม 61
29-30 สิงหาคม 61
30-31 สิงหาคม 61
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
01-02 กันยายน 61
02-03 กันยายน 61
06-07 กันยายน 61
07-08 กันยายน 61
08-09 กันยายน 61
09-10 กันยายน 61
12-13 กันยายน 61
13-14 กันยายน 61
14-15 กันยายน 61
15-16 กันยายน 61
16-17 กันยายน 61
19-20 กันยายน 61
20-21 กันยายน 61
21-22 กันยายน 61
22-23 กันยายน 61
23-24 กันยายน 61
26-27 กันยายน 61
27-28 กันยายน 61
28-29 กันยายน 61
29-30 กันยายน 61
30 ก.ย. – 1 ต.ค. 61
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 6,900 บาท

โปรแกรมที่ 6YANGON บุญทุ่ม 2 วัน 1 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา -พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น –ย่างกุ้ง -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – สนามบินย่างกุ้ง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯHilight !!! ชุดของสมนาคุณ พัด-ถุงผ้า // นมัสการ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า // พักย่างกุ้ง 1 คืน//ขอพรเทพทันใจ+พระนอนตาหวาน // พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน AIR ASIA
โค้ดทัวร์     BZF_RGN05 YANGON…บุญทุ่ม 2D1N BY FD – (SEP-OCT’18)
23 – 24 กันยายน 61
30 ก.ย. – 01 ต.ค. 61
01 – 02 ตุลาคม 61
08 – 09 ตุลาคม 61
28 – 29 ตุลาคม 61
29 – 30 ตุลาคม 61
ราคา 6,888 บาท
ราคา 6,888 บาท
ราคา 6,888 บาท
ราคา 6,888 บาท
ราคา 7,888 บาท
ราคา 7,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 6,888 บาท

โปรแกรมที่ 7สุขใจ…MYANMAR 2 วัน 1 คืน
 

 

โปรโมชั่น แชท & แชร์
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – สนามบินย่างกุ้ง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
โค้ดทัวร์     BZF_RGN06 – สุขใจ…MYANMAR 2D1N BY 8M (OCT-MAR 19)
06 – 07 ตุลาคม 61
03 – 04 พฤศจิกายน 61
10 – 11 พฤศจิกายน 61
17 – 18 พฤศจิกายน 61
24 – 25 พฤศจิกายน 61
01 – 02 ธันวาคม 61
09 – 10 ธันวาคม 61
15 – 16 ธันวาคม 61
22 – 23 ธันวาคม 61
12 – 13 มกราคม 62
18 – 19 มกราคม 62
26 – 27 มกราคม 62
04 – 05 กุมภาพันธ์ 62
08 – 09 กุมภาพันธ์ 62
18 – 19 กุมภาพันธ์ 62
23 – 24 กุมภาพันธ์ 62
02 – 03 มีนาคม 62
09 – 10 มีนาคม 62
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 8,599 บาท

โปรแกรมที่ 8ทันใจ…YANGON 2 วัน 1 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี –วัดไจ้คะวาย –พระราชวังบุเรงนอง –เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – สนามบินย่างกุ้ง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
สายการบิน  Air Asia
โค้ดทัวร์      BZF_RGN07 ทันใจ…YANGON 2D1N BY FD (DEC-MAR 19)
08 – 09 ธันวาคม 61
09 – 10 ธันวาคม 61
30 – 31 ธันวาคม 61
31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
19 – 20 มกราคม 62
26 – 27 มกราคม 62
05 – 06 กุมภาพันธ์ 62
18 – 19 กุมภาพันธ์ 62
23 – 24 กุมภาพันธ์ 62
09 – 10 มีนาคม 62
16 – 17 มีนาคม 62
30 – 31 มีนาคม 62
ราคา 9,599 บาท
ราคา 9,599 บาท
ราคา 10,599 บาท
ราคา 10,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 7,999 บาท
ราคา 7,999 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,599 บาท
ราคา 8,999 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 7,999 บาท

โปรแกรมที่ 9ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน พัก 5 ดาว

โปรโมชั่น แชท & แชร์
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ
สายการบิน  Nok Air (DD)
โค้ดทัวร์      BBF_MMR01 ทัวร์พม่า 2 วัน 12 คืน พัก 5 ดาว DD_MAY-SEP18
31 ก.ค. -1 ส.ค.61
07-08 สิงหาคม 61
14-15 สิงหาคม 61
21-22 สิงหาคม 61
28-29 สิงหาคม 61
04-05 กันยายน 61
11-12 กันยายน 61
18-19 กันยายน 61
25-26 กันยายน 61
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 7,900 บาท

โปรแกรมที่ 10มหัศจรรย์…เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
วันที่ 2 ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
สายการบิน Nok Air (DD)
โค้ดทัวร์     BBF_MMR014 มหัศจรรย์ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ JUN-SEP18
07-08 สิงหาคม 61
14-15 สิงหาคม 61
21-22 สิงหาคม 61
28-29 สิงหาคม 61
04-05 กันยายน 61
11-12 กันยายน 61
18-19 กันยายน 61
25-26 กันยายน 61
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
ราคา 6,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 6,900 บาท

โปรแกรมที่ 11มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน

โปรโมชั่น แชท & แชร์
รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท

 

 

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน
ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวัดกุโสดอเมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
สายการบิน  Air Asia
โค้ดทัวร์      BBF_MMR031 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน _JUL-DEC18
04-05 สิงหาคม 61
24-25 สิงหาคม 61
01-02 กันยายน 61
08-09 กันยายน 61
15-16 กันยายน 61
22-23 กันยายน 61
29-30 กันยายน 61
06-07 ตุลาคม 61
27-28 ตุลาคม 61
03-04 พฤศจิกายน 61
10-11 พฤศจิกายน 61
17-18 พฤศจิกายน 61
23-24 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย.-1 ธ.ค.61
01-02 ธันวาคม 61
08-09 ธันวาคม 61
14-15 ธันวาคม 61
15-16 ธันวาคม 61
21-22 ธันวาคม 61
22-23 ธันวาคม 61
ราคา 7,900 บาท
ราคา 8,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 8,900 บาท
ราคา 8,900 บาท
ราคา 8,900 บาท
ราคา 8,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 8,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
ราคา 7,900 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 7,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปี 2561-2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก