ทัวร์พม่า เริ่มต้น 2,987 บาท ตลอดปี 2562-2563

6238

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 2,987 บาท ทัวร์พม่าราคาถูก ตลอดปี 2562-3563

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 2,987 บาท ราคาพิเศษ ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์พม่า บริการจัดท่องเที่ยวทุกเส้นทางในราคาพิเศษ ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า จัดทัวร์พม่า แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริปการเดินทางพร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง 

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง 
อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

โปรแกรม 1 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1 วัน
โค้ดทัวร์ BFNF_FT-RGN FD03X

 

ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) พระหินอ่อน พระงาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ ร้านหยกพม่า ย่างกุ้ง
พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารเมียนมาร์ตันตำรับที่ร้าน Padonmar
โดยสายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
17 ก.ย.62
19 ก.ย.62
23 ก.ย.62
24 ก.ย.62
25 ก.ย.62
26 ก.ย.62
30 ก.ย.62
01 ต.ค.62
02 ต.ค.62
03 ต.ค.62
07 ต.ค.62
08 ต.ค.62
09 ต.ค.62
10 ต.ค.62
15 ต.ค.62
16 ต.ค.62
17 ต.ค.62
21 ต.ค.62
22 ต.ค.62
24 ต.ค.62
28 ต.ค.62
29 ต.ค.62
30 ต.ค.62
04 ต.ค.62
05 ต.ค.62
06 ต.ค.62
07 ต.ค.62
12 ต.ค.62
13 ต.ค.62
14 ต.ค.62
19 ต.ค.62
20 ต.ค.62
21 ต.ค.62
26 ต.ค.62
27 ต.ค.62
28 ต.ค.62
2,987
3,299
2,987
2,987
2,987
2,987
2,987
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,499
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,499
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,987 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน  
โค้ดทัวร์ BZF ZRGN11  

 

สนามบินดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
โดยสายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
16-18 ม.ค.63
23-25 ม.ค.63
30 ม.ค.-01 ก.พ.
13-15 ก.พ.63
20-22 ก.พ.63
27-29 ก.พ.63
05-07 มี.ค.63
11-13 มี.ค.63
12-14 มี.ค.63
19-21 มี.ค.63
26-28 มี.ค.63
01-03 เม.ย.63
02-04 เม.ย.63
22-24 เม.ย.63
23-25 เม.ย.63
29 เม.ย.-01 พ.ค.
07-09 พ.ค.63
14-16 พ.ค.63
21-23 พ.ค.63
28-30 พ.ค.63
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
8,999
8,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 8.999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์ : BOF พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ+เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
01 ต.ค.62
02 ต.ค.62
03 ต.ค.62
08 ต.ค.62
09 ต.ค.62
10 ต.ค.62
15 ต.ค.62
16 ต.ค.62
17 ต.ค.62
22 ต.ค.62
24 ต.ค.62
25 ต.ค.62
29 ต.ค.62
30 ต.ค.62
31 ต.ค.62
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,992 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์ : BOF พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”+ “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
05 ต.ค.62
06 ต.ค.62 
19 ต.ค.62
20 ต.ค.62
23 ต.ค.62
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 3,993 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์ : BBIF_JT01 

 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
15 ส.ค.62
22 ส.ค.62
29 ส.ค.62
05 ก.ย.62
12 ก.ย.62
19 ก.ย.62
26 ก.ย.62
03 ต.ค.62
10 ต.ค.62
17 ต.ค.62
24 ต.ค.62
31 ต.ค.62
3,999
3,999
3,999
4,499
2,999
2,999
2,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 6 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรีย 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์  BZF ZRGN04

 

ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน -พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง- เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
พิเศษ !! .. องค์เทพทันใจ …. พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว
นั่งกระเช้าขึ้นเขา 1 ขา อาหารจุดหนักจัดเต็ม บุฟเฟ่ต์นานาโรงแรม 
กุ้งแม่น้ำเผา + ชาบู hot pot
โดยสายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
18-20 ต.ค.62
30 ต.ค.-01 ต.ค.
31 ต.ค.-02 พ.ย.
01-03 พ.ย.62
08-10 พ.ย.62
15-17 พ.ย.62
16-18 พ.ย.62
21-28 พ.ย.62
22-24 พ.ย.62
23-25 พ.ย.62
28-30 พ.ย.62
29 พ.ย.-01 ธ.ค.
26-28 ธ.ค.62
09-11 ม.ค.63
13,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
13,999
11,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
CODE: BZF ZRGN06

 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน – พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง 

ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ สัการะ 3 มหาบูชาสถาน ของชาวพม่า
พิเศษนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นพระธาตุ

ของสมณาคุณ องค์เทะทันใจท่านละ 1 องค์/ร่ม
ร่วมพิธีเทินพระธาตุวัดเจดีย์คาบาเอ

โดยสายการบิน AIR ASIA  
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
10-12 ต.ค.62
11-13 ต.ค.62
12-14 ต.ค.62
17-19 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
24-26 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
26-28 ต.ค.62
31 ต.ค.-02 พ.ย. 
02-04 พ.ย.62
07-09 พ.ย.62
09-11 พ.ย.62
14-16 พ.ย.62
21-23 พ.ย.62
28-30 พ.ย.62
30 พ.ย.-02 ธ.ค
05-07 ธ.ค.62
06-08 ธ.ค.62
13-15 ธ.ค.62
14-16 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
21-23 ธ.ค.62
26-28 ธ.ค.62
27-29 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-01 ม.ค. 
31 ธ.ค.-02 ม.ค. 
09-11 ม.ค.63
10-12 ม.ค.63
11-13 ม.ค.63
9,999
11,999
12,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
10,999
10,999
10,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZRGN09

 

สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน – พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
ร่วมพิธีสุดมงคล เทินพระธาตุวัดคาบาเอชพักอินทร์แขวน 1 คืน
ขอพรเทพทันใจ และทพกระซิบ สักการะพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
โดยสายการบิน Myanmar Airways
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
20-22 ต.ค.62 
27-29 ต.ค.62 
01-03 พ.ย.62 
08-10 พ.ย.62
10-12 พ.ย.62
12-14 ธ.ค.62
22-24 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
12,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์พม่า 1 วัน  
โค้ดทัวร์ BBF_JT01 พม่า 1 วัน  

 

กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–วัดพระหินอ่อน – ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
03 ต.ค.62
10 ต.ค.62
17 ต.ค.62
24 ต.ค.62
31 ต.ค.62
2,999
3,999
3,999
3,999
3,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์  BBF JT01 SL

 

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน –วัดหงาทัตยี – เทพทันใจ -เทพกระซิบ-วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
30 ต.ค.62
31 ต.ค.62
02 พ.ย.62
07 พ.ย.62
09 พ.ย.62
14 พ.ย.62
16 พ.ย.62
21 พ.ย.62
23 พ.ย.62
28 พ.ย.62
30 พ.ย.62
07 ธ.ค.62
12 ธ.ค.62
14 ธ.ค.62
19 ธ.ค.62
21 ธ.ค.62
26 ธ.ค.62
28 ธ.ค.62
2,999
2,999
4,999
3,999
4,999
3,999
4,999
3,999
4,999
3,999
4,999
4,999
3,999
4,999
3,999
4,999
3,999
4,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBF MMR04 FD 

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Asia
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17-19 ส.ค.62
24-26 ส.ค.62
31-02 ก.ย.62
07-09 ก.ย.62
14-16 ก.ย.62
21-23 ก.ย.62
28-30 ก.ย.62
05-07 ต.ค.62
12-14 ต.ค.62
02-04 พ.ย.62
09-11 พ.ย.62
16-18 พ.ย.62
23-25 พ.ย.62
30-02 ธ.ค.62
05-07 ธ.ค.62
06-08 ธ.ค.62
07-09 ธ.ค.62
08-10 ธ.ค.62
13-15 ธ.ค.62
14-16 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
21-23 ธ.ค.62
27-29 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
30-01 ม.ค.63
31-02 ม.ค.63
10-12 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
24 -26 ม.ค.63
31-02 ก.พ.63
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
14,900
12,900
13,900
12,900
13,900
11,900
13,900
13,900
13,900
14,900
12,900
11,900
12,900
12,900
14,900
13,900
14,900
15,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBF_MMR04_SL_AUG-DEC19 

 

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
03-05 ต.ค.62
04-06 ต.ค.62
10-12 ต.ค.62
11-13 ต.ค.62
17-19 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
24-26 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
31-02 พ.ย.62
01-03 พ.ย.62
06-08 พ.ย.62
07-09 พ.ย.62
08-10 พ.ย.62
14-16 พ.ย.62
15-17 พ.ย.62
20-22 พ.ย.62
21-23 พ.ย.62
22-24 พ.ย.62
28-30 พ.ย.62
29-01 ธ.ค.62
02-04 ธ.ค.62
05-07 ธ.ค.62
12-14 ธ.ค.62
13-15 ธ.ค.62
19-21 ธ.ค.62
20-22 ธ.ค.62
26-28 ธ.ค.62
27-29 ธ.ค.62
8,999
9,900
8,999
11,900
8,999
10,900
8,999
11,900
8,999
11,900
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
10,900
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
11,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

 

มีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากคุณลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่เบอร์ 02-1835623, 094-5707755, 089-6133915,082-3550282

ฝากกดติดตามด้วยนะครับ

ทัวร์พม่า โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์พม่าราคาถูก ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ฮ่องกง