ทัวร์พม่า เริ่มต้น 3,993 บาท

5011

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 3993 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 3,993 บาท ทัวร์พม่า ราคาพิเศษ !!

ทัวร์พม่า บริการจัดท่องเที่ยวทุกเส้นทาง ทุกสายการบินในราคาพิเศษ ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า จัดทัวร์พม่า แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง 

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง และหากต้องการบัตรส่วนลดคิงพาวเวอร์ ลด 15-30% กรุณาแจ้งเซลก่อนเดินทางทุกครั้ง (รับฟรี)

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

โปรแกรม 1 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1 วัน
โค้ดทัวร์ BFNF_FT-RGN FD03X

 

ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) พระหินอ่อน พระงาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ ร้านหยกพม่า ย่างกุ้ง
พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารเมียนมาร์ตันตำรับที่ร้าน Padonmar
โดยสายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
29 ส.ค. 62
02 ก.ย. 62
03 ก.ย. 62
04 ก.ย. 62
05 ก.ย. 62
09 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
01 ต.ค. 62
02 ต.ค. 62
03 ต.ค. 62
07 ต.ค. 62
08 ต.ค. 62
09 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62
04 พ.ย. 62
05 พ.ย. 62
06 พ.ย. 62
07 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62
26 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
2,999
2,987
2,987
2,987
2,987
2,987
2,987
2,987
2,999
2,987
2,987
3,299
2,987
2,987
2,987
2,987
2,987
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,499
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,499
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
3,299
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,987 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์พม่า 1 วัน  
โค้ดทัวร์ : BOF พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”+ “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
03 ก.ย. 62
04 ก.ย. 62
05 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
3,993
3,993
2,992
2,992
2,992
3,993
3,993
2,992
2,992
2,992
3,993
3,993
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2.992 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์ : BOF พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”+ “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
01 ต.ค. 62
02 ต.ค. 62
03 ต.ค. 62
08 ต.ค. 62
09 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,992 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์ : BOF พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”+ “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
05 ต.ค. 62 (เสาร์)
06 ต.ค. 62 (อาทิตย์)
19 ต.ค. 62 (เสาร์)
20 ต.ค. 62 (อาทิตย์)
23 ต.ค. 62 (วันปิยมหาราช)
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 3,993 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์พม่า 1 วัน 
โค้ดทัวร์ : BBIF_JT01_มหัศจรรย์พม่าไหว้พระ 5 วัด

 

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
15 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62
05 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62
03 ต.ค.62
10 ต.ค.62
17 ต.ค.62
24 ต.ค.62
31 ต.ค.6
3,999
3,999
3,999
4,499
2,999
2,999
2,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ : BOF พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน

 

พม่า…สิเรียม…ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
“มหาเจดีย์ชเวดากอง” 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพรนัตโบโบยี “เทพทันใจ+เทพกระซิบ” / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิเรียม “เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา” นมัสการพระอุปคุต,พระพุทธรูป 5 ต่อ
เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
โดยสายการบิน เมียนมาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
6-7 มิ.ย. 62
10-11 มิ.ย. 62
12-13 มิ.ย. 62
13-14 มิ.ย. 62
18-19 มิ.ย. 62
19-20 มิ.ย. 62
20-21 มิ.ย. 62
25-26 มิ.ย. 62
27-28 มิ.ย. 62
5,995
5,995
5,995
5,995
5,995
5,995
5,995
5,995
5,995
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 5,995 บาท
โปรแกรม5 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ BOF_9DD พม่าย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด

 

ไหว้พระ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี
เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี / ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
01-02 มิ.ย.62
08-09 มิ.ย.62
17-18 ส.ค.62
31 ส.ค.-01 ก.ย.
6,776
6,776
6,776
6,776
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 6,779 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ :BZF_BZRGN10._GLORY MYANMAR2D1N 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – สนามบินย่างกุ้ง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
27-28 เม.ย.62
11-12 พ.ค.62
18-19 พ.ค.62
19-20 พ.ค.62
25-26 พ.ค.62
7,999
7,999
8,999
8,999
7,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_BZRCN01_LUXURY MYANMAR 

 

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 • วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจ้คะวาย – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
27 – 29 เม.ย.62
28 – 30 เม.ย.62
29 เม.ย.-01 พ.ค. 
30 เม.ย.-02 พ.ค. 
01 – 03 พ.ค.62
02 – 04 พ.ค.62
03 – 05 พ.ค.62
04 – 06 พ.ค.62
05 – 07 พ.ค.62
06 – 08 พ.ค.62
07 – 09 พ.ค.62
08 – 10 พ.ค.62
09 – 11 พ.ค.62
10 – 12 พ.ค.62
11 – 13 พ.ค.62
12 – 14 พ.ค.62
13 – 15 พ.ค.62
14 – 16 พ.ค.62
15 – 17 พ.ค.62
16 – 18 พ.ค.62
17 – 19 พ.ค.62
18 – 20 พ.ค.62
19 – 21 พ.ค.62
23 – 25 พ.ค.62
24 – 26 พ.ค.62
25 – 27 พ.ค.62
26 – 28 พ.ค.62
30 พ.ค.-01 มิ.ย.
31 พ.ค.-02 มิ.ย.
07 – 09 มิ.ย.62
08 – 10 มิ.ย.62
13 – 15 มิ.ย.62
14 – 16 มิ.ย.62
15 – 17 มิ.ย.62
20 – 22 มิ.ย.62
21 – 23 มิ.ย.62
22 – 24 มิ.ย.62
27 – 29 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 
04 – 06 ก.ค.62
05 – 07 ก.ค.62
06 – 08 ก.ค.62
12 – 14 ก.ค.62
13 – 15 ก.ค.62
14 – 16 ก.ค.62
15 – 17 ก.ค.62
16 – 18 ก.ค.62
19 – 21 ก.ค.62
20 – 22 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
27 – 29 ก.ค.62
28 – 30 ก.ค.62
02 – 04 ส.ค.62
03 – 05 ส.ค.62
09 – 11 ส.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
11 – 13 ส.ค.62
16 – 18 ส.ค.62
17 – 19 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
24 – 26 ส.ค.62
29 – 31 ส.ค.62
30 ส.ค.-01 ก.ย. 
31 ส.ค.-02 ก.ย. 
05 – 07 ก.ย.62
06 – 08 ก.ย.62
07 – 09 ก.ย.62
12 – 14 ก.ย.62
13 – 15 ก.ย.62
14 – 16 ก.ย.62
19 – 21 ก.ย.62
20 – 22 ก.ย.62
21 – 23 ก.ย.62
12,999
11,999 8,999
11,999 8,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
11,999
11,999
12,999
12,999
11,999
10,999
10,999
11,999
11,999
13,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
12,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF BZMDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN4D3N

 

 • วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย์
 • วันที่สอง เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
 • วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม – วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ
 • วันที่สี่ เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 07 เม.ย.62
09 – 12 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
13 – 16 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
26 – 29 ก.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
14,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF BZF BZMDL01 LUCKY MANDALAY BAGAN

 

 • วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์บูพญา – ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ
 • วันที่สอง เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี – มัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง
 • วันที่สาม มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพ ฯ 
โดยสายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
10 – 12 พ.ค.62
18 – 20 พ.ค.62
14 – 16 มิ.ย.62
28 – 30 มิ.ย.62
15 – 17 ก.ค.62
26 – 28 ก.ค.62
10 – 12 ส.ค.62
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
11,999
12,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCF_EASY LUCKY IN MYANMAR3D2N

 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 • วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่ 3 ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก – พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแนล
พิเศษ !! เมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ
แจกฟรี !! ชุดอิ่มบุญ ถุงผ้า ร่มพับ โสร่ง หนังสือสวดมนต์

โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
28-30 เม.ย.62
05-07 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
19-21 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
12,900
12,900
11,900
12,900
12,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 11,900 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน
โค้ดทัวร์ BBF BT-JT01_DD_APR-JUN19

 

กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ– ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ
ทัวร์พม่าไหว้พระวัดดัง ไหว้พระสวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
02 พ.ค.62
09 พ.ค.62
16 พ.ค.62
23 พ.ค.62
30 พ.ค.62
06 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62
27 มิ.ย.62
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 4,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากคุณลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่เบอร์ 02-1835623,094-5707755,089-6133915,082-3550282

 

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ฮ่องกง