ทัวร์พม่า เริ่มต้น 4,995 บาท ทัวร์พม่าราคาถูก ปี 2562

2533
  • 1
    Share

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก เริ่มต้น 4995 บาท

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 4,995 บาท ทัวร์พม่า ราคาพิเศษ !!

ทัวร์พม่า บริการจัดท่องเที่ยวทุกเส้นทาง ทุกสายการบินในราคาพิเศษ ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า จัดทัวร์พม่า แบบกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริป พร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ !!! นั่งรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

โปรแกรม 1 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 Day
CODE : BPF_(RGN-PM01-SL)PRAY MYANMAR

 

ดอนเมือง ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปหงาทัตจี พระหินอ่อน สนามบิน
สายการบิน THAI LION AIR (SL)
พิเศษ @bestfriend ลด 000 บาท
11 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678
3,678

โปรแกรมทัวร์…

เริ่ม 3,678 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 Day
CODE : BOF_พม่า ย่างกุ้ง

 

สนามบินดอนเมือง เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดสก๊อต สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน  NOK AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 000 บาท
12 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
3,883
3,883
3,883
3,883
3,883
4,554
3,883
3,883
3,883
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 3,883 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 Day 
CODE : BOF_วันเดียวก็เที่ยวพม่าได้ FD3773  

 

สนามบินดอนเมือง เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดสก๊อต สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
2 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62
17 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62
4,554
4,554
4,554
4,554
4,554
4,554
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 3,773 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์พม่า นมัสการ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ 3 Day 2 NIGHTS
CODE : BPF_(RGN-DL02-FD) DELUXE MYANMAR

 

กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาฯ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ วัดไจ้คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ย่างกุ้ง พระนอนเจ๊าทัตจี ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท 
01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62
09-11 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
16-18 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
21-23 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย.
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,500 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์พม่า หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 Day 1 NIGHTS 
CODE : BPF_(RGN_FF01-SL) เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR

 

สุวรรณภูมิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่ากระเช้าขึ้นพระธาตุ 1 เที่ยว) พระธาตุอินทร์แขวน วัดพระไฝเลื่อน หงสาวดี วัดไจ๊ทะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธรูป 4 ทิศ สุวรรณภูมิ
สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 
 
19-20 พ.ค. 62
10-11 ส.ค. 62
11-12 ส.ค. 62
8,499
8,499
8,499
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,499 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์พม่า นมัสการ 6 มหาบูชาสถาน 6 DAY 5 NIGHTS
CODE : BPF_(RGN-GM01-SL) GRAND MYANNAR

 

ดอนเมือง ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนูหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์พุกาม พุกาม มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเป่ง พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอร์ วิหารชเวนันดอร์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี อินเล ทะเลสาบอินเล วัดพองตองอู (พระบัวเข็ม) หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม วัดแมวกระโดด อินเล ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
21-26 ก.พ. 62
07-12 มี.ค. 62
21-26 มี.ค. 62
29,900
29,900
29,900
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
CODE : BPF_(RGN-HL02-FD) HELLO MYANMY

 

กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาฯ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ วัดไจ้คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ย่างกุ้ง พระนอนเจ๊าทัตจี ตลาดสก๊อต พระพุทธรูปหงาทัตจี ช้างเผือก กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
05-07 เม.ย. 62
06-08 เม.ย. 62
12-14 เม.ย. 62
13-15 เม.ย. 62
14-16 เม.ย. 62
15-17 เม.ย. 62
19-21 เม.ย. 62
20-22 เม.ย. 62
26-28 เม.ย. 62
27-29 เม.ย. 62
03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
10-12 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
17-19 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
24-26 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
01-03 มิ.ย. 62
08-10 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-01 ก.ค 62
12-14 ก.ค. 62
14-16 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
27-29 ก.ค. 62
03-05 ส.ค. 62
09-11 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย.62
06-08 ก.ย. 62
13-15 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62
11,999
12,500
12,500
12,500
12,500
11,555
11,555
11,555
11,555
11,555
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,900
12,900
12,900
13,900
11,999
12,900
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,888 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม 3 วัน 2 คืน
CODE : BPF_(RGN-LM01-SL)LIKE MYANMYR

 

กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาฯ วัดไจ้คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปงาทัตจี วัดบารมี วัดพระหินอ่อน โรงช้างเผือก กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62
09-11 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62

9,999
9,999
11,500
11,500
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม 3 วัน 2 คืน
CODE : BPF_(RGN-LM02-FD) LIKE MYANMAR

 

กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาฯ วัดไจ้คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนเจ๊าทัตจี พระพุทธรูปงาทัตจี วัดบารมี วัดพระหินอ่อน โรงช้างเผือก กรุงเทพฯ
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท

 

01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62
09-11 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
16-18 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
21-23 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
30 มี.ค.–01 เม.ย. 62

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์พม่า นมัสการ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 3 วัน 2 คืน
CODE : BPF_(RGN-LX01-SL) LUXURY MYANMAR

 

กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาฯ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ วัดไจ้คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ย่างกุ้ง พระนอนเจ๊าทัตจี ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62
09-11 ก.พ. 62
15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62
01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
12,900
12,900
14,500
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4

 

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์ฮ่องกง