ทัวร์พม่า เริ่มต้น 2,999 บาท

8042

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 2,987 บาท ทัวร์พม่าราคาถูก ตลอดปี 2563

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เริ่มต้น 2,999 บาท ตลอดปี  2563

ทัวร์พม่า บริการจัดท่องเที่ยวทุกเส้นทางในราคาพิเศษ ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพม่า จัดทัวร์พม่า แบบกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์พม่า ทัวร์ดูงาน หรือจะเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางในรูปเเบครอบครัว กลุ่มเพื่อนๆ เราเน้นใส่ใจในการบริการ มีไกด์ที่ชำนาญเส้นทางไว้ค่อยดูแลท่านตลอดทริปการเดินทางพร้อม !! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง 

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง 

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์พม่า

โปรแกรม 1 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน เติมบุญ ทันใจ 1 วัน
โค้ดทัวร์ BFNF_FT-RGN FD03X

 

ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) พระหินอ่อน พระงาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ ร้านหยกพม่า ย่างกุ้ง
พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารเมียนมาร์ตันตำรับที่ร้าน Padonmar
โดยสายการบิน AIR ASIA
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
17 ก.ย.62
19 ก.ย.62
23 ก.ย.62
24 ก.ย.62
25 ก.ย.62
26 ก.ย.62
30 ก.ย.62
21 ต.ค.62
26 ต.ค.62
27 ต.ค.62
28 ต.ค.62
2,987
3,299
2,987
2,987
2,987
2,987
2,987
3,299
3,299
3,299
3,299
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,987 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZRGN05

 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ – เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
#มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์
#สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
##พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
@bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
13–16 ก.พ.63
27 ก.พ. –01 มี.ค.63
05–08 มี.ค.63
12–15 มี.ค.63
26–29 มี.ค.63
23–26 เม.ย.63
24–27 เม.ย.63
30 เม.ย.–03 พ.ค.63
07–10 พ.ค.63
14–17 พ.ค.63
21–24 พ.ค.63
28–31 พ.ค.63
29 พ.ค. –01 มิ.ย.63
05–08 มิ.ย.63
12–15 มิ.ย.63
19–22 มิ.ย.63
26–29 มิ.ย.63
03–06 ก.ค.63
09–12 ก.ค.63
17–20 ก.ค.63
23–26 ก.ค.63
31 ก.ค. –03 ส.ค.63
21–24 ส.ค.63
04–07 ก.ย.63
18–21 ก.ย.63
25–28 ก.ย.63
08–11 ต.ค.63
09–12 ต.ค.63
15–18 ต.ค.63
16–19 ต.ค.63
23–26 ต.ค.63
29 ต.ค. –01 พ.ย.63
30 ต.ค. –02 พ.ย.63
05–08 พ.ย.63
06–09 พ.ย.63
12–15 พ.ย.63
13–16 พ.ย.63
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
13,999
14,999
16,999
12,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZMDL04

 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ – เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
#สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกองและร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
#ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม
##พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์การแสดง “หุ่นเชิดโบราณ”
โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
@bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
24–26 เม.ย.63
04–06 พ.ค.63
08–10 พ.ค.63
15–17 พ.ค.63
12–14 มิ.ย.63
19–21 มิ.ย.63
26–28 มิ.ย.63
04–06 ก.ค.63
10–12 ก.ค.63
17–19 ก.ค.63
24–26 ก.ค.63
31 ก.ค.–02 ส.ค.63
07–09 ส.ค.63
14–16 ส.ค.63
21–23 ส.ค.63
28–30 ส.ค.63
04–06 ก.ย.63
11–13 ก.ย.63
18–20 ก.ย.63
25–27 ก.ย.63
02–04 ต.ค.63
09–11 ต.ค.63
16–18 ต.ค.63
23–25 ต.ค.63
30 ต.ค.–01 พ.ย.63
06–08 พ.ย.63
13–15 พ.ย.63
12,999
14,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
14,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท

โปรแกรม 4 ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZMDL07

 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง – พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ – เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
#ชมวิวอาทิตย์อัสดง และชมทะเลเจดีย์
#ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน
##พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่เผา และชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS
@bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
18–21 ม.ค.63
01–04 ก.พ.63
08–11 ก.พ.63
15–18 ก.พ.63
22–25 ก.พ.63
29 ก.พ.–03 มี.ค.63
07–10 มี.ค.63
14–17 มี.ค.63
12,999
13,999
15,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท

โปรแกรม 5 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZRGN10

 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์- พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง –ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
#พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว #สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
#ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ
#พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา+บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด #แจกฟรี องค์เทพทันใจ
โดยสายการบิน Myanmar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
16-18 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
18-20 ม.ค.63
30 ม.ค-01 ก.พ. 
31 ม.ค-02 ก.พ. 
01-03 ก.พ.63
07-09 ก.พ.63
08-10 ก.พ.63
13-15 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
15-17 ก.พ.63
21-23 ก.พ.63
22-24 ก.พ.63
27-29 ก.พ.63
28 ก.พ-01 มี.ค.
29 ก.พ-02 มี.ค.
06-08 มี.ค.63
07-09 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
14-16 มี.ค.63
20-22 มี.ค.63
21-23 มี.ค.63
27-29 มี.ค.63
28-30 มี.ค.63
10,999
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZRGN11

 

ดอนเมือง-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-เมืองย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระธาตุอินทร์แขวน-เมืองหงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ-เมืองสิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)-พระเจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-ท่าอากาศยานดอนเมือง-กรุงเทพฯ  
#ร่วมพิธีสุดมงคลและสักการะพระธาตุอินทร์แขวน #พักอินทร์แขวน1คืน
#ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ #ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
โดยสายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
16-18 ม.ค.63
23-25 ม.ค.63
30 ม.ค.-01 ก.พ. 
13-15 ก.พ.63
20-22 ก.พ.63
27-29 ก.พ.63
05-07 มี.ค.63
11-13 มี.ค.63
12-14 มี.ค.63
19-21 มี.ค.63
26- 28 มี.ค.63
01-03 เม.ย.63
02-04 เม.ย.63
22-24 เม.ย.63
23-25 เม.ย.63
29 เม.ย.-01 พ.ค.
07-09 พ.ค.63
14-16 พ.ค.63
21-23 พ.ค.63
28-30 พ.ค.63
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
8,999
8,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BPF PMM01A-SL

 

บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน ร่วมใส่บาตรข้าวสวย ถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์หลายร้อยรูป-นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน -ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด-ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต
อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา – Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น
อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบู ชาบู ไม่อั้น และอาหารอื่นๆ
โดยสายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
20-22 ธ.ค.62
26-28 ธ.ค.62
27-29 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
2-4 ม.ค.63
3-5 ม.ค.63
10-12 ม.ค.63
16-18 ม.ค.63
24-26 ม.ค.63
31 ม.ค.-02 ก.พ.
7-9 ก.พ.63
9-11 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
20-22 ก.พ.63
28 ก.พ.-01 มี.ค
6-8 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
19-21 มี.ค.63
27-29 มี.ค.63
3-5 มี.ค.63
5-7 มี.ค.63
9-11 เม.ย.63
10-12 เม.ย.63
12-14 เม.ย.63
17-19 เม.ย.63
23-25 เม.ย.63
30 เม.ย-02 พ.ค.
1-3 พ.ค.63
3-5 พ.ค.63
10,999 
10,999 
11,999 
12,999 
11,999 
11,999 
10,999 
9,999 
10,999 
10,999 
11,999 
11,999 
10,999 
9,999 
10,999 
10,999 
10,999 
9,999 
10,999 
11,999 
11,999 
11,999 
12,999 
12,999 
10,999 
9,999 
10,999 
12,999 
10,999 
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BPF PMM01B-SL

 

บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน ร่วมใส่บาตรข้าวสวย แด่พระสงฆ์หลายร้อยรูป
นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน  ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต (นั่งกระเช้า) พัก 4 ดาว
อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา  Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น
อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบู ชาบู ไม่อั้น และอาหารอื่นๆ
โดยสายการบิน Thai Lion Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05-07 ธ.ค.62
12-14 ธ.ค.62
13-15 ธ.ค.62
19-21 ธ.ค.62
26-28 ธ.ค.62
02-04 ม.ค.63
09-11 ม.ค.63
16-18 ม.ค.63
17-19 ม.ค.63
23-25 ม.ค.63
30 ม.ค.-01 ก.พ.
06-08 ก.พ.63
13-15 ก.พ.63
14-16 ก.พ.63
20-22 ก.พ.63
27-29 ก.พ.63
05-07 มี.ค.63
12-14 มี.ค.63
13-15 มี.ค.63
19-21 มี.ค.63
26-28 มี.ค.63
02-04 เม.ย.63
09-11 เม.ย.63
16-18 เม.ย.63
23-25 เม.ย.63
24-26 เม.ย.63
30 เม.ย-02 พ.ค.
07-09 พ.ค.63
14-16 พ.ค.63
15-17 พ.ค.63
21-23 พ.ค.63
28-30 พ.ค.63
04-06 มิ.ย.63
11-13 มิ.ย.63
12-14 มิ.ย.63
18-20 มิ.ย.63
25-27 มิ.ย.63
8,888
8,888
9,888
8,888
10,888
11,888
8,888
8,888
9,888 
8,888 
8,888 
8,888 
8,888 
9,888 
8,888 
8,888 
8,888 
8,888 
9,888 
8,888 
8,888 
10,888 
10,888 
8,888 
8,888 
9,888 
10,888 
8,888 
8,888 
9,888 
8,888 
8,888 
8,888 
8,888 
9,888 
8,888 
8,888 
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 8,888 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เมืองสิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 2 วัน 1คืน
โค้ดทัวร์ BPF PMM02B-SL

 

ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต Buffet Shabu Shabu ไม่อั้น!!
*กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ (1) โปตาทาวน์ เทพทันใจ (2)-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-บุฟเฟ่ ชาบู ชาบู
พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี-พระหยกขาว-ช้างเผือก-สนามบิน-ดอนเมือง (พัก 4 ดาว)
โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
@bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
8-9 ธ.ค.62
15-16 ธ.ค.62
22-23 ธ.ค.62
29-30 ธ.ค.62
5-6 ม.ค.63
12-13 ม.ค.63
19-20 ม.ค.63
26-27 ม.ค.63
2-3 ก.พ.63
9-10 ก.พ.63
16-17 ก.พ.63
23-24 ก.พ.63
1-2 มี.ค.63
8-9 มี.ค.63
15-16 มี.ค.63
22-23 มี.ค.63
29-30 มี.ค.63
5-6 เม.ย.63
12-13 เม.ย.63
19-20 เม.ย.63
26-27 เม.ย.63
3-4 พ.ค.63
7,588
6,588
6,588
7,588
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
7,988
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
6,588
7,588
7,988
6,588
6,588
7,588
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,588 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1 วัน
โค้ดทัวร์ BPF PMM03A-DD

 

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์
ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!
เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
28 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
5,999
5,999
5,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 5,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์พม่า 1 วัน  
โค้ดทัวร์ BPF PMM03-DD

 

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์
ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!
เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
20 ธ.ค.62
21 ธ.ค.62
22 ธ.ค.62
11 ม.ค.63
17 ม.ค.63
18 ม.ค.63
19 ม.ค.63
24 ม.ค.63
25 ม.ค.63
26 ม.ค.63
31 ม.ค.63
01 ก.พ.63
02 ก.พ.63
07 ก.พ.63
14 ก.พ.63
15 ก.พ.63
16 ก.พ.63
21 ก.พ.63
22 ก.พ.63
23 ก.พ.63
28 ก.พ.63
06 มี.ค.63
07 มี.ค.63
13 มี.ค.63
14 มี.ค.63
15 มี.ค.63
20 มี.ค.63
21 มี.ค.63
22 มี.ค.63
27 มี.ค.63
28 มี.ค.63
2,999 
3,499 
3,499 
3,499 
2,999 
3,499 
3,499 
2,999 
3,499 
3,499 
2,999 
3,499 
3,499 
2,999 
2,999 
3,499 
3,499 
2,999 
3,499 
3,499 
2,999 
2,999 
3,499 
2,999 
3,499 
3,499 
2,999 
3,499 
3,499 
3,499 
3,499 
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR003

 

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Bangkok Airway
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
20-22 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-01 ม.ค.
31 ธ.ค.-02 ม.ค.
07-09 ก.พ.63
08-10 ก.พ.63
07 -09 มี.ค.63
28-30 มี.ค.63
03-05 เม.ย.63
04-06 เม.ย.63
13-15 เม.ย.63
12,900
15,900
15,900
15,900
12,900
13,900
11,900
12,900
13,900
13,900
14,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR03

 

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Bangkok Airway
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
20-22 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-01 ม.ค. 
31 ธ.ค.-02 ม.ค. 
07-09 ก.พ.63
08-10 ก.พ.63
07-09 มี.ค.63
28-30 มี.ค.63
03-05 เม.ย.63
04-06 เม.ย.63
13-15 เม.ย.63
12,900
15,900
15,900
15,900
12,900
13,900
11,900
11,900
11,900
12,900
13,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ นั่งรถสู่พุกาม 4 วัน 3 คืน 
โค้ดทัวร์ BBIF BT-MMR051

 

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
19-22 ธ.ค.62
27-30 ธ.ค.62
28-31 ธ.ค.62
29 ธ.ค.-01 ม.ค.
30 ธ.ค.-02 ม.ค.
16-19 ม.ค.63
30-02 ก.พ.63
07-10 ก.พ.63
14-17 ก.พ.63
21-24 ก.พ.63
28-02 มี.ค.63
06-09 มี.ค.63
13-16 มี.ค.63
20-23 มี.ค.63
27-30 มี.ค.63
03-06 เม.ย.63
10-13 เม.ย.63
11-14 เม.ย.63
17-20 เม.ย.63
24-27 เม.ย.63
13,900
16,900
19,900
19,900
18,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
15,900
16,900
17,900
15,900
13,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 2,999 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

ทัวร์พม่า โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์พม่าราคาถูก ตลอดปี 2563