0.6 C
New York
Tuesday, January 26, 2021

ทัวร์พัทยา 2 วัน 1 คืน บุพเฟ่ซีฟู้อ เริ่มต้น 990 บาท (เดินทาง 2 ท่าน) 2563-2564

ทัวร์พัทยา ฮาเฮ 2 วัน 1 คืน | เริ่มต้น 990 บาท

ทัวร์พัทยา

ทัวร์พัทยา Super Save 2 วัน 1 คืน 

พัทยา ฮาเฮ พักหรู4ดาวกลางเมืองพัทยา ทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยาราคาถูก ทัวร์เกาะล้านเล่นน้ำใสปิ๊ง อิ่มอร่อยเมนูซีฟู๊ดที่ชายหาดแสม ดินเนอร์ภัตตาคารจีนพร้อมโชว์สนุกสวยงาม เดินทางได้ทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ ขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม 02-1835623 | 089-6133915 | 082-3550282

ตัวอย่างโปรแกรม พัทยา 2 วัน 1 คืน 

วันที่ 1 พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน (หาดแสม) – ท่าเรือแหลมบารีฮาย
…. ลูกค้าเดินทางด้วยตนเองโดยรถส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ พัทยา
10.00 รอรับท่าน ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย(โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ”
ควรเตรียม : ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ หมวก ร่ม ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
10.30 ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม) ด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1.15 ชม. (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)  บริการอาหารกล่อง (กะเพราไก่ไข่ดาว) พร้อมน้ำดื่มแก่ทุกท่าน
11.45 ถึงเกาะล้าน ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม บ้านสุขาวดีพร้อมทานอาหารกลางวัน+ชมโชว์สุดอลังการที่บ้านสุขาวดี ทดแทน
(ชายหาดมีบริการให้เช่า บานาน่าโบ้ท,ห่วงยาง,เตียงผ้าใบ ) หรือท่านใดต้องการไปจุดชมวิวเกาะล้าน สามารถเช่ารถสองแถวบริเวณนั้นได้เลย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
14.30 ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา
15.45 เดินทางกลับถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
…… เข้าสู่โรงแรม ……. 4* หรือเทียบเท่า (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับเพื่อทำการเช็คอิน)
17.30 (เดินทางสู่ร้านอาหารด้วยตนเอง) บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารสัมปั้น (โต๊ะจีน) พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) *กรณีสัมปั้นงดการแสดงโชว์ จะทำการเปลี่ยนให้ท่านไปรับประทานอาหารพร้อมชมโชว์ที่บ้านสุขาวดีแทน
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
1. A-One STAR http://www.a-onestarhotel.com/ *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที (พักได้ห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
2. โรงแรม MIKE Garden Resort https://www.mikegardenresort.com/
วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของทางโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ไม่เกิน 12.00 น. การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
หากท่านยังพอมีเวลาสามารถเลือกซื้อบริการเสริมได้ดังนี้
 • Art In Paradise 120 บาท/ท่าน
 • บัตรเข้าชม Ripley’s Belive It or Not! (พิพิธภัณฑ์ริปลี่ส์) พร้อมอาหารชุดสุดคุ้ม  290 บาท/ท่าน
 • บัตรเข้าชม “สวนไทยพัทยา” พร้อมอาหารกลางวันขันโตกบุฟเฟ่ต์ ท่านละ 290 บาท
  ฟรี แต่งชุดไทย+ล่องเรือโบราณ+ชมโชว์วัฒนธรรมไทย+ร่วมกิจกรรมวิถีไทย
 • สวนนงนุช (ค่าเข้า+รถรางนั่งชมสวน) XXX บาท/ท่าน
 • สวนนงนุช (ค่าเข้า+รถรางนั่งชมสวน+บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน) XXXบาท/ท่าน
….. เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Super Save

หมายเหตุ . ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
หมายเหตุ : กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ
9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท, 8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท, 7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท, 5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท
*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

พัทยาฮาเฮ PACKAGE  A เที่ยวเกาะล้าน

พัทยาฮาเฮ
Package A
 เที่ยวสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน 
  ราคาเริ่มต้น 999 ต่อท่าน
  ค่าบริการนี้รวม
 • เรือรับ/ส่งเกาะล้าน (หาดแสม)
 • อาหารกลางวัน(ซีฟู้ด) แบบเซ็ทโต๊ะ ณ หาดแสม เกาะล้าน
 • อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สัมปั้น อาหารจีน 11 อย่าง +ชมโชว์คาบาเร่ต์
 • พักหรูโรงแรม4ดาวกลางเมืองพัทยา 1 คืน
ที่พัก 1. A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/ *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที
2.Pattaya Seaview http://www.pattayaseaviewhotel.com/ จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที
3.M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
เงื่อนไขการจอง ชำระมัดจำ 50 % เมื่อตกลงจอง และจ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง
จองได้ภายใน 30 พ.ย. 2563  (กรุณาระบุวันที่เดินทางที่ต้องการ ณ วันที่ทำการจอง)
เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ
9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท
8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท
7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท
5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท
4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท
*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ
โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Package A เที่ยวเกาะล้าน

 

พัทยาฮาเฮ PACKAGE  B ดำน้ำเกาะไผ่

พัทยาฮาเฮ
Package B
 เที่ยวสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน 
  ราคาเริ่มต้น 1,099 ต่อท่าน
ค่าบริการนี้รวม
 • เรือนำเที่ยวเกาะไผ่ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพ+หน้ากากดำน้ำ)
 • อาหารกลางวันแบบปิกนิกบนเรือ (ข้าวผัดซีฟู้ด, กุ้งนึ่ง, ต้มยำทะเล, ปลาหมึกย่างและน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ พร้อมน้ำดื่มและผลไม้)
 • อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สัมปั้น อาหารจีน 11 อย่าง+ชมโชว์คาบาเร่ต์
 • พักหรูโรงแรม4ดาวกลางเมืองพัทยา 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
ที่พัก 1. A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/ *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที
2.Pattaya Seaview http://www.pattayaseaviewhotel.com/ จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที
3.M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
เงื่อนไขการจอง ชำระมัดจำ 50 % เมื่อตกลงจอง และจ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง
จองได้ภายใน 30 พ.ย. 2563  (กรุณาระบุวันที่เดินทางที่ต้องการ ณ วันที่ทำการจอง)
เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ
9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท
8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท
7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท
5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท
4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท
*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ
โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Package B ดำน้ำเกาะไผ่

 

พัทยาฮาเฮ PACKAGE  C สวนไทย+ตกหมึก

พัทยาฮาเฮ
Package C
 เที่ยวสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน 
  ราคาเริ่มต้น 1,199 ต่อท่าน
ค่าบริการนี้รวม
 • เข้าชมสวนไทย พัทยา  (บริการแต่งชุดไทยมาตรฐาน, นั่งรถม้าลำปาง, ล่องเรือโบราณ, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย) +ขันโตกบุฟเฟ่ต์
 • เรือพาตกหมึก 18.00 – 23.00 (ไม่มีอาหารบริการบนเรือ)
 • พักหรูโรงแรม4ดาวกลางเมืองพัทยา 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
ที่พัก  A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/ *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที
เงื่อนไขการจอง ชำระมัดจำ 50 % เมื่อตกลงจอง และจ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง
จองได้ภายใน 30 พ.ย. 2563  (กรุณาระบุวันที่เดินทางที่ต้องการ ณ วันที่ทำการจอง)
เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ
9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท
8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท
7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท
5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท
4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท
*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ
โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Package C สวนไทย+ตกหมึก

 

พัทยาฮาเฮ PACKAGE  D สวนไทย+บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด

พัทยาฮาเฮ
Package D
 เที่ยวสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน 
  ราคาเริ่มต้น 1,333 ต่อท่าน
ค่าบริการนี้รวม
 • เข้าชมสวนไทย พัทยา  (บริการแต่งชุดไทยมาตรฐาน, นั่งรถม้าลำปาง, ล่องเรือโบราณ, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย) +ขันโตกบุฟเฟ่ต์
 • International BBQ Dinner Buffet (16.00 – 22.00)
 • พักหรูโรงแรม4ดาวกลางเมืองพัทยา 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
ที่พัก M Pattaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.mhotel.co.th/
เงื่อนไขการจอง ชำระมัดจำ 100% เมื่อตกลงจอง
จองได้ภายใน 30 พ.ย. 2563  (กรุณาระบุวันที่เดินทางที่ต้องการ ณ วันที่ทำการจอง)
เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เฉพาะวันศุกร์หรือเสาร์เท่านั้น
โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Package D สวนไทย+บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด

ล่องเรือยอร์ชพัทยาพัทยาฮาเฮ PACKAGE  E ล่องเรือยอร์ช

พัทยาฮาเฮ
Package E
 เที่ยวสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน 
  ราคาเริ่มต้น 2,090 ต่อท่าน
ค่าบริการนี้รวม
 • ล่องเรือยอร์ช พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพ+หน้ากากดำน้ำ) เต็มอิ่ม 4 ชม.
  ฟรี !!! น้ำดื่ม , น้ำแข็ง , ผลไม้
 • อาหารค่ำ ณ ร้านสุดทางรัก (ซีฟู้ด)
 • พักหรูโรงแรม4ดาวกลางเมืองพัทยา 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
ที่พัก 1. A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/ *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที
2.M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
เงื่อนไขการจอง ชำระมัดจำ 50 % เมื่อตกลงจอง และจ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง
จองได้ภายใน 30 พ.ย. 2563  (กรุณาระบุวันที่เดินทางที่ต้องการ ณ วันที่ทำการจอง)
เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ
9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท
8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท
7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท
5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท
4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท
*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ
โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Package E ล่องเรือยอร์ช

 

พัทยาฮาเฮ PACKAGE  F เที่ยวเกาะล้าน+บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด

พัทยาฮาเฮ
Package F
 เที่ยวสุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน 
  ราคาเริ่มต้น 990 ต่อท่าน
ค่าบริการนี้รวม
 • เรือรับ/ส่งเกาะล้าน (หาดแสม)
 • BBQ Seafood Buffet ณ ห้องอาหาร One Kitchen
 • พักหรูโรงแรม4ดาวกลางเมืองพัทยา 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
ที่พัก A-One STAR http://www.a-onestarhotel.com/ *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที (พักได้ห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
เงื่อนไขการจอง ชำระมัดจำ 100% เมื่อตกลงจอง
จองได้ภายใน 30 พ.ย. 2563  (กรุณาระบุวันที่เดินทางที่ต้องการ ณ วันที่ทำการจอง)
เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เฉพาะวันศุกร์หรือเสาร์เท่านั้น
โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Package F เที่ยวเกาะล้าน+BBQ Seafood Buffet

 

บริการจัดท่องเที่ยวในประเทศ คุณภาพดี 
จัดตามงบประมาณ ของลูกค้า

บริการให้เช่า รถตู้ Vip , รถโค้ช ปรับอากาศ 2 ชั้น คุณภาพดี
โดยบริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยาราคาถูก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-3550282 ,089-6133915

ทัวร์พัทยา ฮาเฮ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 999 บาท

ติดตามผ่าน Instagram คลิ๊ก www.instagram.com/bestfriendholiday

จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กเพิ่มเติม จัดกรุ๊ปทัวร์

รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วในประเทศ ทุกสายการบิน คลิ๊กเพิ่มเติม จองตั๋วเครื่องบิน 

โปรใหม่มาแรง !! ทัวร์เกาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท (ฟรี มอเตอร์ไซต์) คลิ๊ก ทัวร์หลีเป๊ะ

แพคเก็จ ตั้งแต่ 1 ท่าน ขึ้นไป

โปรแกรมยอดนิยม

Related news

รีวิวการเดินทาง

Related news