ทัวร์ภูเก็ต-720

ทัวร์พัทยา 2 วัน 1 คืน บุพเฟ่ซีฟู้ด เริ่มต้น 1,333 บาท ตลอดปี 2564

ทัวร์พัทยา ฮาเฮ 2 วัน 1 คืน | เริ่มต้น 990 บาท

ทัวร์พัทยา-ที่พักพัทยา

ทัวร์พัทยา โปรแกรมแนะนำ Super Save 2 วัน 1 คืน

พัทยา ฮาเฮ พักหรู4ดาวกลางเมืองพัทยา ทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยาราคาถูก ทัวร์เกาะล้านเล่นน้ำใสปิ๊ง อิ่มอร่อยเมนูซีฟู๊ดที่ชายหาดแสม ดินเนอร์ภัตตาคารจีนพร้อมโชว์สนุกสวยงาม เดินทางได้ทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์

ตัวอย่างโปรแกรม พัทยา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน (หาดแสม) – ท่าเรือแหลมบารีฮาย
…. ลูกค้าเดินทางด้วยตนเองโดยรถส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ พัทยา
10.00 รอรับท่าน ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย(โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ”
10.30 ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม) ด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1.15 ชม. (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)  บริการอาหารกล่อง (กะเพราไก่ไข่ดาว) พร้อมน้ำดื่มแก่ทุกท่าน
11.45 ถึงเกาะล้าน ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม บ้านสุขาวดีพร้อมทานอาหารกลางวัน+ชมโชว์สุดอลังการที่บ้านสุขาวดี ทดแทน
(ชายหาดมีบริการให้เช่า บานาน่าโบ้ท,ห่วงยาง,เตียงผ้าใบ ) หรือท่านใดต้องการไปจุดชมวิวเกาะล้าน สามารถเช่ารถสองแถวบริเวณนั้นได้เลย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
14.30 ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา
15.45 เดินทางกลับถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
…… เข้าสู่โรงแรม 4* หรือเทียบเท่า (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับเพื่อทำการเช็คอิน)
17.30 (เดินทางสู่ร้านอาหารด้วยตนเอง) บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารสัมปั้น (โต๊ะจีน) พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) 
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
1. A-One STAR http://www.a-onestarhotel.com/ *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที (พักได้ห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
2. โรงแรม MIKE Garden Resort https://www.mikegardenresort.com/
วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของทางโรงแรม
เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ไม่เกิน 12.00 น. การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
หากท่านยังพอมีเวลาสามารถเลือกซื้อบริการเสริมได้ดังนี้
….. เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ : พัทยา 2 วัน 1 คืน Super Save

เรือยอร์ช

ทัวร์พัทยา โปรแกรมไหนก็คุ้ม !! เดือนมีนาคม 2564
เที่ยวได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป

Package 1. พัทยาฮาเฮ “เที่ยวเกาะล้าน ดำน้ำหาดแสม” 2 วัน 1 คืน
ราคาขายท่านละ 1,199 บาท
ราคารวม
– ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
– ค่าเรือนำเที่ยวเกาะล้านพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
– ค่าอาหารกลางวันที่เกาะล้าน
– ค่าอาหารค่ำ
โหลดโปรแกรมทัวร์ | ทัวร์พัทยา เกาะล้าน
Package 2. พัทยาฮาเฮ “ดำน้ำดูปะการัง เกาะล้านเกาะสาก” 2 วัน 1 คืน
ราคาขายท่านละ 1,199 บาท
ราคารวม
– ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
– ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
– ค่าอาหารกลางวันแบบปิคนิคบนเรือ
– ค่าอาหารค่ำ
โหลดโปรแกรมทัวร์ | ทัวร์พัทยา เกาะสาก
Package 3. พัทยาฮาเฮ “ล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน” 2 วัน 1 คืน
ราคาขายท่านละ 1,199 บาท
ราคารวม
– ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
– ค่าเรือพาตกหมึกพร้อมเบ็ดและอุปกรณ์
– ค่าอาหารกลางวันที่สวนอาหารเรือไทยหรือเทียบเท่า
  โหลดโปรแกรมทัวร์ | ทัวร์พัทยา ตกหมึก
Package 4.พัทยาฮาเฮ “ล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก” 2 วัน 1 คืน
ราคาขายท่านละ 1,999 บาท
ราคารวม
– ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
– ค่าล่องเรือยอชท์พร้อมอุปกรณ์บริการ
– ค่าอาหารค่ำ
  โหลดโปรแกรมทัวร์ | ทัวร์พัทยา ล่องเรือยอชท์
Package 5.พัทยาฮาเฮ “ล่องเรือยอชท์ มันยอดมาก
เดินทางทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคาขาย ท่านละ 2,345 บาท
ราคารวม
– ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
– ค่าห้องพัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ
– ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
โหลดโปรแกรมทัวร์ | ล่องเรือยอร์ช มันยอดมาก
Package 6.พัทยาฮาเฮ “เสาร์หรรษา พัทยาซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์” 2 วัน 1 คืน
ราคาขายท่านละ 1,333 บาท
ราคารวม
– ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
– ค่าเรือนำเที่ยวเกาะล้านพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
– ค่าอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
– ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise
  โหลดโปรแกรมทัวร์ | ทัวร์พัทยา Art In Paradise
Package 7.พัทยาฮาเฮ “ล่องเรือยอชท์ จอดเรือรัก
เดินทาง 11-12 เมษายน 2564
ราคาขาย ท่านละ 2,888 บาท
ราคารวม
– ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าที่โรงแรม
– ค่าล่องเรือยอชท์พร้อมอาหารและเครื่องดื่มบนเรือ พร้อมอุปกรณ์บริการ
– ค่าอาหารค่ำ Rooftop Party
– ค่าไกด์-สตาฟท์-ช่างภาพบริการ
– ค่าคูปองเครื่องดื่ม 200 บาท ที่ Cave Beach Club
  โหลดโปรแกรมทัวร์ | ล่องเรือยอร์ช โปรคนโสด

โปรแกรมอื่นๆ ทัวร์หัวหิน สวนน้ำ วานา นาวา (2 วัน 1 คืน) เริ่มต้น 1,199 บาท

ดำน้ำแสมสาร ดำน้ำเกาะเสม็ด
เหมาเรือตกหมึก คาเฟ่ตกหมึก
ต้องการโปรแกรมทัวร์หรือเส้นทางอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ 02-1835623,094-5707755,089-6133915,082-3550282 เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเส้นทาง

หมายเหตุ . ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

บริการจัดท่องเที่ยวในประเทศ คุณภาพดี 
ตามงบประมาณ ของลูกค้า

จัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว บริการฟรี… ถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

บริการให้เช่า รถตู้ Vip , รถโค้ช ปรับอากาศ 2 ชั้น คุณภาพดี
โดยบริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยาราคาถูก โปรโมชั่น 2564
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-3550282 ,089-6133915

ทัวร์พัทยา ฮาเฮ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 999 บาท

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

เส้นทางยอดนิยม

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม