ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 7,999 บาท

5155

ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย-ราคาถูก

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก เริ่มต้น 7999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย พาท่านเที่ยว คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก The Best Of Malaysia Cameron Genting ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว * เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี
* เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
* เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์ก้า โรงงานซ๊อตโกแล๊ต เมืองใหม่ปุตราจายา
* พักโรงแรมบนคาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1คืน

**โปรไฟไหม้ ปรับลดราคา เหลือเพียง 5,999 บาท เดินทาง 28-31 มีนาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรม 1 ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  CODE : BSHF_

 

ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซีย กัวลาฯ-ปุตราจาย่า-เก็นติ้ง-คาเมร่อนไฮแลนด์
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
สายการบิน Malaysia Airline
พิเศษ 2.@bestfriend ลดเพิ่ม 200 
เดินทาง วันนี้- มกราคม 2563
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 5,999 บาท

 

โปรแกรม 1 ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
CODE : BSUF THE FLASH MALAYSIA 3D2N (MH) 

 

ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซียกัวลาฯ – ปุตราจาย่า – เก็นติ้ง – คาเมร่อนไฮแลนด์ สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
สายการบิน MALAYSIA AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
28-30 ธ.ค.61
29-31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.-1 ม.ค.
31 ธ.ค.-2 ม.ค.
1-3 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
18-20 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
2-4 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.
5-7 เม.ย.62
6-8 เม.ย.62
11-13 เม.ย.62
12-14 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
14-16 เม.ย.62
20-22 เม.ย.62
26-28 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
3-5 พ.ค.62
4-6 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
9,999.-
9,999.-
11,999.-
9,999.-
9,999.-
7,999.-
6,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
8,999.-
9,999.-
9,999.-
10,999.-
11,999.-
10,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
8,999.-
8,999.-
9,999.-
7,999.-
6,999.-
7,999.-
7,999.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
CODE :

 

พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน / เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน /

วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง
วันที่สอง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สี่ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – กรุงเทพ

สายการบิน Malindo Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
28-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค-1 ม.ค.
30 ธ.ค-2 ม.ค.
31 ธ.ค-3 ม.ค.
14-17 ก.พ.62
28 ก.พ.-1 มี.ค.
7-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
5-8 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
2-5 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
10,999
12,999
12,999
11,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
12,999
12,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย  4 วัน 3 คืน
CODE : BSUF DUO PLUS MAL-SIN 4Days (AK+TR) 

 

โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) **เที่ยว 2 ประเทศ พักที่สิงคโปร์ 1 คืน
 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
 บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง
 นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
 สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน
สายการบิน Air Asia +FLYSCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
28-30 ม.ค.61
29-31 ม.ค.61
31 ธ.ค.-02 ม.ค.
17,999
17,999
22,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย  4 วัน 3 คืน
CODE : BSUF DUO PLUS MAL-SIN 4Days 

 

โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) **เที่ยว 2 ประเทศ พักที่สิงคโปร์ 1 คืน
 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
 บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง
 นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
 สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน
สายการบิน Air Asia +FLYSCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
17-20 ม.ค.62
31 ม.ค.-3 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
28 ก.พ. -3 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
5-8 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
13-16 เม.ย.62
18-21 เม.ย.62
25-28 เม.ย.62
13,999.-
13,999.-
12,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
14,999.-
14,999.-
15,999.-
15,999.-
13,999.-
13,999.-
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท

 

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ราคา 9,988 บาท ตลอดปี 2561

ทัวร์ฮ่องกง