Friday, April 19, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์มาเลเซีย คุณภาพดี

ทัวร์มาเลเซีย พาท่านเที่ยว คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก The Best Of Malaysia Cameron Genting ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน จัดจอยทัวร์ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซีย 2567

ทัวร์มาเลเซีย โปร 1 แถม 1 กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ทัวร์มาเลเซีย

มาเลเซีย ปีนัง จอร์จทาวน์ 3 วัน 2 คืน

ธ.ค.66-มี.ค.67
SPHZ-M12
ลด 200 บาท
6,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย อีโปห์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

พ.ย.66-มี.ค.67
SPHZM10
ลด 200 บาท
8,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ธ.ค.-มี.ค.67
M11.
ลด 200 บาท
9,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ก.พ.67-มิ.ย.67
SPHZ-M5.1
ลด 200 บาท
16,999

ต่อท่าน

มาเลเซีย-ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

พ.ย.66-มี.ค.67
SPHZ-M9
ลด 200 บาท
7,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

ธ.ค.66-มิ.ย.67
SPHZ-M8
ลด 200 บาท
9,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (พักเก็นติ้ง 2 คืน+กัวลาฯ 1คืน)

ธ.ค.66-ธ.ค.66
SPHZ-M7
ลด 200 บาท
9,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง 4 วัน 3 คืน

ธ.ค.66-มิ.ย.67
SPHZ-M6
ลด 200 บาท
11,999

ต่อท่าน

มาเลเซีย-คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน

ธ.ค.66-พ.ค.67
SPHZ-M3
ลด 200 บาท
12,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

พ.ย.66-ม.ค.67
SPHZ-M2
200
7,999

ต่อท่าน

ทัวร์ 2 สวนสนุก มาเลเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ม.ค.67-มี.ค.67
SPHZ-M11
ลด 200 บาท
9,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

พ.ย 66-มิ.ย 67
SPHZ-M1
ลด 200 บาท
7,999

ต่อท่าน

ทัวร์มาเลเซีย จัดแพคเก็จท่องเที่ยว ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ตลอดปี 2565