ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 7,999 บาท

5554

ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย เริ่มต้น 7999 บาท 

ทัวร์มาเลเซีย พาท่านเที่ยว คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก The Best Of Malaysia Cameron Genting ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ ทัวร์มาเลเซีย

โปรแกรม 1 ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
  โค้ดทัวร์ : BSHF_THE FLASH MALAYSIA 3D2N

 

ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซีย กัวลาฯ-ปุตราจาย่า-เก็นติ้ง-คาเมร่อนไฮแลนด์
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
สายการบิน Malaysia Airline
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
3-5 พ.ค.62
4-6 พ.ค.62
10-12 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
17-19 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
24-26 พ.ค.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
5-7 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
13-15 ก.ค.62
14-16 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
27-29 ก.ค.62
2-4 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23-25 ส.ค.62
30 ส.ค.-1 ก.ย
6-8 ก.ย.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
4-6 ต.ค.62
5-7 ต.ค.62
12-14 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
26-28 ต.ค.62
1-3 พ.ย.62
8-10 พ.ย.62
15-17 พ.ย.62
22-24 พ.ย.62
29 พ.ย.–1 ธ.ค.
5-7 ธ.ค.62
8-10 ธ.ค.62
13-15 ธ.ค.62
14-16 ธ.ค.62
21-23 ธ.ค.62
28-30 ธ.ค.62
29-31 ธ.ค.62
30 ธ.ค– 1 ม.ค
31 ธ.ค– 2 ม.ค
1-3 ม.ค.62
6,999.-
7,999.-
7,999.-
5,999.-
8,999.-
9,999.-
7,999.-
6,999.-
7,999.-
7,999.-
6,999.-
7,999.-
8,999.-
8,999.-
7,999.-
9,555.-
7,999.-
9,555.-
7,999.-
7,999.-
6,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
6,999.-
7,999.-
7,999.-
9,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
6,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
7,999.-
8,999.-
8,999.-
8,999.-
8,999.-
8,999.-
9,999.-
9,999.-
10,999.-
10,500.-
8,999.-
 โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 5,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์หาดใหญ่ ปีนัง มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BSHF_Hilight of Malaysia 4 Days

 

เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย หาดใหญ่ ปีนัง คาเมรอน ไฮแลนด์  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ

  • วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง
  • วันที่สอง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์
  • วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
  • วันที่สี่ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา 
สายการบิน ไลอ้อน แอร์ 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
2-5 พ.ค.62
3-6 พ.ค.62
9-12 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
13-16 มิ.ย.62
4-7 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
9-12 ส.ค.62
22-24 ส.ค.62
22-25 ก.ย.62
3-6 ต.ค.62
11-14 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
9,999
7,777
7,999
9,999
9,999
9,999
10,999
11,999
10,999
9,999
9,999
9,999
11,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,777 บาท
 

 

หน้าถัดไป  1 2 3

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ราคา 5,999 บาท ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ฮ่องกง