Thursday, June 13, 2024
spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

SPHZ-LIVBAY-07TR

ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟุตบอล LIVERPOOL vs FC BAYERN MUNICH (01-03 ส.ค.66)

ไฮไลท์
1ชมฟุตบอล “LIVERPOOL FC” VS “FC BAYERN MUNICH”
2เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR)
3เข้าชมการแข่งขัน ณ National Stadium รวมบัตรเข้า ชมวันแข่ง BRONZE TICKET
4ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
5เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
6ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
7ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ ถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
8พักโรงแรม Aqueen Paya Lebar ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
9พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
10รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันที่  โปรแกรม
1กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION – National Stadium
2Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) – National Stadium – ชมการแข่งขัน
3CHINATOWN วัดพระเขี้ยวแก้ว – GARDEN BY THE BAY – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพ


โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 16 มิ.ย.66
รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

วันที่เดินทางผู้ใหญ่
วันที่ 2-4 สิงหาคม 256627,999.-25,999.-

 

กลับหน้าหลัก ทัวร์สิงคโปร์

อัตรานี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเข้าสนามแบบ BRONZE TICKET
 พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 20 Kg
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2 วัน ท่านละ 700 บาท
เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

SPHZ-LIVBAY-07TR Liverpool VS Fc Bayern Munich (Bronze)2-4AUG 23

โค้ดทัวร์

ส่วนลด

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

ต่อท่าน

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

ต่อท่าน

ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟุตบอล ลิเวอร์พูล Vs บาเยิร์น ราคา 25,999 บาท (1-3 ส.ค.66)

ต่อท่าน

ทัวร์ดูบอล-ลิเวอร์พูล

ทัวร์ดูบอลลิเวอร์พูล เอฟเวอร์ตัน 8 วัน 5 คืน

19-26 ต.ค.66
SRTBLHR3
ลด 1,000 บาท
189,900

ต่อท่าน

spot_img