Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

SPHZ-LIVBAY-07TR

ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟุตบอล LIVERPOOL vs FC BAYERN MUNICH (01-03 ส.ค.66)

ไฮไลท์
1 ชมฟุตบอล “LIVERPOOL FC” VS “FC BAYERN MUNICH”
2 เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR)
3 เข้าชมการแข่งขัน ณ National Stadium รวมบัตรเข้า ชมวันแข่ง BRONZE TICKET
4 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
5 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
6 ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
7 ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ ถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
8 พักโรงแรม Aqueen Paya Lebar ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
9 พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
10 รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันที่   โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION – National Stadium
2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) – National Stadium – ชมการแข่งขัน
3 CHINATOWN วัดพระเขี้ยวแก้ว – GARDEN BY THE BAY – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพ


โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 16 มิ.ย.66
รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 27,999.-25,999.-

 

กลับหน้าหลัก ทัวร์สิงคโปร์

อัตรานี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเข้าสนามแบบ BRONZE TICKET
 พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 20 Kg
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2 วัน ท่านละ 700 บาท
เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

SPHZ-LIVBAY-07TR Liverpool VS Fc Bayern Munich (Bronze)2-4AUG 23

ส่วนลด :

ส่วนลด :

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ดูบลอลิเวอร์พูล-พบ-ทีมแมนยู--(1-8-มีนาคม-2565)

ทัวร์ดูบอล Premium 8 วัน 5 คืน ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมนยู

โค้ด

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ดูบอล-ลิเวอร์พูล
8 วัน 5 คืน
19-26 ต.ค.66
การบินไทย

โค้ด

SRTBLHR3
ลด 1,000 บาท
189,900

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ดูบอล-แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
8 วัน 5 คืน
12-19 ธ.ค.66
EVA AIR

โค้ด

SHBRLHR1
ลด 1,500 บาท
199,500

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์สิงคโปร์-ฟอร์มูล่าวัน
3 วัน 2 คืน
ก.ย.2566
Singapore Airlines

โค้ด

ลด 200 บาท
26,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ