ทัวร์อังกฤษ เริ่มต้น 39,555 บาท ตลอดปี 2561-2562

0
149

ทัวร์อังกฤษ เริ่มต้น 39,555 บาท

ทัวร์อังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ เริ่มต้น 39,555 บาท

ทัวร์อังกฤษ เริ่มต้น 39,555 บาท ชมสโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษราคาถูก ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน  เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

โปรโมชั่นแนะนำ 

โปรแกรมที่ 1  ทัวร์อังกฤษ 6 วัน 4 คืน

ทัวร์อังกฤษราคาถูก

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 500 บาท 

 

ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน
เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน 
สายการบิน   SriLankan Airlines 
โค้ดทัวร์       BSSF_HAPPY TIME TO LONDON 6D4N
13 – 18 กันยายน 61
27 – 02 ตุลาคม 61
19 – 24 ตุลาคม 61
07 – 12 พฤศจิกายน 61
30 – 05 พฤศจิกายน 61
ราคา 39,555 บาท
ราคา 39,555 บาท
ราคา 49,555 บาท
ราคา 45,555 บาท
ราคา 45,555 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 39,555 บาท

 

โปรแกรมที่ 2  ทัวร์อังกฤษ 8 วัน 5 คืน
 

ทัวร์อังกฤษราคาถูก

โปรโมชั่น แชท & แชร์ 
รับส่วนลดเพิ่ม 500 บาท 

 

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง อาบูดาบี-เอดินเบิร์ก-ปราสาทเอดินเบิร์ก
วันที่สาม เอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร์
วันที่สี่ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอร์พูล
วันที่ห้า ลิเวอร์พูล-สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์
วันที่หก คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน
วันที่เจ็ด ซิตี้ทัวร์ ลอนดอน – BIG BEN–พิคคาดิลลี สแควร์ –สนามบินฮีทโธรว์
วันที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
สายการบิน   ETIHAD AIRWAYS
โค้ดทัวร์      BZF_EDI02 MELODY ENGLAND SCOTLAND WALES 8D5N BY QR
24–31 กรกฎาคม 2561
12–19 สิงหาคม 2561
9 –16 กันยายน 2561
23–30 กันยายน 2561
ราคา 62,888 บาท
ราคา 63,888 บาท
ราคา 57,888 บาท
ราคา 57,888 บาท
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์…เริ่มต้น 57,999  บาท

 

ทัวร์อังกฤษ เริ่มต้น 39,555 บาท ทัวร์อังกฤษราคาถูก ชมสโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก