Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ 5,999 บาท บิน VIETJET AIR

ทัวร์อุดรธานี-บึงกาฬ

ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ ถ้ำนาคี ศาลปู่อือลือนาคราช

ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ ถ้ำนาคี โดยสายการบิน VIETJET AIR ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ ทริปจอยทัวร์อิ่มบุญ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอุดรธานี – บึงกาฬ – ถ้ำนาคี – ศาลปู่อือลือนาคราช – บึงโขงหลง
05.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
07.05 บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ200 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
สำคัญโปรดอ่าน :
1. เนื่องจากผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ทำให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ ดังนั้นสายการบิน ไฟล์ทบิน และราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
2. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
08.15 เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านไปยัง ถ้ำนาคี อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากน้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 ราว ๆ 300 เมตร ความสวยงามของถ้ำนาคี มีลักษณะเป็นกลุ่มหินที่มีลวดลายพื้นผิวเป็นริ้วคล้ายกับเกล็ดลำตัวพญานาคขนาดใหญ่ ชาวบ้านและผู้สำรวจได้มองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว สวยงามสมบูรณ์แบบ รายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ส่วนด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร การเข้าไปเที่ยวชมถ้ำนาคี จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา จะมีทางเดินปูนเชื่อมไปยังน้ำตกตาดโพธิ์ และเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นไปยังน้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านน้ำตกผาสวรรค์ และน้ำตกหินงาม ระยะทางทั้งหมดประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากจุดนี้จะเดินยากสักนิด เพราะต้องค่อย ๆ เดินบนหน้าผาของน้ำตกไทรงาม แต่ไม่อันตราย เพราะเป็นช่วงน้ำน้อย เดินผ่านหน้าผาหินไปได้สบาย จากนั้นจะเป็นการเดินขึ้นเขา มีบางช่วงต้องปีนป่าย เป็นระยะทางราว ๆ 300 เมตร มีป้ายบอกทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงถ้ำนาคี
สำคัญโปรดอ่าน : เส้นทางสำหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อแนะนำและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ข้อแนะนำสำหรับ ถ้ำนาคี
1. ควรแต่งการให้พร้อมสำหรับเดินป่า
2. ควรเตรียมน้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว /ยาดม /ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง /ถุงมือ /เสื้อกันฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
3. ในกรณีสำหรับเด็ก แนะนำอายุแนะนำ 7 ขวบขึ้นไป เนื่องจากเส้นทางในถ้ำนาคานั้น
4. ในกรณีสำหรับผู้สูงอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไขข้อ ไม่แนะนำ
สำคัญโปรดอ่าน :
1. ห้ามนำกระดาษทิชชู่ หลอดดูดน้ำ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเซ่นไหว้ ขึ้นเขาโดยเด็ดขาด
2. เตรียมเงิน 100 บาทเพื่อลงทะเบียนมัดจำขยะที่ด่านทางขึ้น
3. เตรียมเงิน สำหรับตรวจ ATK ท่านละ 80 บาท
** มาตรการเป็นไปตามเงื่อนไขของทางอุทยานกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **
นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำคณะไหว้พระขอพร ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
วันที่ 2 หินสามวาฬ – อุดรธานี – เกาะคำชะโนด – สนามบินอุดรธานี – สนามบินสุวรรณภูมิ
04.30 ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางกลับสู่ที่พัก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดอุดรธานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองดอกบัวงาม โดดเด่นด้วยเทศกาลทุ่งดอกบัวแดง ที่บานอวดโฉมสะพรั่งทั่วหนองน้ำในทุกปี ขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างคำชะโนด ที่ทำให้ผู้คนทั่วสารทิศ ต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อได้ขอพรองค์พญานาค รวมทั้งวัดป่าภูก้อนที่ตั้งโดดเด่นบนยอดเขา อีกหนึ่งสถานี่ขึ้นชื่อ ที่ไม่ควรพลาด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง
บ่าย นำท่านไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย
18.30 บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ207 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
19.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์ต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน
26 – 27 มีนาคม 2565
02 – 03 เมษายน 2565
09 – 10 เมษายน 2565
23 – 24 เมษายน 2565
04 – 05 มิถุนายน 2565
11 – 12 มิถุนายน 2565
18 – 19 มิถุนายน 2565
25 – 26 มิถุนายน 2565
02 – 03 กรกฎาคม 2565
09 – 10 กรกฎาคม 2565
16 – 17 กรกฎาคม 2565
23 – 24 กรกฎาคม 2565
30 – 31 กรกฎาคม 2565
06 – 07 สิงหาคม 2565
20 – 21 สิงหาคม 2565
27 – 28 สิงหาคม 2565
03 – 04 กันยายน 2565
10 – 11 กันยายน 2565
17 – 18 กันยายน 2565
24 – 25 กันยายน 2565
01 – 02 ตุลาคม 2565
08 – 09 ตุลาคม 2565
15 – 16 ตุลาคม 2565
29 – 30 ตุลาคม 2565
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อุดรธานี บึงกาฬ

โปรแกรมแนะนำ
ทัวร์บึงกาฬ-ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง ทัวร์อุดรธานี-บึงกาฬ

จัดท่องเที่ยว อุดร บึงกาฬ คุณภาพดี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์เท่านั้น)
 น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

ส่วนลด :

โค้ดทัวร์ :

spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์อุดร-บึงกาฬ-ถ้ำนาคา

ทัวร์อุดรธานี ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี 3วัน 2 คืน 5,999 บาท ตลอดปี 2565

ต่อท่าน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทริปอิ่มบุญ ถ้ำนาคี บึงกาฬ Vol 3

ต่อท่าน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทริปอิ่มบุญขอพร ถ้ำนาคา บึงกาฬ

ต่อท่าน

ตัวอย่างการจองคิว เดินทางทริป ถ้ำนาคา แบบส่วนตัว Vol 1

ต่อท่าน

spot_img