ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท โปรโมชั่นทัวร์ 2563-2564

ทัวร์ต่างประเทศไม่เกิน 10,000 บาท

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,900 บาท โปรโมชั่น 2563-2564

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,700 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2563   ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,999 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก   เที่ยวเกาหลี จัดทัวร์เกาหลี ชมพระราชวังเคียงบ๊อกกุง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก สถานที่ยอดฮิต เที่ยวเอาใจนักช้อปหมู่บ้านฝรั่งเศส จัดกรุ๊ปส่วนตัว เกาหลี เอเวอร์แลนด์ จัดทัวร์วันหยุด เช่น ทัวร์เกาหลีปีใหม่ ทัวร์เกาหลีวันพ่อ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล เกาะนามิ...

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ จัดทัวร์คุณภาพดี ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก นอกจากนี้เรายัง มีบริการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสิงคโปร์ จัดกรุ๊ปทัวร์สิงคโปร์ เดินทางเป็นหมู่คณะ จัดกรุ๊ปทัวร์ สิงคโปร์ และ จอยทัวร์ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป บริการอาหารทุกมื้อ จัดทัวร์สิงคโปร์ช่วงเทศกาลต่างๆ วันสงกรานต์ ทัวร์สิงคโปร์วันแม่ ทัวร์สิงคโปร์วันปิยะ ทัวร์ปีใหม่  ...

ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 5,900 บาท ปรับราคาใหม่

ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท คุณภาพดี ทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ทัวร์เวียดนามราคาถูก คุณภาพดี ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทางบรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์...

โปรโมชั่นแนะนำ 2563-2564

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับส่วนลด @bestfriendเพิ่มเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 2563

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

ทัวร์ฮ่องกง จัดทัวร์ฮ่องกงคุณภาพดี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงทุกเส้นทาง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกงพักเวเนเชี่ยน จัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง กรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัว ฮ่องกง บริการ จัดทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ทัวร์ฮ่องกงวันสงกรานต์ และช่วงเทศกาลอื่นๆ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ กระเช้านองปิง ไหว้พระ วัดดัง แชกงหมิว จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไปโปรแกรมแนะนำ ทัวร์ฮ่องกง

 1 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BCTF_CTP1

กระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน ซิตี้เกท เอ้าท์เลท เซิ่นเจิ้นโดยรถไฟ วัดเทพเจ้ากวนอู ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ช้อปปิ้งหลอหวู่ โชว์ม่านน้ำ ฮ่องกง โดยรถไฟ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ จิวเวลรี่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนน นาทาน
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
2-5 พ.ค.63
3-6 พ.ค.63
4-7 พ.ค.63
7-10 พ.ค.63
8-11 พ.ค.63
9-12 พ.ค.63
14-17 พ.ค.63
15-18 พ.ค.63
16-19 พ.ค.63
21-24 พ.ค.63
22-25 พ.ค.63
23-26 พ.ค.63
28-31 พ.ค.63
29 พ.ค.-1 มิ.ย.
30 พ.ค.-2 มิ.ย.
1-4 มิ.ย.63
3-6 มิ.ย.63
4-7 มิ.ย.63
5-8 มิ.ย.63
6-9 มิ.ย.63
11-14 มิ.ย.63
12-15 มิ.ย.63
13-16 มิ.ย.63
18-21 มิ.ย.63
19-22 มิ.ย.63
20-23 มิ.ย.63
25-28 มิ.ย.63
26-29 มิ.ย.63
27-30 มิ.ย.63
11,999
9,999
9,999
6,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
9,999
7,999
8,999
8,999
6,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,999 บาท
2 ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTF_CTP1_ Disney
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้นโดยรถไฟ วัดเทพเจ้ากวนอู ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ช้อปปิ้งหลอหวู่ โชว์ม่านน้ำ ฮ่องกง โดยรถไฟ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ จิวเวลรี่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาทาน
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
2-5 พ.ค.63
3-6 พ.ค.63
4-7 พ.ค.63
7-10 พ.ค.63
8-11 พ.ค.63
9-12 พ.ค.63
14-17 พ.ค.63
15-18 พ.ค.63
16-19 พ.ค.63
21-24 พ.ค.63
22-25 พ.ค.63
23-26 พ.ค.63
28-31 พ.ค.63
29 พ.ค. – 1 มิ.ย.
30 พ.ค. – 2 มิ.ย.
1-4 มิ.ย.63
3-6 มิ.ย.63
4-7 มิ.ย.63
5-8 มิ.ย.63
6-9 มิ.ย.63
11-14 มิ.ย.63
12-15 มิ.ย.63
13-16 มิ.ย.63
18-21 มิ.ย.63
19-22 มิ.ย.63
20-23 มิ.ย.63
25-28 มิ.ย.63
26-29 มิ.ย.63
27-30 มิ.ย.63
13,999
11,999
11,999
8,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
11,999
9,999
10,999
10,999
8,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
3 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTF_CTP3

ฮ่องกง ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนท์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่ สาวงามหวีหนี่ เซินเจิ้น ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน โชว์ม่านน้ำ 3D เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ จิวเวลรี่ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
2-5 พ.ค.63
3-6 พ.ค.63
4-7 พ.ค.63
7-10 พ.ค.63
8-11 พ.ค.63
9-12 พ.ค.63
14-17 พ.ค.63
15-18 พ.ค.63
16-19 พ.ค.63
21-24 พ.ค.63
22-25 พ.ค.63
23-26 พ.ค.63
28-31 พ.ค.63
29 พ.ค. – 1 มิ.ย.
30 พ.ค. – 2 มิ.ย.
1-4 มิ.ย.63
3-6 มิ.ย.63
4-7 มิ.ย.63
5-8 มิ.ย.63
6-9 มิ.ย.63
11-14 มิ.ย.63
12-15 มิ.ย.63
13-16 มิ.ย.63
18-21 มิ.ย.63
19-22 มิ.ย.63
20-23 มิ.ย.63
25-28 มิ.ย.63
26-29 มิ.ย.63
27-30 มิ.ย.63
12,999
10, 999
10, 999
7,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
10,888
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
4  ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTF_CTP5A

ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน เซิ่นเจิ้นโดยรถไฟ หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง พิพิธภัณฑ์เซิ่นเจิ้น ร้านหยก OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE เซิ่นเจิ้น วัดกวนอู สวนฮอลแลนด์ ร้านบัวหิมะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลาดตงเหมิน ฮ่องกงโดยรถโค้ช
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม-บาท
2-5 พ.ค.63
3-6 พ.ค.63
4-7 พ.ค.63
7-10 พ.ค.63
8-11 พ.ค.63
9-12 พ.ค.63
14-17 พ.ค.63
15-18 พ.ค.63
16-19 พ.ค.63
17-20 พ.ค.63
21-24 พ.ค.63
22-25 พ.ค.63
23-26 พ.ค.63
28-31 พ.ค.63
29 พ.ค. – 1 มิ.ย.
30 พ.ค. – 2 มิ.ย.
1-4 มิ.ย.63
3-6 มิ.ย.63
4-7 มิ.ย.63
5-8 มิ.ย.63
6-9 มิ.ย.63
11-14 มิ.ย.63
12-15 มิ.ย.63
13-16 มิ.ย.63
14-17 มิ.ย.63
18-21 มิ.ย.63
19-22 มิ.ย.63
20-23 มิ.ย.63
25-28 มิ.ย.63
26-29 มิ.ย.63
27-30 มิ.ย.63
10,999
8,999
8,999
4,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
3,999
6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
8,999
6,999
7,999
7,999
4,999
7,999
7,999
3,999
6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 3,999 บาท
5 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 4วัน 2คืน
โค้ดทัวร์  BZF_ZHKG02

ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย A Symphony of Lights ฮ่องกง มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเปากง วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน มาเก๊า
สายการบิน AIR ASIA
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04 – 06 ก.ค.63
21 – 23 ส.ค.63
22 – 24 ส.ค.63
28 – 30 ส.ค.63
29 – 31 ส.ค.63
04 – 06 ก.ย.63
05 – 07 ก.ย.63
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
6 ทัวร์ฮ่องกง กวางเจา เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน  
โค้ดทัวร์ BCTF_CTP9

ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ จิวเวอร์รี่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน เซิ่นเจิ้นโดยรถไฟ เซิ่นเจิ้น เจ้าแม่ทับทิม ชื่อวานเทียนโฮ่ว ร้านหยก ภูเขาดอกบัว เหลียนฮัวซาน วัดต้นไทรหกต้น วัดกวงเสี้ยว วัดพระใหญ่ ช้อปปิ้งถนนคนเดินปักกิ่ง วัดกวนอู สวนฮอลแลนด์ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านบัวหิมะ ตลาดตงเหมิน สนามบินฮ่องกงโดยรถโค้ช
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
2-5 พ.ค.63
3-6 พ.ค.63
4-7 พ.ค.63
7-10 พ.ค.63
8-11 พ.ค.63
9-12 พ.ค.63
14-17 พ.ค.63
15-18 พ.ค.63
16-19 พ.ค.63
21-24 พ.ค.63
22-25 พ.ค.63
23-26 พ.ค.63
28-31 พ.ค.63
29 พ.ค. – 1 มิ.ย.
30 พ.ค. – 2 มิ.ย.
1-4 มิ.ย.63
3-6 มิ.ย.63
4-7 มิ.ย.63
5-8 มิ.ย.63
6-9 มิ.ย.63
11-14 มิ.ย.63
12-15 มิ.ย.63
13-16 มิ.ย.63
18-21 มิ.ย.63
19-22 มิ.ย.63
20-23 มิ.ย.63
25-28 มิ.ย.63
26-29 มิ.ย.63
27-30 มิ.ย.63
13,999
11,999
11,999
8,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
11,999
9,999
10,999
10,999
8,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
7 ซัวเถา แต้จิ๋ว เซิ่นเจิ้น 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ CTP11 CZ

กรุงเทพฯ–ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล-ถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยน–แต้จิ๋ว–วัดไคหยวน-วัดไทย–สะพานเซียงจื่อ–สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติ หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-ไต่ฮงกง (เทพเจ้าแห่งสุขภาพ)-เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)-รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซิ่นเจิ้น–ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก–วัดกวนอู–ร้านยางพารา-เซิ่นเจิ้น–กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
15-18 ก.พ.63
22-25 ก.พ.63
29 ก.พ.-3 มี.ค.
7-10 มี.ค.63
14-17 มี.ค.63
21-24 มี.ค.63
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
8 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF ZHKG01

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา – ฮ่องกง – วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – สำนักชีฉีหลิน และสวนหนานเหลียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
#นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรวัดหวังต้าเซียน
#พิเศษ !! ห่านย่าง ติ่มซำ บุฟเฟ่ต์ชาบู สะพานฮ่องกงมาเก๊า จูไห่
สายการบิน AIR ASIA X
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06–08 ก.ค.63
10–12 ก.ค.63
28–30 ส.ค.63
29–31 ส.ค.63
04–06 ก.ย.63
05–07 ก.ย.63
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
9 ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHKG12

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – Citygate Outlets Mall – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY – A Symphony of Lights – ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
#นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วลิน
#หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพร วัดหวังต้าเซียน
## เมนูพิเศษ !! ห่านย่าง ติ่มซำ
สายการบิน การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
10–12 ม.ค.63
11–13 ม.ค.63
17–19 ม.ค.63
18–20 ม.ค.63
07–09 ก.พ.63
09–11 ก.พ.63
14–16 ก.พ.63
15–17 ก.พ.63
21–23 ก.พ.63
22–24 ก.พ.63
28 ก.พ.–01 มี.ค.
29 ก.พ.–02 มี.ค.
06–08 มี.ค.63
07–09 มี.ค.63
13–15 มี.ค.63
14–16 มี.ค.63
20–22 มี.ค.63
21–23 มี.ค.63
27–29 มี.ค.63
28–30 มี.ค.63
04–06 เม.ย.63
10–12 เม.ย.63
12–14 เม.ย.63
17–19 เม.ย.63
18–20 เม.ย.63
24–26 เม.ย.63
25–27 เม.ย.63
30 เม.ย.–02 พ.ค.
01–03 พ.ค.63
02–04 พ.ค.63
08–10 พ.ค.63
09–11 พ.ค.63
15–17 พ.ค.63
16–18 พ.ค.63
22–24 พ.ค.63
29–31 พ.ค.63
05–07 มิ.ย.63
12–14 มิ.ย.63
19–21 มิ.ย.63
26–28 มิ.ย.63
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
17,999
19,999
19,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
10 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชิงหย่วน สะพานกระจก 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTF_CTP6

ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน เซิ่นเจิ้นโดยรถไฟ ร้านหยก ชิงหย่วน ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง ผ่านชมวัดเฟย์หลาย สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย วัดกวนอู สวนฮอลแลนด์ ร้านบัวหิมะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลาดหลอหวู่ สนามบินฮ่องกง โดยรถโค้ช
สายการบิน Hongkong Airline
@bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
2-5 พ.ค.63
3-6 พ.ค.63
4-7 พ.ค.63
7-10 พ.ค.63
8-11 พ.ค.63
9-12 พ.ค.63
14-17 พ.ค.63
15-18 พ.ค.63
16-19 พ.ค.63
21-24 พ.ค.63
22-25 พ.ค.63
23-26 พ.ค.63
28-31 พ.ค.63
29 พ.ค. – 1 มิ.ย.
30 พ.ค. – 2 มิ.ย.
1-4 มิ.ย.63
3-6 มิ.ย.63
4-7 มิ.ย.63
5-8 มิ.ย.63
6-9 มิ.ย.63
11-14 มิ.ย.63
12-15 มิ.ย.63
13-16 มิ.ย.63
18-21 มิ.ย.63
19-22 มิ.ย.63
20-23 มิ.ย.63
25-28 มิ.ย.63
26-29 มิ.ย.63
27-30 มิ.ย.63
12,888
10,888
10,888
7,888
9,888
9,888
8,888
9,888
9,888
8,888
9,888
9,888
8,888
9,888
9,888
9,888
10,888
8,888
9,888
9,888
8,999
9,888
9,888
8,888
9,888
9,888
8,888
9,888
9,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,888 บาท
11 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHKG23

สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – วัดโป่วหลิน – วัดแชกงหมิว – ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
#นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว
#ชมสวนจำลองสวนหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง
## พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง เป่าฮื้อ ไวน์แดง
สายการบิน AIR ASIA X 
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
06–08 มี.ค.63
07–09 มี.ค.63
12–14 มี.ค.63
13–15 มี.ค.63
14–16 มี.ค.63
19–21 มี.ค.63
20–22 มี.ค.63
21–23 มี.ค.63
26–28 มี.ค.63
27–29 มี.ค.63
28–30 มี.ค.63
05–07 เม.ย.63
17–19 เม.ย.63
18–20 เม.ย.63
23–25 เม.ย.63
24–26 เม.ย.63
25–27 เม.ย.63
03–05 พ.ค.63
04–06 พ.ค.63
08–10 พ.ค.63
09–11 พ.ค.63
15–17 พ.ค.63
16–18 พ.ค.63
22–24 พ.ค.63
23–25 พ.ค.63
29–31 พ.ค.63
30 พ.ค.–01 มิ.ย.
05–07 มิ.ย.63
06–08 มิ.ย.63
12–14 มิ.ย.63
13–15 มิ.ย.63
19–21 มิ.ย.63
20–22 มิ.ย.63
26–28 มิ.ย.63
04–06 ก.ค.63
21–23 ส.ค.63
22–24 ส.ค.63
28–30 ส.ค.63
29–31 ส.ค.63
04–06 ก.ย.63
05–07 ก.ย.63
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3 

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก  

- Advertisement -

Related news

ทัวร์มาเก๊า เริ่มต้น 3,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เริ่มต้น 3,999 บาท ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน คุณภาพดี   ทัวร์มาเก๊า บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทัวร์มาเก๊า  ทัวร์มาเก๊าราคาถูก ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่...

ทัวร์จีน เริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์จีน ราคาถูก เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์จีน เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนทุกเส้นทาง ทัวร์จีน โปรโมชั่นทัวร์จีน เราคัดสรรทัวร์จีนคุณภาพดี ไว้ค่อยบริการท่านลูกค้า ทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก จัดทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปดูงาน จัดทัวร์ในรูปแบบ กลุ่มเพื่อน บริษัท ครอบครัว จัดกรุ๊ปทัวร์...

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน เริ่มต้น 27,900 บาท (พักหรู 6 ดาว)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง พัก Venetion 4 วัน 3 คืน  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน เริ่มต้น 27,900 บาท ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน...

รับจัดกรุ๊ปฮ่องกง กรุ๊ปส่วนตัว จัดทัวร์ (ตามงบประมาณลูกค้า)

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ฮ่องกง รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง โดยบริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ รับจัดกรุ๊ปฮ่องกง รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง ราคาพิเศษพร้อมบริการทางด้านเอกสาร และขนมเบรค ดูแลให้ความสนุกสนานประทับใจโดยทีมงานไกด์มืออาชีพ พร้อมเติมความสุขไปกับเราเส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จัดกรุ๊ปฮ่องกง และทัวร์ฮ่องกงในเส้นทางต่างๆ สนใจท่องเที่ยวอ่องกงในราคาพิเศษ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-1835623 หรือสอบถามผ่านไลน์แอดได้ที่ @bestfriend ภาพความประทับใจทั้งหมด  🙂 จัดเตรียมเอกสาร ขนมเบรคไว้ค่อยบริการก่อนเดินทาง...