ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์ฮ่องกง หน้า 1

25497

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 7,900 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง จัดทัวร์ฮ่องกงคุณภาพดี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงทุกเส้นทาง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกงพักเวเนเชี่ยน จัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง กรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัว ฮ่องกง บริการ จัดทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ทัวร์ฮ่องกงวันสงกรานต์ และช่วงเทศกาลอื่นๆ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ กระเช้านองปิง ไหว้พระ วัดดัง แชกงหมิว จอยทัวร์ฮ่องกง จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 

พิเศษ!! เมือจอง 10 ท่านขึ้นไป รับฟรีขนเบรคก่อนขึ้นเครื่อง ณ วันเดินทาง 
จอยทัวร์จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป ตัวอย่างจัดกรุ๊ปส่วนตัว คลิ๊กที่นี่ >> จัดกรุ๊ปทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรม 1 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF CTP1 HX  Disney 

 

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย , City Gate Outlet , ตลาด หลอหวู่
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
25-28 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
29 ก.ค.-1 ส.ค
4-7 ส.ค.62
22-25 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
9,999 7,999
12,999
10,999
9,999 7,999
9,999
11,999
10,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 2 จูไห่ ฮ่องกง กวางโจว เซินเจิ้น ทางเดินกระจก 3 วัน 2 คืน
BGSF HKG09
  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – เมืองจูไห่ – เมืองชิงหยวน – ทางเดินกระจก Huangtengxia Glass Bridge – เมืองกวางเจา – ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว -เมืองกวางโจว – เมืองเซินเจิ้น –วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านยางพารา – ร้านยาสมุนไพร – หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เมนูพิเศษ เป่าฮื้อและไวน์แดง -เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ –
ร้านเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย – สนามบินเช็กแล็บก๊อกฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ…เมนูห่านย่าง!!
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
5-7 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-1 ม.ค.
31 ธ.ค.-2 ม.ค.
1-3 ม.ค.62
2-4 ม.ค.62
3-5 ม.ค.62
4-6 ม.ค. B1
4-6 ม.ค. B2
9-11 ม.ค.62
9,555
13,555
13,555
9,555
9,555
9,555
9,555
9,555
9,555
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,555 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHKG13

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – นั่งกระเช้าคริสตัล (พื้นใส) – วัดโป่วหลิน – Avenue of Stars – City gate Outlet – A Symphony of Lights – ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
# อิสระที่ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
# นั่งกระเช้านองปิง แบบพื้นกระจกใส สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
สายการบิน Thai Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-09 ธ.ค.62
14-16 ธ.ค.62
21-23 ธ.ค.62
30 ธ.ค.-01 ม.ค.
19,999
19,999
20,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHKG17

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights -ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) P
ที่พัก PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
D3: ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
#สนุกแบบเต็มอิ่มที่ ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
#อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง
สายการบิน Emirate Airline
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
05 – 07 ธ.ค.62
06 – 08 ธ.ค.62
07 – 09 ธ.ค.62
08 – 10 ธ.ค.62
13 – 15 ธ.ค.62
14 – 16 ธ.ค.62
20 – 22 ธ.ค.62
21 – 23 ธ.ค.62
28 – 30 ธ.ค.62
29 – 31 ธ.ค.62
30ธ.ค-01 ม.ค.
31ธ.ค-02 ม.ค.
11,999
11,999
10,999
10,999
11,999
10,999
11,999
10,999
18,999
18,999
19,999
19,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHKG19

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – จิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ 
#อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
#โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
สายการบิน Air Asia
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
15-17 พ.ย.62
16-18 พ.ย.62
22-24 พ.ย.62
23-25 พ.ย.62
29พ.ย.-01 ธ.ค. 
30พ.ย.-02 ธ.ค. 
7,999 4,999 (2ที่)
7,999 4,999 (1ที่)
7,999
7,999
7,999
7,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZHKG22

 

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซินเจิ้น – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่-วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ 
#อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
#โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
05-08 ธ.ค.62
29ธ.ค.-01 ม.ค.
13,999
16,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง 360-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF_CTP1_HX HKG NP360 SZX 4D2N

 

 

ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย , City Gate Outlet , ตลาด หลอหวู่ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ -เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
1-4 พ.ย.62
3-6 พ.ย.62
4-7 พ.ย.62
5-8 พ.ย.62
6-9 พ.ย.62
7-10 พ.ย.62
10-13 พ.ย.62
11-14 พ.ย.62
12-15 พ.ย.62
13-16 พ.ย.62
14-17 พ.ย.62
17-20 พ.ย.62
18-21 พ.ย.62
19-22 พ.ย.62
20-23 พ.ย.62
21-24 พ.ย.62
24-27 พ.ย.62
25-28 พ.ย.62
26-29 พ.ย.62
27-30 พ.ย.62
28 พ.ย.-1 ธ.ค. 
29 พ.ย.–2 ธ.ค. 
30 พ.ย.–3 ธ.ค. 
1-4 ธ.ค.62
2-5 ธ.ค.62
3-6 ธ.ค.62
4-7 ธ.ค.62
5-8 ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
9-12 ธ.ค.62
10-13 ธ.ค.62
11-14 ธ.ค.62
12-15 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
14-17 ธ.ค.62
15-18 ธ.ค.62
16-19 ธ.ค.62
17-20 ธ.ค.62
18-21 ธ.ค.62
19-22 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
22-25 ธ.ค.62
23-26 ธ.ค.62
24-27 ธ.ค.62
1-4 ม.ค.63
2-5 ม.ค.63
3-6 ม.ค.63
4-7 ม.ค.63
5-8 ม.ค.63
6-9 ม.ค.63
7-10 ม.ค.63
8-11 ม.ค.63
9-12 ม.ค.63
10-13 ม.ค.63
11-14 ม.ค.63
12-15 ม.ค.63
13-16 ม.ค.63
14-17 ม.ค.63
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
7,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
7,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
8,999
7,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 5,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF CTP1 HX HKG 

 

 

ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย, City Gate Outlet, ตลาดหลอหวู่
ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น- วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่ -โชว์ม่านน้ำ -เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
1-4 พ.ย.62
3-6 พ.ย.62
4-7 พ.ย.62
5-8 พ.ย.62
6-9 พ.ย.62
7-10 พ.ย.62
10-13 พ.ย.62
11-14 พ.ย.62
12-15 พ.ย.62
13-16 พ.ย.62
14-17 พ.ย.62
17-20 พ.ย.62
18-21 พ.ย.62
19-22 พ.ย.62
20-23 พ.ย.62
21-24 พ.ย.62
24-27 พ.ย.62
25-28 พ.ย.62
26-29 พ.ย.62
27-30 พ.ย.62
28 พ.ย.-1 ธ.ค.
29 พ.ย.-2 ธ.ค.
30 พ.ย.-3 ธ.ค.
1-4 ธ.ค.62
2-5 ธ.ค.62
3-6 ธ.ค.62
4-7 ธ.ค.62
5-8 ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
9-12 ธ.ค.62
10-13 ธ.ค.62
11-14 ธ.ค.62
12-15 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
14-17 ธ.ค.62
15-18 ธ.ค.62
16-19 ธ.ค.62
17-20 ธ.ค.62
18-21 ธ.ค.62
19-22 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
22-25 ธ.ค.62
23-26 ธ.ค.62
24-27 ธ.ค.62
1-4 ม.ค.63
2-5 ม.ค.63
3-6 ม.ค.63
4-7 ม.ค.63
5-8 ม.ค.63
6-9 ม.ค.63
7-10 ม.ค.63
8-11 ม.ค.63
9-12 ม.ค.63
10-13 ม.ค.63
11-14 ม.ค.63
12-15 ม.ค.63
13-16 ม.ค.63
14-17 ม.ค.63
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
9,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
10,999
9,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
11,999
11,999
10,999
10,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น (4 เมือง) 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF_CTP3_HX HKG MFM ZHU SZX  

 

 

ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย + ตลาด ตงเหมิน + เซนาโด้สแควร์
กรุงเทพ- ฮ่องกง-ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่ -จูไห่ – สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay Pacific
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
4-7 พ.ย.62
5-8 พ.ย.62
7-10 พ.ย.62
12-15 พ.ย.62
14-17 พ.ย.62
18-21 พ.ย.62
19-22 พ.ย.62
21-24 พ.ย.62
25-28 พ.ย.62
26-29 พ.ย.62
28 พ.ย.-1 ธ.ค. 
2-5 ธ.ค.62
3-6 ธ.ค.62
5-8 ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
9-12 ธ.ค.62
10-13 ธ.ค.62
11-14 ธ.ค.62
12-15 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
14-17 ธ.ค.62
16-19 ธ.ค.62
17-20 ธ.ค.62
18-21 ธ.ค.62
19-22 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
23-26 ธ.ค.62
24-27 ธ.ค.62
1-4 ม.ค.63
2-5 ม.ค.63
3-6 ม.ค.63
4-7 ม.ค.63
6-9 ม.ค.63
7-10 ม.ค.63
8-11 ม.ค.63
9-12 ม.ค.63
10-13 ม.ค.63
11-14 ม.ค.63
13-16 ม.ค.63
14-17 ม.ค.63
8,999
8,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
7,999
9,999
9,999
10,999
10,999
9,999
9,999
8,999
9,999
10,999
10,999
8,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
8,999
9,999
10,999
10,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF_CTP5A HX

 

 

วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์ – หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE-ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย + ตลาดตงเหมิน
ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู – หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
สวนฮอลแลนด์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hongkong Airline
@bestfriend ลด 300 บาท
3-6 พ.ย.62
4-7 พ.ย.62
5-8 พ.ย.62
6-9 พ.ย.62
7-10 พ.ย.62
10-13 พ.ย.62
11-14 พ.ย.62
12-15 พ.ย.62
14-17 พ.ย.62
17-20 พ.ย.62
18-21 พ.ย.62
19-22 พ.ย.62
21-24 พ.ย.62
24-27 พ.ย.62
25-28 พ.ย.62
26-29 พ.ย.62
28 พ.ย.-1 ธ.ค.  
1-4 ธ.ค.62
2-5 ธ.ค.62
3-6 ธ.ค.62
4-7 ธ.ค.62
5-8 ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
9-12 ธ.ค.62
10-13 ธ.ค.62
11-14 ธ.ค.62
12-15 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
14-17 ธ.ค.62
15-18 ธ.ค.62
16-19 ธ.ค.62
17-20 ธ.ค.62
18-21 ธ.ค.62
19-22 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
22-25 ธ.ค.62
23-26 ธ.ค.62
24-27 ธ.ค.62
1-4 ม.ค.63
2-5 ม.ค.63
3-6 ม.ค.63
4-7 ม.ค.63
5-8 ม.ค.63
6-9 ม.ค.63
7-10 ม.ค.63
8-11 ม.ค.63
9-12 ม.ค.63
10-13 ม.ค.63
11-14 ม.ค.63
12-15 ม.ค.63
13-16 ม.ค.63
14-17 ม.ค.63
5,499
5,499 4,555
5,499 4,555
5,499
5,499
5,499
5,499
5,499 4,555
5,499
5,499
5,499
5,499
5,499
5,499
5,499
5,499
5,499
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
6,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
7,999
6,999
8,999
8,999
7,999
6,999
7,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 5,499 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ชิงหย่วน 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF_CTP6_HX 

 

 

ฮ่องกง เที่ยวครบ 3วัดดัง แชกงหมิว หวังต้าเซียน องค์เจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมตึกสูงสุดของกวางเจา Canton Tower
เซิ่นเจิ้น เที่ยวชมสวนฮอลแลนด์ ขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู
ท้าเสียวกับสะพานเปิดใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง
ล่องเรือสำราญทานอาหารเคล้าวิวแม่น้ำเป่ยเจียง
D1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เซินเจิ้นโดยรถไฟ – สวนฮอลแลนด์
D2 : เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ชิงหย่วน – ผ่านชม Canton Tower – ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง – วัดเฟย์หลาย – สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย – เซินเจิ้น
D3 : วัดกวนอู – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
D4: ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hongkong Airline
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01-04 พ.ย.62
03-06 พ.ย.62
06-09 พ.ย.62
07-10 พ.ย.62
10-13 พ.ย.62
14-17 พ.ย.62
17-20 พ.ย.62
18-21 พ.ย.62
21-24 พ.ย.62
24-27 พ.ย.62
25-28 พ.ย.62
26-29 พ.ย.62
28-30 พ.ย.62
01-04 พ.ย.62
02-05 ธ.ค.62
03-06 ธ.ค.62
04-07 ธ.ค.62
05-08 ธ.ค.62
06-09 ธ.ค.62
09-12 ธ.ค.62
10-13 ธ.ค.62
11-14 ธ.ค.62
12-15 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
14-17 ธ.ค.62
15-18 ธ.ค.62
16-19 ธ.ค.62
17-20 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
21-24 ธ.ค.62
22-25 ธ.ค.62
23-26 ธ.ค.62
24-27 ธ.ค.62
01-04 ธ.ค.62
02-05 ม.ค.63
03-06 ม.ค.63
04-07 ม.ค.63
05-08 ม.ค.63
06-09 ม.ค.63
07-10 ม.ค.63
08-11 ม.ค.63
09-12 ม.ค.63
10-13 ม.ค.63
11-14 ม.ค.63
12-15 ม.ค.63
13-16 ม.ค.63
14-17 ม.ค.63
9,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
9,888
9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
8,888
9,888
9,888
10,888
10,888
8,888
9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
9,888
8,888
9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
9,888
9,888
9,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,900 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3 

อาจมีบางโปรแกรมยังไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นๆ หรือจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์ 02-1835623 , 094-5707755 , 089-6133915

 

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,900 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ตลอดปี 2562