ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 7,999 บาท โปรโมชั่น 2562

17287

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,900 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,900 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง จัดทัวร์ฮ่องกงคุณภาพดี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงทุกเส้นทาง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกงพักเวเนเชี่ยน จอยทัวร์ฮ่องกง จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป จัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัวบริการจัดทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ทัวร์ฮ่องกงวันสงกรานต์ และช่วงเทศกาลอื่นๆ 

ทัวร์ฮ่องกง คุณภาพดี
*** ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสาร ในวันที่เดินทาง ***

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรม 1 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF CTP1 HX  Disney 

 

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย , City Gate Outlet , ตลาด หลอหวู่
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
25-28 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
29 ก.ค.-1 ส.ค
4-7 ส.ค.62
8-11 ส.ค.62
9-12 ส.ค.62
12-15 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
18-21 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
25-28 ส.ค.62
29 ส.ค.-1 ก.ย. 
1-4 ก.ย.62
5-8 ก.ย.62
8-11 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
15-18 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
22-25 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
29 ก.ย.-1ต.ค.
14-17 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
21-24 ต.ค.62
22-25 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
9,999 7,999
12,999
10,999
9,999
10,999
11,999
11,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
9,999
11,999
10,999
11,999
11,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ เซินเจิ่น  4 วัน 2 คืน
CODE :  CTP1 HX SZX Disney

 

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ -เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย , City Gate Outlet , ตลาด หลอหวู่

สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
4-7 ก.ค.62
7-10 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
15-18 ก.ค.62
16-19 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
21-24 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
29 ก.ค.-1 ส.ค.
4-7 ส.ค.62
8-11 ส.ค.62
9-12 ส.ค.62
12-15 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
18-21 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
25-28 ส.ค.62
29 ส.ค.-1 ก.ย
1-4 ก.ย.62
5-8 ก.ย.62
8-11 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
15-18 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
22-25 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
29 ก.ย.-1 ต.ค.
14-17 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
21-24 ต.ค.62
22-25 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
8,999
7,999 4,988
7,999 5,999
9,999
9,999
8,999
8,999
8,999
7,999
10,999
8,999
7,999
8,999 5,999
9,999
9,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
7,999
8,999
8,999
8,999
7,999
9,999
8,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 7,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน
CODE : CTP5A HX-HKG
  ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู – หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – สวนฮอลแลนด์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE-เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

  • วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์ – หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
  • ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย + ตลาดตงเหมิน
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
4-7 ก.ค.62
7-10 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
15-18 ก.ค.62
16-19 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
21-24 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
29 ก.ค.-1 ส.ค.
4-7 ส.ค.62
8-11 ส.ค.62
9-12 ส.ค.62
12-15 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
18-21 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
25-28 ส.ค.62
29 ส.ค.-1 ก.ย
1-4 ก.ย.62
5-8 ก.ย.62
8-11 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
15-18 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
22-25 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
29 ก.ย.-1 ต.ค.
14-17 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
21-24 ต.ค.62
22-25 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
7,999 5,999
7,999
7,999
8,999
8,999
8,999
7,999
6,999
7,999
9,999
7,999
7,999
6,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 6,999 บาท
โปรแกรม 4 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BCTPF_CTP3_HX HKG MFM ZHU SZX

 

ช้อบปิ้งจิมซาจุ่ย + ตลาด ตงเหมิน + เซนาโด้สแควร์
กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน-จูไห่ – สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ-เซิ่นเจิ้น-ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
4-7 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
8-11 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
5-8 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
14-17 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
21-24 ต.ค.62
22-25 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
10,999
8,999
10,999
10,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 8,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
CODE : BGSF_HKG01 HX 

 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ดิสนีย์แลนด์ – เมืองเซินเจิ้น- วัดกวนอู – ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุเมืองเซินเจิ้น- เมืองฮ่องกง- วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – รีพลัส เบย์ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กรุงเทพฯ
พิเศษ !! เมนูห่านย่าง พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง

สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
1-3 ส.ค.
23-25 ส.ค.
11,999 10,999
11,999 7,555
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 7 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
CODE : BGSF_HKG04 HX

 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง – พระใหญ่วัดโปหลิน – ซิตี้เกท เอาท์เล็ท – เมืองเซินเจิ้น – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
เมืองเซินเจิ้น-วัดกวนอู-ร้านหยก-ร้านครีมไข่มุก-ร้านผ้าไหม–ชมโชว์น้ำพุ-เมืองจูไห่
เมืองจู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่–วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ
เมืองฮ่องกง – รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ!! เมนูห่านย่าง
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
01-04 พ.ค.62
02-05 พ.ค.62
09-12 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
23-26 พ.ค.62
30พ.ค-02 มิ.ย
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
4-7 ก.ค.62
6-9 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
8-11 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
22-25 ส.ค.62
29 ส.ค.-1ก.ย.
5-8 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
22-25 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
11-14 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
19-22 ต.ค.62
24-27 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900 7,555
13,900 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
15,900
14,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,900 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน
CODE : BGSF HKG05 HX

 

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง – ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง 
  • วันที่ 2 ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม)
  • วันที่ 3 เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ – ถนนนาธาน -ย่านจิมซาจุ่ย – ดิวตี้ ฟรี – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
18-20 ส.ค.62
29-31 ส.ค.62
12-14 ก.ย.62
26-28 ก.ย.62
11-13 ต.ค.62
18-20 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
16,999
16,999
16,999
16,999
20,999
19,999
18,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
CODE : BGSF HKG06HX (รวย รวย รวย)

 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล–จตุรัสเซนาโด้–ร้านของฝาก–เดอะเวนีเซียน
เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง
จูไห่-ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยา – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ
เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ–ร้านหยก–รีพลัสเบย์–จิมซาจุ่ย–สนามบินเช็กแล็บก๊อก
พิเศษ !! เมนูห่านย่าง
พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง
สายการบิน Hong Kong Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
25-27 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
4-6 ส.ค.62
8-10 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
15-17 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
22-24 ส.ค.62
25-27 ส.ค.62
1-3 ก.ย.62
5-7 ก.ย.62
8-10 ก.ย.62
15-17 ก.ย.62
19-21 ก.ย.62
29ก.ย.-1ต.ค.
11-13 ต.ค.62
12-14 ต.ค.62
19-21 ต.ค.62
22-24 ต.ค.62
24-26 ต.ค.62
25-27 ต.ค.62
26-28 ต.ค.62
9,989
9,989
9,989
9,989
13,989
9,989
9,989
9,989 4,999
9,989 5,999
9,989 5,999
9,989
9,989
9,989
9,989
9,989
10,989
13,989
10,989
9,989
9,989
9,989
9,989
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,989 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF HKG02

 

(สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ดิสนีย์แลนด์ – เมืองเซินเจิ้น
เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา– ร้านยา – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – รีพลัส เบย์ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อเวนิว ออฟ สตาร์ – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง
สายการบิน Cathay Pacific
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-11 ต.ค.62
23-25 ต.ค.62
27-29 ต.ค.62
13,989
13,989
13,989
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,989 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3 4

อาจมีบางโปรแกรมยังไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่เบอร์ 02-1835623 , 094-5707755 , 089-6133915

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,900 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง