Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,990 บาท พร้อมส่วนลด ตลอดปี 2566

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,888 บาท โปรโมชั่นทัวร์ 2565-2566

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,888 บาท ตลอดปี 2566

ทัวร์ฮ่องกง จัดทัวร์ฮ่องกงคุณภาพดี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกงพักเวเนเชี่ยน จัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง กรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัว ฮ่องกง บริการ จัดทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ทัวร์ฮ่องกงวันสงกรานต์ และช่วงเทศกาลอื่นๆ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ กระเช้านองปิง ไหว้พระ วัดดัง แชกงหมิว จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

แนะนำ ทัวร์ฮ่องกง

 1 ทัวร์ฮ่องกง  3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BIF_HFD01

ย่านจิมซ่าจุ่ย – จุดชมการแสดงโชว์ – Symphony of Light – อิสระท่องเที่ยว 1 วัน พิเศษ!!! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – พระสังกัจจาย – วัดต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก
สายการบิน  AIR ASIA
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
08-10 ก.พ.66
10-12 ก.พ.66
15-17 ก.พ.66
17-19 ก.พ.66
22-24 ก.พ.66
24-26 ก.พ.66
03-05 มี.ค.66
04-06 มี.ค.66
10-12 มี.ค.66
11-13 มี.ค.66
17-19 มี.ค.66
18-20 มี.ค.66
23-25 มี.ค.66
12,888
13,888
12,888
13,888
12,888
13,888
13,888
15,888
13,888
13,888
14,888
14,888
13,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,888 บาท
 2 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (ฟรีเดย์) 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BZF_HKG-2308UO

Avenue of Stars – A Symphony of Lights – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก
สายการบิน Hong Kong Express
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
02 – 04 ก.พ.66
03 – 05 ก.พ.66
04 – 06 ก.พ.66
09 – 11 ก.พ.66
10 – 12 ก.พ.66
11 – 13 ก.พ.66
16 – 18 ก.พ.66
17 – 19 ก.พ.66
18 – 20 ก.พ.66
23 – 25 ก.พ.66
24 – 26 ก.พ.66
25 – 27 ก.พ.66
04 – 06 มี.ค.66
17 – 19 มี.ค.66
15,990
16,990
16,990
15,990
16,990
16,990
15,990
15,990
16,990
15,990
16,990
15,990
18,990
16,990
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,990 บาท
 3 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_HKG09

ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
สายการบิน GREATER BAY AIRLINE
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11 – 13 ก.พ.66
18 – 20 ก.พ.66
24 – 26 ก.พ.66
25 – 27 ก.พ.66
03 – 05 มี.ค.66
04 – 06 มี.ค.66
10 – 12 มี.ค.66
11 – 13 มี.ค.66
17 – 19 มี.ค.66
18 – 20 มี.ค.66
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
 4 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF_HKG08

ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
สายการบิน THAI AIRASIA
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02 – 04 มี.ค.66
03 – 05 มี.ค.66
04 – 06 มี.ค.66
09 – 11 มี.ค.66
10 – 12 มี.ค.66
11 – 13 มี.ค.66
16 – 18 มี.ค.66
17 – 19 มี.ค.66
18 – 20 มี.ค.66
23 – 25 มี.ค.66
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
 5 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระดัง 6 วัด | 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BCF_SCHD-HX6T

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – วัดกวนอู – เจ้าแม่ทับทิม – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้ง
เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – ร้านจิวเวอรี่, หยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาร – ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony Of Lights-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional-1.กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ 2. สวนสนุก Disneyland-สนามบิบนฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
14-16 ก.พ.66
15-17 ก.พ.66
16-18 ก.พ.66
20,802
20,802
20,802
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 20,802 บาท
 6 ทัวร์ฮ่องกง 2 วัน 1 คืน 
โค้ดทัวร์

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอเรียพ้อยท์ – รีพลัสเบย์ – เลือกซื้อกระเช้านองปิง หรือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)หวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ – ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก – วัดแชกง – เทพกวนอู – เจ้าแม่ทับทิม – ช้อปปิ้งนาธาร – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18-19 ธ.ค.65
21-22 ธ.ค.65
6-7 ม.ค.66
7-8 ม.ค.66
13-14 ม.ค.66
14-15 ม.ค.66
18-19 ม.ค.66
2-3 ก.พ.66
4-5 ก.พ.66
11-12 ก.พ.66
17-18 ก.พ.66
18-19 ก.พ.66
25-26 ก.พ.66
4-5 มี.ค.66
11-12 มี.ค.66
18-19 มี.ค.66
25-26 มี.ค.66
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
16,661
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
 7 ทัวร์ฮ่องกง พิธีเปิดท้องพระคลัง 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์

พาร่วมพิธีเปิดท้องพระคลัง หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น..!! พิธีศักดิ์สิทธิ์ยืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน The Symphony of Lights
สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – หวังต้าเซียนสอง พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – ช้อปปิ้งนาธาน – ชมโชว์ The Symphony Of Lights อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional
1.กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ 2. สวนสนุก Disneyland
สนามบิบนฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 0 บาท
14-16 ก.พ.66
15-17 ก.พ.66
16-18 ก.พ.66
20,802
20,802
20,802
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 20,802 บาท
 8 ทัวร์ฮ่องกง Hongkong Count Down 2023 | 3 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ BCF SCHD-NEWYEAR23

Hongkong Count Down 2023
Optional : พระใหญ่-กระเช้านองปิง 360/หรือ Disneyland
สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ตหวังต้าเซียน– ร้านจิวเวอรี่, หยก – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาร – ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony Of Lights (Count Down New Year)อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional
1.กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ 2. สวนสนุก Disneyland
สนามบิบนฮ่องกง – กรุงเทพฯ
สายการบิน Hong Kong Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
30 ธ.ค.-1 ม.ค.66
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,332 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3 

ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก  

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน