ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เริ่มต้น 5,500 บาท

179001

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู 5,500 บาท พร้อมรับส่วนลด..ที่นี่

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เริ่มต้น 5,500 บาท 

ทัวร์เกาะเชจู โปรแกรมทัวร์เกาหลีเส้นทางใหม่ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทัวร์เกาะเชจู ทัวร์เกาะเชจูราคาถูก ให้คุณลูกค้าได้เลือกท่องเที่ยวได้ตามความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู สำหรับคนมีเวลาน้อยเที่ยวได้เพียง 3 วัน หรือไม่ว่าจะเป็น 4 วัน เรามีโปรแกรมให้คุณลูกค้าได้เที่ยวกว่า 10 โปรแกรม ดูภาพตัวอย่างสวยๆ การเดินทางทั้งหมด >> ทัวร์เกาะเชจู

“ถ่ายภาพเก๋ๆ เก็บภาพสวยๆ มาแชร์กันครับ.. กับทริปเที่ยวเกาะเชจู “

ทัวร์เกาะเชจู_11
โปรแกรมที่ 1  ทัวร์เกาะเชจู ฮัลโหล คิตตี้ เจจู 3 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ EXPRESS JEJU IN SUMMER  

 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สองของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหล คิตตี้ เจจู – โชว์กายกรรม – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์
วันที่สามของการเดินทาง ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด ลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
19 ก.ค-30 พ.ย.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 5,700 บาท
โปรแกรมที่ 2 ทัวร์เกาหลี ฮัลโหล คิตตี้ เจจู 3 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ EXPRESS JEJU IN SEPTEMBER  

 

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหล คิตตี้ เจจู – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ร้านน้ำมันสน – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี –
ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด ลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1-30 ก.ย.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 6,300 บาท
โปรแกรมที่ 3 ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู สวนส้มไร้เมล็ด 3 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ EXPRESS JEJU IN OCTOBER 

 

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ร้านน้ำมันสน – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด ลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1-31 ต.ค.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 6,300 บาท
โปรแกรมที่ 4 ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู สวนส้มไร้เมล็ด 3 วัน 1 คืน
โค้ดทัวร์ EXPRESS JEJU IN NOVEMBER 

 

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค–สวนส้มไร้เมล็ด- วัดซันบังซา-ภูเขาซองอัค-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ร้านน้ำมันสน -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี–ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1-30 พฤศจิกา 62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 6,700 บาท
โปรแกรมที่ 5 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ HOT PRO JEJU IN NOVEMBER 

 

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – วัดซันบังซา – โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1 พ.ย.-30 พ.ย.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 6,900 บาท
โปรแกรมที่ 6 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ HOT PRO JEJU IN OCTOBER 

 

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – วัดซันบังซา – โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ซอพจิโกจิ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1-31 ต.ค.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 6,900 บาท
โปรแกรมที่ 7 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์  HOT PRO JEJU IN SEPTEMBER 

 

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – วัดซันบังซา – โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรมร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1-30 กันยายน 2562  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 5,900 บาท
โปรแกรมที่ 8 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน 
HOT PRO JEJU SUMMER 

 

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – วัดซันบังซา – โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม – ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ชมดอกไฮเดรนเยีย – โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
19 ก.ค.- 30 ส.ค.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 5,900 บาท
โปรแกรมที่ 9 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน 
ROMANTIC JEJU IN JANUARY

 

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังโพมุนซา –ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชายหาดกวางชิกิ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ลอตเต้ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1-31 ม.ค.63  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,600 บาท
โปรแกรมที่ 10 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 28 

 

ฮัลโหล คิตตี้ เจจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังโพมุนซา – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชายหาดกวางชิกิ – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร – ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
28 มี.ค-12 เม.ย.  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,500 บาท
โปรแกรมที่ 11 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 

 

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด ภูเขาซองอัค – วัดซันบังโพมุนซา – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ชายหาดกวางชิกิ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
1-31 ธ.ค.62  
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,200 บาท
โปรแกรมที่ 12 ทัวร์เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน 
โค้ดทัวร์ ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 

 

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – โชว์กายกรรม – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังโพมุนซา – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชายหาดกวางชิกิ – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร – ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน JEJU AIR 
ส่วนลด 3000 บาท เมือจอง 30 แรกของทุกวันเดินทาง
กุมภาพันธ์    
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 9,300 บาท

หน้าถัดไป 1 2

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง
1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
ราคาปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
ราคานี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
– ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
– ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
– ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น
– ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ราคานี้ไม่รวม
– ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
– ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
– ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
– ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู

 

พิเศษ !! เมื่อจองทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป รับฟรี..ขนมเบรค ก่อนรับเอกสาร ณ วันเดินทาง
หากลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม จากหน้าเว็บไซต์ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อ 02-1835623