ทัวร์เกาะหัวใจมรกต หมู่เกาะพม่า 3,590 ฿ ตลอดปี 2561-2562 (เที่ยวคุ้ม)

18949

ทัวร์เกาะหัวใจมรกต หมู่เกาะพม่า 1 วัน ราคา 3,590 บาท

ทัวร์หัวใจมรกต

ทัวร์เกาะหัวใจมรกต หมู่เกาะพม่า ทัวร์หัวใจมรกต 1 วัน   ราคา 3,590 บาท

ทัวร์เกาะหัวใจมรกต หมู่เกาะพม่า 3 วัน 2 คืน ทัวร์หัวใจมรกต เที่ยวทะเลพม่า ทัวร์เกาะหัวใจมรกต ทัวร์เกาะหัวใจมรกตราคาถูก ทัวร์ระนอง แพคเกจทัวร์หัวใจมรกต ดำน้ำเกาะค๊อกคอม ทริปเกาะดันกิ้น หัวใจมรกต เดย์ทริป เกาะฮอร์สชู เกาะหัวใจมรกต เกาะตาฟุ๊ก เกาะย่านเชือก เกาะเกือกม้า อ่าวค้อน และพาท่านชมแนวประการังหลากสี

ทัวร์เกาะหัวใจมรกต

 แพคเก็จทัวร์ 1 วัน  แพคเก็จทัวร์ 2 วัน  แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 

08:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือฝั่ง (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการท าเอกสารผ่านแดน
 08:00 น.  เรือออกจาก ท่าเรือ (ระนอง) ไป  (เกาะสน พม่า) ผ่านวิธีการด่านตรวจคนเข้าเมือง
 09.00 น. เรือออกจาก ท่าเรือ (เกาะสน พม่า) ล่องทะเลอันดามันผ่าน หมู่เกาะต่างๆชมบรรยากาศธรรมชาติของ ท้องทะเลพม่า บนเรือมีชูชีพ อุปกรณ์ด าน้ าตื้น น้ าดื่มบริการ ตลอดการเดินทาง
 10.00 น.  เดินทางถึง เกาะฮอร์สชู (Horse Shoe Island) เกาะแห่งนี้มีชายหาดที่ขาวสะอาดและโค้งคล้าย
กับ “เกือกของม้า” ท่านสามารถเบิกอุปกรณ์ด าน้ า เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เดินถ่ายภาพชมธรรมชาติตามแนวชายหาด
 11.00 น.  เดินทางถึง เกาะหัวใจมรกต (Cock’s Comb Island) หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกต ที่งดงามอย่างมาก ด้านในท่าน จะได้พบความงามของต้นกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใส แหวกว่ายท่ามกลาง ฝูงปลากะตัก นับล้านตัว ที่ค่อยดักกินแพลงก์ ตอนอยู่หน้าทางเข้าถ้ า (ถ้าสภาพคลื่นลมแรงและมีคลื่นสูงจะเปลี่ยนไปด าน้ าเกาะใกล้เคียงแทน)
 12.00 น.  เดินทางถึง เกาะตาฟุ๊ก (Dunkin Island) เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด ท่านสามารถเล่นน้ าหน้าหาด พายเรือ แคนู และมีอุปกรณ์เครื่องเล่นทางน้ าต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้ เดินชมธรรมชาติตามแนวชายหาด รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 14.00 น.  น าท่านเดินทางไปยัง เกาะย่านเชือก (ZedetkyiKyun Island) ชมความสวยงามและความ หลากหลาย ของปะการังน้ าตื้น อาทิ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ปลาการ์ตูนชนิดต่างๆที่สามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย (มีโอกาสพบหมึกกระดองขนาดใหญ่บริเวณนี้)
 15.00 น.  คืนอุปกรณ์ด าน้ าและเดินทางกลับโรงแรม (เกาะสน พม่า)
 16.00 น.  ถึงท่าเรือ (เกาะสน พม่า) รับเอกสารผ่านแดนคืนพร้อมคูปอง อาหารเย็น รับผ้าขนหนูส าหรับอาบน้า มีบริการซาวน่า สระว่ายน้ า (โดยล้างตัวให้สะอาดก่อนลงเล่น)
 17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์ที่ ห้องอาหาร พร้อมชม บรรยากาศพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้น เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม ช็อกโกแลต น้ าหอม และอื่นๆ หรือสามารถร่วมสนุก เสี่ยงโชคกับ ห้องเกมส์ นานาชาติ ที่ทางโรงแรมมีไว้บริการทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง
 20.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ (ระนอง) รถตู้ เตรียมรับกลับที่พัก (ท่านที่นารถมาที่ท่าเรือเองสามารถขึ้นเรือรอบสุดท้ายเพื่อข้ามกลับมาฝั่งระนองเวลา 23:00 น.)
  *** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล **

 

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมทัวร์ ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก 4-11 ปี
Day Trip Cock’s Comb Island,  ทัวร์ 4 เกาะหัวใจมรกต**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 พ.ค.  3,590 2,900  
2 Day 1 Nigh Cock’s Comb Island, Tafook island ทัวร์ 4 เกาะหัวใจมรกต พักเต็นท์เกาะตาฟุ๊ก มีเต้นท์ 15 หลัง**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 15 ต.ค. – 15 พ.ค.   5,690 4,900  
2 Day 1 Night Cock’s Comb Island, Horse Shoe Island  ทัวร์ 4 เกาะหัวใจมรกต พักบ้านไม้ไผ่เกาะฮอร์ชู) มีบ้านไม้ไผ่ 15 หลัง**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม  – 15 พฤษภาคม  

 

5,690

4,900  
2 Day 1 Nigh Cock’s Comb Island, Grand  Andaman Hotel 4 เกาะหัวใจมรกต พักโรงแรมแกรนด์ อันดามัน**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม   4,890 3,900  
2 Day 1 Nigh Cock’s Comb Island, Grand  Andaman Hotel Tour Kawthuang 4 เกาะหัวใจมรกต พักโรงแรมแกรนด์ อันดามัน ทัวร์เกาะสอง)**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม   – 31 พฤษภาคม   5,490 4,500  
3 Day 2 Nighs Cock’s Comb Island, City Tour + Rafting  4 เกาะหัวใจมรกต +ซิตี้ทัวร์ ล่องแพเปียก พักโรงแรมทินิดี**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม   6,800 5,900  
3 Day 2 Nighs Cock’s Comb Island, 3 Island Ranong  4 เกาะหัวใจมรกต +ทัวร์ 3 เกาะระนอง พักโรงแรมทินิดี**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม  – 15 พฤษภาคม  7,290 6,500  
3 Day 2 Nighs Cock’s Comb Island, Kon Surin Dinner Kon Payam 4 เกาะหัวใจมรกต +ทัวร์เกาะสุรินทร์ ดินเนอร์เกาะพยาม พักโรงแรมทินิดี**เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม  – 15 พฤษภาคม  7,790 6,900  

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เกาะหัวใจมรกต

 

 ราคารวม
– ทริปด าน้ าทะเลพม่า 1 วัน (ด้วยเรือเร็ว)
– ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะพม่า
– ประกันอุบัติเหตุส าหรับนักท่องเที่ยว
– มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
– เสื้อชูชีพ, หน้ากากด าน้ า, ผ้าเช็ดตัว (ส าหรับอาบน้ าที่โรงแรม)
– อาหารเช้า 1 มื้อ (ขนม,ชา,กาแฟ) อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ
– สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆของโรงแรม
 สิ่งที่ท่านควรน าติดตัวมา
– บัตรประจ าตัวประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต กรณีชาวต่างชาติ)
– ชุดว่ายน้ า, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป
– ชุดส าหรับเปลี่ยนที่โรงแรม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ 

 ทัวร์กระบี่1 ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะหัวใจมรกต ทัวร์หัวใจมรกต หมู่เกาะพม่า 1 วัน ราคา 3,590 บาท

ทัวร์ฮ่องกง