Tuesday, July 16, 2024
spot_img

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาลราคาถูก ไฮไลท์ ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เมืองนากาก๊อต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล เมืองกาฐมัณฑุ สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล ปศุปฏินารถ มหาเจดีย์โพธิ์นาถ ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล พิเศษพักนากาก็อต 1 คืน เมนูอาหารจีน เมนูอาหารไทย จัดกรุ๊ปส่วนตัว จอยทัวร์ คุณภาพดี เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์นากาก็อต ปะฏัณ 4 วัน...

4 วัน 3 คืน
มี.ค.67
BZF_KMT-2301SL
ลด 200 บาท
21,990

ต่อท่าน

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
BZGKTM-2304EW
ลด 200 บาท
25,990

ต่อท่าน

ทัวร์เนปาล จัดกรุ๊ปส่วนตัว คุณภาพดี