0.8 C
New York
Tuesday, January 26, 2021

ทัวร์โรมาเนีย เริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก ราคา 69,900 บาท

ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก 

ทัวร์โรมาเนีย ไปตามล่าหาท่านเคาท์แดรกคูลาที่ทรานซิลเวเนีย ตามนวนิยายโกธิกของ ทัวร์โรมาเนีย โรมาเนียราคาถูก ชมบราม สโตกเกอร์ นักเขียนชาวไอริช ตั้งอยู่คาบสมุทรบอลข่าน เป็นแหล่งรวมอารยะธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากมายจากหลายประเทศ
• บูคาเรสต์ สถาปัตยกรรมและศิลปะล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศส จนได้สมญาว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก
• ซินายา เมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมของโรมาเนีย ที่ตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน
• บราซอฟ ไข่มุกเม็ดงามของโรมาเนีย ได้รับสมญาจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก

ทัวร์บัลแกเรีย Queen of the Balkans ดินแดนเล็กๆ ใจกลางคาบสมุทรบอลข่าน ที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งผืนป่า ขุนเขา และสายน้ำ คล้ายปราการชั้นดีที่ปกป้องดินแดนแห่งนี้ให้คงความงดงาม บริสุทธิ์
• เวลิโกทาร์โนโว สุดยอดเมืองโบราณเพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังคงความบริสุทธิ์ ทั้งวิถีของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จนอยากให้ใครๆ ได้มาสัมผัส
• คาซานลัค เขตปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน เป็นทำเลที่แสนดีและอุณหภูมิที่พอเหมาะ
• พิเศษ เข้าร่วมงานเทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival 2017 จัดปีละ 1 ครั้ง ชมการสาธิตการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ และลองเก็บด้วยตัวเอง และชมการกลั่นน้ำมันดอกกุหลาบแบบดั้งเดิมของบัลแกเรีย ชมการแสดงระบำพื้นเมือง + BBQ lunch
• พลอฟดิฟ เมืองโบราณจากยุคโรมัน เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
• โซเฟีย นครหลวงหลากยุคของบัลแกเรีย มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลากหลายแขนง ที่เข้ากันได้ดีกับสีสันเมืองใหญ่อันทันสมัย

** ไฮไลท์ เทศกาลกุหลาบ 1 ปี มีครั้งเดียว **

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

2 มิ.ย.63 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
20.00 เจ้าหน้าที่รอรับคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q เข้าประตู 8 และคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินรับบัตรที่นั่งและโหลดกระเป๋า
23.00 เดินทางสู่อิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 59 เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
3 มิ.ย.63 อิสตันบูล – คลูซนาโปกา – ซิกีสวารา
05.20 เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
06.50 เดินทางสู่คลูซนาโปกา โดยสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK1034 เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
08.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานอัฟรัมเอียนคูคลูซ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางไปชมเมืองคลูซ
คลูซนาโปกา หรือเรียกกันว่าคลูซ เมืองใหญ่อันดับสองของโรมาเนีย ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ หนึ่งในเมืองของภูมิภาคทรานซิลเวเนีย ภูมิภาคเก่าแก่ของประเทศที่เปลี่ยนผ่านผู้ครอบครองมาหลายมือ จนในที่สุดก็ได้กลับมาสู่อ้อมอกโรมาเนีย ไปชมจัตุรัสสหภาพ จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยอาคารแบบบารอก โกธิก เรอเนสซองซ์ และนีโอคลาสสิกอยู่รายล้อม ชมโบสถ์เซนต์ไมเคิลที่ตั้งอยู่ในจัตุรัส เป็นหนึ่งในโบสถ์สไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในทรานซิลเวเนีย สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ.1350- 1487 บนฐานของโบสถ์เก่าเซนต์จาคอบ มีแท่นบูชาเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุด เพดานโบสถ์เป็นทรงโค้งรูปดวงดาว หน้าต่างประดับด้วยกระจกสี และถ่ายรูปกับพระราชวังบานฟี เคยใช้ที่ประทับของผู้ว่าการรัฐจากอาณาจักรออสโตรฮังกาเรียน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน สร้างในราวปี ค.ศ.1774- 1775 เป็นอาคารต้นแบบสไตล์บารอกที่สวยงามในทรานซิลเวเนีย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางด้านศิลปะของเมืองคลูซ
บ่าย เดินทางไปซิกีสวารา (160 KM/ 3 HRS) ก่อตั้งขึ้นโดยช่างฝีมือและพ่อค้าชาวเยอรมัน เป็นตัวอย่างที่ดีของเมืองเล็กที่แข็งแกร่งในช่วงยุคกลาง และมีบทบาทสำคัญทั้งด้านยุทธวิธีและการค้าในแถบตะเข็บของยุโรปตะวันออกมาหลายศตวรรษ จนได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ.1999 นำท่านชมเมืองเก่าที่งดงาม ได้รับการรักษาอย่างดีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถนนเป็นหินคอบเบิล บ้านของชาวเมือง โบสถ์ที่งดงาม บรรยากาศในเมืองสวยงามไม่แพ้กับย่านเมืองเก่าของกรุงปรากหรือกรุงเวียนนาเลยทีเดียว และเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ วลาด แดรกคูลา ผู้ปกครองจังหวัดวาลาเชียเมื่อปีค.ศ.1456- 1462 ซึ่งวลาดคนนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจในบทบาทเคาท์แดรกคูลา ของนักเขียนบราม สโตรกเกอร์ และบ้านของวลาด แดรกคูลาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ด้วย เป็นบ้านหลังสีเหลืองอมน้ำตาล ที่เค้าอาศัยอยู่กับพ่อ มีเหล็กดัดเป็นรูปมังกรแขวนอยู่ที่ประตูทางเข้า ปัจจุบันชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหาร และชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ ไปถ่ายรูปกับจัตุรัสซิตาเดล จัตุรัสเล็กๆ ที่สวยแปลกตา ในสมัยก่อนใช้เป็นตลาด ที่แสดงงานศิลปะ สถานที่ท่องเที่ยว และถ่ายรูปกับหอนาฬิกา สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 และต่อเติมอีกครั้งในศตวรรษที่ 16 ใช้เป็นที่พบปะพูดคุยของสภาเมืองจนถึงปีค.ศ.1556 และปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปีค.ศ.1899
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารท้องถิ่น
  ที่พัก Mercure Sighisoara Binderbubi Hotel หรือระดับใกล้เคียง
4 มิ.ย.63 ซิกีสวารา – บราน – บราซอฟ
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
  จากนั้นเดินทางไปบราน (145 KM/ 2.30 HR) เมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองที่ตั้งอยู่ในมณฑลบราซอฟ โดยเฉพาะชื่อเสียงของตำนานผีดูดเลือด หรือความเชื่อที่ว่าบรานเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ในอดีต บรานจึงได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาตามรอยตำนานผีดูดเลือด ไปชมปราสาทบราน บ้านแวมไพร์ของท่านเคานท์แดรกคูล่า ตามนิยายเขย่าขวัญระบือโลกของบราม สโตรกเกอร์ นักเขียวชาวไอริช ปราสาทบรานสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.1211 เพื่อเป็นทั้งที่พำนัก ที่ประชุมพล และโบสถ์ของเหล่าอัศวินในยุคนั้น ยุคสมัยถัดมาก็ได้ตกทอดมาเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองและราชวงศ์ผู้ครองแคว้น ปัจจุบันเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีการจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ อาวุธ ชุดเกราะ และสมบัติเก่าแก่อันทรงคุณค่ามากมาย นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมวิวสวยงามอีกแห่งหนึ่งด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางไปบราซอฟ (30 KM/ 0.45 HR) อีกหนึ่งเพชรน้ำงามแห่งยุโรปตะวันออกที่ได้ชื่อว่า สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งโรมาเนีย ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นทรานซิลเวเนีย งดงามทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรม ไปชมจัตุรัสเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของอาคารที่ว่าการเมืองที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมือง รอบๆ จัตุรัสเป็นแหล่งชุมนุมของสถาปัตยกรรมศิลป์หลายสมัย นับตั้งแต่อาคารแบบโรมาเนสก์ โบสถ์สไตล์เรอเนสซองซ์ โรงแรมแบบบารอก ร้านกาแฟภายในอาคารแบบรอคโคโค ซึ่งสร้างต่อเนื่องกันมาหลายๆ สมัย จัตุรัสแห่งนี้นี่เองเป็นที่มาของการขนานนามว่า บราซอฟคือเมืองงามที่สุดของโรมาเนีย และไปชมโบสถ์ดำ โบสถ์สไตล์โกธิกโบราณขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ค.ศ.1385 มีหอระฆังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนีย ที่มาของชื่อโบสถ์ดำก็เพราะว่าเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1689 แต่โบสถ์แห่งนี้ก็สามารถรอดพ้นมาได้ แต่ก็ใช้เวลาบูรณะส่วนที่เสียหายถึง 100 ปี ทั้งนี้ส่วนที่เสียหายเป็นเขม่าดำบนผนังโบสถ์ได้ถูกทิ้งไว้ให้เป็นที่ระลึก ภายในมีงานประติมากรรมปูนปั้นพระแม่มาเรียและนักบุญสำคัญๆ ในศาสนาคริสต์ และงานหัตถกรรมพรมตุรกีถักมือโบราณลวดลายสวยงาม 119 ผืนที่ประดับอยู่ด้านในโดยรอบ นอกจากนั้นก็ยังมีไปป์ออร์แกนขนาดใหญ่ 4,000 ชิ้น ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1839 ซึ่งจะใช้บรรเลงในช่วงเทศกาลคอนเสิร์ตฤดูร้อน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารท้องถิ่น
  ที่พัก Hotel Ramada หรือระดับใกล้เคียง
5 มิ.ย. 63 บราซอฟ – ซินายา – บูคาเรสต์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  จากนั้นเดินทางไปซินายา (50 KM/ 1.30 HRS) ตั้งอยู่ในภูมิภาคทรานซิลเวเนีย คำว่าทรานซิลเวเนียมาจากภาษาละติน แปลว่า ดินแดนเลยผืนป่า นำท่านเข้าชมปราสาทเปเลส ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาคาร์เพเธียน ในเขตเมืองซินายา ตั้งชื่อตามลำธารที่ไหลผ่านสวนหน้าวัง สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1873- 1883 โดยกษัตริย์คาโรลที่1 เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน เป็นปราสาทแห่งแรกในโรมาเนียที่มีไฟฟ้าใช้ งบก่อสร้างตีเป็นค่าเงินในปัจจุบันได้ประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 4 พันล้านบาท การก่อสร้างใช้ช่างฝีมือเอกจากหลายประเทศ จึงเป็นการผสมผสานสุดยอดความงามของศิลปะ ภายในตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักลวยลายงดงาม มีโคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ความทันสมัยและความโอ่อ่างดงามของปราสาทเปเลสเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทำไมโรมาเนียได้รับการขนานนามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางไปบูคาเรสต์ (50 KM/ 1.30 HRS) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์คาโรลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งโรมาเนียได้ชื่อว่าเป็นยุครุ่งเรืองของโรมาเนียที่มีการพัฒนาสิ่งต่างๆ มากมาย อาคารสถานที่สำคัญหลายแห่งภายในเมืองบูคาเรสต์ได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้ และเนื่องจากรูปแบบของเมืองและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในช่วงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงปารีส ทำให้บูคาเรสต์ได้รับการเรียกขานว่าปารีสน้อย นำท่านชมความงามของเมือง ผ่านชมจัตุรัสแห่งการปฏิวัติ โอเปร่าเฮ้าส์ ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ สร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีสในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย เข้าชมทำเนียบประธานาธิบดี จะเรียกว่าเป็นอภิมหาอาคารรัฐสภาแห่งเมืองบูคาเรสต์เพราะใหญ่โตมหึมามาก เชื่อกันว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา มีจำนวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง สามารถมองเห็นได้จากอวกาศ ไม่มีการเปิดเผยจำนวนชั้นใต้ดิน แต่เดากันว่าน่าจะมีอย่างน้อย 8 ชั้น สั่งให้สร้างขึ้นมาโดย นิโคไล เชาเซสกู จอมเผด็จการคอมมิวนิสต์ที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าทำทุกอย่างเพื่อสังคม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการไปเยือนเกาหลีเหนือในปีค.ศ.1972 และมีแรงผลักดันจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ในปีค.ศ.1977 เชาเซสกูจึงคิดสร้างตึกที่สามารถทนต่อแผ่นดินไหวทุกแรงสั่นสะเทือน และใช้งานไปได้อีก 500 ปี เชาเซสกูใช้เงินลงทุนมหาศาลในการสร้างศูนย์กลางแห่งเมืองสังคมนิยมในจินตนาการแห่งนี้ ต้องกู้เงินต่างชาติซึ่งไม่เคยมีการเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริง สภาพความเป็นอยู่ของคนในประเทศตกต่ำถึงขีดสุด น้ำไม่ไหลไฟดับกลายเป็นเหตุประจำวัน คนงานเป็นหลักล้านสลับกันทำงานตลอด 24 ชม เพื่อเร่งให้เสร็จ แต่แล้วก็เกิดเหตุจลาจล ประชาชนออกมาเดินขบวนก่อการปฏิวัติในเดือนธันวาคม ปีค.ศ.1989 เชาเซสกูหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว แต่ก็ถูกจับได้และถูกประหารชีวิตในวันคริสต์มาสปีเดียวกันนั้นเอ
  **ทำเนียบประธานาธิบดี ยังคงเป็นสถานที่ราชการ ซึ่งอาจมีการปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีนี้เราจะถ่ายรูปด้านนอกทดแทน
6 มิ.ย. 63 บูคาเรสต์ – เวลิโกทาร์โนโว – ทริอาฟนา
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางและข้ามพรมแดนจากโรมาเนียสู่บัลแกเรียที่เมืองรูเซ เมืองใหญ่อันดับ 5 ของบัลแกเรีย ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลเวียนนา มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมแบบนีโอบารอก และนีโอรอคโคโค เดินทางต่อสู่เวลิโกทาร์โนโว (200 KM/ 3.30 HRS) เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของอาณาจักรบัลแกเรีย (ค.ศ.1185- 1396) มีชัยภูมิอันยอดเยี่ยม คือตั้งอยู่บนเนินเขา 3 ลูก และยังมีแม่น้ำยานตราไหลผ่าน มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างโบราณหลายอย่างเป็นประจักษ์พยานถึงภาพอดีตอันรุ่งเรืองได้ชัดเจน ถือว่าเวลิโกทาร์โนโวคือสุดยอดเมืองโบราณเพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังคงความบริสุทธิ์ ทั้งวิถีชีวิตของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านชมเมืองเวลิโกทาร์โนโว ชมปราสาทซารีเวทส์ ป้อมปราการในยุคกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยานตรา ปราสาทซารีเวทส์สร้างขึ้นแทนที่ป้อมปราการไบแซนไทน์เดิม นำโดยสองพี่น้อง แอสเซน และปีเตอร์ ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการโค่นล้มการปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน์ และได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ในเวลาต่อมา เดินขึ้นไปชมปราสาทและโบสถ์หลังใหญ่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีภาพเฟรสโกสไตล์โมเดิร์นดูสวยแปลกตา จากนั้นเดินทางไปทริอาฟนา (40 KM/ 1 HR) เมืองทางตอนกลางของบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนตีนเขาสตาราเพลนนินา ตัวเมืองสูง 440 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชาวเมืองเป็นชาวเผ่าทราเชียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารท้องถิ่น
  ที่พัก Hotel Kalina Palace หรือระดับใกล้เคียง
7 มิ.ย. 63 ทริอาฟนา – คาซานลัค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  จากนั้นเดินทางไปคาซานลัค (40 KM/ 1 HR) เมืองทางใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ด้วยทำเลที่แสนดีและอุณหภูมิที่พอเหมาะ จึงทำให้ที่นี่เป็นเขตปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่ของโลก เข้าร่วมงานเทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival 2020 เทศกาลประจำชาติของบัลแกเรียที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม- ต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบออกดอกสวยงามพร้อมที่จะให้เก็บเกี่ยว ทั่วทั้งเมืองจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความหอมหวานของกุหลาบ นำท่านร่วมพิธีเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ กุหลาบนั้นจะมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 3 สัปดาห์ และต้องเก็บด้วยมือเท่านั้น ซึ่งกุหลาบที่เก็บแล้วจะถูกนำมาประมูล เพื่อสกัดทำน้ำมันดอกกุหลาบ สินค้าเลื่องชื่อของบัลแกเรียนั่นเอง น้ำมันดอกกุหลาบ 1 กรัมนั้นต้องใช้กลีบกุหลาบถึง 60,000 กลีบ ถ้าต้องการน้ำมันกุหลาบ 1 กิโลกรัม ก็ต้องใช้กุหลาบราว 3- 4 ตันทีเดียว และหนึ่งในแบรนด์ดังที่สั่งน้ำมันดอกกุหลาบจากบัลแกเรียจำนวนมากที่สุดก็คือชาแนล
11.00 รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารท้องถิ่น
12.00 ร่วมชมการแสดงพาเหรดเทศกาลดอกกุหลาบ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน บนถนนบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง มีขบวนพาเหรดจากหมู่บ้านต่างๆ มีการแสดงระบำพื้นเมือง ผู้ร่วมขบวนพาเหรดจะแต่งตัวในชุดพื้นเมืองหลากสีสันสวยงาม และตกแต่งขบวนพาเหรดตามธีมของแต่ละปี และมีราชินีดอกกุหลาบ สาวงามผู้ชนะการประกวดร่วมในขบวนด้วย นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเต้นรำไปด้วยกับชาวเมืองเมืองขบวนพาเหรดจบลง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเต้นรำ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ มีทั้งสบู่ แชมพู ครีมทาตัว ทามือ ครีมทาหน้า น้ำมันจากดอกกุหลาบ ขนมจากดอกกุหลาบ และของที่ระลึกต่างๆ จากคาซานลัค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารท้องถิ่น
  ที่พัก Hotel Kalina Palace หรือระดับใกล้เคียง
8 มิ.ย. 63 คาซานลัค – พลอฟดิฟ – โซเฟีย
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  จากนั้นเดินทางไปพลอฟดิฟ เมืองใหญ่อันดับสองรองจากโซเฟีย ตั้งอยู่ในแนวเขตเทือกเขาบอลข่าน เป็นเมืองโบราณยุคโรมันและเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทราเชียน รอบๆ เนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่งแม่น้ำมาริทซาที่ไหลผ่านกลางเมือง ชมเขตเมืองเก่าพลอฟดิฟ เดินลัดเลาะบนถนนปูหินคอบเบิลไปเรื่อยๆ ท่านก็จะหลงเสน่ห์ของพลอฟดิฟ ตรอกเล็กซอยน้อยที่มีอาคารบ้านเรือนจากยุคเรอเนสซองส์ เรียกว่า จอร์เจียดี้เฮาส์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาคารในยุคฟื้นฟูของบัลแกเรียหลังจากได้รับเอกราชคืนจากออตโตมัน มีลักษณะเป็นอาคารทรงกล่อง ตั้งอยู่บนฐานอาคารก่ออิฐที่แคบกว่า และมักประดับกรอบหน้าต่างด้วยไม้ในสไตล์อาล์ฟทิมเบอร์ และวาดลวดลายเหนือบานหน้าต่างอย่างสวยงาม ในจำนวนนี้มีบ้านของพ่อค้าผู้มั่งคั่งนาม ดิมิตาร์ จอร์เจียดี้ ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมโรงละครโรมัน โรงละครครึ่งวงกลมแบบโรมัน สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 สมัยจักรพรรดิทราจัน จุคนได้ถึง 6,000 คน และถูกค้นพบโดยบังเอิญหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างบ้าคลั่งในปีค.ศ.1972 ปัจจุบันได้รับการบูรณะจนใช้งานได้ดีและเป็นที่จัดคอนเสิร์ตและงานแสดงต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางไปโซเฟีย เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของบัลแกเรีย อุดมไปด้วยสีเขียว มีสถาปัตยกรรมจากยุคคอมมิวนิสต์ โบสถ์ออโธดอกซ์ และเขาวิโตชาที่ชาวเมืองนิยมไปเล่นสกีในฤดูหนาว นำท่านเดินชมเมือง ไปชมวิหารอเล็กซานเดอร์นเฟสกี ตัวอย่างความยิ่งใหญ่ของคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่บัลแกเรียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ชื่อวิหารตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ กษัตริย์รัสเซียผู้ทรงส่งกองกำลังเข้าร่วมปลดแอกบัลแกเรียจากออตโตมัน สถาปัตยกรรมเป็นแบบนีโอไบแซนไทน์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในรัสเซีย โดดเด่นด้วยหลังคาสีเขียว และโดมทองที่สะกดทุกสายตา ส่วนภายในมีภาพไอคอนขนาดใหญ่ที่ประดับอยู่บริเวณแท่นบูชา โดยมีภาพนักบุญอเล็กซานเดอร์รวมอยู่ด้วย และแวะไปถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์โซเฟีย ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นสุสานของเมืองเก่าแก่อย่างเซอร์ดิกา และโบสถ์รัสเซีย หลังจากรัสเซียเข้ามาช่วยปลดปล่อยบัลแกเรียให้เป็นอิสระจากจักรวรรดิออตโตมัน ก็ได้ทำลายสุเหร่าสาเหร่าลงในปีค.ศ.1882 และสร้างโบสถ์นี้ทับบนบริเวณเดิมระหว่างปี 1907- 1914 ในสไตล์เรอเนสซองส์แบบรัสเซีย ไปถ่ายรูปหน้าพระราชวังเก่าแห่งกรุงโซเฟีย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหอศิลป์แห่งชาติ และเดินผ่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์จอร์จ อาคารอิฐสีแดงที่ตั้งอยู่ท่ามกลางซากอาคารปรักหักพังจากสมัยที่ยังเป็นเมืองเซอร์ดิกา ภายในโบสถ์มีร่องรอยของการวาดภาพปูนเปียกทับกันถึง 3 ชั้น ชั้นแรกสุดเป็นการวาดขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10 และไปชมอดีตที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1953 เป็นสถาปัตยกรรมแบบสตาลิน หรือคลาสสิกแบบสังคมนิยม หลังจากที่ประเทศได้เปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยในปีค.ศ.1989 ดาวแดงสัญลักษณ์สำคัญของลัทธิสตาลินก็ได้ถูกแทนที่ด้วยธงชาติบัลแกเรีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารจีน
  ที่พัก Hotel Novotel หรือระดับใกล้เคียง
9 มิ.ย. 63 โซเฟีย – รีล่า – โซเฟีย – อิสตันบูล
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  จากนั้นเดินทางไปอารามรีลา (130 KM/ 2 HRS) อารามที่โด่งดังที่สุดในบัลแกเรีย ตั้งอยู่ในเทือกเขารีลา เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ UNESCO ได้ประกาศไว้ ถนนลัดเลาะไปตามเขตภูเขา ผ่านชมวิวภูเขาวิโตชาพรมแดนที่กั้นระหว่างบัลแกเรียและเซอร์เบีย เข้าชมอารามรีลา ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขาทอดยาว มองเห็นยอดสูงถูกปกคลุมด้วยหิมะอยู่ไกลๆ ขนาดกว้างใหญ่ของหมู่อารามที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมบัลแกเรียนเรอเนสซองซ์ มองคล้ายศิลปะมุสลิมผสมยุโรป มีเอกลักษณ์จนได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติสลาวิค โดยเฉพาะในยุคกลางที่บัลแกเรียต้องตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมัน อารามแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชาวบัลแกเรียนที่ห่มคลุมไว้ด้วยพลังศรัทธาต่อนักบุญจอห์นแห่งรีลา ผู้สร้างอารามหลังแรกขึ้นในศตวรรษที่ 10 สุสานของนักบุญจอห์นได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่อาราม พร้อมคำกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ภายนอกอารามมีภาพวาดบนเพดานสีสันสดใสที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระคริสต์และคำสอนตามคัมภีร์ ส่วนภายในปล่อยให้มีเพียงแสงสลัวลอดผ่าน มีภาพไอคอนขนาดใหญ่ทำด้วยทองคำแท้อยู่ตรงกลาง ทุกวันนี้อารามรีลายังคงเป็นจุดหมายแห่งการแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนนิกายออร์โธดอกซ์ทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
18.00 เดินทางไปท่าอากาศยานโซเฟีย เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.40 เดินทางสู่อิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK1030 เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
23.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
2-10 มิ.ย.63 69,900

ดาวน์โหลดโปรแกรม >> ทัวร์โรมาเนีย

ไม่รวมค่าวีซ่า ถ้าได้ทำเมืองไทยค่าวีซ่า 3,000 บาท ถ้าต้องส่งไปทำเมืองนอก/เวียดนาม ค่าวีซ่า 6,000 บาท ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นมัลติเพิ่ล ใช้ได้เลยค่ะ

ค่าทัวร์รวม:
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินเตอร์กิช รวมค่าภาษี และธรรมเนียมเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 พ.ย. 62
 ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงในระดับราคาเดียวกัน โดยพักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์
 ค่าหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ คอยดูแลประสานงาน
 ค่าประกันการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทัวร์ไม่รวม:
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าโรมาเนีย
กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้
กรณีมีวีซ่าโรมาเนีย, บัลแกเรีย, โครเอเชีย แบบ Multiple ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก เริ่มต้น 69,900 บาท

ติดตามผ่าน Instagram คลิ๊ก www.instagram.com/bestfriendholiday

จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กเพิ่มเติม จัดกรุ๊ปทัวร์

รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วในประเทศ ทุกสายการบิน คลิ๊กเพิ่มเติม จองตั๋วเครื่องบิน 

โปรใหม่มาแรง !! ทัวร์เกาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท (ฟรี มอเตอร์ไซต์) คลิ๊ก ทัวร์หลีเป๊ะ

แพคเก็จ ตั้งแต่ 1 ท่าน ขึ้นไป

โปรแกรมยอดนิยม

Related news

รีวิวการเดินทาง

Related news