ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 8,888 บาท

6825

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 8,888 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 11,999 บาท โปรโมชั่น ตลอดปี 2562

ทัวร์ไต้หวัน บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ โปรโมชั่นใหม่ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์ไต้หวันคุณภาพดี ชมดอกซากุระ ทัวร์ไต้หวันในทุกช่วงเทศกาล คุณลูกค้าสามาถจองแพคเก็จทัวร์ได้ ต้้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือเลือกที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ในราคาพิเศษ !!

*** เมื่อจอง 10 ท่านขึ้นไป รับฟรี ขนมเบรคก่อนขึ้นเครื่อง ณ วันรับเอกสารก่อนเดินทาง ***
***อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ หรือจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-1835623 , 094-5707755 , 089-6133915 ***

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรม 1 ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน
  CODE : BFF_S06 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) ศูนย์GERMANIUM Duty Free ซีเหมินติง หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน VIETJET
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000.-
24 – 26 พ.ค. 62
25 – 27 พ.ค. 62
31-02 มิ.ย. 62
28 – 30 มิ.ย. 62
05 – 07 ก.ค. 62
12 – 14 ก.ค. 62
26 – 28 ก.ค. 62
27 – 29 ก.ค. 62
23 – 25 ส.ค. 62
06 – 08 ก.ย. 62
27 – 29 ก.ย. 62
04 – 06 ต.ค. 62
12 – 14 ต.ค. 62
25 – 27 ต.ค. 62
9,999
9,999
10,999 9,999
10,999
10,999
10,999
13,999
14,999
10,999
10,999
10,999
10,999
14,999
10,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรมที่ 2 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน
  CODE : BFF_S07

 

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองเถาหยวน เถาหยวนไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด Cosmetic shop เมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) ศูนย์GERMANIUM Duty Free ซีเหมินติง
สายการบิน  THAI LION AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 000-200
24 – 28 พ.ค. 62
31– 04 มิ.ย. 62
06 – 10 มิ.ย. 62
07 – 11 มิ.ย. 62
13 – 17 มิ.ย. 62
14 – 18 มิ.ย. 62
26 – 30 ก.ค. 62
27 – 31 ก.ค. 62
28-01 ส.ค. 62
01 – 05 ส.ค. 62
08 – 12 ส.ค. 62
15 – 19 ส.ค. 62
29 -02 ก.ย.62
05 – 09 ก.ย.62
12 – 16 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
27- 01 ต.ค. 62
03 – 07 ต.ค. 62
04 – 08 ต.ค. 62
10 – 14 ต.ค. 62
11 – 15 ต.ค. 62
12 – 16 ต.ค. 62
13 – 17 ต.ค. 62
17 – 20 ต.ค. 62
18 – 22 ต.ค. 62
19 – 23 ต.ค. 62
20 – 24 ต.ค. 62
21 – 25 ต.ค. 62
22 – 26 ต.ค. 62
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
15,999
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
15,999
15,999
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน
CODE : BFF_S04

 

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
สายการบิน  TIGER AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 000
05 – 08 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
18 – 21 เม.ย.62
25 – 28 เม.ย.62
02 – 05 พ.ค.62
03 – 06 พ.ค.62
09 – 12 พ.ค.62
10 – 13 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
17 – 20 พ.ค.62
23 – 26 พ.ค.62
30 พ.ค.-02มิ.ย.
06 – 09 มิ.ย.62
07 – 10 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
14 – 17 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
28 มิ.ย.–01ก.ค. 
11 – 14 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
15 – 18 ส.ค.62
29ส.ค.–01ก.ย.  
05 – 08 ก.ย.62
12 – 15 ก.ย.62
19 – 22 ก.ย.62
26 – 29 ก.ย.62
03 – 06 ต.ค.62
04 – 07 ต.ค.62
10 – 13 ต.ค.62
11 – 14 ต.ค.62
12 – 15 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
18 – 21 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
25 – 28 ต.ค.62
26 – 29 ต.ค.62
13,999
19,999
12,999
12,999
12,555
12,555
12,555
13,999
12,555
13,999
12,555
12,555 11,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
13,999
13,999
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
12,555
13,555
13,555
13,555
14,999
14,999
13,555
13,555
13,555
13,555
13,555
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
CODE : BFF_M01 ไต้หวัน ปังเวอร์

 

เถาหยวน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ซีเหมินติง Duty Free หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย) ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) Gloria Outlet
สายการบิน CHINA AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 
24 – 27 เม.ย.62
08 – 11 พ.ค.62
15 – 18 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
29 พ.ค.-01 มิ.ย. 
05 – 08 มิ.ย.62
12 – 15 มิ.ย.62
19 – 22 มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
03 – 06 ก.ค.62
10 – 13 ก.ค.62
17 – 20 ก.ค.62
24 – 27 ก.ค.62
31 ก.ค.-03 ส.ค.
07 – 10 ส.ค.62
14 – 17 ส.ค.62
21 – 24 ส.ค.62
28 – 31 ส.ค.62
04 – 07 ก.ย.62
11 – 14 ก.ย.62
18 – 21 ก.ย.62
25 – 28 ก.ย.62
02 – 05 ต.ค.62
09 – 12 ต.ค.62
16 – 19 ต.ค.62
23 – 26 ต.ค.62
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
17,555
17,555
17,555
17,555
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,555 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BFF_M02

 

เถาหยวน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซื่อหลินไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด Cosmetics Shop ซีเหมินติง ศูนย์ GERMANIUM อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น DUTY FREE หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค MITSUI OUTLET
สายการบิน  CHINA AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 100 บาท 
27 – 30 เม.ย.62
11 – 14 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
08 – 11 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
06 – 09 ก.ค.62
20 – 23 ก.ค.62
03 – 06 ส.ค.62
17 – 20 ส.ค.62
31 ส.ค. -03 ก.ย. 
21 – 24 ก.ย.62
05 – 08 ต.ค.62
19 – 22 ต.ค.62
05 – 08 ธ.ค.62
07 – 10 ธ.ค.62
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
18,500
18,500
18,500
18,500
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,500 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 2 คืน
CODE : BFF_S08

 

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกง วัดเหวิ่นหวู่ ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด Cosmetic shop หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) ศูนย์GERMANIUM Duty Free ซีเหมินติง
สายการบิน LION AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 000
20 – 23 มิ.ย. 62
27 – 30 มิ.ย. 62
28-01 ก.ค.62
04 – 07 ก.ค.62
05 – 08 ก.ค.62
11 – 14 ก.ค.62
13 – 16 ก.ค.62
18 – 21 ก.ค.62
19 – 22 ก.ค.62
25 – 28 ก.ค.62
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม  7 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 6 วัน 4 คืน
  รหัส:BFF_L04 เที่ยวครบ 3 อุทยาน 

 

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป ศูนย์ Germanium เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 200 
05–10 เม.ย.62
18–23 เม.ย.62
25–30 เม.ย.62
09–14 พ.ค.62
24,555
23,555
23,555
23,555
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 23,555 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์ไต้หวั่น ทะเลสาบสุริยัน อาลีซาน 5 วัน
  รหัส:BFF_M03 ไต้หวัน 5 ดาว

 

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium Cosmetic shop ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) 
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 200 
15 – 19 ส.ค. 62
22 – 26 ส.ค. 62
12 – 16 ก.ย. 62
26 – 30 ก.ย. 62
03 – 07 ต.ค. 62
14 – 18 พ.ย. 62
21 – 25 พ.ย. 62 
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 21,888 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน  5 วัน 3 คืน
  รหัส:BFF_M04 EVA เป๊ะปัง

 

เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์Germanium ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Cosmetic shop Taipei Fish Market Mitsui Outlet Park
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 200 
31 ก.ค. -04 ส.ค.
21 – 25 ส.ค. 62
22 – 26 ส.ค. 62
09 – 13 ต.ค. 62
16 – 20 ต.ค. 62
13 – 17 พ.ย. 62
22 – 26 พ.ย. 62
21,555
21,555
21,555
21,555
21,555
21,555
21,555
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 21,555 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6 วัน 
CODE : BZF ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ -เมืองเจียอี้
วันที่ 3 เมืองเจียอี้–ร้านชา–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง–ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# ชมธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / บุฟเต์ชาบูไต้หวัน
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Nok Scoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07 – 12 ส.ค. 62
21 – 26 ส.ค. 62
11 – 16 ก.ย. 62
25 – 30 ก.ย. 62
02 – 07 ต.ค. 62
09 – 14 ต.ค. 62
19 – 24 ต.ค. 62
22 – 27 ต.ค. 62
18,999
15,999
16,999
15,999
15,999
19,999
17,999
18,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน
CODE : BZF ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

 

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
D2: สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
D3: หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D4: ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
D5: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
#นอนโรงแรม 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
#พิเศษ!!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา/ บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน /ซีฟู้ดไต้หวัน
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Nok Scoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
21 – 25 มิ.ย. 62
04 – 07 ก.ค. 62
11 – 14 ก.ค. 62
14 – 17 ก.ค. 62
21 – 24 ก.ค. 62
26 – 29 ก.ค. 62
03 – 07 ส.ค. 62
08 – 12 ส.ค. 62
10 – 14 ส.ค. 62
17 – 21 ส.ค. 62
24 – 28 ส.ค. 62
02 – 05 ก.ย. 62
07 – 11 ก.ย. 62
14 – 18 ก.ย. 62
21 – 25 ก.ย. 62
28 ก.ย. – 02 ต.ค.
02 – 06 ต.ค. 62
03 – 07 ต.ค. 62
09 – 13 ต.ค. 62
10 – 14 ต.ค. 62
12 – 16 ต.ค. 62
16 – 20 ต.ค. 62
17 – 21 ต.ค. 62
19 – 23 ต.ค. 62
20 – 24 ต.ค. 62
12,999
13,999
13,999
17,999
13,999
17,999
13,999
17,999
17,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
18,999
18,999
16,999
14,999
14,999
15,999
15,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 7 วัน
CODE : BZF ZTPE03 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

 

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
D2: สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้
D3: เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D4: เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
D5: ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
D6: ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK
D7: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
#นอนโรงแรม 4 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
#พิเศษ!!ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา/บุฟเต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Nok Scoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
25 มิ.ย. – 01 ก.ค.
24 – 29 ก.ค. 62
06 – 12 ส.ค. 62
08 – 14 ส.ค. 62
20 – 26 ส.ค. 62
10 – 16 ก.ย. 62
24 – 30 ก.ย. 62
08 – 14 ต.ค. 62
10 – 16 ต.ค. 62
17 – 23 ต.ค. 62
18,999
22,999
21,999
21,999
19,999
21,999
19,999
22,999
22,999
22,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์ไต้หวั่น จัดเต็มไทเป 4 วัน 2 คืน
CODE : BZF_ZTPE04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4 วัน 2 คืน XW

 

D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
D2:สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
D3:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D4:สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
#นอนโรงแรม 4 ดาว
#พิเศษ !!! เมนูเสี่ยวหลงเปา + พระกระโดดกำแพง
#โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Nok Scoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
02 – 04 ก.ค. 62
06 – 08 ก.ค. 62
09 – 11 ก.ค. 62
16 – 18 ก.ค. 62
20 – 22 ก.ค. 62
23 – 25 ก.ค. 62
25 – 27 ก.ค. 62
26 – 28 ก.ค. 62
27 – 29 ก.ค. 62
30 ก.ค. – 01 ส.ค.
02 – 05 ส.ค. 62
05 – 08 ส.ค. 62
09 – 12 ส.ค. 62
12 – 15 ส.ค. 62
16 – 19 ส.ค. 62
19 – 22 ส.ค. 62
23 – 26 ส.ค. 62
26 – 29 ส.ค. 62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.
02 – 05 ก.ย. 62
06 – 09 ก.ย. 62
09 – 12 ก.ย. 62
13 – 16 ก.ย. 62
16 – 19 ก.ย. 62
20 – 23 ก.ย. 62
23 – 26 ก.ย. 62
27 – 30 ก.ย. 62
10,999
10,999
10,999
11,999
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
9,999
10,999
10,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
CODE : BZF AZTPE34 T-DED TAIWAN  5D3N BY SL

 

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
D2: สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
D3: ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4: “ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – “MITSUI OUTLET PARK
ที่พัก EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D5: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
# พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเมนูเสี่ยวหลงเปา
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน Thai Lion Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท 
05 – 09 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
27 เม.ย.–01 พ.ค. 
30 เม.ย.–04 พ.ค. 
07 – 11 พ.ค.62 
08 – 12 พ.ค.62
15 – 19 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
06 – 10 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
12 – 16 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
17,999
18,999
24,999
24,999
17,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์ไต้หวั่น หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน
CODE : BZF_ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน

 

D1:กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
D2:ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
D3:ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP –ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4:”ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.
# พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/ ซีฟู้ด
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลด 200 
11 – 14 ก.ค. 62
25 – 28 ก.ค. 62
01 – 04 ส.ค. 62
08 – 11 ส.ค. 62
09 – 12 ส.ค. 62
05 – 08 ก.ย. 62
19 – 22 ก.ย. 62
05 – 08 ต.ค. 62
10 – 13 ต.ค. 62
12 – 15 ต.ค. 62
17 – 20 ต.ค. 62
19 – 22 ต.ค. 62
20 – 23 ต.ค. 62
24 – 27 ต.ค. 62
25 – 28 ต.ค. 62
26 – 29 ต.ค. 62
02 – 05 พ.ย. 62
07 – 10 พ.ย. 62
09 – 12 พ.ย. 62
14 – 17 พ.ย. 62
16 – 19 พ.ย. 62
21 – 24 พ.ย. 62
23 – 26 พ.ย. 62
28 พ.ย. – 01 ธ.ค.
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.
05 – 08 ธ.ค. 62
07 – 10 ธ.ค. 62
12 – 15 ธ.ค. 62
14 – 17 ธ.ค. 62
19 – 22 ธ.ค. 62
21 – 24 ธ.ค. 62
26 – 29 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
19,999
20,999
19,999
19,999
22,999
19,999
19,999
20,999
23,999
23,999
20,999
20,999
22,999
20,999
21,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
22,999
22,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
28,999
28,999
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 19,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3 4

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เที่ยวไต้หวัน

 ทัวร์ไต้หวัน เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์ฮ่องกง