Thursday, June 13, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซาน 4 วัน 2 คืน

 

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซาน 4 วัน 2 คืน เริ่มต้น 15,999 บาท 

วันที่  โปรแกรม
1กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
2ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
3เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน
4วัดหลงซาน – ร้าน GERMANIUM – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

โค้ดทัวร์ : BGSFTPE08

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 ท่าน
อัตราท่านละ
21 – 24 กันยายน 256615,999 14,999
22 – 25 กันยายน 256615,999 14,999
12 – 15 ตุลาคม 2566 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,999
13 – 16 ตุลาคม 2566 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,999
19 – 22 ตุลาคม 256617,999
20 – 23 ตุลาคม 2566 (วันวันปิยมหาราช)18,999
26 – 29 ตุลาคม 256615,999

 

โค้ดทัวร์

BGSFTPE08

ส่วนลด

ลดสูงสุด 1,000 บาท

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน-4-วัน-3-คืน

ทัวร์ไต้หวัน เย่หลิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน 

ส.ค.-ก.พ.67
BGSF TPE03
ลดสูงสุด 1,000 บาท
16,999

ต่อท่าน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน

ส.ค.-ต.ค.66
BGSFTPE04
ลดสูงสุด 1,000 บาท
19,999

ต่อท่าน

ทัวร์ไต้หวัน ผูกผ้าแดง วัดหลงซาน 5 วัน 3 คืน

ส.ค.-ต.ค.66
ปิดกรุ๊ป
ลด 200 บาท
17,999

ต่อท่าน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เช็คอินบูราโน่ 6 วัน 4 คืน

ก.ย.-ต.ค.2566
ปิดกรุ๊ป
ลด 200 บาท
19,999

ต่อท่าน

spot_img