Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน 4 คืน 17,999 บาท BGSF TPE02

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันต์จันทรา BGSF TPE02

วันที่ โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
4 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
5 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

 

รับส่วนลด 300 บาท
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ2 ท่าน
อัตราท่านละ
เปิดเพิ่ม 05-09 กุมภาพันธ์ 2566 21,999
07-11 กุมภาพันธ์ 2566 20,999
เปิดเพิ่ม 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 22,999
เปิดเพิ่ม 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 21,999
เปิดเพิ่ม 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 21,999
เปิดเพิ่ม 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 22,999
เปิดเพิ่ม 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 21,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 19,999
เปิดเพิ่ม 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 66 22,999
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 66 20,999
เปิดเพิ่ม 06 – 10 มีนาคม 2566 22,999
07 – 11 มีนาคม 2566 22,999
เปิดเพิ่ม 12 – 16 มีนาคม 2566 22,999
เปิดเพิ่ม 13 – 17 มีนาคม 2566 22,999
14 – 18 มีนาคม 2566 21,999
18 – 22 มีนาคม 2566 22,999
เปิดเพิ่ม บัส 2 18 – 22 มีนาคม 2565 22,999
เปิดเพิ่ม 20 – 24 มีนาคม 2566 22,999
21 – 25 มีนาคม 2566 21,999

กลับหน้าหลัก ทัวร์ไต้หวัน

 

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน