ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 11,900 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ตลอด 2561-2562

0
229

ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวันเริ่มต้น 11,999 บาท พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !!

ทัวร์ไต้หวัน บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดโปรโมชั่นใหม่ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์ไต้หวันคุณภาพดี ชมดอกซากุระ ทัวร์ไต้หวันในทุกช่วงเทศกาล คุณลูกค้าสามาถจองแพคเก็จทัวร์ได้ ต้้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือเลือกที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัวหรือแบบครอบครัวได้ในราคาพิเศษ !!

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรม 1 ทัวร์ไต้หวั่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน 6 วัน 4 คืน  
  CODE : BZF_AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N BY XW  

สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง พิเศษ!! ชาบูไต้หวั่น เสี่ยวหลงเปา
สายการบิน นกสกู๊ต
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200.-
02-07 พฤศจิกา 61
09-14 พฤศจิกา 61
16-21 พฤศจิกา 61
23-28 พฤศจิกา 61
30 พ.ย.-05 ธ.ค.61
08-13 ธันวาคม 61
14- 19 ธันวาคม 61
16-21 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.-02 ม.ค. 62
30 ธ.ค.-04 ม.ค. 62
14,999
14,999
14,999
14,999
17,999
16,999
15,999
15,999
22,999
22,999
 อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรมที่ 2ทัวร์ไต้หวั่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
  CODE : BZF AZTPE05 TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ  

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ร้านกาแฟ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ย่านซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ  # นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! # พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน และ เสี่ยวหลงเปา
สายการบิน  นกสกู๊ต
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200.- 
31 ต.ค-04 พ.ย.61
03-07 พฤศจิกา 61
07-11 พฤศจิกา 61
10-14 พฤศจิกา 61
14-18 พฤศจิกา 61
17-21 พฤศจิกา 61
21-25 พฤศจิกา 61
24-28 พฤศจิกา 61
28 พ.ย.-02 ธ.ค.61
08-12 ธันวาคม 61
12-16 ธันวาคม 61
19-23 ธันวาคม 61
20-24 ธันวาคม 61
28 ธ.ค.-01 ม.ค.62
29 ธ.ค.-02 ม.ค.62
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
20,999
20,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว 4 วัน
CODE : BZF AZTPE45 T-DED TAIWAN FAVOR 4D3N

กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด วัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านคอสเมติก MITSUI OUTLET PARK
# นอนโรงแรม 4 ดาว อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก (1 คืน)
# เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก
# พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน
สายการบิน  การบินไทย
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 100-200 
23-26 พฤศจิกา 61
29 พ.ย.-02 ธ.ค.61
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61
14-17 ธันวาคม 61
30 ธ.ค.-02 ม.ค.62  
15,999
15,999
15,999
18,999
26,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 4ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 7 วัน
  CODE :CODE : BZF_TPE04 T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7D5N 

สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติ TAROKO-ร้านหยก “ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต” สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก #พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน และซีฟู้ดไต้หวัน #โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  นกสกู๊ต
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500.-
27 ต.ค-02 พ.ย.61
02-08 พฤศจิกา 61
09-15 พฤศจิกา 61
16-22 พฤศจิกา 61
01-07 ธันวาคม 61
04-10 ธันวาคม 61
08-14 ธันวาคม 61
17-23 ธันวาคม 61
25-31 ธันวาคม 61
26 ธ.ค.-01 ม.ค.62
27 ธ.ค.-02 ม.ค.62
18,999
21,999
21,999
22,999
23,999
24,999
23,999
22,999
25,999
27,999
27,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 5ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน
CODE : BZF_TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ
หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดซีเหมินติง ตั้นสุย สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo Tamsui Church ถนนโบราณตั้นสุย ตลาดปลาไทเป ร้าน Cosmetic ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านใบชาไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนามบินเถาหยวน
#นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
#พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง อาหารซีฟู๊ด
#บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
สายการบิน EVA Air 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 
27-31 ตุลาคม 61 
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 22,900 บาท
โปรแกรม 6ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว 4 วัน
CODE : BZF_TPE17 TAIWAN รัก…รสแซ่บ 4D3N

กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ วัดหลงซาน ร้าน COSMETIC ถนนโบราณต้าซี  Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน พักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม ย่านซีเหมินติง เหราเหอไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet ไหว้พระขอพรวัดดัง #พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และซีฟู้ดไต้หวัน / เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ฉือเฟิ่น ต้าซี # บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
สายการบิน  EVA Air 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 บาท 
03-06 พฤศจิกา 61
28 พ.ย-01 ธ.ค.61
18,77716,999
18,777
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 18,777 บาท
โปรแกรม 7ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน
CODE : BZF_TPE21 THE BEST OF TAIWAN 

กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน ไทจง เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เกาสง ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน Dragon Tiger Tower ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง Dome of Light แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) รถไฟความเร็วสูง เมืองไทป ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้าน Cosmetic Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ
#นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
#เที่ยวสุดคุ้ม!! แบบเหนือจรดใต้ # พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน และพระกระโดดกำแพง
#บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง + โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
สายการบิน EASTAR JET
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400
30 พ.ย-04 ธ.ค.61
12-16 ธันวาคม 61
25,900
25,900
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 25,900 บาท
โปรแกรม 8ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 4 วัน
CODE : BZF TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)#นอนโรงแรม 4 ดาว
#พิเศษ !!! ชิมอาหารซีฟู้ดไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
#บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง+โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
สายการบิน China Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
02-05 พฤศจิกา 61
03-06 ธันวาคม 61
09-12 ธันวาคม 61
18,999  17,999
19,999
19,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 9ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน
  CODE :BZF_TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N BY SL

กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต”ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK
สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน / เสี่ยวหลงเปา
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
สายการบิน  Thai Lion Air
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200
31 ต.ค.-04 พ.ย.61
01-05 พฤศจิกา 61
02-06 พฤศจิกา 61
03-07 พฤศจิกา 61
04-08 พฤศจิกา 61
06-10 พฤศจิกา 61
07-11 พฤศจิกา 61
08-12 พฤศจิกา 61
09-13 พฤศจิกา 61
10-14 พฤศจิกา 61
11-15 พฤศจิกา 61
13-17 พฤศจิกา 61
14-18 พฤศจิกา 61
15-19 พฤศจิกา 61
16-20 พฤศจิกา 61
17-21 พฤศจิกา 61
18-22 พฤศจิกา 61
19-23 พฤศจิกา 61
20-24 พฤศจิกา 61
21-25 พฤศจิกา 61
22-26 พฤศจิกา 61
23-27 พฤศจิกา 61
24-28 พฤศจิกา 61
25-29 พฤศจิกา 61
26-30 พฤศจิกา 61
27 พ.ย-01 ธ.ค.61
28 พ.ย-02 ธ.ค.61
29 พ.ย-03 ธ.ค.61
30 พ.ย-04 ธ.ค.61
01-05 ธันวา 61
02-06 ธันวา 61
04-08 ธันวา 61
05-09 ธันวา 61
06-10 ธันวา 61
07-11 ธันวา 61
08-12 ธันวา 61
11-15 ธันวา 61
12-16 ธันวา 61
13-17 ธันวา 61
14-18 ธันวา 61
15-19 ธันวา 61
16-20 ธันวา 61
17-21 ธันวา 61
18-22 ธันวา 61
19-23 ธันวา 61
20-24 ธันวา 61
21-25 ธันวา 61
22-26 ธันวา 61
23-27 ธันวา 61
24-28 ธันวา 61
25-29 ธันวา 61
26 -30 ธันวา 61
27-31 ธันวา 61
28 ธ.ค-1 ม.ค. 62
29 ธ.ค-2 ม.ค. 62
30 ธ.ค-3 ม.ค. 62
12,999
12,999
10,999
10,999
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
14,999
10,999
13,999
13,999
10,999
14,999
14,999
10,999
16,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
19,999
22,999
22,999
21,999
อ่านโปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม  10ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน
  รหัส:TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N BY TG 

กรุงเทพฯ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86)  COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต “ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ #นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
#เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก
# พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูนึ่ง STEAMER FEAST ทานอาหารบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลด 400 
01-04 พฤศจิกา 61
02-05 พฤศจิกา 61
08-11 พฤศจิกา 61
09-12 พฤศจิกา 61
15-18 พฤศจิกา 61
16-19 พฤศจิกา 61
22-25 พฤศจิกา 61
23-26 พฤศจิกา 61
29 พ.ย-02 ธ.ค.61
30 พ.ย-03 ธ.ค.61
06-09 ธันวาคม 61
07-10 ธันวาคม 61
13-16 ธันวาคม 61
14-17 ธันวาคม 61
20-23 ธันวาคม 61
21-24 ธันวาคม 61
28-31 ธันวาคม 61
29 ธ.ค.-01 ม.ค.62
30 ธ.ค.-02 ม.ค.62
22,999
20,999
22,999
21,999
21,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
27,999
23,999
23,999
23,999
23,999
28,999
31,999
31,999
อ่านโปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 10,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2

 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ตลอดปี 2561-2562