Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก จัดทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปดูงาน จัดทัวร์ในรูปแบบกลุ่มเพื่อน บริษัท ครอบครัว จัดกรุ๊ปทัวร์ จอยทัวร์ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน แบบเที่ยว 2 อุทยาน จัดทัวร์ไต้หวัน คุณภาพดี

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ 6 วัน 4 คืน

6 วัน 4 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Viet Jet

โค้ด

BGSFTPE15
ลด 200 บาท
22,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-4-วัน-3-คืน
4 วัน 3 คืน
ส.ค.-ก.พ.67
Vietjet

โค้ด

BGSF TPE03
ลดสูงสุด 1,000 บาท
16,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-อันลีซาน
5 วัน 4 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Viet Jet

โค้ด

BGSFTPE04
ลดสูงสุด 1,000 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

5 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Thai Lion Air

โค้ด

ปิดกรุ๊ป
ลด 200 บาท
17,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-6-วัน
6 วัน 4 คืน
ก.ย.-ต.ค.2566
Thai Lion Air

โค้ด

ปิดกรุ๊ป
ลด 200 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-หมู่บ้านสายรุ้ง
4 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Tiger air

โค้ด

BGSFTPE08
ลดสูงสุด 1,000 บาท
14,999

เริ่มต้น/ท่าน

TPE09
5 วัน 3 คืน
ต.ค.-ธ.ค.66
China Airlines

โค้ด

BGSFTPE09
ลดสูงสุด 4,000 บาท
21,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-เย่หลิว
4 วัน 3 คืน
ต.ค.-มี.ค.67
Viet Jet

โค้ด

BCIF VZT1
ลด 200 บาท
18,899

เริ่มต้น/ท่าน

5 วัน 3 คืน
พ.ย.-ก.พ.67
Tiger air

โค้ด

BGSFTPE10
ลด 200 บาท
21,999

เริ่มต้น/ท่าน

TPE14
5 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Viet Jet

โค้ด

BGSFTPE14
ลด 200 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

TPE13-TG-Jan-24
4 วัน 3 คืน
ปีใหม่ 2566-2567
การบินไทย

โค้ด

BGSF TPE13
ลด 200 บาท
38,999

เริ่มต้น/ท่าน

5 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Lion Air

โค้ด

BGSFTPE11
ลดลูงสุด 1,000 บาท
16,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จัดกรุ๊ปส่วนตัว จอยทัวร์ราคาพิเศษ ต้องการชำระผ่านบัตร Credit กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่