ทัวร์ไต้หวัน ราคา 11,900 บาท

0
95

ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 11,999 บาท พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !!

ทัวร์ไต้หวัน บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดโปรโมชั่นใหม่ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์ไต้หวันคุณภาพดี ชมดอกซากุระ ทัวร์ไต้หวันในทุกช่วงเทศกาล คุณลูกค้าสามาถจองแพคเก็จทัวร์ได้ ต้้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือเลือกที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัวหรือแบบครอบครัวได้ในราคาพิเศษ !!

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรม 1 ทัวร์ไต้หวั่น 6 วัน 4 คืน  
  CODE : BZF_AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N BY XW  

สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง พิเศษ!! ชาบูไต้หวั่น เสี่ยวหลงเปา
สายการบิน  นกสกู๊ต
พิเศษ          @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท 
 เดินทาง      พฤศจิกายน – ธันวาคม 61
 คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 2  ทัวร์ไต้หวั่น 5 วัน 3 คืน ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ
 CODE : BZF_TPE02-T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW  

สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน และ เสี่ยวหลงเปา 
สายการบิน นกสกู๊ต
พิเศษ         @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท 
เดินทาง      ตุลาคม – ธันวาคม 61
 คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรมที่ 3 ทัวร์ไต้หวั่น เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน
  CODE : BZF_TPE04 -T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG   

กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติ TAROKO ร้านหยก “ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  # นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก  # พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน และซีฟู้ดไต้หวัน
สายการบิน  นกสกู๊ต
พิเศษ 1        @bestfriend ลดเพิ่ม 500  
 เดินทาง       ตุลาคม – ธันวาคม 61
 คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรมที่ 4 ทัวร์ไต้หวั่น 5 วัน 3 คืน
  CODE : BZF_ AZTPE05 TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ  

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ร้านกาแฟ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ย่านซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) # นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! # พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน และ เสี่ยวหลงเปา
สายการบิน  นกสกู๊ต
พิเศษ 1     @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
 เดินทาง    ตุลาคม – ธันวาคม 61
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรมที่ 5 ทัวร์ไต้หวั่น 4 วัน 3 คืน  
  CODE : BZF_TPE17 TAIWAN รัก…รสแซ่บ  

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ วัดหลงซาน ร้าน COSMETIC ถนนโบราณต้าซี Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน # พักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม ย่านซีเหมินติง เหราเหอไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet / ไหว้พระขอพรวัดดัง # พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และซีฟู้ดไต้หวัน / เยือนถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ฉือเฟิ่น ต้าซี
สายการบิน  EVA AIR
พิเศษ         @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท 
 เดินทาง      ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
 คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,777 บาท
โปรแกรมที่ 6  ทัวร์ไต้หวั่น ไทเป เกาสง 5 วัน 4 คืน
  CODE : BZF_TPE21 THE BEST OF TAIWAN  

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน ไทจง เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจียอี ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เกาสง ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง Dome of Light แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) รถไฟความเร็วสูง เมืองไทป ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้าน Cosmetic Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) # นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก # เที่ยวสุดคุ้ม!! แบบเหนือจรดใต้ # พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน และพระกระโดดกำ
สายการบิน CHINA AIRLINES
พิเศษ 1       @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท 
เดินทาง       พฤศจิกายน – ธันวาคม 61
 คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,900 บาท
โปรแกรมที่ 7  ทัวร์ไต้หวั่น 4 วัน 3 คืน
  CODE : BZF_TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN  

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ เจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) # นอนโรงแรม 4 ดาว # พิเศษ !!! ชิมอาหารซีฟู้ดไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
สายการบิน  CHINA AIRLINES
พิเศษ 1        @bestfriend ลดเพิ่ม 500  
 เดินทาง       ตุลาคม – ธันวาคม 61
 คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรมที่ 8 ทัวร์ไต้หวั่น เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน
  CODE : BZF_TPE32 T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N  

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก “ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว วัดหลงซาน ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
” สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
สายการบิน  ไทยไลอ้อนแอร์
พิเศษ 1.       @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
 เดินทาง       ตุลาคม 61 
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2

บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดโปรโมชั่นใหม่ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี