รับสมัครงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

 

รับสมัครงาน และ รับนักศึกษาฝึกงานทัวร์ ใจรักงานด้านท่องเที่ยว

บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด เปิดโอกาสให้กับท่านที่สนใจ และรักงานบริการ งานทัวร์ท่องเที่ยว ร่วมงานกับเราในตำเเหนงต่างๆ โดยส่งข้อมูลใบสมัครได้ที่  Email. [email protected]

ตำแหน่งงาน

ตำเเหนงงานคุณสมบัติ สวัสดิ์การ จำนวน

Tour Operation

(งานทัวร์ต่างประเทศ)

1.เพศชาย, เพศหญิง 
2.อายุระหว่าง ไม่จำกัด 
3.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป. 
**ตรงต่อเวลา ,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีใจรักในการบริการ , ชอบทำงานเป็นทีม ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีทักษะในการเรียนรู้ , มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 
  -เงินเดือน
  -ประกันสังคม
  -ปรับเงินเดือนประจำปี
  -ท่องเที่ยวประจำปี
  -อื่นๆ ตามเงือนไข
 

 

 

1 ตำเเหน่ง

Tour Operation

(งานทัวร์ในประเทศ)

1.เพศชาย, เพศหญิง 
2.อายุระหว่าง ไม่จำกัด 
3.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป. 
**ตรงต่อเวลา ,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีใจรักในการบริการ , ชอบทำงานเป็นทีม ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีทักษะในการเรียนรู้ , มีความซื่อสัตย์ สุจริต
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ท่องเที่ยวประจำปี
-อื่นๆ ตามเงือนไข
 

 

 

1 ตำเเหน่ง

3. Guide ตามเงือนไขไม่จำกัด
4. Staff Tour ตามเงือนไขไม่จำกัด
5. นักศึกษาฝึกงาน ตามเงือนไข2 ตำเเหน่ง
6. เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ตามเงือนไขไม่จำกัด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-1835623 ,082-3550282 ส่งรายละเอียดได้ที่ [email protected]

ข่าว , รับสมัครพนักงานเพิ่มเติม และ รับนักศึกษาฝึกงานทัวร์ ใจรักงานทางด้านท่องเที่ยว