รับสมัครงาน

 

รับสมัครงาน และ รับนักศึกษาฝึกงานทัวร์ ใจรักงานด้านท่องเที่ยว

บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดโอกาสให้กับท่านที่สนใจ และรักงานบริการ งานทัวร์ท่องเที่ยว ร่วมงานกับเราในตำเเหน่งต่างๆ โดยส่งข้อมูลใบสมัครได้ที่ Email.bestfriendholiday.info@gmail.com กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในเวลาทำการ
**ไม่รับสมัครโดยการสอบถามทาง Line และ Inbox Facebook

ตำเเหนงงาน คุณสมบัติ  สวัสดิ์การ  จำนวน

Tour Operation

(งานทัวร์ต่างประเทศ)

1.เพศชาย, เพศหญิง 
2.อายุระหว่าง ไม่จำกัด 
3.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป. 
**ตรงต่อเวลา ,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีใจรักในการบริการ , ชอบทำงานเป็นทีม ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีทักษะในการเรียนรู้ , มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 
  -เงินเดือน
  -ประกันสังคม
  -ปรับเงินเดือนประจำปี
  -ท่องเที่ยวประจำปี
  -อื่นๆ ตามเงือนไข

1 ตำเเหน่ง

Tour Operation

(งานทัวร์ในประเทศ)

1.เพศชาย, เพศหญิง 
2.อายุระหว่างไม่จำกัด 
3.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป. 
**ตรงต่อเวลา ,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีใจรักในการบริการ , ชอบทำงานเป็นทีม ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีทักษะในการเรียนรู้ , มีความซื่อสัตย์ สุจริต
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ท่องเที่ยวประจำปี
-อื่นๆ ตามเงือนไข

 

1 ตำเเหน่ง

Staff Tour  ไม่จำกัด ตามเงือนไข ไม่จำกัด
นักศึกษาฝึกงาน  สาขาท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้อง ตามเงือนไข 1 ตำเเหน่ง
นักศึกษาฝึกงาน งานกราฟฟิค ตามเงือนไข 1 ตำเเหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์  ไม่จำกัด ตามเงือนไข ไม่จำกัด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-1835623 ,082-3550282 ส่งรายละเอียดได้ที่ Email.bestfriendholiday.info@gmail.com

 

ข่าว , รับสมัครพนักงานเพิ่มเติม และ รับนักศึกษาฝึกงานทัวร์ ใจรักงานทางด้านท่องเที่ยว