ทัวร์ภูเก็ต-720

ล่องเรือยอร์ชพัทยา “ล่องเรือยอชท์ มันยอดมาก“ โปรคนโสด 2 ท่านขึ้นไป

 

ล่องเรือยอร์ชพัทยา “ล่องเรือยอชท์ มันยอดมาก“  

ล่องเรือยอร์ชพัทยา ล่องเรือยอชท์ มันยอดมาก พัทยาฮาเฮ ล่องเรือยอร์ชพัทยา จองได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทาง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

วันที่ 1 ท่าเรือ OCEAN MARINA – ดำน้ำดูปะการัง – ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์อินเตอร์
โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย
เพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ*
09.00 พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม : รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อื่นๆ
09.30 นำท่านล่องเรือยอชท์ออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาล และสภาพอากาศ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) จากนั้นให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางน้ำอย่างสนุกสนานพร้อมอุปกรณ์บริการฟรี แพยางแฟนซี Sub Board เรือแคนู หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมารับประทานบนเรือได้ ตามอัธยาศัย
13.30 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน และรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th
โรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com
เฉพาะโรงแรม New Wing แพ็คเก็จรวม Lobster 1 เมนู พร้อมเครื่องดื่ม Free Flow (น้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำหนด) เปิดบริการ 2 รอบ 18.00-19.30 และ 20.00-21.30
วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  1. เดินทางทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป *ทั้งนี้เรือจะสามารถออกได้ต่อเมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป* ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางเมื่อมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2 วันก่อนการเดินทาง
  2. ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64
โรงแรม

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
M Pattaya 2,345.- 2,345.- 1,800.- 500.- 1,000.-
A-One New Wing 3,345.- 3,345.- 2,000.- 600.- 1,200.-
จอยทริปเรือท่านละ 1,500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์พัทยา ล่องเรือยอร์ช
กลับสู่หน้าทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยา

ตัวอย่างการเดินทาง ภาพประทับใจ

อัตราคาบริการนี้ไม่รวม รถการเดินทางหากลูกค้าต้องการรถพาเที่ยว
สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 082-3550282
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 2.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.รถพาท่องเที่ยวตามโปรแกรม

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

Related news

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม