ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน ราคา 43,500 พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

ทัวร์ต่างประเทศไม่เกิน 10,000 บาท

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,900 บาท โปรโมชั่น 2563-2564

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,700 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2563   ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,999 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก   เที่ยวเกาหลี จัดทัวร์เกาหลี ชมพระราชวังเคียงบ๊อกกุง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก สถานที่ยอดฮิต เที่ยวเอาใจนักช้อปหมู่บ้านฝรั่งเศส จัดกรุ๊ปส่วนตัว เกาหลี เอเวอร์แลนด์ จัดทัวร์วันหยุด เช่น ทัวร์เกาหลีปีใหม่ ทัวร์เกาหลีวันพ่อ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล เกาะนามิ...

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ จัดทัวร์คุณภาพดี ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก นอกจากนี้เรายัง มีบริการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสิงคโปร์ จัดกรุ๊ปทัวร์สิงคโปร์ เดินทางเป็นหมู่คณะ จัดกรุ๊ปทัวร์ สิงคโปร์ และ จอยทัวร์ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป บริการอาหารทุกมื้อ จัดทัวร์สิงคโปร์ช่วงเทศกาลต่างๆ วันสงกรานต์ ทัวร์สิงคโปร์วันแม่ ทัวร์สิงคโปร์วันปิยะ ทัวร์ปีใหม่  ...

ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 5,900 บาท ปรับราคาใหม่

ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท คุณภาพดี ทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ทัวร์เวียดนามราคาถูก คุณภาพดี ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทางบรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์...

โปรโมชั่นแนะนำ 2563-2564

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับส่วนลด @bestfriendเพิ่มเพื่อน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน

 

เส้นทางเดินเรือ… อิตาลี – มอลต้า – สเปน – ฝรั่งเศส – อิตาลี
วันเดินทาง ท่าเรือ ถึง ออก
วันที่ 1 : 13 พฤศจิกายน 59 ซิวิตาเว็กเกีย,อิตาลี 17.00
วันที่ 2 : 14 พฤศจิกายน 59 พาเลโม่,อิตาลี 09.00 15.00
วันที่ 3 : 15 พฤศจิกายน 59 วาเล็ตต้า,เมาต้า 08.00 17.00
วันที่ 4 : 16 พฤศจิกายน 59 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
วันที่ 5 : 17 พฤศจิกายน 59 บาเลนเซีย,สเปน 09.00 16.00
วันที่ 6 : 18 พฤศจิกายน 59 มาร์เซลล์,ฝรั่งเศส 13.00 20.00
วันที่ 7 : 19 พฤศจิกายน 59 เจนัว,อิตาลี 09.00

ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน 6 คืน

โปรแกรม ล่องเรือสำราญ  MSC PREZIOSA  9  วัน 6 คืน เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยว ทล่องเรือสำราญอย่างเต็มรูปแบบ สู่ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (อิตาลี มอลต้า สเปน ฝรั่งเศส)

12 พ.ย. 2559 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ดูไบ
20.35 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK373
13 พ.ย.2559 ดูไบ – โรม – ซิวิตาเว็กเกีย – พาเลโม่
00.50 แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ
03.55 ออกเดินทางจากดูไบโดย เที่ยวบินที่ EK099
07.35 ถึงสนามบิน FCO โรม ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
13.30 เดินทางสู่ท่า เรือเมืองซิวิตาเว็กเกีย
15.00 ดำเนินการเช็คอินเพื่อขึ้นสู่ เรือ MSC Preziosa
17.00 เรือสำราญ ฯ ออกจากท่าเรือเมืองซิวิตาเว็กเกีย – ร่วมรับฟังการสาธิต Muster Drill เรือสำราญล่องทะเล ไธร์รีเนียนสู่เมืองพาเลโม่
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
14 พ.ย. 2559 พาเลโม่ – วาเล็ตต้า
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระชมวิวทิวทัศน์ของทะเลไธร์รีเนียน
09.00 เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเมืองพาเลโม่
10.30 เที่ยวชมเมืองพาเลโม่
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
15.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองพาเลโม่มุ่งหน้าสู่มอลต้า
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
15 พ.ย. 2559 วาเล็ตต้า – ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
08.00 เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเรือเมืองวาเล็ตต้า ประเทศมอลต้า หรือ สาธารณรัฐมอลต้า
09.30 เที่ยวชมเมืองวาเล็ตต้า
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
17.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองวาเล็ตต้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
16 พ.ย. 2559 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
17 พ.ย. 59 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – บาเลนเซีย – มาร์เซลล์
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
09.00 เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเรือเมืองบาเลนเซีย เมืองหลวงแห่งแค้วนบาเลนเซีย
10.30 เที่ยวชมเมืองบาเลนเซีย
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
16.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองบาเลนเซีย ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่ประเทศฝรั่งเศส
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
18 พ.ย. 59 มาร์เซลล์- เจนัว
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
13.00 เรือสำราญฯเทียบท่าเมืองมาร์เซลล์
14.30 เที่ยวชมเมืองมาร์เซลล์
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
20.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเรือเมืองมาร์เซลล์ สู่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
19 พ.ย. 59 เจนัว – เซอร์ราวาลล์ เอาท์เล็ต – มิลาน – ดูไบ
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
09.00 เรือสำราญฯ เข้าเทียบท่าเมืองเจนัว
17.00 เดินทางสู่สนามบินมิลาน
21.20 ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิลานโดยเที่ยวบินที่ EK092
20 พ.ย. 2559 ดูไบ – สุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ
06.25 แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ
08.50 ออกเดินทางจากดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK418
18.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : พฤศจิกายน
 กำหนดการ : 12 พ.ย. – 20 พ.ย. 59
ลักษณะการเข้าพัก INSIDE CABIN OCEANVIEW CABIN BALCONY
ผู้ใหญ่ พักห้อละ 2 ท่าน 43,500/ท่าน  45,400/ท่าน 48,400/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  9 วัน ราคา 43,500 พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

- Advertisement -

Related news

ทัวร์กรีซ เริ่มต้น 66,600 บาท

ทัวร์กรีซ ราคาถูก เริ่มต้น 66,600 บาท วันนี้-พฤษภาคม 2560   ทัวร์กรีซ ราคาถูก  ทัวร์กรีซ เอเธน ซาโตรินี เริ่มต้น 66,600 บาท ทัวร์กรีซ Hilight 1 :  Tour Greece  ทัวร์กรีซ เอเธน ซานโตรินี อโครโปลิส ป้อมปราการบนยอดเขา แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ เกาะซานโตรินี ย้อนอดีตอารยธรรมมิโนอัน เที่ยวเมืองในฝัน ชมเกาะภูเขาไฟ ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย เพลิดเพลินกับวิวสวยงามเหมือนภาพฝัน...

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 2 รวมโปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น ตลอดปี 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 2 โปรแกรม 13 ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน โค้ดทัวร์ : BZF ZSDJ02   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ปราสาทสึรุงะ-เมืองไอสุ-หมู่บ้านโออุจิ จูคุ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-เมืองฟุกุชิมะ-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก-ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได-กินซังออนเซน-ช้อปปิ้ง...

ทัวร์ปูซาน+เชจู 4 วัน ทัวร์ราคาถูก เริ่มต้น 8,300 บาท

    ทัวร์ราคาถูก **เปิดเพิ่ม ปูซาน+เชจู   BUSAN & JEJU PLUS + JOY SUMMER  วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด - ปูซานทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ+ศิลปะแกะสลักน้ำแข็ง - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ซอพจิโกจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา...

ทัวร์เกาหลีโซล เชจู (เที่ยว2เมือง) เริ่มต้น 13,900 บาท วันนี้-พฤศจิกายน 2559

ทัวร์เกาหลีโซล เชจู (เที่ยว2เมือง) เริ่มต้น 12,300 บาท วันนี้-พฤศจิกายน 2559   ทัวร์เกาหลีโซล เชจู  เริ่มต้น 12,300 บาท (เที่ยว2เมือง) หอสังเกตุการณ์ โอดูซาน - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะเชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหลคิตตี้ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ศูนย์น้ำมันสน...