Saturday, May 28, 2022
spot_img
Homeทัวร์ในประเทศทัวร์ภาคกลางทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท วันนี้-กุมพาพันธ์ 2560

ทัวร์สะพานมอญ

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท

ทัวร์สะพาญมอญ เที่ยวเมืองไทยต้องไปถึงจะรู้ ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี สัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง  ชมความงดงามของสะพานมอญสัญลักษณ์ของสังขละบุรี ที่บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก ร่วมตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ  พร้อมทั้งนั่งเรือล่องแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ ชมวัดใต้น้ำ เสมือนมนต์ขลังที่ต้องมาเยือน ทัวร์สะพาญมอญ สะพาญมอญ  พร้อมเปิดให้จองแล้ววันนี้ 

เที่ยวกับทัวร์คุณภาพดี เที่ยวครบ อาหารแบบเซ็ตโตะเต็มอิ่ม บริการอาหารเบรค บนรถ ขนม+ลูกอม+น้ำดืม+ผ้าเย็น ดูแลโดยไกด์ ( มีบัตรไกด์ถูกต้องตามกฎหมาย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คุณภาพดี ค่อยดูแลและบริการท่านตลอดเส้นทาง

ดูตัวอย่างการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก จุดนัดหมาย – น้ำตกผาตาด – น้ำพุร้อนหินดาด – ด่านเจดีย์สามองค์ – อ. สังขละบุรี
06.00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ BEST FRIEND HOLIDAY ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านการผูกป้ายชื่อติดกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี บริการอาหารเช้า (กล่อง)
11.00 แวะชมน้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในเขตอำเภอทองผาภูมิ น้ำตกผาตาดเกิดจากลำห้วยกุยมั่ง ไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูนสูง 30 เมตร มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำ มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น จากนั้นพาท่านไปแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายที่ บ่อน้ำพุร้อนหินดาด อยู่ห่างจากน้ำตกผาตาด ประมาณ 6 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า น้ำพุร้อนกุยมั่ง บังเอิญถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกให้สร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา โรคไขข้ออักเสบ
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.30 นำท่านเดินทางสู่ตลาดชายแดนไทย ด่านเจดีย์สามองค์ ให้ท่านได้เดินเที่ยวตลาดซื้อสินค้าจากประเทศพม่าเช่นอัญมนี ไม้แกะสลัก ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี
17.00 เดินทางถึง อ.สังขละบุรี นำท่านเข้าสู่ที่พัก ต้องตา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 สะพานมอญ – เมืองบาดาล – วัดวังก์วิเวการาม – ซื้อของฝาก 
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของทางโรงแรม จากนั้นนำท่านออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ สะพานมอญ ชมวิถีชีวิตชาวมอญให้ท่านอิสระเก็บภาพอันแสนสวยงามและความประทับใจ
  จากนั้นนำท่านล่องเรือหางยาวชม เมืองบาดาลหรือเมืองใต้น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ชมซากเมืองเก่าของสังขละบุรีและวัดวังก์วิเวการาม(เก่า)ซึ่งถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือปัจจุบันที่เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์
12.00 บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร
13.00 นำท่านเดินทางสู่ วัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เจดีย์พุทธคยาที่หลวงพ่ออุตตามะได้สร้างขึ้น เจดีย์พุทธคยา จำลองขึ้น เพื่อประดิษฐาน กระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน ณ วัดวังก์วิเวการาม
15.30 ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากร้านขายของฝากชื่อดัง
19.00 เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
3-4 ธันวาคม 2559 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
10-11 ธันวาคม 2559 ( กรุ๊ปเหมา ) ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
10-11 ธันวาคม 2559 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
17-18 ธันวาคม 2559 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
24-25 ธันวาคม 2559       ราคา 3,900 บาท  เพิ่ม 700 บาท
31 ธ.ค.-1 ม.ค. 2560       ราคา 4,290 บาท  เพิ่ม 700 บาท
7-8 มกราคม 2560 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
14-15 มกราคม 2560 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
21-22 มกราคม 2560 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> สะพาญมอญ

คลิ๊กเพื่อดูรีวิวการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 รถตู้ปรับอากาศ (วี.ไอ.พี)เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 ที่พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 1 คืน
 อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ
 เครื่องดื่ม/ลูกอม/ของว่าง/ ระหว่างการเดินทาง
 ค่าล่องเรือชมเมืองบาดาล
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมระบุ
 ไกด์นำเที่ยว
 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท/(รักษาพยาบาล 500,000.-บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท วันนี้-กุมพาพันธ์ 2560

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ หรือ จัดกรุ๊ปส่วนตัว คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

RELATED ARTICLES

แนะนำท่องเที่ยว

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

MOST POPULAR

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน