ทัวร์ภูเก็ต-720

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ชมการแข่งขัน FORMULA1 2019

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ชมการแข่งขัน FORMULA1 2019

ทัวร์สิงคโปร์-ฟอร์มูล่าวัน

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน SINGAPORE FORMULA1 2019

สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน  พรีเรียดเดียวเท่านั้น บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์สิงคโปร์เอาใจสำหรับคนชอบความเร็ว ในเทศกาลการเเข่ง FORMULA1 เปิดให้คุณลุกค้าได้จองเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากคุณลูกค้าได้เดินทาง พร้อมจองแล้ววันนี้ 

  • บินเช้า – กลับเย็น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airline (SQ)
  • เข้าชมการแข่งขัน Formula 1 SINGAPORE GRAND PRIX
  • (รวมค่าบัตร BAYGRAND STAND ระบุที่นั่ง เข้าชมได้ 3 วัน)
  • เข้าชม CONCERT ศิลปินระดับโลกฟรีตลอด 3 วัน
  • พีเรียดเดียว : 21-23 กันยายน 2561 นี้เท่านั้น

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยว
21-23 Sep 2018 22,999.- 5,900.-

โปรโมชั่นพิเศษ !! เพิ่มเพื่อน @bestfriend รับส่วนลด 500 บาท

โหลดโปรแกรมทัวร์ :ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน
กลับสู่หน้าโปรโมชั่นหลัก >> ทัวร์สิงคโปร์ 

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
ค่าบัตร Singapore Grand Prix 2019 แบบ Bay Grandstand เข้างานได้ 3 วัน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่านละ 700 บาทตลอดทริป
เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ทัวร์ SINGAPORE FORMULA1 

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

เส้นทางยอดนิยม

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม