Friday, February 23, 2024

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน FORMULA ONE 2023

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ชมการแข่งขัน FORMULA1 2023

ทัวร์สิงคโปร์-ฟอร์มูล่าวัน

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน SINGAPORE FORMULA1 2023

สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน พรีเรียดเดียวเท่านั้น บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์สิงคโปร์เอาใจสำหรับคนชอบความเร็ว ในเทศกาลการเเข่ง FORMULA1 เปิดให้คุณลุกค้าได้จองเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากคุณลูกค้าได้เดินทาง พร้อมจองแล้ววันนี้

  • เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)
  • รวมบัตรเข้าชม Singapore Grand Prix (F1) แบบจุใจ 1 วัน Padang Grandstand
  • ชมคอนเสิร์ต Jackson Wang
  • พักโรงแรม 4* Grand Central หรือเทียบเท่า
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
  • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
  • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
วันที่ โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน -Singapore Grand Prix (F1)
2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
3 CHINATOWN – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ


วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
15-17 กันยายน 2566 26,999.-

กลับหน้าหลัก ทัวร์สิงคโปร์

แนะนำโปรแกรมอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
บัตรเข้าชมการแข่งขัน F1 แบบ Padang Grand Stand พร้อมชมคอนเสิร์ตในวันที่ 15 SEP 2023 เท่านั้น
ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 25 Kg
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2 วัน ท่านละ 800 บาท
เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีก ณ ที่จ่าย 3%

สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ทัวร์ SINGAPORE FORMULA1

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

ยังมีโปรแกรมอีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ รับชำระผ่านบัตรเครดิต แบบออนไลน์

โปรแกรมแนะนำ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ดูบอลอังกฤษ-ศึกแดงเดือด-ลิเวอร์พูล-แมนยู

ทัวร์ดูบอลอังกฤษ ศึกแดงเดือด ลิเวอร์พูล แมนยู MAN vs LFC APR’24

Singapore Airline
2-9 เม.ย.67
BT-UK99_SQ
ลด 2,000 บาท
169,999.-

ต่อท่าน

มาเลเซีย-สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

Air Asia
ส.ค.-ต.ค.66
ลด 200 บาท
16,999

ต่อท่าน

ทัวร์ดูบอล-ลิเวอร์พูล
การบินไทย
19-26 ต.ค.66
SRTBLHR3
ลด 1,000 บาท
189,900

ต่อท่าน

ทัวร์ดูบอล-แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
EVA AIR
12-19 ธ.ค.66
SHBRLHR1
ลด 1,500 บาท
199,500

ต่อท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img