Thursday, May 23, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง – จางเจียเจี้ย
วันที่ 2 อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือข้ามฝั่ง) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น
วันที่ 3 เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน
วันที่ 4
เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน – OPTIONชมโชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่ 5 หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ตึกมหัศจรรย์ 72
วันที่ 6 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –ท่าอากาศยานต้าหยง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE

กำหนดการเดินทาง 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

03 – 08 พฤษภาคม 2567 BUS 1

25,999

03 – 08 พฤษภาคม 2567 BUS 2

25,999

10 – 15 พฤษภาคม 2567 BUS 1

23,999

10 – 15 พฤษภาคม 2567 BUS 2

23,999

17 – 22 พฤษภาคม 2567 BUS 1

23,999

17 – 22 พฤษภาคม 2567 BUS 2

23,999

24 – 29 พฤษภาคม 2567 BUS 1

23,999

24 – 29 พฤษภาคม 2567 BUS 2

23,999

31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 67 BUS 1

24,999

31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 67 BUS 2

24,999

07 – 12 มิถุนายน 2567 BUS 1

23,999

07 – 12 มิถุนายน 2567 BUS 2

23,999

14 – 19 มิถุนายน 2567 BUS 1

23,999

14 – 19 มิถุนายน 2567 BUS 2

23,999

21 – 26 มิถุนายน 2567 BUS 1

23,999

21 – 26 มิถุนายน 2567 BUS 2

23,999

28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 67 BUS 1

23,999

28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 67 BUS 2

23,999

05 – 10 กรกฎาคม 2567 BUS 1

23,999

05 – 10 กรกฎาคม 2567 BUS 2

23,999

19 – 24 กรกฎาคม 2567 BUS 1

24,999

19 – 24 กรกฎาคม 2567 BUS 2

24,999

02 – 07 สิงหาคม 2567 BUS 1

23,999

02 – 07 สิงหาคม 2567 BUS 2

23,999

16 – 21 สิงหาคม 2567 BUS 1

23,999

16 – 21 สิงหาคม 2567 BUS 2

23,999

30 สิงหาคม – 04 กันยายน 67 BUS 1

23,999

30 สิงหาคม – 04 กันยายน 67 BUS 2

23,999

06 – 11 กันยายน 2567 BUS 1

23,999

06 – 11 กันยายน 2567 BUS 2

23,999

13 – 18 กันยายน 2567 BUS 1

23,999

13 – 18 กันยายน 2567 BUS 2

23,999

20 – 25 กันยายน 2567 BUS 1

23,999

20 – 25 กันยายน 2567 BUS 2

23,999

27 กันยายน – 02 ตุลาคม 67 BUS 1

24,999

27 กันยายน – 02 ตุลาคม 67 BUS 2

24,999

 

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โค้ดทัวร์

BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE

ส่วนลด

200 บาท
spot_img

โปรไฟไหม้

spot_img

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ เวียดนามใต้ PHU QCOC 3 วัน 2 คืน

พ.ค.-ต.ค.67
PQCVZ0323
ลด 200 บาท
10,888

ต่อท่าน

ทัวร์ เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4 วัน 3 คืน

พ.ค.-ต.ค.67
CXRD0624
ลด 200 บาท
13,888

ต่อท่าน

ทัวร์ เวียดนามใต้ ญาจาง 3 วัน 2 คืน

พ.ค.-ต.ค.67
CXRD0524
ลด 200 บาท
11,888

ต่อท่าน

ทัวร์ เวียดนาม-จีน เวียดนามเหนือ จีน เที่ยว 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน

พ.ค.-ก.ย.67
HANVN0324
ลด 200 บาท
16,888

ต่อท่าน

spot_img