Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ เกาหลี ปูซาน ยอซู 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน
วันที่ 3 LF Square – I Museum – Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
วันที่ 4
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกาย
แคปซูล – วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
วันที่ 5 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – Local Super Market – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน –
ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศ ยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

BWDF

กำหนดการเดินทาง 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

18 – 22 เมษายน 2567

19,888. –

25 – 29 เมษายน 2567

19,888. –

02 – 06 พฤษภาคม 2567
*วันฉัตรมงคล*

21,888. –

09 – 13 พฤษภาคม 2567

18,888. –

16 – 20 พฤษภาคม 2567

18,888. –

23 – 27 พฤษภาคม 2567

18,888. –

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567

18,888. –

06 – 10 มิถุนายน 2567

17,888. –

13 – 17 มิถุนายน 2567

17,888. –

20 – 24 มิถุนายน 2567

17,888. –

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

17,888. –

 

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

BWDF
spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5คืน

พ.ค.-ก.ย.67
BGSF_DYG05 ZHANGJIAJIE
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

พ.ต.-ต.ค.67
BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE
200 บาท
23,999

ต่อท่าน

ทัวร์ จีน ฉางชา 6 วัน 5 คืน

พ.ค.-มิ.ย.67
BGSF_CSX07
200 บาท
18,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน จงเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ม.ค.-เม.ย.67
BBF_DYG04
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

spot_img