Tuesday, July 16, 2024
spot_img

จัดกรุ๊ปทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดกรุ๊ปทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดกรุ๊ปทัวร์อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิงวรวิหาร-ล่องเรือ-ตลาดน้ำอโยธยา-วัดพระงาม-วัดหน้าพระเมรุ-วัดกษัตราธิราชวรวิหาร-วัดท่าการ้อง-วัดไชยวัฒนาราม-วิหารพระมงคลบพิตร

07.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ ทีมงานเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ ค่อยอำนวยความสะดวก (บริการอาหารเช้า หรือขนมเบรก+น้ำดื่ม) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ช วีไอพี ปรับอากาศ ร่วมสนุกกิจกรรมบนรถพร้อมคาราโอเกะ ที่บรัษัทได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้า
08.30 นำท่านเดินทางถึง วัดใหญ่ชัยมงคล (1) นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคลและสักการะพระบรมราชานุ-สาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร(2) สัการะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
  เที่ยวชมภาพวาดเก่าแก่ ณ วัดสุวรรณดาราราม (3)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ริมน้ำเจ้าพระยา
12.00 เที่ยวชม วัดธรรมิกราช ชมเศียรพระสำริดจำลองศิลปะอู่ทอง และ เจดีย์สิงห์ล้อม (4) เป็นซุ้มประตูโบราณที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ จากนั้น สัการะพระพุทธนิมิตรพิชิมารโมลีศรี วัดหน้าพระเมรุ (5) เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาในสมัยอยุธยา สรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงศรีฯ
13.30 นำทุกท่านเข้าชม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (6) เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงสร้าง วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดกษัตราซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดิน
  จากนั้นนำทุกท่านชม วัดท่าการ้อง (7) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากและนมัสการหลวงพ่อยิ้ม จากนั้นชม วัดไชยวัฒนาราม (8)สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่ ศิลปะเขมร สวยงามยิ่งใหญ่ ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
  ก่อนกลับแวะสัการะ วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสำริด พร้อม เลือกซื้อของฝาก โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อใน จ.พระนครศรีอยุธยา
17.00 คณะพร้อมเดินทางกลับ
  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

จัดกรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
ขนมไทยอยุธยาล่องเรือทานอาหารอยุธยา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อยุธยา
เช่าชุดไทย : เช่าชุดไทยอยุธยา
ล่องเรือทานอาหาร : ล่องเรืออยุธยา
เส้นทางไหว้พระ : ไหว้พระ 9 วัดอยุธยา

จัดกรุ๊ปทัวร์อยุธยา คลิกที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์ในประเทศ

จัดกรุ๊ปทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด จัดกรุ๊ปทัวร์อยุธยาราคาถูก ตลอดปี 2567

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปเหมา ส่วนลดต่างๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จองทัวร์ต่างประเทศกับเราวันนี้รับฟรี กระเป๋าผ้าเก๋ๆ และขนมเบรค ณ วันเดินทาง ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่นี่ ภาพประทับใจ

จัดโปร
รถตู้/รถโค้ช
spot_img

เส้นทางยอดนิยม

ราคาทัวร์ที่ต้องการ

spot_img
spot_img

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

รถตุ๊กๆ อยุธยา บริการให้เช่ารถตุ๊กตุ๊กชมโบราณสถาน ที่ท่องเที่ยวอยุธยา คุณภาพดี ราคาพิเศษ

1
ตลอดปี
BT1
ไม่มีส่วนลด
1,000

ต่อท่าน

ล่องเรืออยุธยา

ล่องเรือทานอาหารอยุธยา 380 บาท ฟรีคาราโอเกะ

1.30 ชม
ตลอดปี 66-67
เหมาส่วนตัว
ฟรีคาราโอเกะ
380

ต่อท่าน

จัดแรลลี่

รับจัดแรลลี่ จัดวอล์คแรลลี่ Car rally คาร์ แรลลี่ คุณภาพดี

2 วัน 1 คืน
ตลอดปี
Car rally
รวมที่พัก ไม่รวมน้ำมัน
4,990

ต่อท่าน

ไกด์อยุธยา

Guide Ayutthaya ไกด์อยุธยา บรรยายอยุธยา บรรยายประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา

1 วัน
ตลอดปี 66-67
PGBF01
ลด 0 บาท
700

ต่อท่าน