ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 28,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2562

24673

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 28,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ตุรกี บินตรงตั๋วสะสมไมล์กลุ่มสตาร์อัลไลอัลซ์ ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก คัปปาโดเกีย มีไวไฟใช้บนรถบัส พักโรงแรม 4 ดาว เที่ยวตุรกี แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์หน้าร้านทัวร์จอย คุณภาพดี

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง และหากต้องการบัตรส่วนลดคิงพาวเวอร์ ลด 15-30% กรุณาแจ้งเซลก่อนเดินทางทุกครั้ง (รับฟรี)

 

ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก
โปรแกรม 1 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BSSF Amazing Istanbul 8D6N 

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20-27 พ.ค.62
10-18 มิ.ย.62
05-12 ก.ค.62
08-15 ก.ค.62
22-29 ก.ค.62
28,900
28,900
28,900
28,900
30,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 26,900 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BSSF Turkey Variety 8D6N

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
09-16 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-04 ก.ค.
04-11 ก.ค.62
21-28 ก.ค.62
08 -15 ก.ย.62
15-22 ก.ย.62
22-29 ก.ย.62
29 ก.ย.-06 ต.ค.
06-13 ต.ค.62
13- 20 ต.ค.62
24-31 ต.ค.62
27 ต.ค.-03 พ.ย.
31 ต.ค.-07 พ.ย.
26,900
27,900
28,900
29,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
30,900
29,900
29,900
29,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 26,900 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BSSF Adventure in Istanbul

 

• พิเศษสุดๆ บินตรง พัก 4-5 ดาว
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์ด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีต เมืองเอฟฟิซุส เปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
27-05 ก.ค.62 30,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 30,927 บาท
โปรแกรม 4  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BSSF Good Morning Turkey 

 

• พิเศษสุด ๆ นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Air Astana
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
12-19 ส.ค.62
15-22 ส.ค.62
17-24 ส.ค.62
19-26 ส.ค.62
22-29 ส.ค.62
24-31 ส.ค.62
26-02 ก.ย.62
29-05 ก.ย.62
31 ส.ค-07 ก.ย.
02-09 ก.ย.62
05-12 ก.ย.62
07-14 ก.ย.62
09-16 ก.ย.62
12-19 ก.ย.62
14-21 ก.ย.62
16-23 ก.ย.62
19-26 ก.ย.62
23 ก.ย-30 ก.ย.
26 ก.ย-03 ต.ค.
28 ก.ย-05 ต.ค.
36,900
34,900
35,900
35,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ตุรกี 7 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ : BPF_PUK05-MH PRO MADE IN THE UK ENGLAND WALES

 

สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
ชมปราสาทคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff Castle)ประเทศเวลส์ (Wales)
ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter
ถ่ายรูปกับ ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge)“สะพานหอคอย” สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-17 พ.ค.(ลด 5000)
17-23 พ.ค.62
18-24 มิ.ย.62
04-10 ก.ค.62
08-14 ส.ค.62
19-25 ส.ค.62
20-26 ก.ย.62
43,900 38,900
44,900
42,900
45,900
49,900
42,900
42,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 42,900 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ 8 วัน 7 คืน
โค้ดทัวร์ : BPOF_Unseen Turkey 8 Days   

 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบูร์ซ่าร์
วันที่สองของการเดินทาง เมืองบูร์ซ่าร์-เมืองชานัคคาเล่-เมืองอิซเมียร์
วันที่สามของการเดินทาง เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
วันที่หกของการเดินทาง กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
วันแปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร 
พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17-24 ส.ค.
24-31 ส.ค.
31 ส.ค.-07 ก.ย.
07-14 ก.ย.
08-15 ก.ย.
14-21 ก.ย.
21-28 ก.ย.
22-29 ก.ย.
28 ก.ย.-05 ต.ค.
29 ก.ย.-06 ต.ค.
05-12 ต.ค.
06-13 ต.ค.
07-14 ต.ค.
17-24 ต.ค.
18-25 ต.ค.
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
10-17 ส.ค.
11-18 ส.ค.
11-18 ต.ค.
12-19 ต.ค.
13-20 ต.ค.
14-21 ต.ค.
30,900
30,900
30,900
30,900
30,900
30,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BPOF_Turkey Troy 8 Days TK

 

ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองอิซปาร์ต้า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
ฤดูกาลเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากสวน
สายการบิน Turkish Airlines 
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-18 ส.ค.62
08-15 ก.ย.62
15-22 ก.ย.62
23-30 ก.ย.62
29 ก.ย.-06 ต.ค.
05-12 ต.ค.62
06-13 ต.ค.62
07-14 ต.ค.62
12-19 ต.ค.62
13-20 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
20-27 ต.ค.62
26ต.ค.-02พ.ย.
37,900
36,900
36,900
36,900
36,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 36,900 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์ตุรกี อันตาเลีย 10 วัน 7 วัน 
โค้ดทัวร์ : BPOF_Exclusive Ottoman

 

บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซึ เมืองปามุคคาเล่ ไร่สตอเบอรี่ เมืองอันตาเลีย เมืองแอสเพนโดส Roman Theater ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์แอปเปิ้ล หุบเขาเซมิ วัลเล่ย์ ระบำหน้าท้อง โรงแรมถ้ำ นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม โบสถ์ชอร่า พิพิธภัณฑ์ คาริเย่ พิพิธภัณฑ์ Kariye ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังเบย์เลอเบยี่ หอคอยกาลาต้า มัสยิดชามลีกา โกลเด้นฮอร์น นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ยอดเขาเปียลอททึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังทอปกาปึ

สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
14-23 ต.ค. 62
16-25 ต.ค.62
19-28 ต.ค.62
20-29 ต.ค.62
49,900
49,900
49,900
49,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ตุรกี 9 วัน
โค้ดทัวร์ : BPOF_Premium Turkey 

 

พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก เมืองคาห์ตา ภูเขา เนมรุต เมืองคารามาน มาราส ตลาด Copper Bazaar คัปปาโดเกีย โรงงานทอพรม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร หุบเขานกพิราบ โรงงานพรม เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล่ เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง พระราชวังทอปกาปึ ทักซิม สแควร์ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
15-23 ต.ค.62 65,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 65,900 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ : BPOF_Classic Turkey

 

นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร โบสถ์แอปเปิ้ล คัปปาโดเกีย Belly Dance เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ไร่สตอเบอรี่ ปามุคคาเล่ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
21-28 ก.ย.62
28 ก.ย.-05 ต.ค.
05-12 ต.ค.62
07-14 ต.ค.62
12-19 ต.ค.62
16-23 ต.ค.62
17-24 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
20-27 ต.ค.62
37,900
37,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 37,900 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 
โค้ดทัวร์ : BPF_TUR-FWT8D-TK_FINE-WINTER-TURKEY 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

  • แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
  • แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
  • แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
  • แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
  • พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
  • สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
  • เที่ยวไม่เหนื่อยนอนอิสตันบูล 1 คืน
  • บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines
  • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
03-10 ต.ค.62
04-11 ต.ค.62
05-12 ต.ค.62
10-17 ต.ค.62
11-18 ต.ค.62
12-19 ต.ค.62
17-24 ต.ค.62
18-25 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62
33,999
33,999
33,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์ตุรกี  8 วัน 5 คืน 
โค้ดทัวร์ : BPOF_Luxury Riviera TK65-68

 

เมืองโบราณเอฟฟิซุส ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง ปามุคคาเล่ เมืองอิซปาร์ต้า ไร่สตอเบอรี่ เมืองอันตาเลีย ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี Belly Dance พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร โบสถ์แอปเปิ้ล โรงงานทอพรม คัปปาโดเกีย ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ทักซิม สแควร์
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
06-13 ต.ค.62
12-19 ต.ค.62
41,900
41,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 41,900 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3

หากคุณลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าเว็บไซต์ หรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  02-1835623,094-5707755,089-6133915 

 

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก เริ่มต้น 27,955 บาท โปรโมชั่นตลอดปี 2562 

ทัวร์ฮ่องกง