ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 28,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2562

22852

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 28,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2561

ทัวร์ตุรกี บินตรงและบินภายใน ตั๋วสะสมไมล์กลุ่มสตาร์อัลไลอัลซ์ ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก คัปปาโดเกีย มีไวไฟใช้บนรถบัส พักโรงแรม 4 ดาว แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป | ตัวอย่างการเดินทาง

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง และหากต้องการบัตรส่วนลดคิงพาวเวอร์ ลด 15-30% กรุณาแจ้งเซลก่อนเดินทางทุกครั้ง (รับฟรี)
โปรแกรม 1 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_COLORFUL SEASON 8D6N  

 

• พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 ฿ 
11 เม.ย.-18 เม.ย.62
12 เม.ย.-19 เม.ย.62
34,900
34,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 34,900 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Tulip Festival In Istanbul 2019

 

• ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 ฿ 
01-09 เม.ย.62
06-14 เม.ย.62
17-25 เม.ย.62
42,900
42,900
38,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 38,900 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ 9 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Visiting Turkey in Winter 9D6N

 

• พิเศษสุดๆ บินตรง พัก 4-5 ดาว
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 ฿ 
05-13 ก.พ.62
07-15 ก.พ.62
26-06 มี.ค.62
01-09 มี.ค.62
18-26 มี.ค.62
25-02 เม.ย.62
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,900 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ตุรกี ดอกทิวลิป 9 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Turkey Tulip Festival 2019 9D6N

 

• ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 ฿ 
11-19 เม.ย.62
18-26 เม.ย.62
25 เม.ย.-03 พ.ค
35,927
30,927
32,927
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 30,927 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ 8 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Fantastic memories made in Turkey  

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 ฿ 
01-08 ก.พ.62
08-15 ก.พ.62
14-21 ก.พ.62
15-22 ก.พ.62
21-28 ก.พ.62
22-01 มี.ค.62
28-07 มี.ค.62
01-08 มี.ค.62
07-14 มี.ค.62
08-15 มี.ค.62
14-21 มี.ค.62
15-22 มี.ค.62
21-28 มี.ค.62
22-29 มี.ค.62
28 มี.ค-04 เม.ย
29 มี.ค-05 เม.ย
30,900
28,900
30,900
30,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,900 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ตุรกี ครบทุกไฮไลท์ 9 วัน 7 คืน
CODE : BZF_CZIST10 TURKEY JARRR 9D6N BY TK 

 

 • D1: สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  
 • D2: อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
 • D3: เมืองอังการ่า – เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงาน ทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ
 • D4: เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่
 • D5: เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 • D6: เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – เมืองชานัคคาเล่ – เมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – วิหารเอสเคลปิออน
 • D7: เมืองชานัคคาเล่ – เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม
 • D8: เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโด รม – วิหารเซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • D9: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  # บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
  # นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน # ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
08-16 ก.พ.62
09-17 ก.พ.62
10-18 ก.พ.62
14-22 ก.พ.62
16-24 ก.พ.62
20-28 ก.พ.62
21 ก.พ.-01 มี.ค. 
22 ก.พ.-02 มี.ค.
23 ก.พ.-03 มี.ค. 
24 ก.พ.-04 มี.ค. 
27 ก.พ.-07 มี.ค. 
28 ก.พ.-08 มี.ค. 
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน 
CODE : BZF_CZIST11 BLOOMING FLORA IN TURKEY 9D6N BY TK   

 

 • D1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • D2: ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
 • D3: เมืองอังการ่า – เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงาน ทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ
 • D4: เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ทุ่งดอกไอริส
 • D5: เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 • D6: เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – เมืองชานัคคาเล่ – เมืองโบราณเปอร์กามัม -วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – วิหารเอสเคลปิออน
 • D7: เมืองชานัคคาเล่ – เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ -ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล -สวนดอกทิวลิป ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม
 • D8: เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • D9: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

# บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
# นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน # ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
# ชมความงามทุ่งดอกไอริส และสวนดอกทิวลิป

สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01 – 09 เม.ย.62
02 – 10 เม.ย.62
03 – 11 เม.ย.62
08 – 16 เม.ย.62
15 – 23 เม.ย.62
18 – 26 เม.ย.62
24 เม.ย. – 02 พ.ค.
25 เม.ย. – 03 พ.ค.
26 เม.ย. – 04 พ.ค.
31,999
31,999
30,999
37,999
37,999
31,999
31,999
31,999
31,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 8 Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
CODE : BFF_(HG14B) Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

 

เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
02 – 11 ธ.ค.61
06 – 15 ธ.ค.61
18 – 27 ม.ค.62
23 ม.ค.- 01 ก.พ. 
31 ม.ค.- 09 ก.พ. 
01 – 10 ก.พ.62
08 – 17 ก.พ.62
13 – 22 ก.พ.62
14 – 23 ก.พ.62
15 – 24 ก.พ.62
26 ก.พ.-07 มี.ค.
28 ก.พ.-09 มี.ค.
01 – 10 มี.ค.
07 – 16 มี.ค.
08 – 17 มี.ค.
15 – 24 มี.ค.
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
CODE :  BSSF_Fantastic Turkey

 

• พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
• ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
• พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Mahan Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10-18 ม.ค.62
17-25 ม.ค.62
24 ม.ค.-01 ก.พ
08-16 ก.พ.62
15-23 ก.พ.62
21 ก.พ.-01 มี.ค.
01 มี.ค.-09 มี.ค.
28,927
28,927
28,927
28,927
32,927
28,927
28,927
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,927 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน
CODE : BGSF_IST03 TURKEY FANTASTIC

 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่
 • วันที่ 3 ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิ
 • วันที่ 4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี–ร้านเครื่องหนัง- ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 5 ปามุคคาเล่–คอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–เมืองคัปปาโดเกีย–ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 6 นครใต้ดิน –พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
 • วันที่ 7 อังการ่า–ผ่านชมทะเลสาบเกลือ–สุสานอตาเติร์ก–Anka Shopping Mall
 • วันที่ 8 สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน
 • วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน MAHAN AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 
18-26 ม.ค.62
08-16 ก.พ.62
21 ก.พ.-01 มี.ค.
28,999
28,999
28,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน
CODE : BGSF IST04 TURKEY BEST VALUE  

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / นอนถ้ำ 1 คืน
สายการบิน FULL SERVICE ETIHAD AIRWAYS (EY)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • วันที่ 3 ม้าไม้เมืองทรอย–ชานัคคาเล่–นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม–อะโครโปลิ
 • วันที่ 4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 • วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 7 นครใต้ดิน–พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์–โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ–เมืองอังการ่า
 • วันที่ 8 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 9 สไปซ์มาเกต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่ 10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
20-29 ม.ค.62
06-15 ก.พ.62
04-13 มี.ค.62
10-19 มี.ค.62
19-28 มี.ค.62
29,999 25,999
29,999
29,999
30,999
30,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ 9 วัน
CODE : BGSF IST08 TURKEY FEVER

 

TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ้ำ (9D6N) สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)

 • วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล(ตุรกี)–ม้าไม้เมืองทรอย–ชานัคคาเล่–นั่งกระเช้าเมืองเปอร์กามัม
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 • วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 5 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 8 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต–สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน  TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
06-14 ก.พ.62
13- 21 ก.พ.62
20-28 ก.พ.62
27 ก.พ.-07 มี.ค.
06-14 มี.ค.62
13-21 มี.ค.62
20-28 มี.ค.62
03-11 เม.ย.62
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
34,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,900 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน
CODE : BGSF_IST09 TURKEY RIVIERA FEVER 2019

 

TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ้ำ (10D7N)
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล–ม้าไม้เมืองทรอย–ชานัคคาเล่–นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี–เมืองคูซาดาซี–ร้านเครื่องหนัง
 • วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 5 อันตาเลีย – ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ – ท่าเรือโบราณ – ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่ง ตุรกี
 • วันที่ 6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 7 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 8 สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 9 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต– สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
18-27 ม.ค.62
14-23 ก.พ.62
23 มี.ค.-1 เม.ย.
34,900
35,900
35,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 34,900 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
CODE : BGSF IST10 TURKEY CHEAPER

 

TURKEY โรงแรม4ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D5N)
สายการบินดี FULL SERVICE GULF AIR (GF)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล–บูร์ซ่าร์–สุเหร่าสีเขียว–ตลาดผ้าไหม–เมืองคูซาดาซี )
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ร้านเครื่องหนัง–เมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 4 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 5 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 6อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 7 Blue Mosque–วิหารฮาเจีย โซเฟีย–อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน–สไปซ์ มาเก็ต–ทักซิม สแควร์–สนามบินอิสตัลบูล
สายการบิน Gulf Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01-08 มี.ค.62
15-22 มี.ค.62
22-29 มี.ค.62
05-12 เม.ย.62
27,900
27,900
27,900
29,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,900 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2

เมืองตุรกี บอลลูน-ตุรกี
ทริปตุรกี เที่ยวตุรกี

 

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก เริ่มต้น 27,955 บาท โปรโมชั่นตลอดปี 2562 6/02/19

ทัวร์ฮ่องกง