ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 28,000 บาท

0
21618

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 28,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2561

ทัวร์ตุรกี บินตรง และบินภายใน ตั๋วสะสมไมล์กลุ่มสตาร์อัลไลอัลซ์ 50% ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก คัปปาโดเกีย **มีไวไฟใช้บนรถบัส พักโรงแรม 4 ดาว**  แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ตุรกี

โปรแกรม 1ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKEY  9 วัน  
CODE : BSSF_Fantastic Turkey 9D6N 

 • พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน  HAHAN AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
01-09 พฤศจิกา 61
08-16 พฤศจิกา 61
15-23 พฤศจิกา 61
22-30 พฤศจิกา 61
06-14 ธันวาคม 61
13-02 ธันวาคม 61
27 ธ.ค.-04 ม.ค.62
10-18 มกราคม 62
17-25 มกราคม 62
24 ม.ค.-01 ก.พ.62
08-16 กุมภาพัน 62
15-23 กุมภาพัน 62
21-01 มีนาคม 62
01-09 มีนาคม 62
28,927 
28,927 
28,927 
28,927 
32,927 
28,927 
34,927 
28,927 
28,927 
28,927 
28,927 
32,927 
28,927 
28,927 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 28,927 บาท
โปรแกรม 2ทัวร์ตุรกี HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 9 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 9D6N

• พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
สายการบิน  TURKISH AIRLINES
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
01 – 09 ธันวาคม 61
03 – 11 ธันวาคม 61
05 – 13 ธันวาคม 61
08 – 16 ธันวาคม 61
10 – 18 ธันวาคม 61
17 – 25 ธันวาคม 61
19 – 27 ธันวาคม 61
22 – 30 ธันวาคม 61
24 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 07 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 08 ม.ค. 62
35,400 33,900
35,400 33,900
35,400 33,900
35,400 33,900
35,400 33,900
35,400 33,900
34,400
34,400
35,400
38,400
38,400
38,400
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 33,900 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ  9 วัน 6 คืน
CODE : BZF_CIST07_COOLING TURKEY 9D6N BY TK

กรุงเทพ ฯ อิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชานัคคาเล่ วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ สนามบินอิสตันบูล กรุงเทพฯ
# บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
# นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
# ตื่นเต้นกับโชว์การระบำหน้าท้อง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 6,000 ปี
สายการบิน TURKISH AIRLINES 
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
29 พ.ย. – 07 ธ.ค.61
02-10 ธันวาคม 61
07-15 ธันวาคม 61
09-17 ธันวาคม 61
10-18 ธันวาคม 61
13-21 ธันวาคม 61
16-24 ธันวาคม 61
33,999
36,999
36,999
35,999
35,999
35,999
35,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 4ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ 9 วัน 6 คืน
CODE :BZF_CZIST08_REQUEST TURKEY 9D6N BY TK

ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย เมืองโบราณทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
# บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
# นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
สายการบิน TURKISH AIRLINES 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
25 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
27 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2561
31,999
31,999
31,999
31,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 5ทัวร์ตุรกี NEW YEAR บินตรง 9 วัน 6 คืน
CODE : BZF_CZIST09_CELEBRATION TURKEY 9D6N BY TK  

กรุงเทพฯ อิสตันบูล อังการ่า สุสานอตาเติร์ก อังการ่า คัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเจีย คอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง คูซาดาซี เอฟฟิซุส ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียนเซอุส ชานัคคาเล่ ทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์บาซาร์ อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิชดีไลท์ อิสตันบูล กรุงเทพฯ
# บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
# นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน # ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
# ขึ้นชมความสวยงามเมืองโบราณเปอร์กามัม
สายการบิน TURKISH AIRLINES 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
28 ธ.ค. – 05 ม.ค. 6139,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 39,999 บาท
โปรแกรม 6ทัวร์ตุรกี ครบทุกไฮไลท์ 9 วัน 7 คืน
CODE : BZF_CZESB02_BEYOND TURKEY 10D7N BY QR

กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดฮา อังการา สุสานอตาเติร์ก อังการา คัปปาโดเจีย เกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับคัปปาโดเจีย คอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คูซาดาซึ โรงงานผลิตเครื่องหนัง คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่อิสตันบูล จัตุรัสทักษิม
อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ตลาดสไปซ์บาซาร์ อิสตันบูล กรุงเทพฯ
# พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
# ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดนัดพบของทวีปยุโรปและเอเชีย                  # นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวเมืองโบราณเปอร์กามัม
# บินเข้าอังการ่าออกอิสตันบูล เที่ยวเต็ม ครบ จบทุกไฮไลท์
สายการบิน QATAR AIRWAYS 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10 – 19 ธันวาคม 61
07 – 16 มกราคม 62
09 – 18 มกราคม 62
21 – 30 มกราคม 62
29,999
31,999
31,999
31,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 7ทัวร์ตุรกี เที่ยวครบทุกไฮไลท์ บินตรง 9 วัน 6 คืน
CODE : BCF_EASY WINTER IN TURKEY 9D6N  

กรุงเทพฯ อิสตันบูล (บินตรง) ชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอย์วาลิก วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า คาราวานซาไร คัปปาโดเกีย นครใต้ดินคาร์ตัค ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ เมืองอังการ่า กรุงอีสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มหาวิหารเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดิน พระรางวัลโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
04 – 12 ธันวาคม 61
06 – 14 ธันวาคม 61
11 – 19 ธันวาคม 61
17 – 25 ธันวาคม 61
22 – 30 ธันวาคม 61
24 ธ.ค. – 01 ม.ค.62
34,900
34,900
33,900
33,900
42,900
42,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 33,900 บาท
โปรแกรม 8Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
CODE : BFF_(HG14B) Turkey Saver 10 วัน 7 คืนN

เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance
สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
23 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
02 – 11 ธันวาคม 61
06 – 15 ธันวาคม 61
18 – 27 มกราคม 62
23 ม.ค. – 01 ก.พ. 62
31 ม.ค. – 09 ก.พ. 62
01 – 10 กุมภาพันธ์ 62
08 – 17 กุมภาพันธ์ 62
13 – 22 กุมภาพันธ์ 62
14 – 23 กุมภาพันธ์ 62
15 – 24 กุมภาพันธ์ 62
26 ก.พ. – 07 มี.ค. 62
28 ก.พ. – 09 มี.ค. 62
01 – 10 มีนาคม 62
07 – 16 มีนาคม 62
08 – 17 มีนาคม 62
15 – 24 มีนาคม 62
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 9ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 9 วัน 6 คืน
CODE : BPF_(TUR-PP9D-W5) POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT  

กรุงเทพฯ เตหะราน อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ร้านขนม TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี  ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ สุสานอตาเติร์ก ANKA SHOPPING MALL
เมืองอังการ่า เตหะราน กรุงเทพฯ
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพ ท่านละ 1 กล่อง
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!
สายการบิน Mahan Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
09-17 พฤศจิกายน 61
16-24 พฤศจิกายน 61
23 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
29 พ.ย.-07 ธ.ค. 61
13-21 ธันวาคม 61
20-28 ธันวาคม 61
25 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62
29,555
29,555
29,555
29,555
29,555
29,555
31,999
31,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,555 บาท
โปรแกรม 11ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน
CODE : BCF_EASY FANTASTIC IN TURKEY

กรุงเทพฯอิสตันบูล (บินตรง) ชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอย์วาลิก วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า คาราวานซาไร คัปปาโดเกีย นครใต้ดินคาร์ตัค ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูน ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ เมืองอังการ่า กรุงอีสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มหาวิหารเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปิ พระรางวัลโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
25 ก.ย.-03 ต.ค.61
03-11 ตุลาคม 61
10-18 ตุลาคม 61
22-30 ตุลาคม 61
30 ต.ค.-07 พ.ย.61
06-14 พฤศจิกา 61
14-22 พฤศจิกา 61
19-27 พฤศจิกา 61
33,900
34,900
36,900
35,900
33,900
32,900
33,900
32,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 12ทัวร์ตุรกี วันหยุดยาว 9 วัน
CODE : BSF_HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 9D

 • พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
03-11 พฤศจิกา 61
07-15 พฤศจิกา 61
10-18 พฤศจิกา 61
14-22 พฤศจิกา 61
17-25 พฤศจิกา 61
28 พ.ย.-06 ธ.ค.61
01-09 ธันวาคม 61
03-11 ธันวาคม 61
05-13 ธันวาคม 61
08-16 ธันวาคม 61
10-18 ธันวาคม 61
17-25 ธันวาคม 61
19-27 ธันวาคม 61
22-30 ธันวาคม 61
24 ธ.ค.-01 ม.ค.61
29 ธ.ค.-06 ม.ค.61
30 ธ.ค.-07 ม.ค.61
31 ธ.ค.-08 ม.ค. 61
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 35,400 
 38,400 
 38,400 
 38,400 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 13ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเกีย 9 วัน
CODE : BZF_IST05_REPLAY TURKEY 9D 

สุวรรณภูมิ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน ชานัคคาเล่ เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก สุวรรณภูมิ
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
21-29 กันยายน 61
29 ก.ย.-07 ต.ค.61
30 ก.ย.-08 ต.ค.61
  29,999 
  29,999 
  29,999 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 14ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ 10 วัน
CODE : BGSF IST02 TURKEY RIVIERA FEVER

สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)  (สุวรรณภูมิ) อิสตันบูล(ตุรกี) ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิสอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่ง ตุรกี คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต สนามบินอิสตันบูล  (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน  TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
08-17 พฤศจิกา 61
15-24 พฤศจิกา 61
22 พ.ย.-01 ธ.ค.61
29 พ.ย.-08 ธ.ค.61
02-11 ธันวาคม 61
03-12 ธันวาคม 61
04-13 ธันวาคม 61
05-14 ธันวาคม 61
33,900
34,900
34,900
35,900
36,900
35,900
35,900
35,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 33,999 บาท

 

น้าถัดไป  1 2 

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก   เริ่มต้น 27,955 บาท โปรโมชั่นตลอดปี 2561-2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282