ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 28,000 บาท ตลอดปี 2561

0
20748

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 28,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2561

ทัวร์ตุรกี บินตรง และบินภายใน ตั๋วสะสมไมล์กลุ่มสตาร์อัลไลอัลซ์ 50% ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก คัปปาโดเกีย **มีไวไฟใช้บนรถบัส พักโรงแรม 4 ดาว**  แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ตุรกี

โปรแกรม 1 ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKEY  9 วัน  
CODE : BSF_Fantastic Turkey 9D6N 

 • พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน  HAHAN AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
01-09 พฤศจิกา 61
08-16 พฤศจิกา 61
15-23 พฤศจิกา 61
22-30 พฤศจิกา 61
06-14 ธันวาคม 61
13-02 ธันวาคม 61
27 ธ.ค.-04 ม.ค.62
10-18 มกราคม 62
17-25 มกราคม 62
24 ม.ค.-01 ก.พ.62
08-16 กุมภาพัน 62
15-23 กุมภาพัน 62
21-01 มีนาคม 62
01-09 มีนาคม 62
28,927 
28,927 
28,927 
28,927 
32,927 
28,927 
34,927 
28,927 
28,927 
28,927 
28,927 
32,927 
28,927 
28,927 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,927 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบูล 8 วัน
CODE : BSF_SMTR03_PS

• ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน  HAHAN AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
27 ก.ย.-04 ต.ค. 61
04-11 ตุลาคม 61
11-18 ตุลาคม 61
18-25 ตุลาคม 61
25 ต.ค -01 พ.ย 61
01-08 พฤศจิกา 61
08-15 พฤศจิกา 61
15-22 พฤศจิกา 61
22-29 ธันวาคม 61
29 พ.ย.-06 ธ.ค.61
03 ธ.ค.-10 ธ.ค.61
06 ธ.ค.-13 ธ.ค.61
27 ธ.ค.-03 ม.ค.62
 27,955 
 28,955 
 29,955 
 29,955 
 28,955 
 27,955 
 27,955 
 27,955  
 27,955 
 29,955 
 29,955 
 29,955 
 35,955 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,900 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย  9 วัน
CODE : BSF_MERHABA TURKEY 9D

 • พัก ระดับ 5 ดาว บินตรง
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
สายการบิน TURKISH AIRLINES 
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 
22-30 กันยายน 61
01-09 ตุลาคม 61
03-11 ตุลาคม 61
15-23 ตุลาคม 61
27 ต.ค.-04 พ.ย.61
29 ต.ค.-06 พ.ย.61
33,927
33,927
 33,927
34,927
33,927
33,927
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,927 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ตุรกี คาซัคสถาน 9 วัน
CODE :BSF_Turkey Kazakhstan 9D6N

 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังทอปกาปิ
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
 • พิเศษ ฟรีวีซ่าเข้าประเทศคาซัคฯ
สายการบิน AIR ASTANA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
11-19 กันยายน 61
16-24 ตุลาคม 61
29,927 24,900
 30,927  
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,900 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 9 วัน
CODE : BSF_LOVE LOVE TURKEY 9D  

 • พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาด กลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรือง ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน MAHAN AIR 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
21-29 กันยายน 61
25 ก.ย.-03 ต.ค 61
02-10 ตุลาคม 61
04-12 ตุลาคม 61
09-17 ตุลาคม 61
12-20 ตุลาคม 61
19-27 ตุลาคม 61
 29,927 
 29,927 
 29,927 
 29,927 
 31,927 
 29,900
 32,927 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,927 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน
CODE : BSF_TURKEY DELIGHT 8D

 • พิเศษสุดๆ กับสายการบินระดับ บิน 5 ดาว ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชทอปกาปึ, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
 • ชม สวนผีเสื้อ ที่มีความสวยงาม และพันธุ์ของผีเสื้อมากมาย
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ชม สุสานของประธานาธิบดีคนแรก และคนที่สอง ของตุรกี ณ สุสานอตาเติร์ก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน QATAR AIRWAYS 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
06-13 พฤศจิกา 61
11-18 พฤศจิกา 61
22-29 พฤศจิกา 61
02-09 ธันวาคม 61
 32,927 
 32,927  
 32,927 
 36,927 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 36,927 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย  9 วัน
CODE : BZF IST02 UNSEEN TURKEY 9D 

สนามบินสุวรรณภูมิ อิสตันบูล เมืองอังการ่าสุสานอตาเติร์ก อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์  โชว์ระบำหน้าท้อง คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิสคูซาดาซี คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชานัคคาเล่ วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบูลพระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต BLUE MOSQUE สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน SPICE MARKETสนามบินอิสตันบูล สนามบินสุวรรณภูมิ พักหรู นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 คืน ตื่นเต้นกับโชว์การระบำหน้าท้อง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 6,000 ปี
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
21-29 กันยายน 61
29 ก.ย.-07 ต.ค.61
30 ก.ย.-08 ต.ค.61
01-09 ตุลาคม 61
02-10 ตุลาคม 61
03-11 ตุลาคม 61
04-12 ตุลาคม 61
05-13 ตุลาคม 61
08-16 ตุลาคม 61
09-17 ตุลาคม 61
11-19 ตุลาคม 61
15-23 ตุลาคม 61
18-26 ตุลาคม 61
19-27 ตุลาคม 61
21-29 ตุลาคม 61
25 ต.ค.-02 พ.ย.61
34,888
35,888
34,888
35,888
35,888
35,888
35,888
36,888
36,888
 36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
35,888
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 34,888 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน 8 วัน
CODE : BZF_Say Hi Turkey 8D6N

 • พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟี
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
สายการบิน AIR ASTANA
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
02-09 ตุลาคม 61
12-19 ตุลาคม 61
16-23 ตุลาคม 61
21-28 ตุลาคม 61
23 -30 ตุลาคม 61
27 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
28,927
32,927
33,927
33,927
33,927
32,927
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,927 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเจีย 10 วัน
CODE : BZF CIST07 COOLING TURKEY 9D  

กรุงเทพ ฯ อิสตันบูล เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อังการ่า คัปปาโดเกียนครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย คอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิสคูซาดาซี คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารีชานัคคาเล่ วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรมวิหารเซนต์โซเฟียสไปซ์บาซาร์ร้านเตอร์กิช ดีไลท์สนามบินอิสตันบูล สนามบินสุวรรณภูมิ

# บินตรง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
# นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
# ตื่นเต้นกับโชว์การระบำหน้าท้อง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 6,000 ปี

สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
01-09 พฤศจิกา 61
05-13 พฤศจิกา 61
08-16 พฤศจิกา 61
12-20 พฤศจิกา 61
18-26 พฤศจิกา 61
20-28 พฤศจิกา 61
23 พ.ย.-01 ธ.ค.61
25 พ.ย.-03 ธ.ค.61
27 พ.ย.-05 ธ.ค.61
29 พ.ย.-07 ธ.ค.61
30 พ.ย.-08 ธ.ค.61
02-10 ธันวาคม 61
07-15 ธันวาคม 61
09-17 ธันวาคม 61
10-18 ธันวาคม 61
13-21 ธันวาคม 61
16-24 ธันวาคม 61
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
36,999
36,999
35,999
35,999
35,999
35,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน
CODE : BCF_EASY FANTASTIC IN TURKEY

กรุงเทพฯอิสตันบูล (บินตรง) ชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอย์วาลิก วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า คาราวานซาไร คัปปาโดเกีย นครใต้ดินคาร์ตัค ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูน ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ เมืองอังการ่า กรุงอีสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มหาวิหารเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปิ พระรางวัลโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
สายการบิน TURKISH AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
25 ก.ย.-03 ต.ค.61
03-11 ตุลาคม 61
10-18 ตุลาคม 61
22-30 ตุลาคม 61
30 ต.ค.-07 พ.ย.61
06-14 พฤศจิกา 61
14-22 พฤศจิกา 61
19-27 พฤศจิกา 61
33,900
34,900
36,900
35,900
33,900
32,900
33,900
32,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์ตุรกี วันหยุดยาว 9 วัน
CODE : BSF_HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 9D

 • พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
03-11 พฤศจิกา 61
07-15 พฤศจิกา 61
10-18 พฤศจิกา 61
14-22 พฤศจิกา 61
17-25 พฤศจิกา 61
28 พ.ย.-06 ธ.ค.61
01-09 ธันวาคม 61
03-11 ธันวาคม 61
05-13 ธันวาคม 61
08-16 ธันวาคม 61
10-18 ธันวาคม 61
17-25 ธันวาคม 61
19-27 ธันวาคม 61
22-30 ธันวาคม 61
24 ธ.ค.-01 ม.ค.61
29 ธ.ค.-06 ม.ค.61
30 ธ.ค.-07 ม.ค.61
31 ธ.ค.-08 ม.ค. 61
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 32,900 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 34,400 
 35,400 
 38,400 
 38,400 
 38,400 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเกีย 9 วัน
CODE : BZF_IST05_REPLAY TURKEY 9D 

สุวรรณภูมิ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน ชานัคคาเล่ เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก สุวรรณภูมิ
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
21-29 กันยายน 61
29 ก.ย.-07 ต.ค.61
30 ก.ย.-08 ต.ค.61
  29,999 
  29,999 
  29,999 
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ 10 วัน
CODE : BGSF IST02 TURKEY RIVIERA FEVER

สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)  (สุวรรณภูมิ) อิสตันบูล(ตุรกี) ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิสอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่ง ตุรกี คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต สนามบินอิสตันบูล  (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน  TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
08-17 พฤศจิกา 61
15-24 พฤศจิกา 61
22 พ.ย.-01 ธ.ค.61
29 พ.ย.-08 ธ.ค.61
02-11 ธันวาคม 61
03-12 ธันวาคม 61
04-13 ธันวาคม 61
05-14 ธันวาคม 61
33,900
34,900
34,900
35,900
36,900
35,900
35,900
35,900
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท

น้าถัดไป  1 2 3

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก   เริ่มต้น 27,955 บาท โปรโมชั่นตลอดปี 2561-2562