ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 23,900 บาท

25502

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 23,900 บาททัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 23,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ตุรกี บินตรงตั๋วสะสมไมล์กลุ่มสตาร์อัลไลอัลซ์ ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก คัปปาโดเกีย มีไวไฟใช้บนรถบัส พักโรงแรม 4 ดาว เที่ยวตุรกี แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป 

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง 
ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก ทัวร์ตุรกี-ราคาถูก

คุณลูกค้าสามารถเที่ยวตุรกีแบบสุดคุ้มกันเราได้ ในราคาประหยัดและคุณภาพดี

โปรแกรม 1 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BSSF New Year Turkey

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
25 ธ.ค-01 ม.ค.63
27 ธ.ค-03 ม.ค.63
30 ธ.ค-06 ม.ค.63
31 ธ.ค-07 ม.ค.63
38,900
41,900
41,500
41,500
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 38,900 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน 
โค้ดทัวร์ BSSF Turkey Refresh 9D6N

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Mahan Air
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
21-29 พ.ย.62
28 พ.ย-06 ธ.ค.
05-13 ธ.ค.62
12-20 ธ.ค.62
19-27 ธ.ค.62
26 ธ.ค-03 ม.ค.
27 ธ.ค-04 ม.ค.
28,900
28,900
30,900
29,900
29,900
34,900
34,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 28,900 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย 9 วัน 7 คืน 
โค้ดทัวร์ BSSF TURKEY ANATOLIA 

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีต ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
13-21 ก.ค.62
20-28 ก.ค.62
07-15 ก.ย.62
14-22 ก.ย.62
26 ต.ค-03 พ.ย. 
02-10 พ.ย.62
09-17 พ.ย.62
16-24 พ.ย.62
23 พ.ย-01 ธ.ค.
30 พ.ย-08 ธ.ค. 
07-15 ธ.ค.62
14-22 ธ.ค.62
21-29 ธ.ค.62
28 ธ.ค-05 ม.ค. 
04-12 ม.ค.63
11-19 ม.ค.63
18-26 ม.ค.63
25 ม.ค-02 ก.พ. 
01-09 ก.พ.63
08-16 ก.พ.63
15-23 ก.พ.63
22-01 มี.ค.63
29 ก.พ-08 มี.ค. 
07-15 มี.ค.63
14-22 มี.ค.63
21-29 มี.ค.63
25,900 23,900
29,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
31,900
31,900
29,900
31,900
35,900
27,900
27,900
29,900
29,900
29,900
29,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 23,900 บาท
โปรแกรม 4  ทัวร์ตุรกี (โรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน) 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BSSF Good Morning Turkey

 

• พิเศษสุด ๆ นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Turkish Airlines 
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
02 – 09 ต.ค.62
10 – 17 ต.ค.62
21 – 28 ต.ค.62
04 – 11 พ.ย.62
09 – 16 พ.ย.62
11 – 18 พ.ย.62
16 – 23 พ.ย.62
02 – 09 ธ.ค.62
05 – 12 ธ.ค.62
09 – 16 ธ.ค.62
35,900
36,900
36,900
35,900
35,900
35,900
35,900
36,900
36,900
36,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 35,900 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ตุรกี (พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน) 9 วัน 7 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZIST19

 

กรุงเทพฯ-เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-เมืองอังการ่า – เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ -เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนังเมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส -เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัส -เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ -เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01-09 พ.ย.62
02-10 พ.ย.62
03-11 พ.ย.62
08-16 พ.ย.62
09-17 พ.ย.62
10-18 พ.ย.62
15-23 พ.ย.62
16-24 พ.ย.62
17-25 พ.ย.62
22-30 พ.ย.62
23 พ.ย-01 ธ.ค. 
24 พ.ย-02 ธ.ค. 
29 พ.ย-07 ธ.ค. 
30 พ.ย-08 ธ.ค. 
01-09 ธ.ค.62
02-10 ธ.ค.62
05-13 ธ.ค.62
06-14 ธ.ค.62
07-15 ธ.ค.62
08-16 ธ.ค.62
13-21 ธ.ค.62
14-22 ธ.ค.62
15-23 ธ.ค.62
20-28 ธ.ค.62
21-29 ธ.ค.62
22-30 ธ.ค.62
23-31 ธ.ค.62
24 ธ.ค-01 ม.ค. 
25 ธ.ค-02 ม.ค. 
29 ธ.ค-06 ม.ค. 
30 ธ.ค-07 ม.ค. 
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
29,999
31,999
31,999
29,999
31,999
31,999
31,999
33,999
33,999
31,999
31,999
35,999
33,999
33,999
33,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
35,999
38,999
38,999
38,999
38,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ (พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน) 9 วัน 7 คืน
โค้ดทัวร์ BZF ZIST20

 

เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – เมืองคัปปาโดเจีย-เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ -เมืองคัปปาโดเจีย – เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ – เมืองปามุคคาเล่ -เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส- เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง -เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส-ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่-นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส -เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ -เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม – ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01-09 ม.ค.63
11-19 ม.ค.63
15-23 ม.ค.63
18-26 ม.ค.63
24 ม.ค-01 ก.พ. 
25 ม.ค-02 ก.พ. 
27 ม.ค-04 ก.พ. 
29 ม.ค-06 ก.พ. 
01-09 ก.พ.63
02-10 ก.พ.63
07-15 ก.พ.63
08-16 ก.พ.63
09-17 ก.พ.63
14-22 ก.พ.63
18-26 ก.พ.63
23 ก.พ.-02 มี.ค. 
28 ก.พ.-07 มี.ค. 
29 ก.พ.-08 มี.ค. 
04-12 มี.ค.63
06-14 มี.ค.63
07-15 มี.ค.63
11-19 มี.ค.63
13-21 มี.ค.63
14-22 มี.ค.63
18-26 มี.ค.63
20-28 มี.ค.63
21-29 มี.ค.63
25 มี.ค.-02 เม.ย. 
27 มี.ค.-04 เม.ย. 
29,999
29,999
29,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
31,999
31,999
31,999
31,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์ตุรกี (โรงแรมถ้ำ+บินภายใน) 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF IST01 TURKEY WONDER TRIP

 

ตุรกีโรงแรม 4 ดาว โรงแรมถ้ำจำลอง  บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา บินด้วยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance -คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี -ร้านเครื่องหนัง – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ -อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สายการบิน Turkish Airlines 
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
28 ม.ค-04 ก.พ. 
18-25 ก.พ.63
22-26 ก.พ.63
07-14 มี.ค.63
21-28 มี.ค.63
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์ตุรกี (พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน) 8 วัน
โค้ดทัวร์ BGSF IST07 TURKEY EXTRA PRICE

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล
สุวรรณภูมิ) -สนามบินกรุงเคียฟ-สนามบินอังการ่า-อังการ่า -อังการ่า-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่-โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance-คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี -ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย -ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ
สายการบิน Ukraine International Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
10-17 ต.ค.62
20-27 ต.ค.62
29 ต.ค-05 พ.ย.
05-12 พ.ย.62
12-19 พ.ย.62
19-26 พ.ย.62
26 พ.ย-03 ธ.ค.
12-19 ธ.ค.62
26 ธ.ค.-2 ม.ค.
31 ธ.ค.-7 ม.ค.
30,999
30,999
29,999
28,999
27,999
28,999
28,999
28,999
36,999
34,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ตุรกี (พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน) 8 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF IST08 TURKEY EXTRA PLUS

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N)
สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอิสตันบูล ออกอังการ่า
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล
อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส -ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /
เครื่องประดับ – อังการ่า -สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ
สายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
20-27 ธ.ค.62
27 ธ.ค-3 ม.ค.
31,999
34,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์ตุรกี (นอนโรงแรมถ้ำ) 9 วัน 6 คืน
โคดทัวร์ BGSF IST13 TURKEY FANTASIA”

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (9D6N)
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล

สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance -นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี -ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ -อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน

สายการบิน MAHAN AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
11-19 ต.ค.62
17-25 ต.ค.62
18-26 ต.ค.62
24 ต.ค-01 พ.ย. 
14-22 พ.ย.62
28 พ.ย-6 ธ.ค. 
05-13 ธ.ค.62
19-27 ธ.ค.62
26 ธ.ค-03 ม.ค.
29,999
29,999
29,999
29,999
27,999
28,999
29,999
29,999
37,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์ตุรกี โรงแรมถ้ำจำลอง 9 วัน 
โค้ดทัวร์ BGSF IST14 TURKEY FOREVER

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง 
อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม-ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส -คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า -อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – – สนามบินอิสตันบูล
สายการบิน Turkish Airlines
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
06-14 พ.ย.62
13-21 พ.ย.62
20-28 พ.ย.62
27 พ.ย-05 ธ.ค.
04-12 ธ.ค.62
05-13 ธ.ค.62
06-14 ธ.ค.62
07-15 ธ.ค.62
08- 16 ธ.ค.62
11-19 ธ.ค.62
18-26 ธ.ค.62
21-29 ธ.ค.62
22-30 ธ.ค.62
23-31 ธ.ค.62
24 ธ.ค-01 ม.ค.
25 ธ.ค-02 ม.ค.
27 ธ.ค-04 ม.ค.
30 ธ.ค-07 ม.ค.
31 ธ.ค-08 ม.ค.
33,900
32,900
33,900
33,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
39,900
39,900
41,900
41,900
41,900
39,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์ตุรกี โรงแรมถ้ำ บินภายใน 1 ขา 8 วัน 6 คืน 
โค้ดทัวร์ BGSF IST16 TURKEY GOOD WINTER

 

ตุรกีโรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง
บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance -คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซ-ร้านเครื่องหนัง – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ -อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สายการบิน Turkish Airlines
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
15-22 พ.ย.62
22-29 พ.ย.62
29 พ.ย.-6 ธ.ค.
06-13 ธ.ค.62
13-20 ธ.ค.62
20-27 ธ.ค.62
27 ธ.ค.-03 ม.ค.
33,999
33,999
33,999
35,999
33,999
35,999
39,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์ตุรกี โรงแรมถ้ำ  8 วัน 
โค้ดทัวร์ 

 

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ 
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
สายการบิน AIR ASTANA
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
05-12 พ.ย. 62
12-19 พ.ย. 62
19-26 พ.ย. 62
26 พ.ย.-03 ธ.ค.
03-10 ธ.ค. 62
10-17 ธ.ค. 62
24-31 ธ.ค. 62
31ธ.ค-07 ม.ค.63
29,555
29,555
29,555
29,555
29,999
29,999
33,888
37,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,555 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3

** หากคุณลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าเว็บไซต์ หรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  02-1835623,094-5707755,089-6133915 

 

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก เริ่มต้น 27,955 บาท โปรโมชั่นตลอดปี 2562 

ทัวร์ฮ่องกง