ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 28,900 บาท

22188
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก เริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เริ่มต้น 28,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ตลอดปี 2561

ทัวร์ตุรกี บินตรง และบินภายใน ตั๋วสะสมไมล์กลุ่มสตาร์อัลไลอัลซ์ 50% ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก คัปปาโดเกีย **มีไวไฟใช้บนรถบัส พักโรงแรม 4 ดาว แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย อิสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป | ตัวอย่างการเดินทาง

ทุกโปรแกรมจอง 10 ท่านขึ้นไป ฟรี…ขนมเบรค ก่อนรับเอกสารในวันที่เดินทาง และหากต้องการบัตรส่วนลดคิงพาวเวอร์ ลด 15-30% กรุณาแจ้งเซลก่อนเดินทางทุกครั้ง (รับฟรี)

**พิเศษรับส่วนลด !!!…. ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562 **

โปรแกรม 1   ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKEY  9 วัน  
CODE : BSSF_Fantastic Turkey 9D6N 

 

 • พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
 • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
 • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
 • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน  HAHAN AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10-18 ม.ค.62
17-25 ม.ค.62
24 ม.ค.-01 ก.พ
08-16 ก.พ.62
15-23 ก.พ.62
21-01 มี.ค.62
01-09 มี.ค.62
28,927 
28,927 
28,927 
28,927 
32,927 
28,927 
28,927 
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 28,927 บาท
โปรแกรม 2ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Visiting Turkey in Winter

 

• พิเศษสุดๆ บินตรง พัก 4-5 ดาว
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน  TURKISH AIRLINES
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
05-13 ก.พ. 62
07-15 ก.พ. 62
26 ก.พ.-06 มี.ค.
01-09 มี.ค.62
18-26 มี.ค.62
25 มี.ค.- 02 เม.ย.
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 33,900 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์ตุรกี ทุ่งทิวลิป 9 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Tulip Festival Turkey 2019

 

• ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Mahan Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
11-19 เม.ย.62
18-25 เม.ย.62
25-02 พ.ค.62
35,927
30,927
32,927
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 30,927 บาท
โปรแกรม 4ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Fantastic memories made in Turkey 

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
สายการบิน Ukraine International Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10-17 ม.ค.62
11-18 ม.ค.62
17-24 ม.ค.62
18-25 ม.ค.62
24-31 ม.ค.62
25 ม.ค.- 01 ก.พ.
31 ม.ค.- 07 ก.พ.
01-08 ก.พ.62
08-15 ก.พ.62
14-21 ก.พ.62
15-22 ก.พ.62
21-28 ก.พ.62
22 ก.พ.-01 มี.ค.
28 ก.พ.-07 มี.ค.
01-08 มี.ค.62
07-14 มี.ค.62
08-15 มี.ค.62
14-21 มี.ค.62
15-22 มี.ค.62
21- 28 มี.ค.62
22-29 มี.ค.62
28 มี.ค.-04 เม.ย.
29 มี.ค.-05 เม.ย.
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
30,900
30,900
28,900
30,900
30,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 28,900 บาท
โปรแกรม 5ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน
CODE : BSSF_Turkey Discovered 

 

• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Air Astana
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
08-15 ก.พ.62
12-19 ก.พ.62
26-05 มี.ค.62
29,900
29,900
29,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 6ทัวร์ตุรกี ครบทุกไฮไลท์ 9 วัน 7 คืน
CODE : BZF_CZESB02_BEYOND TURKEY 10D7N BY QR

 

กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดฮา อังการา สุสานอตาเติร์ก อังการา คัปปาโดเจีย เกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับคัปปาโดเจีย คอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คูซาดาซึ โรงงานผลิตเครื่องหนัง คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่อิสตันบูล จัตุรัสทักษิม
อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ตลาดสไปซ์บาซาร์ อิสตันบูล กรุงเทพฯ
# พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
# ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดนัดพบของทวีปยุโรปและเอเชีย                  # นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวเมืองโบราณเปอร์กามัม
# บินเข้าอังการ่าออกอิสตันบูล เที่ยวเต็ม ครบ จบทุกไฮไลท์
สายการบิน QATAR AIRWAYS 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10-19 ธ.ค.61
07-16 ม.ค.62
09-18 ม.ค.62
21-30 ม.ค.62
29,999
31,999 28,999
31,999
31,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 7ทัวร์ตุรกี (ออกจากภูเก็ต) 8 วัน 6 คืน 
CODE : BSSF_THE MARVELOUS TO TURKEY  

 

• พิเศษสุดๆ บิน 5 ดาว พัก 5 ดาว
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
11 เม.ย.-18 เม.ย.62 
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 38,900 บาท
โปรแกรม 8Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
CODE : BFF_(HG14B) Turkey Saver 10 วัน 7 คืนN

 

เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance

 

สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
02 – 11 ธ.ค.61
06 – 15 ธ.ค.61
18 – 27 ม.ค.62
23 ม.ค. – 01 ก.พ. 
31 ม.ค. – 09 ก.พ. 
01 – 10 ก.พ.62
08 – 17 ก.พ.62
13 – 22 ก.พ.62
14 – 23 ก.พ.62
15 – 24 ก.พ.62
26 ก.พ.-07 มี.ค.
28 ก.พ.-09 มี.ค.
01 – 10 มี.ค.
07 – 16 มี.ค.
08 – 17 มี.ค.
15 – 24 มี.ค.
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 9ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
CODE :  BSSF_Fantastic Turkey

 

• พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
• ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
• พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
สายการบิน Mahan Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
10-18 ม.ค.62
17-25 ม.ค.62
24 ม.ค.-01 ก.พ
08-16 ก.พ.62
15-23 ก.พ.62
21 ก.พ.-01 มี.ค.
01 มี.ค.-09 มี.ค.
28,927
28,927
28,927
28,927
32,927
28,927
28,927
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 28,927 บาท
โปรแกรม 11ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน
CODE : BGSF_IST03 TURKEY FANTASTIC

 

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่
 • วันที่ 3 ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิ
 • วันที่ 4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี–ร้านเครื่องหนัง- ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 5 ปามุคคาเล่–คอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–เมืองคัปปาโดเกีย–ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 6 นครใต้ดิน –พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
 • วันที่ 7 อังการ่า–ผ่านชมทะเลสาบเกลือ–สุสานอตาเติร์ก–Anka Shopping Mall
 • วันที่ 8 สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน
 • วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน MAHAN AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 300 
18-26 ม.ค.62
08-16 ก.พ.62
21 ก.พ.-01 มี.ค.
28,999
28,999
28,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 28,999 บาท
โปรแกรม 12ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน
CODE : BGSF IST04 TURKEY BEST VALUE  

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / นอนถ้ำ 1 คืน
สายการบิน FULL SERVICE ETIHAD AIRWAYS (EY)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • วันที่ 3 ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิ
 • วันที่ 4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 • วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 7 นครใต้ดิน–พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์–โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ–เมืองอังการ่า
 • วันที่ 8 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 9 สไปซ์มาเกต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่ 10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
20-29 ม.ค.62
06-15 ก.พ.62
04 -13 มี.ค.62
10-19 มี.ค.62
19-28 มี.ค.62
29,999 25,999
29,999
29,999
30,999
30,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 25,999 บาท
โปรแกรม 14ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ 9 วัน
CODE : BGSF IST08 TURKEY FEVER

 

TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ้ำ (9D6N) สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)

 • วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล(ตุรกี)–ม้าไม้เมืองทรอย–ชานัคคาเล่–นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
 • วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 5 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 8 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต–สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน  TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
06-14 ก.พ.62
13- 21 ก.พ.62
20-28 ก.พ.62
27 ก.พ.-07 มี.ค.
06-14 มี.ค.62
13-21 มี.ค.62
20-28 มี.ค.62
03-11 เม.ย.62
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
34,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 33,900 บาท
โปรแกรม 15ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
CODE : BGSF_IST08 TK TURKEY FEVER 2019 9D6N

 

“IST08 TURKEY FEVER” 9D6N
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 5 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
วันที่ 6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
วันที่ 7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต– สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
09-17 ม.ค.31,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 31,900 บาท
โปรแกรม 16ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน
CODE : BGSF_IST09 TURKEY RIVIERA FEVER 2019

 

TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ้ำ (10D7N)
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล–ม้าไม้เมืองทรอย–ชานัคคาเล่–นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี–เมืองคูซาดาซี–ร้านเครื่องหนัง
 • วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 5 อันตาเลีย – ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ – ท่าเรือโบราณ – ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่ง ตุรกี
 • วันที่ 6 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 7 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 8 สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 9 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต– สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สายการบิน TURKISH AIRLINES
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
18-27 ม.ค.62
14-23 ก.พ.62
23 มี.ค.-1 เม.ย.
34,900
35,900
35,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 34,900 บาท
โปรแกรม 17ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
CODE : BGSF IST10 TURKEY CHEAPER

 

TURKEY โรงแรม4ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D5N)
สายการบินดี FULL SERVICE GULF AIR (GF)

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อิสตันบูล (ตุรกี)
 • วันที่ 2 อิสตันบูล–บูร์ซ่าร์–สุเหร่าสีเขียว–ตลาดผ้าไหม–เมืองคูซาดาซี )
 • วันที่ 3 เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ร้านเครื่องหนัง–เมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 4 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 5 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
 • วันที่ 6อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 7 Blue Mosque–วิหารฮาเจีย โซเฟีย–อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน–สไปซ์ มาเก็ต–ทักซิม สแควร์–สนามบินอิสตัลบูล
สายการบิน Gulf Air
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
01-08 มี.ค.62
15-22 มี.ค.62
22-29 มี.ค.62
05-12 เม.ย.62
27,900
27,900
27,900
29,900
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 27,900 บาท

น้าถัดไป  1 2

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก เริ่มต้น 27,955 บาท โปรโมชั่นตลอดปี 2561-2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก