Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ถ้ำนาคา รถตู้จากกรุงเทพ เดินทาง มิถุนายน 2565

 

ทัวร์ถ้ำนาคา รถตู้จากกรุงเทพ เริ่มต้น 4,590 บาท 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ถ้ำนาคา

วันที่ 1 จุดนัดหมาย (กทม)
19.00 พบกัน ณ จุดนัดหมาย… เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
20.00 ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี
วันที่ 2 เกาะดอนโพธิ์ – ศาลปู่อือลือนาคราช – ถ้ำนาคา
เดินทางถึง บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (โจ๊ก หรือข้าวต้ม)
นำท่านนั่งเรือข้ามสู่ เกาะดอนโพธิ์ สักการะปู่อือลือ (เรือเหมาส่วนตัว+บายศรีแบบมาตรฐาน ท่านสามารถอัพเกรดบายศรีได้โดยสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง)
จากนั้นเดินทางไปยัง ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลงจากนั้นเดินทางไปยัง อช.ภูลังกา เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ถ้ำนาคา หลักฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกันโรค COVID-19ครบโดสตามชนิดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ )
จากนั้นไกด์นำท่านเดินทางขึ้น ถ้ำนาคา ระยะทาง 2 กิโลเมตร ทางเดินเป็นดินสลับกับบันได โดยใช้เวลาไปกลับประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายแต่ละท่าน ชมความสวมงามของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ พญานาค ทำให้ถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ และเรื่องลึกลับ ภายในถ้ำจะพบกับหินที่มีรูปร่างคล้ายกับลำตัวของพญานาค ะคล้ายกับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แปลกตา นอกจากนี้ ยังมีการพบหินที่มีลักษณะเหมือนเป็นส่วนหัวของงูยักษ์ในบริเวณที่ไม่ไกลกันมากจากตัวถ้ำอีกด้วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางขึ้นถ้ำ บริการอาหารชุดแบบพกพา
(ข้าวเหนียวหมูหรือไก่ + ขนมปัง+น้ำดื่ม)
ลงจากถ้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองบึงกาฬ
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก……. หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 หินสามวาฬ – ภูทอก
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านออกจากที่พัก
นำท่านขึ้นชมจุดชมวิว หินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่
จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือสะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยวชำระเพิ่ม
3-5 มิ.ย.65 4,590 800
10-12 มิ.ย.65 4,590 800
17-19 มิ.ย.65 4,590 800
24-26 มิ.ย.65 4,590 800
เดินทางแบบจอยทริป (9 ท่านออกเดินทางได้)
แบบเหมาส่วนตัว 8 ท่าน 4,890 800
แบบเหมาส่วนตัว 6 -7 ท่าน 5,990 800
แบบเหมาส่วนตัว 4-5 ท่าน 7,790 800

โหลดโปแกรมทัวร์ ทัวร์ถ้ำนาคา รถตู้จากกรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานตลอดเส้นทาง
 • ที่พัก 1 คืน +อาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถเหมาส่วนตัวขึ้นหินสามวาฬ
 • ค่าเรือเหมาส่วนตัวไปเกาะดอนโพธิ์ +บายศรี (สามารถอัพเกรดบายศรีได้)
 • ค่าคิวขึ้นถ้ำ + ไกด์พาขึ้นถ้ำ
 • ค่าอาหารชุดพกพาในวันขึ้นถ้ำ(ข้าวเหนียวหมู หรือ ไก่ + ขนมปัง+น้ำดื่ม)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • อาหารตามรายการระบุ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ภาษี 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ถ้ำนาคา รถตู้จากกรุงเทพ เริ่มต้น 4,590 บาท โปร 2565

ส่วนลด :

โค้ดทัวร์ :

spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์อุดร-บึงกาฬ-ถ้ำนาคา

ทัวร์อุดรธานี ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี 3วัน 2 คืน 5,999 บาท ตลอดปี 2565

ต่อท่าน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทริปอิ่มบุญ ถ้ำนาคี บึงกาฬ Vol 3

ต่อท่าน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทริปอิ่มบุญขอพร ถ้ำนาคา บึงกาฬ

ต่อท่าน

ตัวอย่างการจองคิว เดินทางทริป ถ้ำนาคา แบบส่วนตัว Vol 1

ต่อท่าน

spot_img