spot_img

ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ เริ่มต้น 4 วัน 2 คืน เริ่มต้น 6,800 บาท วันนี้-ธ.ค.2564

ทัวร์น่าน โปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก ตลอดปี 2564

ทัวร์น่าน-768

ทัวร์น่าน โปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก คุณภาพดี

ทัวร์น่าน แพร่ โปรโมชั่นทัวร์น่าน บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดจอยทัวร์ จอยทริป กรุ๊ปสวนตัว  ทัวร์นาน จัดโปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก คุณภาพดี พาเที่ยวเมืองน่าน และสถานที่สำคัญที่โดดเด่นพร้อมชิมอาหารท้องถิ่นเมืองน่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัว์ ทัวร์น่าน เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดหมาย ลานจอดรถ Lotus เลียบทางด่วนรามอินทรา – น่าน
17.30 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถ Lotus เลียบทางด่วนรามอินทรา เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย บริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1 ชุด และบริการของว่างให้กับทุกท่าน สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมง) จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – บ้านนาก๋างโต้ง – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์– วัดศรีพันต้น – ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน
เช้า เดินทางถึง จังหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจริญก้าวหน้า จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม
เที่ยง อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาก๋างโต้ง ร้านกาแฟสุดชิคเปิดใหม่ในเมืองน่าน ชมคาเฟ่วิวนาข้าว อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่ม ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆกันอย่างจุใจ จากนั้นเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ชมภาพ ปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก จากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา จากนั้นเดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก
เย็น นำทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ (เปิดวัน ศุกร์-เสาร์ ) สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ของฝาก ของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: โรงแรมน้ำทองน่าน หรือระดับเทียบเท่ากัน
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
วันที่ 3 เดอะวิว@ กิ่วม่วง – โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – หยุดเวลา คาเฟ่ – จุดชมวิวภูคา1715 – ปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ – วัดภูเก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@ กิ่วม่วง คาเฟ่ต์วิวดีที่ให้ทุกท่านได้ชมวิวธรรมชาติของน่านแบบสุดลูกหูลูกตา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อำเภอบ่อเกลือ ระหว่างทางจะได้พบกับ โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของการเดินทางบนถนนเส้นสวยงามเส้นนี้ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ไฮไลท์เด็ดของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้สัมผัสวิถีชาวบ้านกับการผลิตเกลือภูเขาแบบโบราณ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเกลือได้ที่นี่ อาทิ ดอกเกลือ เกลือแกลง เกลือสปา ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ณ จุดชมวิวบ้านสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีลำธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บ้าน ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามราวกับภาพวาด อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มร้อนเย็นตามอัธยาศัย นำท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อำเภอปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนด์มาร์คที่ต้องมา ปิดท้ายยามเย็นในเมืองปัว ด้วยวิวสวยๆของ วัดภูเก็ต ให้ท่านได้ชมวิว 180 องศา รวมถึงนาขั้นบันไดในช่วงฤดูกาลทำนา (ต.ค. – พ.ย. ) และวิวของดอยภูคาที่เป็นฉากหลัง และมีแม่น้ำไหลผ่าน ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแสนปัว เพื่อความเป็นศิริมงคล
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
หลังทานอาหารเย็นนำท่านเข้าสู่ที่พักแรม
ที่พัก: ปัว พานอรามา หรือระดับเทียบเท่ากัน
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
วันที่ 4 น่าน – วัดศรีมงคล- ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ ร้านกาแฟชื่อดัง ด้านหน้าเป็นลำดวนผ้าทอ ร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่ม จิบกาแฟในบรรยากาศไทลื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของน่าน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคล ชมซุ้มและจุดชมวิวที่ทางวัดได้จัดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิว ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางจากน่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 6- 7ชั่วโมง) อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
22.30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัพเดท 18 ก.ย. 2564

น่าน-2565ดาวน์โหลดโปรแกรม | ทัวร์น่าน

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

อัตราบริการนี้รวม
 • ค่ารถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

 

ทัวร์น่าน โปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก ตลอดปี 2564-2565

 • อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ผ่อนบัตร ส่วนลดต่างๆ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755
 • จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน | จัดกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์
spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ ปี 2564-2565

ทัวร์ในประเทศ

เรื่องอื่นๆ

spot_img

Hot Promotion

New Promotion

spot_img

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

New Promotionspot_img