15.6 C
New York
Tuesday, April 20, 2021
spot_img

ทัวร์น่าน ปัว เริ่มต้น 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 3,399 บาท

ทัวร์น่าน โปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก ตลอดปี 2564

ทัวร์น่าน-1

ทัวร์น่าน โปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก ตลอดปี 2564

ทัวร์น่าน โปรโมชั่นทัวร์น่าน บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดจอยทัวร์ และกรุ๊ปสวนตัว คุณภาพดี ทัวร์นาน จัดโปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก พาเที่ยวเมืองน่าน และสถานที่สำคัญที่โดดเด่นพร้อมชิมอาหารท้องถิ่นเมืองน่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัว์ ทัวร์น่าน เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 63 – มีนาคม 64

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จังหวัดน่าน
19.00 พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
20.00 นำท่านออกเดินทางสู่ จ.น่าน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง
วันที่ 2 พระธาตุแช่แห้ง – เสาหลักเมือง ณ วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ลีลาวดี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดิน
06.30 เดินทางถึง จังหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว พร้อมที่จะออกไปท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมากจากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 – 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ “สล่ารง” และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้แต่งคำกลอนอันสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคำกระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวของจังหวัดน่าน ผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวัดภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สินค้าพื้นบ้านจำหน่ายมากมา จากนั้นนำท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านวันดา ข้าวซอยไก่หรือหมู + ขนมหวาน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงาม มาก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำ ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทำเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านนั่งจิบชากาแฟและพักผ่อน ณ ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ เป็นร้านที่มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหรและเครื่องดื่ม) จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านผ้าไหมไทย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งผ้าไหม จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 มีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม (ถ้าเวลาเป็นใจ เราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกที่วัดนี้ด้วยครับ)
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดิน
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน
(โรงแรมจะคอนเฟิร์มล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน)
วันที่ 3 ถนนหมายเลข 3–ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือ สินเธาว์–จุดชมวิวบ้านสะปัน–คาเฟ่หยุดเวลา-จุดชมวิว 1715–ตำหนักเจ้าหลวงภูคา–วัดภูเก็ต-วัดศรีมงคล (ก๋ง)- ถนนคนเดิน
เช้า รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกัน ถนนลอยฟ้า เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึก เหมือนกำลังนั่งรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกล้อมลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก นำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทำเกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท เมนูขึ้นชื่อ ไก่ทอดมะแขว่น
นำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ จุดชมวิวบ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมต เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย เรียกได้ว่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงหมู่บ้านสะปัน เหมาะสำหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ คาเฟ่หยุดเวลา ใครที่ได้มาที่นี้แล้วจะต้องร้องขอหยุดเวลาไว้เลย เพราะที่นี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยงามอีกหนึ่งที่ของบ้านสะปันเลยที่เดียว (ไม่รวมค่าขนมและเครื่องดื่ม) จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน นำท่านแวะสักการะเจ้าหลวงพญาภูคาที่ ตำหนักเจ้าหลวงภูคา ผู้ซึ่งก่อตั้ง และรวบรวมเมืองน่านไว้ด้วยกัน นำท่านเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้วัดแห่งนี้มีชื่อว่าภูเก็ต โดยตั้งชื่อตามภูมิที่ตั้งอยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้อยู่ที่ลานของโบสถ์
เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขาน้อยใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดิน
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน
(โรงแรมจะคอนเฟิร์มล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน)
วันที่ 4 จังหวัดน่าน-จังหวัดแพร่–วัดพระธาตุช่อแฮ–จังหวัดอุตรดิตถ์–บ้านเทียนหอม-กรุงเทพฯ
เฃ้า รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนำท่าน ”บ๊ายบาย””จังหวัดน่าน พร้อมมุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่ ก่อนกลับ กรุงเทพฯ นำทุกท่านแวะสักการะ ไหว้พระขอพร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ) อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวแพร่ เดินขึ้นบันไดไป จะได้พบกับความงดงามขององค์พระธาตุ สูงถึง 33 เมตร ตั้งประทับตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว่ำ วัดพระธาตุแห่งนี้มีสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายมากมาย สำหรับท่านใดที่ต้องการผ้ามัดย้อม ทอสวยๆสักผืน พี่สามารถหาซื้อได้จากที่นี่ ราคาชาวบ้าน คุณภาพส่งออก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านแวะ บ้านเทียนหอม พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ ที่นี่แนะนำให้ท่านลองชิมขนมเค้กรสส้ม รสอร่อย สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ นอกจากขนมทานเล่น ยังมีสินค้าเครื่องหนังให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง)
22.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

วันที่เดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
ธันวาคม 2563
วันที่ 17-20 ธันวาคม 63 3,399.- 1,500.-
วันที่ 24-27 ธันวาคม 63 วันคริสต์มาส 5,799.- 1,500.-
มกราคม 2564
วันที่ 7-10 มกราคม 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 14-17 มกราคม 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 21-24 มกราคม 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 28-31 มกราคม 64 5,399.- 1,500.-
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 64 วันมาฆบูชา 5,799.- 1,500.-
มีนาคม 2564
วันที่ 4-7 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 11-14 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 18-21 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.-
วันที่ 25-28 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.-

ดาวน์โหลดโปรแกรม | ทัวร์น่าน

อัตราค่าบริการรวม
ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ไกด์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง

 

ทัวร์น่าน โปรโมชั่นทัวร์น่าน ทัวร์น่านราคาถูก ตลอดปี 2563-2564

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ โปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

โปรโมชั่นทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน *พักบนเกาะ เริ่มต้น 4,090 บาท ทัวร์หลีเป๊ะ
จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน หรือจัดกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊ก จัดกรุ๊ปทัวร์

HOT ทัวร์ที่น่าสนใจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ทัวร์ในประเทศ

โปรโมชั่นยอดนิยม

spot_img

โปรโมชั่นแนะนำ

รีวิวการเดินทาง

spot_img

สอบถามเพิ่มเติม

spot_img