ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก 26,900 รวมตั๋วเครื่องบิน PG บินตรง (4 วัน 3 คืน) 2562

3008

ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก 26,900 รวมตั๋วเครื่องบิน PG บินตรง (4 วัน 3 คืน) 2562

ทัวร์มัลดีฟ

ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก เริ่มต้น 26,900 บาท (เที่ยวครบ) โปรโมชั่นปี 2562

ทัวร์มัลดีฟส์ จัดโปรแกรมสุดพิเศษพาเที่ยว ทัวร์มัลดีฟ ทัวร์มัลดีฟราคาถูก ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์เกาะมัลดีฟส์ เกาะสวรรค์ของใครหลายๆคน เนรมิตรฝันทุกท่านให้เป็นจริง กับการพักผ่อนสุด Executive และการบริการเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ทัวร์เกาะมัลดีฟส์ กับบรรยากาศน้ำทะเลสีฟ้าใสจนเห็นเม็ดทรายละเอียด ห้องพักที่คัดสรรค์สำหรับลูกค้าคนพิเศษทุกท่าน บรรจบกับแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ปลายหาด จะนำท่านไปพบกับความสวงามสุดประทับใจที่อยากจะนำท่านกลับมากอีกครั้ง

ทัวร์เกาะมัลดีฟส์ สุดคุ้ม คุณภาพดี !!

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ บินตรงสู่มัลดีฟ
SPECIAL !! ทัวร์ SAND BANK ดำน้ำดูปะการัง ชมไอส์แลนด์ รีสอร์ท พร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟต์

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)
ขาไป PG711 BKK – MLE 09.20 – 11.55 น.
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)
ขากลับ PG712 MLE – BKK 12.45 – 19.25 น
  • หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
  • หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง
แพ็คเกจมัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
ออกเดินทางทุกวัน
เริ่มเดินทาง 01 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562
**กรุณาเช็คระบุวันเดินทางทุกครั้งก่อนทำการจอง**
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
(ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก 

** รายการนี้เป็นแพ็คเกจทัวร์ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป และไม่มีหัวหน้าทัวร์ **

สายการบินบางกอกแอร์เวย์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
06.30 เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
09.20 ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี!!
12.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ หาดฮูลูมาเล่ (Hulhumale) โดยห่างจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ หาดฮุลุมาเล่เป็นเมืองชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้กับเกาะต่างๆ ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศชายหาดที่สวยงามที่อยู่ตรงข้ามโรงแรม และสามารถเดินเล่นในเมืองมาเล่ได้ด้วยในเวลากลางคืน โดยโรงแรมที่ท่านจะเข้าพักนั้น สามารถเดินไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดได้ จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมใกล้ชายหาดฮุลุมาเล่

เกาะมัลดีฟ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลากหลายเมนู ให้ท่านสามารถเลือกได้ (1) หลังอาหารกลางวันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

(ในเมืองหลวงมาเล่ จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำหน่าย สามารถซื้อได้ที่สนามบิน)

ที่พักมัสดีฟ

16.30 ถึงเวลาสมควรนำท่านเที่ยวชม เมืองมาเล่ เมืองมาเล่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองหลวงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 5.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 1 แสนกว่าคน และเป็นศูนกลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ ให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของชาวเมือง สถาปัตยกรรมต่างๆ และยังมีร้านขายของที่ระลึก ที่เต็มไปด้วยของฝากที่หลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับจากท้องทะเลต่างๆ และยังได้เดินชมตลาดสด ขายของทะเลอย่างคึกคัก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู ท่านสามารถเลือกได้ (2)
  พักที่ UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่

ห้องพัก-เกาะมัลดีฟ

วันที่ 2 SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำ เก็บภาพความประทับใจ หาดทรายขาว ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก (3)
09.00 นำท่านขึ้นเรือ เยี่ยมชม แซนด์แบงค์ (SAND BANK) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเนินทรายเล็กๆโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำทะเล เวลาน้ำลงจะดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ บางครั้งก็เป็นเหมือนสันทรายทอดยาวอยู่กลางทะเล ซึ่งรูปร่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาน้ำขึ้นและลง ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก

SAND-BANK

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ปิคนิคอาหารกลางวันบนเกาะ SAND BANK (4)
  ให้ท่านสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคะยัค

เที่ยวเกาะมัลดีฟส์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู ท่านสามารถเลือกได้ (5)
  พักที่ UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่
วันที่ 3 เที่ยวรีสอร์ทหรูบนเกาะ (รวมบุฟเฟต์อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก (6)
  นำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทหรูบนเกาะ ระดับ 4 ดาว โดยเรือสปีดโบ๊ท ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามพร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ตลอดจนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนรีสอร์ทหรูบนเกาะ พร้อมเครื่องดื่ม
  ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
17.00 ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะฮูลูมาเล่

ทัวร์เกาะมัลดีฟ

**ภาพตัวอย่างรีสอร์ทบนเกาะที่ทางบริษัทพาไป และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรีสอร์ท**

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู ท่านสามารถเลือกได้ (8)
  พักที่ UI INN HOTEL /THE AQUZZ/ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่

ห้องพัก-เกาะมัลดีฟ

วันที่ 4 เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก (9)
  หลังรับประมานอาหารเช้าให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
12.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ PG712 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.25 เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงชำระเงินเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ตัวอย่างอาหารเซ็ทเมนูที่รวมในแพ็คเกจ
แพ็คเกจนี้จะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

กรุณาเช็คห้องพักว่างก่อนทำการจอง !!!  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาชำระยอดเต็มจำนวนภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 

เที่ยวเกาะมัลดีฟ รวมตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+อาหาร+พาเที่ยว 

โปรแกรมทัวร์เกาะมัสดีฟส์ ลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมและที่พักได้ในราคาพิเศษ คุณลูกค้าสามารถสอบถามโปรแกรมและรายละเอียดได้ที่ 02-1835623 , 094-5707755 , 289-6133915

โปรแกรมยอดนิยม !!

ทัวร์เกาะมัลดีฟส์-ราคาถูก ทัวร์เกาะมัลดีฟ-ราคาถูก
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์มัลดีฟส์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์มัลดีฟส์
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
• ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน

 

ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก 26,900 รวมตั๋วเครื่องบิน PG บินตรง (4 วัน 3 คืน) 2562

ทัวร์ฮ่องกง