Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์รถตู้ บึงกาฬ ถ้ำนาคา จากกรุงเทพ เริ่มต้น 3,900 บาท 

ทัวร์รถตู้-บึงกาฬ-ถ้ำนาคา

ทัวร์รถตู้ บึงกาฬ ถ้ำนาคา จากกรุงเทพ คุณภาพดี  

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ถ้ำนาคา

วันที่ 1 จุดนัดหมาย (กทม)
19.00 พบกัน ณ จุดนัดหมาย… เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
20.00 ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี
วันที่ 2 เกาะดอนโพธิ์ – ศาลปู่อือลือนาคราช – ถ้ำนาคา
เดินทางถึง บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (โจ๊ก หรือข้าวต้ม)
นำท่านนั่งเรือข้ามสู่ เกาะดอนโพธิ์ สักการะปู่อือลือ (เรือเหมาส่วนตัว+บายศรีแบบมาตรฐาน ท่านสามารถอัพเกรดบายศรีได้โดยสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง)
จากนั้นเดินทางไปยัง ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลงจากนั้นเดินทางไปยัง อช.ภูลังกา เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ถ้ำนาคา หลักฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกันโรค COVID-19ครบโดสตามชนิดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ )
จากนั้นไกด์นำท่านเดินทางขึ้น ถ้ำนาคา ระยะทาง 2 กิโลเมตร ทางเดินเป็นดินสลับกับบันได โดยใช้เวลาไปกลับประมาณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายแต่ละท่าน ชมความสวมงามของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ พญานาค ทำให้ถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ และเรื่องลึกลับ ภายในถ้ำจะพบกับหินที่มีรูปร่างคล้ายกับลำตัวของพญานาค ะคล้ายกับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แปลกตา นอกจากนี้ ยังมีการพบหินที่มีลักษณะเหมือนเป็นส่วนหัวของงูยักษ์ในบริเวณที่ไม่ไกลกันมากจากตัวถ้ำอีกด้วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางขึ้นถ้ำ บริการอาหารชุดแบบพกพา
(ข้าวเหนียวหมูหรือไก่ + ขนมปัง+น้ำดื่ม)
16.00 น ลงจากถ้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (อิสระอาหารเย็น
01.00 น ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน
4-5 มิ.ย.65 3,900
11-12 มิ.ย.65 3,900
18-19 มิ.ย.65 3,900
25-26 มิ.ย.65 3,900

โปแกรมทัวร์ ทัวร์รถตู้ บึงกาฬ ถ้ำนาคา

แนะนำที่พัก : ที่พักถ้ำนาคา

อัตราค่าบริการนี้รวม
  • รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
  • เจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานตลอดเส้นทาง
  • ค่าเรือเหมาส่วนตัวไปเกาะดอนโพธิ์
  • ค่าคิวขึ้นถ้ำ + ไกด์พาขึ้นถ้ำ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
  • อาหารตามรายการระบุ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**
  • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ภาษี 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ถ้ำนาคา รถตู้จากกรุงเทพ เริ่มต้น 3,900 บาท โปร 2565

ส่วนลด :

เฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว

โค้ดทัวร์ :

spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์อุดร-บึงกาฬ-ถ้ำนาคา

ทัวร์อุดรธานี ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี 3วัน 2 คืน 5,999 บาท ตลอดปี 2565

ต่อท่าน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทริปอิ่มบุญ ถ้ำนาคี บึงกาฬ Vol 3

ต่อท่าน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทริปอิ่มบุญขอพร ถ้ำนาคา บึงกาฬ

ต่อท่าน

ตัวอย่างการจองคิว เดินทางทริป ถ้ำนาคา แบบส่วนตัว Vol 1

ต่อท่าน

spot_img