Sunday, February 28, 2021

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือรับประทานอาหาร ตลอดปี 2564

ทัวร์อยุธยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา แบบเต็มอิ่ม

ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

บริการจัดทัวร์ ทัวร์อยุธยา จัดทัวร์กรุ๊ปหน่วยงาน ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป จัดทัวร์อยุธยา 1 วัน และ แบบ 2 วัน 1 คืน ทัวร์อยุธยาราคาถูก แบบรวมครบทุกอย่าง ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมที่พัก รถนำเที่ยว อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ และไกด์ทัวร์คุณภาพดี ค่อยบริการลูกค้าตลอดทริป ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม จัดทัวร์ตามงบประมาณของคุณลูกค้า

ทัวร์อยุธยา คุณภาพดี ตลอดปี 2564
ทัวร์อยุธยาไหว้พระ 9 วัด

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ สามารถมารถสอบถามจากได้จากเจ้าหน้าที่

วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิงวรวิหาร-ล่องเรือ-ตลาดน้ำอโยธยา-วัดพระงาม-วัดหน้าพระเมรุ-วัดกษัตราธิราชวรวิหาร-วัดท่าการ้อง-วัดไชยวัฒนาราม-วิหารพระมงคลบพิตร
07.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ ทีมงานเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ ค่อยอำนวยความสะดวก (บริการอาหารเช้า หรือขนมเบรก+น้ำดื่ม) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ช วีไอพี ปรับอากาศ ร่วมสนุกกิจกรรมบนรถพร้อมคาราโอเกะ ที่บรัษัทได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้า
08.30 นำท่านเดินทางถึง วัดใหญ่ชัยมงคล (1) นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคลและสักการะพระบรมราชานุ-สาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร(2) สัการะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
  เที่ยวชมภาพวาดเก่าแก่ ณ วัดสุวรรณดาราราม (3)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ริมน้ำเจ้าพระยา
13.30 เที่ยวชม วัดธรรมิกราช ชมเศียรพระสำริดจำลองศิลปะอู่ทอง และ เจดีย์สิงห์ล้อม (4) เป็นซุ้มประตูโบราณที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ จากนั้น สัการะพระพุทธนิมิตรพิชิมารโมลีศรี วัดหน้าพระเมรุ (5) เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาในสมัยอยุธยา สรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงศรีฯ
14.30 นำทุกท่านเข้าชม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (6) เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงสร้าง วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดกษัตราซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดิน
15.20 จากนั้นนำทุกท่านชม วัดท่าการ้อง (7) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากและนมัสการหลวงพ่อยิ้ม จากนั้นชม วัดไชยวัฒนาราม (8)สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่ ศิลปะเขมร สวยงามยิ่งใหญ่ ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
17.00 ก่อนกลับแวะสัการะ วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสำริด พร้อม เลือกซื้อของฝาก โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อใน จ.พระนครศรีอยุธยา
18.00 คณะพร้อมเดินทางกลับ
19.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
จัดทริปเริ่มจากกรุงเทพ ไปกลับอยุธยา (รวมอาหารกลางวัน) รถตู้ 8-10 ท่าน
ทัวร์อยุธยา รถตู้ Vip 1,490
ทัวร์อยุธยา รถตู้ Vip รวมล่องเรือเล็ก 1,590
จัดทริปเริ่มกรุงเทพ ไปกลับอยุธยา (รวมอาหารกลางวัน) รถโค้ช 30-45 ท่าน
ทัวร์อยุธยา 1 วัน 1,390
ทัวร์อยุธยา 1 วัน | รวมล่องเรือใหญ่ รับประทานอาหาร 1,490

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม : สายชิวไหว้พระ 5 วัด+คาเฟต์  ทัวร์อยุธยา
ดาวน์โหลดโปรแกรม : สายบุญไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยา

รถเก๋ง/รถกระบี่ 4 ประตู (เหมาส่วนตัว)
รับลูกค้ากรุงเทพ พาเที่ยวอยุธยา 1 วัน (รวมน้ำมัน) 2,200
รับลูกค้ากรุงเทพ พาเที่ยวอยุธยา 1 วัน (รวมน้ำมัน)
+คนขับรถพร้อมบรรยาย
2,900
เริ่มที่อยุธยา พาเที่ยว 1 วัน (รวมน้ำมัน) 1,800
เริ่มที่ อยุธยา พาเที่ยว 1 วัน(รวมน้ำมัน)+คนขับรถพร้อมบรรยาย 2,400
รูปรถเก๋ง เช่าส่วนตัว รูปรถตุ๊กตุ๊ก แบบส่วนตัว

ฟรี..บริการถ่ายภาพ ให้คุณลูกค้าในมุมเก๋ๆ โดยกล้องตัวใหญ่ ส่งให้แบบ realtime ดูรูปตัวอย่าง


แต่งชุดไทยอยุธยา

เที่ยวอยุธยา

ตัวอย่างการเดินทาง >> ทริปอยุธยา

อยุธยา-สานปลาตะเพียน ทัวร์อ่างทอง-ทำขนมไทย

 

เที่ยวอยุธยาแบบสุดคุ้ม เดินทางกับเรา บริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
** ต้องการจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัว สามารถแจ้งงบประมาณกับเราได้ **

Line Id. Bestfriend-holiday (คุณโจ๊ก)

 


บริการให้เช่าชุดไทย อยุธยาเช่าชุดไทย-วัดไชยวัฒนาราม
ล่องเรือเล็กรอบเกาะอยุธยา

หากลูกค้าต้องการเดินทาง จัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623,082-3550282,089-6133915
บริการเพิ่มเติม นั่งเรือชมวิวรอบเกาะอยุธยา คลิ๊กที่นี่ >> ล่องเรืออยุธยา
บริการท่องเที่ยวอยุธยา 

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยาราคาถูก เริ่มต้น 1,490 บาท ตลอดปี 2564

จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊ก จัดกรุ๊ปทัวร์

รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วในประเทศ ทุกสายการบิน คลิ๊กเพิ่มเติม จองตั๋วเครื่องบิน 

ทัวร์เกาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท ” โปรแกรมใหม่”  คลิ๊ก ทัวร์หลีเป๊ะ

ติดตามผ่านช่อง Youtube ของเราคลิ๊ก วีดีโอตัวอย่างการเดินทาง

เที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 2564

โปรแกรมยอดนิยม

ทัวร์ลดราคา

รีวิวการเดินทาง

Related news