spot_img

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือทานอาหาร+ชมช้างอาบน้ำ ตลอดปี 2564-2565

ทัวร์อยุธยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยาอยุธยา

ทัวร์อยุธยา

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

บริการจัดทัวร์ ทัวร์อยุธยา จัดทัวร์กรุ๊ปหน่วยงาน ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป จัดทัวร์อยุธยา 1 วัน และ แบบ 2 วัน 1 คืน ทัวร์อยุธยาราคาถูก แบบรวมครบทุกอย่าง ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมที่พัก รถนำเที่ยว อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ และไกด์ทัวร์คุณภาพดี ค่อยบริการลูกค้าตลอดทริป ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม จัดทัวร์ตามงบประมาณของคุณลูกค้า

ทัวร์อยุธยา คุณภาพดี ตลอดปี 2564
ทัวร์อยุธยาไหว้พระ 9 วัด

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ สามารถมารถสอบถามจากได้จากเจ้าหน้าที่

วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิงวรวิหาร-ล่องเรือ-ตลาดน้ำอโยธยา-วัดพระงาม-วัดหน้าพระเมรุ-วัดกษัตราธิราชวรวิหาร-วัดท่าการ้อง-วัดไชยวัฒนาราม-วิหารพระมงคลบพิตร
07.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ ทีมงานเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ ค่อยอำนวยความสะดวก (บริการอาหารเช้า หรือขนมเบรก+น้ำดื่ม) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ช วีไอพี ปรับอากาศ ร่วมสนุกกิจกรรมบนรถพร้อมคาราโอเกะ ที่บรัษัทได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้า
08.30 นำท่านเดินทางถึง วัดใหญ่ชัยมงคล (1) นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคลและสักการะพระบรมราชานุ-สาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร(2) สัการะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
  เที่ยวชมภาพวาดเก่าแก่ ณ วัดสุวรรณดาราราม (3)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ริมน้ำเจ้าพระยา
13.30 เที่ยวชม วัดธรรมิกราช ชมเศียรพระสำริดจำลองศิลปะอู่ทอง และ เจดีย์สิงห์ล้อม (4) เป็นซุ้มประตูโบราณที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ จากนั้น สัการะพระพุทธนิมิตรพิชิมารโมลีศรี วัดหน้าพระเมรุ (5) เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาในสมัยอยุธยา สรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงศรีฯ
14.30 นำทุกท่านเข้าชม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (6) เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงสร้าง วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดกษัตราซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดิน
15.20 จากนั้นนำทุกท่านชม วัดท่าการ้อง (7) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากและนมัสการหลวงพ่อยิ้ม จากนั้นชม วัดไชยวัฒนาราม (8)สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่ ศิลปะเขมร สวยงามยิ่งใหญ่ ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
17.00 ก่อนกลับแวะสัการะ วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสำริด พร้อม เลือกซื้อของฝาก โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อใน จ.พระนครศรีอยุธยา
18.00 คณะพร้อมเดินทางกลับ
19.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
จัดทริปเริ่มจากกรุงเทพ ไปกลับอยุธยา (รวมอาหารกลางวัน) รถตู้ 8-10 ท่าน
ทัวร์อยุธยา รถตู้ Vip 1,490
ทัวร์อยุธยา รถตู้ Vip รวมล่องเรือเล็ก 1,590
จัดทริปเริ่มกรุงเทพ ไปกลับอยุธยา (รวมอาหารกลางวัน) รถโค้ช 30-45 ท่าน
ทัวร์อยุธยา 1 วัน 1,390
ทัวร์อยุธยา 1 วัน | รวมล่องเรือใหญ่ รับประทานอาหาร 1,490
ฟรี..บริการถ่ายภาพ ให้คุณลูกค้าในมุมเก๋ๆ โดยกล้องตัวใหญ่ ส่งให้แบบ Realtime ดูรูปตัวอย่าง

ดาวน์โหลดโปรแกรม : สายชิวไหว้พระ 5 วัด+คาเฟต์  ทัวร์อยุธยา
ดาวน์โหลดโปรแกรม : สายบุญไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยา

รถเก๋ง/รถกระบี่ 4 ประตู (เหมาส่วนตัว)
รับลูกค้ากรุงเทพ พาเที่ยวอยุธยา 1 วัน (รวมน้ำมัน) 2,400
เริ่มที่อยุธยา พาเที่ยว 1 วัน (รวมน้ำมัน) 1,800
รูปรถเก๋ง เช่าส่วนตัว รูปรถตุ๊กตุ๊ก แบบส่วนตัว
วัดใหญ่ชัยมงคล-อยุธยา
ตัวอย่างการเดินทาง ทริปอยุธยา
บริการเพิ่มเติม นั่งเรือชมวิวรอบเกาะอยุธยา คลิ๊กที่นี่ >> ล่องเรืออยุธยา
เที่ยวอยุธยาแบบสุดคุ้ม เดินทางกับเรา บริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
** ต้องการจัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัว สามารถแจ้งงบประมาณกับเราได้ **

Line Id. Bestfriend-holiday (คุณโจ๊ก)

เช่าชุดไทย-วัดไชยวัฒนาราม ปางช้างอยุธยา1

 

หากลูกค้าต้องการเดินทาง จัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623,082-3550282,089-6133915
บริการท่องเที่ยวอยุธยา 

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยาราคาถูก ตลอดปี 2564-2565

spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ ปี 2564-2565

ทัวร์ในประเทศ

เรื่องอื่นๆ

ทัวร์ปีใหม่ 2565

โปรโมชั่นยอดนิยม

New Promotion

spot_img

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

New Promotionspot_imgspot_img