Saturday, May 28, 2022
spot_img
Homeทัวร์ในประเทศทัวร์ภาคกลางทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด พร้อมล่องเรือทานอาหาร คุณภาพดี

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด พร้อมล่องเรือทานอาหาร คุณภาพดี

ทัวร์อยุธยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา

ทัวร์อยุธยา

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

บริการจัดทัวร์ ทัวร์อยุธยา จัดทัวร์กรุ๊ปหน่วยงาน ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป จัดทัวร์อยุธยา 1 วัน และ แบบ 2 วัน 1 คืน ทัวร์อยุธยาราคาถูก แบบรวมครบทุกอย่าง ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมที่พัก รถนำเที่ยว อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ และไกด์ทัวร์คุณภาพดี ค่อยบริการลูกค้าตลอดทริป ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม จัดทัวร์ตามงบประมาณของคุณลูกค้า

ทัวร์อยุธยา คุณภาพดี ตลอดปี 2564
ทัวร์อยุธยาไหว้พระ 9 วัด

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ สามารถมารถสอบถามจากได้จากเจ้าหน้าที่

วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิงวรวิหาร-ล่องเรือ-ตลาดน้ำอโยธยา-วัดพระงาม-วัดหน้าพระเมรุ-วัดกษัตราธิราชวรวิหาร-วัดท่าการ้อง-วัดไชยวัฒนาราม-วิหารพระมงคลบพิตร
07.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ ทีมงานเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ ค่อยอำนวยความสะดวก (บริการอาหารเช้า หรือขนมเบรก+น้ำดื่ม) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ช วีไอพี ปรับอากาศ ร่วมสนุกกิจกรรมบนรถพร้อมคาราโอเกะ ที่บรัษัทได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้า
08.30 นำท่านเดินทางถึง วัดใหญ่ชัยมงคล (1) นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคลและสักการะพระบรมราชานุ-สาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร(2) สัการะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
  เที่ยวชมภาพวาดเก่าแก่ ณ วัดสุวรรณดาราราม (3)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ริมน้ำเจ้าพระยา
13.30 เที่ยวชม วัดธรรมิกราช ชมเศียรพระสำริดจำลองศิลปะอู่ทอง และ เจดีย์สิงห์ล้อม (4) เป็นซุ้มประตูโบราณที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ จากนั้น สัการะพระพุทธนิมิตรพิชิมารโมลีศรี วัดหน้าพระเมรุ (5) เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาในสมัยอยุธยา สรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงศรีฯ
14.30 นำทุกท่านเข้าชม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (6) เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงสร้าง วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดกษัตราซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดิน
15.20 จากนั้นนำทุกท่านชม วัดท่าการ้อง (7) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากและนมัสการหลวงพ่อยิ้ม จากนั้นชม วัดไชยวัฒนาราม (8)สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่ ศิลปะเขมร สวยงามยิ่งใหญ่ ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
17.00 ก่อนกลับแวะสัการะ วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสำริด พร้อม เลือกซื้อของฝาก โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อใน จ.พระนครศรีอยุธยา
18.00 คณะพร้อมเดินทางกลับ
19.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์อยุธยา 1 วัน : เดินทางจากกรุงเทพฯ (แนะนำ)
รถตู้ Vip 9 ที่นั่ง
     ราคา 1,490 บาท/ท่าน ทานอาหารที่ร้าน
     ราคา 1,590 บาท/ท่าน (รวมล่องเรือเล็ก)
     จำนวนลูกค้า ไม่เกิน 9 ท่าน
ราคารวม
– รถตู้ Vip 9 ที่นั่ง
– ไกด์นำชม
– อาหารกลางวัน
– ล่องเรือ+ชมช้าง
– ขนมไทย
– อาหารว่าง
– ทริปไว้พระ 9 วัด
อ่านเพิ่มเติม โปรแกรมทัวร์

 

ทัวร์อยุธยา 1 วัน : เดินทางจากกรุงเทพฯ (แนะนำ)
รถโค้ช Vip 30-50 นั่ง
     ราคา 1,390 บาท/ท่าน ทานอาหารที่ร้าน
     ราคา 1,490 บาท/ท่าน (ทานอาหารบนเรือ+คาราโอเกะ)
     จำนวนลูกค้า 35-50 ท่าน
ราคารวม
– รถโค้ช ปรับอากาศ Vip 2 ชั้น
– ไกด์นำชม สตาฟ 2 ท่าน
– ล่องเรือทานอาหาร
– คาราโอเกะ
– ขนมไทย
– ขนมเบรค อาหารว่าง
– ทริปไว้พระ 9 วัด
ฟรี..บริการถ่ายภาพให้คุณลูกค้าในมุมเก๋ๆ โดยกล้องตัวใหญ่ส่งให้แบบ Realtime ดูรูปตัวอย่าง
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

อยุธยา 2 วัน 1 คืน 
ลูกค้าเดินทางเอง (ไม่รวมรถ)
     ราคา 990 บาท/ท่าน
     เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป
ราคารวม
– ที่พัก จำนวน 1 คืน
– ล่องเรือ+ชมช้าง
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

รถพาเที่ยวอยุธยา
รถเก๋ง Honda Jazz
     ราคา 1,600 บาท/ท่าน
     จำนวนลูกค้า ไม่เกิน 4-5 ท่าน
     จองได้ทุกวัน
     *รับจาก กรุงเทพ คิดเพิ่ม 900 บาท
ราคารวม
– รับลูกค้าอยุธยา
– รถพาเที่ยว พร้อมคนขับ
– น้ำมัน
– คนขับสามารถแนะนำร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวได้
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

ล่องเรือทานอาหาร อยุธยา
เรือไม้ใหญ่ 50-60 ท่าน
     ราคา 300 บาท/ท่าน
     จำนวนลูกค้า ขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้นไป
     ล่องทุกวัน
ราคารวม
     – อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ 8 ท่าน
– น้ำดื่ม น้ำอัดลม
ฟรี..คาราโอเกะ
– ฟรี..น้ำแข็ง
– ข้าวสวย (เติมได้)
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

ล่องเรือเล็กอยุธยา + ชมช้าง
เรือ 10-12 ที่นั่ง
ล่องรอบเกาะ ราคา 800 บาท/ลำ
ล่องรอบเกาะ ไหว้พระ 3 วัด ราคา 1,000 บาท/ลำ
ล่องรอบเกาะ ไหว้พระ 9 วัด ราคา 1,700 บาท/ลำ
ต้องการชมช้างเล่นน้ำ จ่ายเพิ่ม 100 บาท/ลำ
ราคารวม
เรือเล็ก 10-12 ที่นั่ง (ส่วนตัว)
ชมรอบเกาะ
ฟรี อาหารช้าง
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

เช่ารถตุ๊กตุ๊ก พาเที่ยวอยุธยา
รถตุ๊กตุ๊ก 6-7 ที่นั่ง
  ชั่วโมงละ 300 บาท
  เหมา 1 วัน ราคา 1,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

เช่าชุดไทยอยุธยา ใส่ได้ทั้งวัน
เริ่มต้น 350 บาท
– สามารถใส่ได้ทั้งวัน
– ชุดไทย สไตล์อยุธยาแท้
– สะอาด ชุดใหม่
– ทำความสะอาดทุกครั้ง
– แต่งชุดในห้องแอร์
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

ไกด์ นำชมอยุธยา
น้องนักศึกษา ราคา 1,000 บาท
เจ้าหน้าที่ มีบัตร ราคา 1,200 บาท
ราคารวม
– ตั้งแต่ 08.30-17.00 น
อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมทัวร์

 

โปรแกรม สายชิวไหว้พระ 5 วัด+คาเฟต์  ทัวร์อยุธยา
โปรแกรม สายบุญไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล-อยุธยา
เช่าชุดไทย-วัดไชยวัฒนาราม ปางช้างอยุธยา1

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยาราคาถูก ตลอดปี 2565

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ หรือ จัดกรุ๊ปส่วนตัว คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

RELATED ARTICLES

แนะนำท่องเที่ยว

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

MOST POPULAR

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน