ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด เริ่มต้น 1,290 บาท ตลอดปี 2562

13427

ทัวร์อยุธยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา แบบเต็มอิ่ม

จัดกรุ๊ปทัวร์-ในประเทศ

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

บริการจัดทัวร์ ทัวร์อยุธยา จัดทัวร์กรุ๊ปหน่วยงาน ตั้งแต่ 8-9 ท่านขึ้นไป จัดทัวร์อยุธยา 1 วัน และ แบบ 2 วัน 1 คืน ทัวร์อยุธยาราคาถูก แบบรวมครบทุกอย่าง ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมที่พัก รถนำเที่ยว อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ และไกด์ทัวร์คุณภาพดี ค่อยบริการลูกค้าตลอดทริป ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ตามงบประมาณของคุณลูกค้า 


ทัวร์อยุธยา คุณภาพดี ราคาพิเศษ !!

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ (สามารถปรับเปลี่ยนได้)

วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิง – วัดสุวรรณดาราราม-ธรรมมิกราช-วัดหน้าพระเมรุ-วัดมหาธาตุ – วิหารพระมงคลบพิตร – วัดท่าการ้อง – วัดไชยวัฒนาราม
06.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย… เจ้าหน้าที่ BEST FRIEND HOLIDAY ดูแลค่อยอำนวยความสะดวก
06.30 ออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี 9 ที่นั่ง/รถโค้ช
  ถึง จ.พระนครศรีอยุธยา นำท่านสักการะ หลวงพ่อโต ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร (1)ให้ทุกท่านได้อิ่มบุญกราบไหว้หลวงพ่อโต และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก จากนั้นนำท่านไหว้พระ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล (2) สักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำท่าน ชมภาพเขียนฝาผนังที่งดงาม ณ วัดสุวรรณดาราราม (3)
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง  ล่องเรือรับประทานอาหาร 
บ่าย พาท่านสักการะหลวงพ่อยิ้ม ณ วัดท่าการ้อง (4) เที่ยวตลอดโบราณริมน้ำ ผ่อนครายกับบรรยากาศร่มเย็นด้วยการจัดตกแต่ส่วนแบบธรรมชาติ จากนั้นเดินทางต่อ สู่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร(5) อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  จากนั้น เดินทางสู่ วัดภูเขาทอง (5) ชมโบราณสถาน เจดีใหญ่ ที่ตั้งอยู่ท่างทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณนอกเกาะเมือง พาท่านสักการะ หลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรร ณ วัดหน้าพระเมรุ (6) วัดสำคัญกล่าวถึงเหตุการณ์คราวทำสัญญาสงบศึกระหว่าง ไทยและพม่า นำท่านชม วัดธรรมมิการาช (8) สักการะพระนอนสมัยอยุธยา
  จากนั้นพาทุกท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์ หลวงพ่อมงคลบพิตร (9) พระคู่บ้าน คู่เมืองของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และซื้อของฝาก
17.30 พร้อมเดินทางกลับ โดยสวัสดิ์ภาพ และความประทับใจ
 แบบรถตู้ VIP จำนวน  ราคา/ต่อท่าน
ทัวร์อยุธยา 1 วัน  ไม่ล่องเรือ   1,690
ทัวร์อยุธยา 1 วัน  รวมล่องเรือ  1,790
แบบรถ โค้ช VIP  จำนวน ราคา/ต่อท่าน
ทัวร์อยุธยา 1 วัน ไม่รวมล่องเรือ  30 1,290
ทัวร์อยุธยา 1 วัน รวมล่องเรือ  30 1,390

 

โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

  • พิเศษฟรี…จองทัวร์วันนี้บริการถ่ายภาพให้คุณลูกค้าตลอดเส้นทาง.. !!
  • ตัวอย่างการเดินทาง >> ทริปอยุธยา

** หากเป็นกรุ๊ปเหมาส่วนตัวตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรมนั้นๆ ใบเสนอราคาและโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์อยุธยา

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่า 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการทัวร์

**บริการเพิ่มเติม นั่งเรือชมวิวรอบเกาะอยุธยา คลิ๊กที่นี่ >> ล่องเรืออยุธยา
**บริการเพิ่มเติม นั่งรถตุ๊กๆ เที่ยวอยุธยา คลิ๊กที่นี่ >> รถตุ๊กๆ อยุธยา

เที่ยวอยุธยา

จัดกรุ๊ปอยุธยาทัวร์อยุธยา

 

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยาราคาถูก เริ่มต้น 1,290 บาท ตลอดปี 2562